PDA

View Full Version : Aкциите от масовата приватизация


juliyana
04.08.2005, 09:38
здравейте на всички,
искам предварително да ви благодаря за съдействието.
въпросът ми е следния:имам закупени акции от бившия Петрол по настоящем Синергон холдинг АД и от бившия ХОЛФ.Истина ли е,че срока за продажба на акциите е удължен?Какво ще стане ако задържа акциите,в България по принцип интересите на дребните акционери не се защитават?Ще чакам вашите компетентни мнения по въпроса.

Румен Соколов
04.08.2005, 10:00
juliyana, щом имаш закупени акции, няма никакъв проблем да си ги държиш докогато искаш. За тях няма срок за продажба или валидност. Срокът беше за инвестиционните бонове, с които си платила за закупените акции.
Щом си платила с тези бонове, то ти вече нямаш такива и затова няма за какво да се тревожиш.
А по отношение на правата на дребните акционери - в момента те са защитени много по-добре от преди няколко години.

Сико
04.08.2005, 10:09
По повод това, че можеш да държиш акциите докогато си искаш. Има опасност съответното дружество да стане НЕпублично. Това се случи с Нефтохим. Много участници в масовата приватизация имаха акции от него.

Императорът
04.08.2005, 10:19
И кво като стане не публично? Да не би да няма търсене на акции от непублични, но добри дружества?

Румен Соколов
04.08.2005, 10:37
Точно затова се израз така "до когато си искаш". Човек когато си е купил нещо, обикновено се интересува от него. Дали са дрехи, къщи коли или акции.
Така, че който си е купил акции е хубаво и да прояви интерес какво е това и какво може да прави с него. Като следи ситуациите и пита, той може да се ориентира дали да ги държи или да продава.

hricava
15.08.2005, 10:11
писах на Лукойл имат ли интерес от изкупуване на акции на тяхното дружество след като вече не са публично дружество- от 3 e-mail-a нито едни отговор. Тези или са некомпетентни или не им се разправя да отговарят :-(

Кисимов
15.08.2005, 10:16
Явно са много заети. И на мен не ми отговориха от едно друго дружество.
А някои от директорите много обичат да се правят на важни.
Това е съществена част от тяхното амплоа.

hricava
15.08.2005, 10:29
Може да пиша на руския Лукойл -току виж съм получил по бърз отговор :-(

Guest
02.03.2006, 15:45
Предварително благодаря за съдействието.
Знае ли някой бившите приватизационни фондове как са се преобразували сега, по-точно става дума за фонд със следния код ЕКИФ1. За съжаление този който е нанесъл данните в боновата книжка е написал само този код, а човека чиято е книжката си спомня само, че е нещо свързано с печатарството и полиграфията.

