Акционерите на БТК ще гласуват дивиденти за 235 млн. евро

Паричните средства в края на периода са едва 42,51 млн. лв.

На проведено заседание на Надзорния съвет на Българска телекомуникационна компания АД-София е взето решение за свикване на ОСА на 14 април, на което ще се гласува за разпределяне на финансовия резултат на БТК, съобщи БФБ-София.

Проектът за решение предвижда разпределяемите печалба и резерви на БТК за 2007 г. в размер на 235 000 000 евро да бъдат изплатени на акционерите като дивидент (1,6276 лв. на акция). Проектът предвижда БТК да може да прави плащания за дивидент в лева или в тяхната равностойност в евро, изчислена съгласно официалния валутен курс на Българска народна банка.

Интересно е обаче как БТК ще разпредели подобен дивидент, след като към края 2007 г. телекомът има парични средства на стойност едва 42,51 млн. лв.

От БТК не бяха открити за коментар.

Акционерите ще гласуват и за промени в органите на управление на БТК, а именно да бъде освободен Росен Борисов Хаджиев от длъжност като член на надзорния съвет като бъдат избрани за членове на надзорния съвет Владимир Пенков Пенков и Иван Любомиров Марков под условие, че двамата бъдат освободени от длъжност като членове на управителния съвет и заличени като такива от Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Последната дата за сключване на сделки с акции на БТК, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 27 март.

Днес нямаше сделки с акциите на телекома.

Още по темата: България


Още от България
Преглед на печата за 27 октомври