Борси
Суровини
 • Лек суров 51,80 -1.30%
  Брент 54,85 -1.12%
  Пр. газ 3,36 -1.55%
  Злато 1 212,75 -0.01%
  Сребро 17,14 -0.06%
 • Платина 972,10 -1.12%
  Паладий 748,55 -0.59%
  Царевица 365,75 0.32%
  Пшеница 433,75 0.13%
 • Соя 1 066,10 -0.29%
  Кафе 149,75 -0.10%
  Захар 20,71 0.05%

Бюлетин RSS

Търсене по компания
Търсене по тип
Търсене по период
от до
Покажи резултати за УД и ДФ

За да четете файлове, подписани с електронен подпис (с разширение .P7S), е нужно да свалите програмата DSTOOL от ТУК
Дата и час    Компания    Описание
2017-01-18
13:48
ДФ Селект Дивидент
SELECTDI
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 18.01.2017
Обратно изкупуване
2017-01-18
13:47
ДФ Селект Облигации
DFKDB
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 18.01.2017
Обратно изкупуване
2017-01-18
13:47
ДФ Селект Регионал
DFKDE
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 18.01.2017
Обратно изкупуване
2017-01-18
13:46
ДФ Селект Баланс
PELIKAN
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 18.01.2017
Обратно изкупуване
2017-01-18
13:43
ДФ СКАЙ Финанси
DFFIN
Цени на дялове към 17.01.2017 г.
Обратно изкупуване
2017-01-18
13:43
ДФ СКАЙ Нови Акции
DFNEW
Цени на дялове към 17.01.2017 г.
Обратно изкупуване
2017-01-18
12:39
ДФ С-БОНДС
DFCBONDS
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ С - БОНДС, изчислена на 18.01.2017 по оценка на активи към 17.12.2016
Обратно изкупуване
2017-01-18
12:38
ДФ С-МИКС
DFCMIX
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ С - МИКС, изчислена на 18.01.2017 по оценка на активи към 17.12.2016
Обратно изкупуване
2017-01-18
12:38
ДФ Капман Фикс
capmanfix
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Фикс, изчислена на 18.01.2017 по оценка на активи към 17.12.2016
Обратно изкупуване
2017-01-18
12:37
ДФ Капман Макс
DFCAPMX
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Макс, изчислена на 18.01.2017 по оценка на активи към 17.12.2016
Обратно изкупуване
2017-01-18
12:37
ДФ Капман Капитал
CAPTL
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Капитал, изчислена на 18.01.2017 по оценка на активи към 17.12.2016
Обратно изкупуване
2017-01-18
12:30
ДФ Тексим Комодити Стратеджи
dfComoditi
Цени на дялове и НСА на ДФ Тексим Комодити Стратеджи за 17.01.2017 г
Обратно изкупуване
2017-01-18
12:29
ДФ Тексим Парични Пазари
DFKONS
Цени на дялове и НСА на ДФ Тексим Парични Пазари за 17.01.2017 г
Обратно изкупуване
2017-01-18
12:28
ДФ Тексим Балкани
DFBALK
Цени на дялове и НСА на ДФ Тексим Балкани за 17.01.2017 г
Обратно изкупуване
2017-01-18
12:27
ДФ Тексим България
DFEUR
Цени на дялове и НСА на ДФ Тексим България за 17.01.2017 г
Обратно изкупуване
2017-01-18
11:47
ДФ ТРЕНД Фонд Паричен пазар
TRENDPARI
НСА и цени на дялове към 17/01/2017 г.
Обратно изкупуване
2017-01-18
11:47
ДФ ТРЕНД Балансиран Фонд
TRENDBALAN
НСА и цени на дялове към 17/01/2017 г.
Обратно изкупуване
2017-01-18
11:46
ДФ Тренд Фонд Акции
TRENDAKCII
НСА и цени на дялове към 17/01/2017 г.
Обратно изкупуване
2017-01-18
11:29
ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България
DFRBMM
Цени за дата 17.01.2017
Обратно изкупуване
2017-01-18
10:12
ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд
DFREALHIGH
Цени за 18.01.2017 г.
Обратно изкупуване
2017-01-18
10:12
ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд
DFREALBALA
Цени за 18.01.2017 г.
Обратно изкупуване
2017-01-18
09:58
Булгартрансгаз ЕАД
BGTRG
Процедура за избор на кредитни или финансови институции за предоставяне на финансови услуги "Откриване и управление на разплащателни сметки в лева, евро и щатски долари " и "Откриване и администриране на депозити в лева, евро ищатски долари"
Други
2017-01-18
09:33
Ди Ви Евробонд
dvEurobond
Обобщена информация по чл. 77 от Наредба 44 за обявените емисионни стойности и цени на обратно изкупуване за периода от 01 до 15 януари 2017г.
Други
2017-01-18
09:32
Ди Ви Съкровище
dvSakrov
Обобщена информация по чл. 77 от Наредба 44 за обявените емисионни стойности и цени на обратно изкупуване за периода от 01 до 15 януари 2017г.
Други
2017-01-18
09:32
Ди Ви Хармония
dvharmonia
Обобщена информация по чл. 77 от Наредба 44 за обявените емисионни стойности и цени на обратно изкупуване за периода от 01 до 15 януари 2017г.
Други