marto
02.03.2006, 17:29
ПРИВАТИЗАЦИОННИ ФОНДОВЕ

[ 2001-05-16 ]
АГРОИНВЕСТ, идентификационен код АГРФ1, име на преобразуваното дружество "ЕВРОХОЛД" АД - София, ул. "Г.М. Димитров" 16, ет. 2, тел. 965-16-51, 965-15-45
АКБ ФОРЕС - СОЦИАЛЕН, АКБФ1, ХОЛДИНГОВО АД "АКБ КОРПОРАЦИЯ" АД - София 1113, ул. "Фр. Ж. Кюри" 20, ет. 10-11, София, ул. "Струга" 22, тел. 963-37-53, 639-949-56, 639-949-45, 31-80-77
АКЦИОНЕР - ФАВОРИТ, ФАВФ1, "АКЦИОНЕР - ФАВОРИТ ХОЛДИНГ" АД - София 1000, ул. "Ангел Кънчев" 25, тел. 981-34-67, 981 34 68
АЛБЕНА ИНВЕСТ, АЛБФ1, "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД - КК Албена 9620, Адм. сграда, ет. 2, офис 443, тел. 05722/27-21, 29-54; София 1000, ул. "Иван Рилски" 33-35, 02/951-60-53
АРМЕЙСКИ, АРМФ1, "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД - София, ул. "Кораб планина" 6, тел. 962-40-53
АСЕНОВА КРЕПОСТ, АСКФ1, "АСЕНОВА КРЕПОСТ ХОЛДИНГ" АД - Асеновград 4230, ул. "Иван Вазов" 2, тел. 0331/2-30-52, 2-79-45
БРОД, БРОФ1, "БРОД" АД ХОЛДИНГ - Бургас 8000, ул. "Трайко Китанчев" 11, ул. "Сан Стефано" 84, вх. 1, ет. 3 056/4-84-03, 2-47-37, 4-23-22
БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ, БЕХФ1, "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД - Смолян 4700, ул. "Хан Аспарух" 4, пк 141, тел. 0301/2-33-79, 2-50-96
БУЛГАРЛИЗИНГ, ЛИЗФ1, "БУЛ ХОЛДИНГ" АД - София 1407, ул. "Джеймс Баучер" 51, ет. 10, ст. 1002, тел. 962-43-18, ц. 6321 (в.485, 338)
БУЛИНВЕСТ - ГРУП, БИГФ1, "БУЛИНВЕСТ - ГРУП 1" ХОЛДИНГ АД - София 1000, бул. "Васил Левски" 95 А, кв. "Мусагеница", ул. "Въртопо" 150, тел. 971-32-22, 981-48-55
БУЛСТРАД, БУСФ1, ХОЛДИНГОВО АД "БУЛСТРАД ИНВЕСТ" АД - София 1407, бул. "Черни връх" 70-72, тел. 962-44-45, 962-43-47
БЪЛГАРИЯ, БУЛФ1, "ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ" АД - София 1606, бул. "В. Левски" 47, ет. 3, тел. 980-66-79, 980-67-02
БЪЛГАРО-ХОЛАНДСКИ, ХОЛФ1, "БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД - София, ул. "Незабравка" - парк-хотел "Москва", тел. 971-23-91, 944-18-98
БЪЛГАРСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ, БЖПФ1, "ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ " АД, София, бул. "Мария-Луиза" 112 А, вх. А, тел. 31-57-42
ВАРНА, ВАРФ1, ХОЛДИНГ "ВАРНА А" АД - Варна 9000, бул. "Приморски" 135, тел. 052/60-34-75, 60-34-76, 60-34-74
ВИ-ВЕСТА, ВИВФ1, "БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ" АД - София 1000, ул. "Лавеле" 16, ет. 3, тел. 989-66-46
ВЪЗРАЖДАНЕ, ВОЗФ1, "ВЪЗРАЖДАНЕ 26 ХОЛДИНГ" АД - София 1000, ул. "Бистрица" 5, тел. 981-37-62, 981-41-66
ГАРАНТ ИНВЕСТ, ГИНФ1, "ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД - Кюстендил 2500, ул. "Даскал Димитрий" 31, пк 113, тел. 078/2-44-52, 2-37-84, 2-37-86, София 1172, ул. "Тинтява" 120, тел. 02/68-21-13
ДОБРУДЖА, ДБРФ1, "ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД - Добрич 9300, ул. "Независимост" 5, ет. 4, пк 128, тел. 058/3-90-11, 4-43-56,
ДОВЕРИЕ, ДОВФ1, "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД - София 1000, бул. "Дондуков" 82, тел. 984-56-13
ДУНАВ, ДУНФ1, ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО "ДУНАВ" АД - Враца 3000, бул. "Лукашов" 14, пк 360, ул. "Стоян Калъчев" 6, +D32, пк 350, тел. 092/5-63-68, 5-30-81, 2-63-08, 6-07-24
ЕКИП, ЕКИФ1, "ЕКИП - 98 ХОЛДИНГ" АД - София 1504, бул. "Цариградско шосе" 47 А, ет. 2, тел. 43-01-68, 45-10-43, 43-50-89
ЕКОИНВЕСТ, ЕКОФ1, "ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД - Козлодуй 3320, ул. "Стефан Караджа" 7, тел. 0973/40-31, София 1000, бул. "Скобелев" 44, тел. 02/950-12-55
ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛКФ1, "ЕЛЕКТРОНИКА - ХОЛДИНГ" АД - София 1574, ул. "Шипченски проход" 63, ет. 5, ц. 73-561, 72-37-60, 70-01-63, 71-80-91
ЕНЕРГОИНВЕСТ, ЕНГФ1, "ЕНЕРГОИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД - София 1202, ул. "Козлодуй" 14, ет. 4, ул. "Цар Симеон" 57, тел. 983-19-96
ЗАДРУГА 21 ВЕК, ЗАГФ1 - София 1125, ул. "Златовръх" 67, ет. 5, тел. 963-48-43
ЗЕНИТ, ЗЕНФ1, "ЗЕНИТ АГРО ХОЛДИНГ" АД - София 1000, ул."6-и септември" 17, тел. 980-61-04
ЗЛАТЕН ЛЕВ, ЛЕВФ1, ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "ЗЛАТЕН ЛЕВ" АД - София 1504, ул. "Кракра" 19, ет. 1, тел. 943-40-18, 943-40-63
ИЗГРЕВ, ИЗГФ1 - София 1000, ул. "Лом" 1 Б, ет. 2, тел. 981-63-64
ИЗОТСЕРВИЗ, ИЗОФ1, "ИЗОТСЕРВИЗ - ХОЛДИНГ" АД - София 1184, бул. "Цариградско шосе" VII км, I корп., ет. IV, 75-85-38
ИНДУСТРИАЛЕН, ИНДФ1, ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД" АД - София, ул. "Милин камък" 18-20, ет. 4, ап. 17, тел. 65-33-23
ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ, ИДСФ1, "ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ - ХОЛДИНГ" АД - София 1000, ул. "Екзарх Йосиф" 31, ет. 3, тел. 980-26-48, 980-34-38
ИНДУСТРИЯ, ДУСФ1, "ИНДУСТРИЯ - ХОЛДИНГ" АД, на адреса на фонд "Фаворит"
КАЛИМАН, КАМФ1, ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "КАЛИМАН" АД - София, ул. "Вихрен" 34, тел. 955-91-31, 955-90-58
КОМПАКТ, КОМФ1, "КОМХОЛДИНГ" АД - Димитровград 6400, ул. "1-ви май" 68, тел. 0391/5-40-08, София 1000, ул. "Триадица" 4, ет. 3, тел. 02/88-45-32
КОНТИНЕНТАЛ, КТНФ1, "КОНТИНЕНТАЛ ХОЛДИНГ" АД - Перник 2300, пл. "Кракра Пернишки" 6, тел. 076/2-38-07, 2-00-31
КООПЕРАТИВЕН ЮГ, КОГФ1, "ХОЛДИНГ КООП - ЮГ" АД - София 1000, бул. "Г. С. Раковски" 99, ет. 7, ап. 15, тел. 981-46-01, 8441/393
КООПЕРАТОР, КООФ1, ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО "КООПЕРАТОР" АД - София 1000, бул. "Дондуков" 11, ет. 8, тел. 981-46-13, 83-53-18, 83-59-98
ЛОЗЕНЕЦ - КОНСУЛТ, ЛОКФ1, "ЛОЗЕНЕЦ КОНСУЛТ ХОЛДИНГ КЪМПАНИ" АД - София 1680, ул. "Кюстендил" 21, тел. 958-18-48, 958-18-83, 958-13-02
МАРИЦА-ЮГ, МАРФ1, МАРИЦА ХОЛД АД - Пловдив 4000, ул. "Васил Левски" 242; Пловдив 4000, ул. "Акад. Петър Динеков" 10, тел. 032/55-39-56, 87-38-51 - 3; 87-07-98, 77-87-41/241
МЕЛ ИНВЕСТ, МЕЛФ1, "МЕЛ ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД - Сливен 8800, х-л "Сливен", D52, тел. 044/3-44-41; София 1000, ул. "Дунав" 1, 02/981-16-60
МЕРИДИАН, МЕРФ1, ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО "МЕРИДИАН - 98" АД - София, ул. "Сан Стефано" 14, ет 5, ап. 33, 088/60-51-62
МИЗИЯ, МИЗФ1, "МИЗИЯ ХОЛДИНГ" АД - Търговище 7700, ул. "29 януари" 8, тел. 0601/2-30-55, 2-31-55
МИЗИЯ - ТРАКИЯ - МАКЕДОНИЯ, МТМФ1, "МТМ ХОЛДИНГ" АД - София 1000, бул. "Г.М. Димитров" 52 А, София 1000, ул. "Пиротска" 5, тел. 70-30-98, 980-25-86, 980-25-83
МНК - ИНВЕСТ, МНКФ1, "МНК ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД - Пловдив 4000, ул. "Златю Бояджиев" 2, тел. 032/65-09-29
МУЛТИГРУП ЕЛИТ, МТГФ1, "ЕМ ДЖИ ЕЛИТ ХОЛДИНГ" АД - София, бул. "Драган Цанков" 172, тел. 962-58-01, 962-42-59
НАДЕЖДА, НАДФ1, ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "НАДЕЖДА" АД - София 1142, бул. "Ев. Георгиев" 99, ет. 1, ап. 18, тел. 981-63-15, 981-20-67
НАПРЕДЪК, НАПФ1, "НАПРЕДЪК ХОЛДИНГ" АД - София 1797, бул. "Г.М. Димитров" 12, тел. 71-71-54, 70-03-62
НАШ ДОМ, ДОМФ1, "НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ" АД ХОЛДИНГ - София, ул. "Филип Кутев" 5, ет. 1, тел. 960-33-65
НЕФТОХИМ - ИНВЕСТ, НЕФФ1, "НЕФТОХИМ - ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД - Бургас 8000, ул. "Оборище" 86, тел. 056/80-17-34, 3-40-54; София, ул. "Евл. Георгиев" 57, тел. 02/66-95-08, 66-24-84
НИКОТИАНА - БТ, НБТФ1, "НИКОТИАНА БТ ХОЛДИНГ" АД - София, бул. "Цариградско шосе" 65, бл. 73, ет. 4, тел. 971-20-26, 971-28-20
НОВ ВЕК, ВЕКФ1, ХОЛДИНГ "НОВ ВЕК" АД - бул."Г. С. Раковски" 180, тел. 66-51-11, 66-42-14
ОРЕЛ - ИНВЕСТ, ОРЛФ1, "ОРЕЛ - ИНВЕСТ ХОЛДИНГ "АД - София 1000, ул. "Триадица" 6, пл. "Св. Неделя" 7, бул. "Дондуков" 68, тел. 980-56-57, 926-73-21
ОТЕЧЕСТВО, ОТЕФ1, "ОТЕЧЕСТВО 2000 ХОЛДИНГ" АД - в момента няма данни за този холдинг
ПЕТРОЛ, ПЕТФ1, "ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ - ГРУП" АД - София 1000, ул. "Граф Игнатиев" 9, тел. 987-00-85
ПЛЕВЕН, ПЛЕФ1, "ПЛЕВЕН ХОЛДИНГ" АД - Плевен 5800, пл. "Възраждане" 1, ет. 3, офис 301, пк 1028 (бивш парт. дом), тел. 064/80-02-38
ПЪТИЩА, ПАТФ1, ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО "ПЪТИЩА" АД - София 1000, бул. "Черни връх" 94, София 1000, ул. "Г.С. Раковски" 193, вх. А, ет. 2, тел. 66-87-07, 963-38-96
РАЗВИТИЕ, РАЗФ1, "РАЗВИТИЕ - ИНДУСТРИЯ ХОЛДИНГ" АД - София 1606, бул. "Бъкстон" 40, тел. 56-69-98, E68-56-69-84
РЕПУБЛИКА, РЕПФ1, "РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ" АД - София 1000, бул. "Цар Освободител" 29 А, тел. 44-55-46, 43-97-27
РОДИНА, РОНФ1, "РОДИНА - ХОЛДИНГ" АД - Пловдив 4000, ул. "Д-р Вълкович" 2, ет. 3, тел. 032/62-03-20/21/22
РОДНА ЗЕМЯ, РОДФ1, "РОДНА ЗЕМЯ - ХОЛДИНГ" АД - Бургас 8000, бул. "Демокрация" 83, тел. 056/80-00-52, 2-17-21
РУЕН, РУНФ1, "РУЕН - ХОЛДИНГ" АД - Кюстендил 2500, бул. "Македония" 2, ет. 2, пк 249, тел. 078/2-31-02, 2-76-82
РУСЕНСКИ, РУФФ1, "РУСЕ ХОЛДИНГ" АД - Русе 7000, ул. "Константин Иречек" 16, ет. 2, пк 84, тел. 082/27-11-98
СВЕТА СОФИЯ, СВСФ1, ХОЛДИНГ "СВЕТА СОФИЯ" АД - София 1000, бул. "Черни връх" 47, тел. 962-54-34, 962-55-27
СВЕТИ НИКОЛА, НИКФ1, "ИНДУСТРИАЛНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД - София 1000, бул. "Хр. Ботев" 48, тел. 980-95-26, 981-23-15, 981-27-25
СЕВЕР, СЕВФ1, "СЕВЕР - ХОЛДИНГ" АД - Велико Търново 5800, ул. "Васил Левски" 15, ет. 10, пк 339, тел. 062/3-11-06, 3-69-11
СЕВЕРКООП - ГЪМЗА, ГМЗФ1 "СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ" АД - София 1000, ул. "Г.С. Раковски" 99, тел. 987-14-60, 983-20-91, 988-03-14, 988-19-01
СЕМЕЕН, СЕМФ1, София, ул. "Милин камък" 18-20, ет. 4, ап. 17, тел. 963-24-30
СИГУРНОСТ, СИГФ1, ХОЛДИНГ "СИГУРНОСТ" АД - София 1000, бул. "Хр. Ботев" 48, ет. 3, тел. 980-02-71, 980-02-73
СИКОНКО - ИНВЕСТ, СИНФ1, "СИКОНКО ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД - София 1797, жк "Мусагеница", ул. "Въртопо" 150, тел. 971-28-55, 971-20-07
СИЛА, СИЛФ1, "СИЛА ХОЛДИНГ" АД - Пазарджик 4400, ул. "Ст. Стамболов" 2, тел. 034/2-83-45, 2-60-06
СЛЪНЧЕВ БРЯГ ПРИВАТИНВЕСТ, СЛНФ1, СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ АД - Слънчев бряг 8240, х-л "Диамант", партер, тел. 0554/2-77-49, 2-59-18
СТРОЙИНВЕСТ, СТРФ1, "СТРОЙИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД - София 1330, бул. "Горнобански" 114, тел. 920-17-21
СЪЕДИНЕНИЕ, СОЕФ1, КОРПОРАЦИЯ "СЪЕДИНЕНИЕ" АД - Пловдив 4000, ул. "Гладстон" 1, тел. 032/27-18-01, 26-62-00
ТРАКИЯ, ТРАФ1, "ПЪЛДИН ХОЛДИНГ" АД - Пловдив 4000, ул. "Брезовска" 176, тел. 032/55-30-92, 55-43-93
ТРАНСПОРТ, ТАНФ1, "БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ" АД - Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" 82, тел. 032/63-23-41, 62-60-82
ТРУД И КАПИТАЛ, ТИКФ1, "ТРУД И КАПИТАЛ" ХОЛДИНГ АД - София 1040, пл. "Македония" 1, ет. 5, ст. 8, тел. 91-70-451
ФАРМСТАРИНВЕСТ, ФАМФ1, "ФАРМСТАРИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД - Дупница 2600, ул. "Бенковска" 4, ет. 2, тел. 0701/3-42-15; София, бул. "Витоша" 4, тел. 02/981-57-81
ЦЕНТРАЛЕН, СЕНФ1, "ЦЕНТРАЛЕН ФОНД - ХОЛД" АД - София 1113, ул. "Фр. Ж. Кюри" 20, ет. 9, тел. 963-05-77, 963-37-54, 963-41-59
ЦЕНТЪР, ТЕРФ1, ХОЛДИНГ "ЦЕНТЪР" АД - Стара Загора 6000, бул. "Руски 30, ет. 3, тел. 042/3-06-78, 2-50-90
ЮГОИЗТОЧЕН, ЮГИФ1, "ЮГОИЗТОЧЕН ХОЛДИНГ" АД - Нова Загора 8900, ул. "Сан Стефано" 1, тел. 0457/2-27-22, 2-91-39, 2-29-51
ЛИНКА КЪМ СПИСЪКА Е :
http://novinar.net/main.php?act=news&act1=mnenia&mater=MjQzOzU3
имах някъде как са се преобразували бившите приватизационни фондове ще потърся и ще пиша или ще ти звънна направо

Kristo
04.03.2006, 18:54
Tova e mnogo polezno- pozdravlenija

Guest
06.03.2006, 09:44
Благодаря ти Марто,

Ако знаех, че при теб е информацията, която ме интересува чях да ти звънна по телефона. Но пък от друга страна може да има и други, които ги интересува това.
Оказва се, че много хора, които са участвали в първата вълна на масовата приватизация не само, че незнаят какво се е променило от времето на приватизационните фондове, но и не се интересуват.

ququ
17.04.2006, 21:28
Po tozi povod se seshtam,horata ot masovata privatizacya, koito si vzeha akcii s bonovite knijki che osven ot bivshite privatizacionni fondove i ot druvestvata i si nyamat investicionen posrednik ili zabravyat da se interesuvat ili sa zabravili che sa sobstvenici...ili sa se otchayali...
Edno info naprimer ot v-k Pari za akcionerite na ALUM /sega Alkomet/ e tochno za tyah: "...neuprajnili pravata si da zapishat akcii ot uvelichenieto na kapitala, schitano ot 03.04.2006 g. se izplashtat sumi ot prodajba na pravata na yaven aukcion..." S dve dumi na mesto v drujestvoto se davat pari na akcionerite ot masovata privatizaciya,koito ne sa uspeli v srok da si poluchat pravata ili ne sa iskali novi akcii... :))

dikobraz
01.05.2006, 20:07
колеги форумци, днес се зарових в боновите книжки от преди 10 години и реших да разбера какво може да се направи с тях.
та положението е следното, получава се че инв. левове оттогава сме ги разпиляли на 13 холдинга да кажем. между тях има HIKA, HFSI, PETHL, BHC и още няколко. намерих и временно удостоверение от HIKA от 97 г. че притежавам 5 бр. поименни акции с право на глас / кажете какво означава това или къде да чета/. и две разписки от Ц.Депозитар пак от далечната 98г. за два от холдингите.
та да ми кажете такива разписки за всеки от холдингите ли трябва да имам, ако да депозитара ли ги издава и плаща ли се за това.
може ли с тези книжки да отида в центр.депозитар и да ми издадат акции на холдингите според внесените суми или трябва да обикалям по холдингите.
основната идея ми е да събера някакви реални акции но може и да съм закъснял, сума си години изтекоха оттогава

Kolchoslepeca
02.05.2006, 08:48
dikobraz,
избери си един инвестиционен посредник - регистрационен агент,
отиди и поискай да ти пусант заявка за портфейл
на другия ден ще ти кажат срещу ТВОЕТО ЕГН какви и колко книжа стоят ...
поздрави

Pyramid
03.10.2006, 22:46
Върхът на тъпнята:
Моя милост си беше изгубил боновата книжка со фсите атрибути покрай нея, цели 8 години нищо. Днес случайно я намирам, година след като бегъл интерес от инвестирането в акции се у мен зароди. Сега, дали ще изнамеря самите акции, не знам, ама съм направил кинти има-нема за едно отрязване...
Импе, дека си ? Ти ша рижеш там, аз тука...

metala
03.10.2006, 23:00
дали имаш бонова книжка или не няма значение,акциите са си твои.ако ги прехвърлиш при инвестиционен посредник можеш да ги продаваш и дивидентите да ти идват направо в сметката,без да се грижиш допалнително.

ход
03.10.2006, 23:13
И кво като стане не публично? Да не би да няма търсене на акции от непублични, но добри дружества?

Така си е. Важно е дружеството да е добро.

модератор
13.02.2008, 20:38
Някой може ли да ми каже нещо за Енергоинвест-Холдинг АД ЕНГФ-1

wannarock
13.02.2008, 20:43
Някой може ли да ми каже нещо за Енергоинвест-Холдинг АД ЕНГФ-1

Браво на Модератора!

TUZKO
13.02.2008, 22:26
http://www.fsc.bg/PNL_PF_Holds_otpisani.htm

glory
13.02.2008, 22:58
Интересувам се от СИГФ1, ХОЛДИНГ "СИГУРНОСТ" АД -отписан 2000 г.Какво означава, че е отписан - да пия една вода ли ? :-)

валя
31.03.2008, 00:19
някой можели да ми каже какво става с акците от масовата приватизация на Енергоинвест Холдинг АД ЕНГФ-1

RAFAL
31.03.2008, 07:33
През 2001г. холдинга е отписан от списъка на публичните дружества. Повече инфо може да се намери в централния им офис - София ул.Козлодуй 14 или тел. 02/931 41 56.

модератор
03.04.2008, 10:39
Имам депозитарна разписка издадена от централния депозитар през март 1998 година , че притежамам 25 акциии от Българска Холдингова Компания.
Веднъж съм получавал дивидент (1998) и оттогава не съм се интересувал . При подреждане на архива ми се натъкнах на въпросния документ .
Някой би ли ми казал дали са валидни и в момента, имам ли право на някакъв дивидент и евентуално дали не съм получил още някоя и друга акция при промените в капитала :-)?
Сигурно за професионалисти въпроса ми звучи много глупаво , но съм пълен лаик в тази област за което моля да ме извините ;-).

glory
03.04.2008, 10:59
Депозитарната ти разписка важи.От 1998 г. не са давали никакви дивиденти.За някакви допълнителни акции не съм чувала, но можеш да отидеш при борсов посредник за по-актуална информация.

nabludatel63
12.09.2011, 12:43
някой можели да ми каже какво става с акците от масовата приватизация на Енергоинвест Холдинг АД ЕНГФ-1Източени са милиони от “Енергоинвест”
С пълномощно от покойник бившата синя депутатка Вержиния Велчева разпродава холдинга

Бившият приватизационен фонд, а сега холдинг, "Енергоинвест" е пред ликвидация, научи "Стандарт". Това е може би първият случай на източване на такъв фонд у нас. Става дума за огромна далавера с приватизационните бонове на 18 500 акционери в "Енергоинвест". Всички те са се включили заради имената на видни наши енергетици като Никита Шервашидзе, Дянко Добрев и др. Никой не е предполагал, че един ден с акциите им ще се разпорежда бившата синя депутатка Вержиния Велчева. В 38-о НС тя бе началник на кабинета на парламентарни шеф Йордан Соколов. Благодарение на нея мощният до неотдавна холдинг вече няма дори офис. Само за последните шест месеца, от април до септември 2001 г., акциите на контролираните от холдинга предприятия са разпродадени на безценица. За половин година приходите на "Енергоинвест" са намалели 14 пъти. Загубите вече възлизат на 121 000 лв., а задълженията са набъбнали до 474 000 лв. Схемата на разграбването е много проста. Сключва се договор с инвестиционен посредник. Той може да оперира с акциите на контролираните от холдинга предприятия по свое усмотрение, без да определя минимална цена и без да съгласува сделките. Посредникът пуска на борсата малка емисия, от която никой реален купувач не се интересува. Тогава подставени лица предлагат нищожна стойност за акциите. Образува се т. нар. борсова цена, на която се продава целият пакет, без знанието на акционерите. В случая с "Енергоинвест" сценарият е разигран от Вержиния Велчева. На 10 април т. г. при доста странни обстоятелства тя става прокурист на холдинга. Договорът е сключен между нея и изпълнителния директор на "Енергоинвест" Дянко Добрев в отделението по хематология на Медицинска академия. По това време Добрев е в болницата заради тежка левкемия, от която страда близо година. Според негови приятели той е имал психически отклонения в резултат на болестта. Още през ноември 2000 г. председателят на Съвета на директорите на "Енергоинвест" Никита Шервашидзе предлага Добрев да бъде сменен. Това не е прието. Тогава оставка подава Шервашидзе. На 26 април 2001 г., пак в хематологията, Дянко Добрев упълномощава Вержиния Велчева да управлява и представлява холдинга, да извършва всички действия и сделки, да сключва и прекратява договорите със служителите, да плаща и подписва фактури, да открива и закрива банкови сметки. Два дни по-късно, на 28 април Добрев умира. И Велчева започва да действа с пълномощно от покойник. Още на 2 май във фирменото отделение на Софийския градски съд са направени промени в регистрацията на "Енергоинвест". В съдебното решение е записано: "Дружеството ще се управлява от изпълнителния директор Дянко Добрев и от прокуриста Вержиния Велчева". Как един мъртвец може да бъде директор не е ясно. Всъщност управлява само Велчева. На 3 май тя сключва договор с инвестиционния посредник "Юнити инвест-99" АД. Шеф на дружеството е Весела Акабалиева от Русе. Оттам е и Дянко Добрев. Говори се, че двамата са били близки приятели. Договорът е за управление на индивидуален портфейл от ценни книжа по собствена преценка без специални нареждания от клиента - "Енергоинвест". Няма никакви ограничения. В чл. 5, ал. 1 на документа е записано, че "инвестиционните цели на клиента са реализиране на максимални печалби от управлението на акциите. Срокът е 2 май 2002 г. Посочени са 42 680 акции с номинал 1 лв. На 31 май т. г. на два пъти са продадени всички ценни книжа на "Труд-Енергоинвест" АД-Русе. Това е най-големият завод за огнеупорни материали у нас. Собственият капитал на дружеството е 2,074 млн. лв., от които "Енергоинвест" притежава 1,057 млн. лв. Тези акции са изтъргувани по 0,14 лв. всяка, за по-малко от 6000 лв. или 165 пъти по-евтино. Под носа на холдинга и неговите акционери, на Централния депозитар и принципала на завода. Промишленото министерство има около 25% участие. Подобно е положението и със "Строителна компания" АД-Враца, чиито ценни книжа са продадени само за 510 лв. Не е ясна съдбата на друго предприятие от холдинга - "Ремко" АД-Враца. За неговите акции също има договор с посредника "Юнити инвест". Накрая, на 20 август Вержиния Велчева лишава "Енергоинвест" и от собствения му офис на ул. "Цар Симеон" 57 в София. Апартаментът от 7 стаи, кухня, вестибюл и сервизни помещения с обща площ 264,08 кв. м е предоставен на "ИТС-Перфект" ЕООД срещу $ 300 месечен наем. Фирмата се представлява от Стоянка Семерджиева, съпруга на бившия здравен министър Илко Семерджиев. Договорът е сключен за 10 години. Наемателят е платил авансово 3300 лв. до февруари 2002 г. И има право да преотдава жилището на трети лица
http://clubs.dir.bg/showflat.php?Board=masters&Number=1946153957&page=0&view=collapsed&sb=9&part=3&vc=1

badboy333
12.09.2011, 13:04
Източени са милиони от “Енергоинвест”
С пълномощно от покойник бившата синя депутатка Вержиния Велчева разпродава холдинга

Бившият приватизационен фонд, а сега холдинг, "Енергоинвест" е пред ликвидация, научи "Стандарт". Това е може би първият случай на източване на такъв фонд у нас. Става дума за огромна далавера с приватизационните бонове на 18 500 акционери в "Енергоинвест". Всички те са се включили заради имената на видни наши енергетици като Никита Шервашидзе, Дянко Добрев и др. Никой не е предполагал, че един ден с акциите им ще се разпорежда бившата синя депутатка Вержиния Велчева. В 38-о НС тя бе началник на кабинета на парламентарни шеф Йордан Соколов. Благодарение на нея мощният до неотдавна холдинг вече няма дори офис. Само за последните шест месеца, от април до септември 2001 г., акциите на контролираните от холдинга предприятия са разпродадени на безценица. За половин година приходите на "Енергоинвест" са намалели 14 пъти. Загубите вече възлизат на 121 000 лв., а задълженията са набъбнали до 474 000 лв. Схемата на разграбването е много проста. Сключва се договор с инвестиционен посредник. Той може да оперира с акциите на контролираните от холдинга предприятия по свое усмотрение, без да определя минимална цена и без да съгласува сделките. Посредникът пуска на борсата малка емисия, от която никой реален купувач не се интересува. Тогава подставени лица предлагат нищожна стойност за акциите. Образува се т. нар. борсова цена, на която се продава целият пакет, без знанието на акционерите. В случая с "Енергоинвест" сценарият е разигран от Вержиния Велчева. На 10 април т. г. при доста странни обстоятелства тя става прокурист на холдинга. Договорът е сключен между нея и изпълнителния директор на "Енергоинвест" Дянко Добрев в отделението по хематология на Медицинска академия. По това време Добрев е в болницата заради тежка левкемия, от която страда близо година. Според негови приятели той е имал психически отклонения в резултат на болестта. Още през ноември 2000 г. председателят на Съвета на директорите на "Енергоинвест" Никита Шервашидзе предлага Добрев да бъде сменен. Това не е прието. Тогава оставка подава Шервашидзе. На 26 април 2001 г., пак в хематологията, Дянко Добрев упълномощава Вержиния Велчева да управлява и представлява холдинга, да извършва всички действия и сделки, да сключва и прекратява договорите със служителите, да плаща и подписва фактури, да открива и закрива банкови сметки. Два дни по-късно, на 28 април Добрев умира. И Велчева започва да действа с пълномощно от покойник. Още на 2 май във фирменото отделение на Софийския градски съд са направени промени в регистрацията на "Енергоинвест". В съдебното решение е записано: "Дружеството ще се управлява от изпълнителния директор Дянко Добрев и от прокуриста Вержиния Велчева". Как един мъртвец може да бъде директор не е ясно. Всъщност управлява само Велчева. На 3 май тя сключва договор с инвестиционния посредник "Юнити инвест-99" АД. Шеф на дружеството е Весела Акабалиева от Русе. Оттам е и Дянко Добрев. Говори се, че двамата са били близки приятели. Договорът е за управление на индивидуален портфейл от ценни книжа по собствена преценка без специални нареждания от клиента - "Енергоинвест". Няма никакви ограничения. В чл. 5, ал. 1 на документа е записано, че "инвестиционните цели на клиента са реализиране на максимални печалби от управлението на акциите. Срокът е 2 май 2002 г. Посочени са 42 680 акции с номинал 1 лв. На 31 май т. г. на два пъти са продадени всички ценни книжа на "Труд-Енергоинвест" АД-Русе. Това е най-големият завод за огнеупорни материали у нас. Собственият капитал на дружеството е 2,074 млн. лв., от които "Енергоинвест" притежава 1,057 млн. лв. Тези акции са изтъргувани по 0,14 лв. всяка, за по-малко от 6000 лв. или 165 пъти по-евтино. Под носа на холдинга и неговите акционери, на Централния депозитар и принципала на завода. Промишленото министерство има около 25% участие. Подобно е положението и със "Строителна компания" АД-Враца, чиито ценни книжа са продадени само за 510 лв. Не е ясна съдбата на друго предприятие от холдинга - "Ремко" АД-Враца. За неговите акции също има договор с посредника "Юнити инвест". Накрая, на 20 август Вержиния Велчева лишава "Енергоинвест" и от собствения му офис на ул. "Цар Симеон" 57 в София. Апартаментът от 7 стаи, кухня, вестибюл и сервизни помещения с обща площ 264,08 кв. м е предоставен на "ИТС-Перфект" ЕООД срещу $ 300 месечен наем. Фирмата се представлява от Стоянка Семерджиева, съпруга на бившия здравен министър Илко Семерджиев. Договорът е сключен за 10 години. Наемателят е платил авансово 3300 лв. до февруари 2002 г. И има право да преотдава жилището на трети лица
http://clubs.dir.bg/showflat.php?Board=masters&Number=1946153957&page=0&view=collapsed&sb=9&part=3&vc=1

Не моем се запра :

За милиони откраднати нема закони, а за кокошките нема прошка.

потърпевш съм от въпросната далавера, но какво от това :cool:

NYSERookie
12.09.2011, 15:05
ваща е малко , сетила се мара да се побара :D:D:D:D:D:D
вижте за коя година иде реч :eek::eek::eek:

nikolov
08.11.2011, 22:20
БЪЛГАРО-ХОЛАНДСКИ, ХОЛФ1, "БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД - София, ул. "Незабравка" - парк-хотел "Москва", тел. 971-23-91, 944-18-98

повече информация тук (http://www.investor.bg/companies/view/5.html)

kamperidis@mail.bg
11.11.2011, 16:19
Здравейте! Моля за коментарии по следния въпрос;Има фалирало дружество и разпродадени активи и останали само няколко машини .Въпроса е ;Можели да се вземат машини със акциите които претижяват работниците на това дружество ?

4i40
11.11.2011, 18:46
НЕ..!!!

popich
05.03.2012, 08:57
Здравейте,
къде мога да получа информация за това дали се търгуват:
ЕМ ДЖИ ЕЛИТ ХОЛДИНГ АД- имам Депозитарна разписка ,
ПФ ОРЕЛ ИНВЕСТ АД -имам поименно удостоверение за 50 акции.
Най-вероятно имат нови имена ако съществуват.
Благодаря предварително.
Лека и спорна седмица!

Hakkinen
05.03.2012, 09:24
Здравейте,
къде мога да получа информация за това дали се търгуват:
ЕМ ДЖИ ЕЛИТ ХОЛДИНГ АД- имам Депозитарна разписка ,
ПФ ОРЕЛ ИНВЕСТ АД -имам поименно удостоверение за 50 акции.
Най-вероятно имат нови имена ако съществуват.
Благодаря предварително.
Лека и спорна седмица!

Ето тук (http://www.fsc.bg/Bivshi-privatizacionni-fondove-bg-97) има информация за бившите приватизационни фондове.

Ем Джи Елит го отписаха преди 2-3 години, а ПФ Орел Инвест АД е преобразуван в Орел Инвест АД и в момента е листнат на борсата с код 5O2.

Успех!

gKo
19.11.2012, 19:21
Здравейте, открих няколко депозитарни разписки още от времето на масовата приватизация. Накой може ли да ми каже какво мога да направя с тях?

Императорът
19.11.2012, 19:52
Здравейте, открих няколко депозитарни разписки още от времето на масовата приватизация. Накой може ли да ми каже какво мога да направя с тях?

Зависи какво пише на тях.

cokrat1
19.11.2012, 19:56
Разписката е документ за собственост на акции....намираш фирмите и нататък "каквото сабя покаже"...имам предвид ако са публични е добре на първо четене...ако не са не е добре на първо четене...и т.н каквото се прави със собственост...

Lupus
14.01.2013, 17:29
Акции в бившия Мултигруп се изкупуват от Балкантурист Елит. Проверено е преди няколко часа. Цена на акция - 1.93. За повече информация, тук. (http://www.moitepari.bg/masova-privatizacia.aspx#mg)

pipbel
14.01.2013, 17:41
Акции в бившия Мултигруп се изкупуват от Балкантурист Елит. Проверено е преди няколко часа. Цена на акция - 1.93. За повече информация, тук. (http://www.moitepari.bg/masova-privatizacia.aspx#mg)

Забелязаха ни :)
Нови новенички :p

Тъй се почва то, абе имаше едни тука разписки...па после - буфф на БФБ.
Едва след това вече е реда на вуйчото таксиджия ....:D

НАИВHИК
14.01.2013, 17:53
Че те мултаците май имаха първоначално номинал 10 стинки. После правиха някакъв сплит. Харна цена е за бонова книжка, ако са 250 или повече акции:cool:

Lupus
14.01.2013, 19:53
За сплит не съм разбрал, но предположих. Акциите са с номинал 1 лев. От една книжка се вадят 25 парчета.

зарата
14.01.2013, 20:40
За сплит не съм разбрал, но предположих. Акциите са с номинал 1 лев. От една книжка се вадят 25 парчета.

Откъде си сигурен, че "се вадят" точно 25 броя /"парчета" - според теб/?
Отчиташ ли, примерно, че купувачите може да са подали оферти за по-голям брой от предложените на търга акции? А дали всички купувачи са подали поръчките си по номинал, известно ли ти е, за да се запази това "вадене на 25 парчета"?
Знаеш ли, примерно, че останаха много неизползвани бонове по причината, че тръжната цена беше нецяло число, а в следващата вълна от мас.приватизация цените бяха доста високи, защото доста хора се ориентираха в начина на търгуване?
Знаеш ли, че за някои предприятия с 1 книжка можеш да платиш 2-3 акции, а в други не можеш дори една акция да заплатиш?
Да не идваш от друга планета, където от една книжка друго не може да се "извади", освен тия 25 "парчета"?:)
Поздрави!:)

НАИВHИК
14.01.2013, 20:44
Откъде си сигурен, че "се вадят" точно 25 броя /"парчета" - според теб/?
Отчиташ ли, примерно, че купувачите може да са подали оферти за по-голям брой от предложените на търга акции? А дали всички купувачи са подали поръчките си по номинал, известно ли ти е, за да се запази това "вадене на 25 парчета"?
Знаеш ли, примерно, че останаха много неизползвани бонове по причината, че тръжната цена беше нецяло число, а в следващата вълна от мас.приватизация цените бяха доста високи, защото доста хора се ориентираха в начина на търгуване?
Знаеш ли, че за някои предприятия с 1 книжка можеш да платиш 2-3 акции, а в други не можеш дори една акция да заплатиш?
Да не идваш от друга планета, където от една книжка друго не може да се "извади", освен тия 25 "парчета"?:)
Поздрави!:)

Тук нещо грешиш:rolleyes:

Poncho
14.01.2013, 20:58
Откъде си сигурен, че "се вадят" точно 25 броя /"парчета" - според теб/?
Отчиташ ли, примерно, че купувачите може да са подали оферти за по-голям брой от предложените на търга акции? А дали всички купувачи са подали поръчките си по номинал, известно ли ти е, за да се запази това "вадене на 25 парчета"?
Знаеш ли, примерно, че останаха много неизползвани бонове по причината, че тръжната цена беше нецяло число, а в следващата вълна от мас.приватизация цените бяха доста високи, защото доста хора се ориентираха в начина на търгуване?
Знаеш ли, че за някои предприятия с 1 книжка можеш да платиш 2-3 акции, а в други не можеш дори една акция да заплатиш?
Да не идваш от друга планета, където от една книжка друго не може да се "извади", освен тия 25 "парчета"?:)
Поздрави!:)
А, ти знаеш ли колко неща не знаеш, но въпреки това пишеш за тях?
И да, от една книжка вложена в бившия Мултигруп елит се "вадят" 25 парчета.

За справка какво се случи::
http://www.investor.bg/forum/showthread.php?t=5359

Lupus
14.01.2013, 21:00
Зара, преди деноминацията акциите са били с номинал 100 лева. Книжките, които съм виждал вкъщи са със записани 25 000 лева в тях, което прави по 250 акции на Мултигруп от книжка. След деноминацията, номинала им става 1000 пъти по-малък, т.е. 0.1лв. за акция. Правят сплит 10 за 1 и получаваш 10 пъти по-малко акции с номинал левче (общо 25). В момента за всяка такава акция ти дават 1.93лв. в Балкантурист Елит. Просветли ме, ако съм изпуснал нещо в сметките.

Poncho
14.01.2013, 21:05
Зара, преди деноминацията акциите са били с номинал 100 лева. Книжките, които съм виждал вкъщи са със записани 25 000 лева в тях, което прави по 250 акции на Мултигруп от книжка. След деноминацията, номинала им става 1000 пъти по-малък, т.е. 0.1лв. за акция. Правят сплит 10 за 1 и получаваш 10 пъти по-малко акции с номинал левче (общо 25). В момента за всяка такава акция ти дават 1.93лв. в Балкантурист Елит. Просветли ме, ако съм изпуснал нещо в сметките.
Неточно е само, че си продаваш сега акциите. Те са придобити от мажоритаря преди години - при принудителното изкупуване. Сега бившите акционери отиват и само си получават парите.

зарата
14.01.2013, 21:05
А, ти знаеш ли колко неща не знаеш, но въпреки това пишеш за тях?
И да, от една книжка вложена в бившия Мултигруп елит се "вадят" 25 парчета.


Прав съм за себе си: в поста, който коментирам не става въпрос за определена компания. Назад не чета, защото не зная откъде почва спора.

Другото - разбира се, че много неща не зная, но принципно мнение мога да имам.

Ето, след като ти направи уточнението си - истината възтържествува.

Поздрави!:) /разбира се, че ще пиша, ако не бях направил това, щях да подведа човека, а така съм спокоен, че нещата са на място/:)

зарата
14.01.2013, 21:09
Зара, преди деноминацията акциите са били с номинал 100 лева. Книжките, които съм виждал вкъщи са със записани 25 000 лева в тях, което прави по 250 акции на Мултигруп от книжка. След деноминацията, номинала им става 1000 пъти по-малък, т.е. 0.1лв. за акция. Правят сплит 10 за 1 и получаваш 10 пъти по-малко акции с номинал левче (общо 25). В момента за всяка такава акция ти дават 1.93лв. в Балкантурист Елит. Просветли ме, ако съм изпуснал нещо в сметките.

Мисля, че преди години, когато ги изкупуваха във Варна, цената беше /по памет/ около 11 лева, а това си беше още преди голямата инфлация.

Опааа, отново сгреших - ставаше въпрос за Гранд хотел Варна.
Оттеглям се от темата.
Поздрави!:)

Poncho
14.01.2013, 21:13
Прав съм за себе си: в поста, който коментирам не става въпрос за определена компания. Назад не чета, защото не зная откъде почва спора.

Ами по-добре чети и после пиши, защото така наистина ще заблудиш някой.
Тава което си написал се отнася за индивидуалното участие в първата вълна на масова приватизация /и добре си го написал/, но не и за участие в/чрез приватизационен фонд.

НАИВHИК
14.01.2013, 21:20
И в още нещо грешиш, вторият и третият търг акциите бяха много по-евтини. Много от боновете бяха издумкани на първия. И хора и фондове стреляха като селски кметове. За втория хората почти нямаха, а фондовете...................... /няма да съм аз, който ще го каже/
В резултат имаше изключителни акции на добри цени.
Соди например бяха хартисали:rolleyes:

4i40
14.01.2013, 22:41
И в още нещо грешиш, вторият и третият търг акциите бяха много по-евтини. Много от боновете бяха издумкани на първия. И хора и фондове стреляха като селски кметове. За втория хората почти нямаха, а фондовете...................... /няма да съм аз, който ще го каже/
В резултат имаше изключителни акции на добри цени.
Соди например бяха хартисали:rolleyes:

Тотално вярно ...!!!!

Бяха ми артисали някакви дребни бонове...
На 3 търг дадох 17 бона за акция на КРЕМ и спечелих 30 акции.( тях ги продадох по 5 лв и ме беше много яд след 3 месеца..)....Артисаха някъде над милион акции....
Сега за фантазиите на борсата ...:
Ако бях играл с всичките си 50 + 50 К бона за КРЕМ и бях дал по 1 бон , щях да имам 100 000 акции на КРЕМ и да ги продам на 25 лв:D:D:D след време.....:rolleyes::rolleyes::rolleyes: