Албена Инвест Холдинг АД (5ALB / ALBHL) - Форум Инвестор.БГ
Събота, 22 Октомври 2016
България Свят Имоти Коментари Борса Forex Технологии Видео Style Автомобили Клуб Investor
 
Контролен панел Съобщения Потребители Блогове Търси
Bivol Bivol не е онлайн
Аватара на Bivol
Мнения: 81
12.10.2016, 10:43

Начално
Уведомление на основание на чл.100к,ал.1 от ЗППЦК за проведено извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 11.10.2016г. и прието решение за вливане в "Албена"АД, при което "Албена Инвест Холдинг"АД се прекратява без ликвидация.
Отговори с цитат
B.Graham B.Graham не е онлайн
Аватара на B.Graham
Заслужил
инвеститор
Мнения: 24,144
17.09.2016, 11:50
Местоположение: София

Начално
Цитат:
Първоначално изпратено от precakanoto Разгледай мнение
малък пясъчник са ви сложили или кучетата са го разпиляли, а за игра на децата не стига))))))
Малък, малък колко да е малък?..... Ей това жените все размера гледат ...
__________________
Life won't wait for you.
Отговори с цитат
precakanoto precakanoto не е онлайн
Аватара на precakanoto
Заслужил
инвеститор
Мнения: 6,912
17.09.2016, 11:47

Начално
Цитат:
Първоначално изпратено от B.Graham Разгледай мнение
С тия дето са по една акциЙя сме повече от песъчинките в пясъчника пред блока .....
малък пясъчник са ви сложили или кучетата са го разпиляли, а за игра на децата не стига))))))
__________________
Не е препоръка... !!!
"Най-сигурната спирачка на дивия спекулативен бяс е загубата." - A. Kostolany
Отговори с цитат
B.Graham B.Graham не е онлайн
Аватара на B.Graham
Заслужил
инвеститор
Мнения: 24,144
17.09.2016, 11:45
Местоположение: София

Начално
Цитат:
Първоначално изпратено от precakanoto Разгледай мнение
всички ли сме вече съдружници !? ))))))))
Надявам се и доцент Каро да е сред нас ))))))
С тия дето са по една акциЙя сме повече от песъчинките в пясъчника пред блока .....
__________________
Life won't wait for you.
Отговори с цитат
precakanoto precakanoto не е онлайн
Аватара на precakanoto
Заслужил
инвеститор
Мнения: 6,912
17.09.2016, 11:43

Начално
Цитат:
Първоначално изпратено от mancev Разгледай мнение
Колко време ще се преобразуват акцийте ми в АИХ в такива на Албена? Коя е датата която това преобразуване ще бъде факт?
акцЙте или акциЙта!?!?)))
__________________
Не е препоръка... !!!
"Най-сигурната спирачка на дивия спекулативен бяс е загубата." - A. Kostolany
Отговори с цитат
precakanoto precakanoto не е онлайн
Аватара на precakanoto
Заслужил
инвеститор
Мнения: 6,912
17.09.2016, 11:42

Начално
Цитат:
Първоначално изпратено от B.Graham Разгледай мнение
Пак "Й" ............ от време на време имам чувството, че чета за римските пълководци Марк Лициний Акций и Гай Юлий Облигаций .... и техния брат Марк Антоний Опций ..... баси....
всички ли сме вече съдружници !? ))))))))
Надявам се и доцент Каро да е сред нас ))))))
__________________
Не е препоръка... !!!
"Най-сигурната спирачка на дивия спекулативен бяс е загубата." - A. Kostolany
Отговори с цитат
B.Graham B.Graham не е онлайн
Аватара на B.Graham
Заслужил
инвеститор
Мнения: 24,144
16.09.2016, 15:36
Местоположение: София

Начално
Пак "Й" ............ от време на време имам чувството, че чета за римските пълководци Марк Лициний Акций и Гай Юлий Облигаций .... и техния брат Марк Антоний Опций ..... баси....
__________________
Life won't wait for you.
Отговори с цитат
4f4 4f4 не е онлайн
Аватара на 4f4
Мнения: 318
16.09.2016, 13:03

Начално
Цитат:
Първоначално изпратено от mancev Разгледай мнение
Колко време ще се преобразуват акцийте ми в АИХ в такива на Албена? Коя е датата която това преобразуване ще бъде факт?
ориентировъчно - края на годината!
Отговори с цитат
mancev mancev не е онлайн
Аватара на mancev
Мнения: 22
16.09.2016, 12:43

Начално
Колко време ще се преобразуват акцийте ми в АИХ в такива на Албена? Коя е датата която това преобразуване ще бъде факт?
Отговори с цитат
hanabishi hanabishi не е онлайн
Аватара на hanabishi
Мнения: 8
16.09.2016, 12:23

Начално
Право на акционер да напусне публично АД при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му

Специалната уредба на ЗППЦК дава право на акционера на преобразуващо се публично АД да иска акциите му да бъдат изкупени от дружеството. Тук акцентът се поставя върху правото на изкупуване на акциите от публичното АД, а не върху правото на напускане на акционера, както е при обикновеното АД.
Въпреки това правната уредба на напускане на акционер при преобразуване на обикновено АД намира приложение и при напускане на акционер при преобразуване на публично АД. Правото да иска изкупуване на акциите от публичното дружество се предхожда от успешното реализиране на правото на акционера да напусне дружеството.
Правото на напускане на акционер на публично АД е уредено чрез препращане към реда на чл. 263с от Търговския закон (вж. по-подробно т. 2 по-горе). Следователно и тук правото на напускане принадлежи само на акционер, който е гласувал10 против решението на общото събрание за преобразуване. Ако акционерът е отсъствал от събранието или се е въздържал от гласуване, той няма право да напусне дружеството, респективно да иска акциите му да бъдат изкупени.
Възникването на правото за напускане на публично АД не зависи от това дали правата по акциите се запазват непроменени, или се променя правното положение на акционера. Докато при обикновеното АД изрично се изисква правното положение на акционера да се променя вследствие на преобразуването. Ако правата по акциите се запазват непроменени, акционерът в обикновено АД няма право да го напусне.
Отмененият текст на чл. 126а ЗППЦК (отм. ДВ, бр. 39 от 2005 г.) допускаше при напускане акционерът да иска от дружеството да изкупи всички или част от притежаваните от него акции. Следователно не съществуваше пречка акционерът да гласува по различен начин с притежаваните от него акции. Ако е гласувал “разделно” за решението за преобразуване, имаше право да иска изкупуване на акциите, с които е гласувал “против”, а с останалите акции да запази членствените си права. Тази уредба не беше в синхрон както с приетото за обикновеното АД - акционерът да гласува с всички свои акции против преобразуването, така и граничеше до злоупотребата с права11. Не съществуваше разумно основание при публично АД уредбата да се запази и чл. 126а ЗППЦК беше отменен. De lege lata акционерът на публично АД трябва да гласува “против” решението с всички свои акции, ако не е съгласен с преобразуването. Това ще доведе до прекратяване на членствените му правоотношения и напускане на преобразуващото се дружество. Правото на изкупуване на акциите му от дружеството е вследствие на несъгласието му с преобразуването и е форма на неговата защита.
Напусналият акционер в обикновено акционерно дружество има право да получи равностойността на притежаваните преди преобразуването акции съобразно предвиденото в договора или плана за преобразуване съотношение на замяна, чл. 263с, ал. 2 ТЗ. Аналогично на това и всеки акционер, напуснал публично АД, има право да получи равностойността на притежаваните от него акции преди преобразуването на цената, посочена в плана или в договора за преобразуване, чл. 126, ал. 1 ЗППЦК.
Към публичното АД се поставя специално изискване за определяне цената на акциите. Необходимо е договорът или планът за преобразуване да съдържа освен съотношението на замяна на акциите, така и справедливата цена на акциите на всяко от дружествата. Справедливата цена се обоснова, като се използват общоприети оценъчни методи. Тя се определя не по-рано от един месец преди датата на договора или плана за преобразуване, чл. 123, ал. 1 ЗППЦК. Изискванията към обосновката на цената и прилагането на оценъчните методи се определят с наредба12. Докато за обикновено АД договорът и планът за преобразуване трябва да съдържат само съотношението на замяната, чл. 262ж ТЗ. Няма изискване справедливата цена да бъде определяна по специален ред, чл. 261б, ал. 1 ТЗ.
Както беше посочено в т. 2 по-горе, акционерът трябва да отправи до дружеството нотариално заверено уведомление за напускане в срок до три месеца от датата на преобразуването. Специалната уредба на ЗППЦК създава императивно задължение за публичното АД да изкупи акциите на напускащите акционери. Новоучреденото и/или приемащото дружество е длъжно да направи това в срок до 30 дни от датата на уведомлението, чл. 126, ал. 2 ЗППЦК. В този случай изискването на чл. 111, ал. 5 за придобиване на собствени акции не се прилага. Който извърши или допусне извършване на нарушение на това задължение се наказва с глоба в размер от 2000 до 5000 лв., а на дружеството се налага имуществена санкция в същия размер, чл. 221,
ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 ЗППЦК.
В правото на акционерите да получат цената на акциите си и насрещното задължение за дружеството да я заплати се съдържа специалната им защита срещу това, да бъдат заставени да получат акции против волята си. То е специфично малцинствено право и уредбата му е императивна. По подобие на предимственото право на акционерите и това право не може да бъде отнето с решение на общото събрание на публичното дружество, с клауза в устава или с уговорка в договора за съвместно предприятие. Такива клаузи са нищожни.
Правото на изкупуване е вземане на акционера за цената на акцията, като длъжник по него е публичното дружество. В случай на неизпълнение на задължението за плащане на цената на акциите акционерите могат да претендират това по общия съдебен ред.
В ЗППЦК е уредена още една хипотеза, която дава право на акционера да иска от дружеството да изкупи всички или част от притежаваните от него акции. Това право на акционерите в публично дружество възниква при сключване на договор за съвместно предприятие. Всеки акционер в публично дружество - страна по договора за съвместно предприятие, има право да иска от дружеството да изкупи всички или част от притежаваните от него акции, чл. 126е, ал. 1 ЗППЦК. В този случай също не се прилагат правилата за търгово предлагане, предвидени в чл. 111, ал. 5 ЗППЦК.
За да се породи това право, е необходимо акционерът да е гласувал против решението на общото събрание за одобрение на договора за съвместно предприятие, респективно за последващото му изменение.
Цената, по която акционерът има право да иска да бъдат изкупени акциите му, се съдържа в одобрения от КФН доклад на управителния орган на дружеството.
Правото на изкупуване на акциите от дружеството при сключване на договор за съвместно предприятие е алтернативно на правото да се иска замяна с акциите в дружеството - насрещна страна по договора. Вместо правото на изкупуване в този договор може да бъде предвидено правото на акционерите в публичното дружество да искат всички или част от притежаваните от тях акции да бъдат заменени с акции в дружеството - насрещна страна по договора, чл. 126е, ал. 2 ЗППЦК.
Управителният орган на всяко публично дружество, което ще участва в съвместното предприятие, е длъжен да състави писмен доклад, в който да е описана правната и икономическата обосновка на съвместното предприятие, оценката на активите и другите форми на принос, с които всяка страна участва, както и обосновка на справедливата цена на акциите на публичното дружество, направена на основата на общоприети оценъчни методи, чл. 126в, ал. 1 ЗППЦК. Определянето на справедливата цена на акциите е предпоставка за упражняване на правото на изкупуване, чл. 126е, ал. 1 ЗППЦК.
Правото на изкупуване акциите се упражнява в срок 30 дни от датата на общото събрание за одобряване на съвместното предприятие. Акционерът трябва да внесе в съответното публично дружество искане за това.
Дружеството е длъжно да заплати цената на акциите в срок до 30 дни след изтичане на тридесетдневния срок за упражняване на правото да се иска изкупуване, но не преди влизане в сила на договора за съвместно предприятие, чл. 126е, ал. 4 ЗППЦК. Преди влизане в сила на договора за съвместно предприятие правото да се иска плащане на цената не е изискуемо13.

4. Съпоставка между правото на акционер да напусне обикновено АД при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му и аналогичното право на акционер в публично АД

Правото на акционер да напусне обикновено АД и да иска изкупуване на акциите му (чл. 263с ТЗ) и правото на акционер да напусне публично АД при преобразуване и да иска изкупуване на акциите (чл. 126 ЗППЦК) са много сходни след законодателната отмяна на чл. 126а ЗППЦК. Въпреки това тези “права” крият различия, което обосновава съпоставката помежду им.

Автор:Проф. д-р Камелия КАСАБОВА

Източник: "Труд и право"
Отговори с цитат
radon222a radon222a не е онлайн
Аватара на radon222a
Мнения: 542
12.09.2016, 20:11

Talking
Поздрави за fantasy_gt.
От такива хора трябва да се поучим, които забелязват неща, които другите не са ги видели и споделиха с всички!
С уважение!
Отговори с цитат
Монти Монти не е онлайн
Аватара на Монти
Заслужил
инвеститор
Мнения: 16,195
12.09.2016, 19:31
Местоположение: София

Начално
Цитат:
Първоначално изпратено от B.Graham Разгледай мнение

Тук ще има хляб в началота на търговията на обединените акции на Албена....
Отговори с цитат
B.Graham B.Graham не е онлайн
Аватара на B.Graham
Заслужил
инвеститор
Мнения: 24,144
12.09.2016, 18:57
Местоположение: София

Начално
http://www.investor.bg/novini-i-anal...daryka-224308/
__________________
Life won't wait for you.
Отговори с цитат
richar richar не е онлайн
Аватара на richar
Мнения: 120
12.09.2016, 11:27

Начално
да, така беше и като свърши емисията на ЦСКА
Отговори с цитат
THE TRADER THE TRADER не е онлайн
Аватара на THE TRADER
Мнения: 1,528
12.09.2016, 10:24

Начално
Няма търговия вече... Друго си беше да видиш...
1
1
1
1
1
1
1...
А сега кво... ?!?
Скука...
Отговори с цитат
Zdravko Zdravko не е онлайн
Аватара на Zdravko
Мнения: 587
12.09.2016, 08:51

Начално
Цитат:
Първоначално изпратено от Монти Разгледай мнение
Сега каква е хаавата , от утре нема се търгуват Албена холдинг...
при решение на ОСА те автоматично ще съберат акциите на Албена АД и Албена холдинг и ще ги конвертируват и ще ги пратят пак при ИП новите или ние ще си правиме поръчка през ИП до Албените да ни ги конвертируват ....
Предполагам всичко ще става автоматично и няма да се правят никакви поръчки.
Отговори с цитат
Монти Монти не е онлайн
Аватара на Монти
Заслужил
инвеститор
Мнения: 16,195
11.09.2016, 18:49
Местоположение: София

Начално
Сега каква е хаавата , от утре нема се търгуват Албена холдинг...
при решение на ОСА те автоматично ще съберат акциите на Албена АД и Албена холдинг и ще ги конвертируват и ще ги пратят пак при ИП новите или ние ще си правиме поръчка през ИП до Албените да ни ги конвертируват ....
Отговори с цитат
netware5 netware5 не е онлайн
Аватара на netware5
Заслужил
инвеститор
Мнения: 7,175
11.09.2016, 17:23

Начално
Цитат:
Първоначално изпратено от Zdravko Разгледай мнение
Защо се правиш на ударен, всеки който ти има доверие може да ти даде достъп до парите му или даването на пари назаем на приятел или роднина не е ли същото. Това, че аз примерно не разбирам от акции и съм ти се доверил на теб да ми търгуваш за моя сметка и на моя отговорност, кое му е незаконното тук като аз си нося отговорността ? Да не говорим, че и другия начин е съвсем лесен с пълномощно. Ти къде отиде да дълбаеш не знам, кое е незаконното като титуляра си носи отговорността за решенията !
Ей това удебеленото е незаконното. Друг въпрос е, че на практика не могат да те хванат. Въпросната дейност е запазена за ИП-тата и подлежи на лицензионен режим.
__________________
He was born poor, died rich, and never hurt anyone along the way.
Отговори с цитат
Zdravko Zdravko не е онлайн
Аватара на Zdravko
Мнения: 587
11.09.2016, 16:58

Начално
Цитат:
Първоначално изпратено от netware5 Разгледай мнение
Имам предвид ето това:Аз поне го разбирам така: според теб щом нещо няма как да бъде следено и контролирано, то не е незаконно. Поправи ме, ако не си искал точно това да кажеш.
Приемаш всичко буквално, мисля че обясних и ме разбра какво исках да кажа.
Отговори с цитат
netware5 netware5 не е онлайн
Аватара на netware5
Заслужил
инвеститор
Мнения: 7,175
11.09.2016, 16:27

Начално
Цитат:
Първоначално изпратено от Zdravko Разгледай мнение
Защо се правиш на ударен, всеки който ти има доверие може да ти даде достъп до парите му или даването на пари назаем на приятел или роднина не е ли същото. Това, че аз примерно не разбирам от акции и съм ти се доверил на теб да ми търгуваш за моя сметка и на моя отговорност, кое му е незаконното тук като аз си нося отговорността ? Да не говорим, че и другия начин е съвсем лесен с пълномощно. Ти къде отиде да дълбаеш не знам, кое е незаконното като титуляра си носи отговорността за решенията !
Имам предвид ето това:

Цитат:
.........Това няма как да се следи и контролира, че да е незаконно..........
Аз поне го разбирам така: според теб щом нещо няма как да бъде следено и контролирано, то не е незаконно. Поправи ме, ако не си искал точно това да кажеш.
__________________
He was born poor, died rich, and never hurt anyone along the way.
Отговори с цитат
Zdravko Zdravko не е онлайн
Аватара на Zdravko
Мнения: 587
11.09.2016, 12:23

Начално
Цитат:
Първоначално изпратено от netware5 Разгледай мнение
Ако това са ти критериите за законно/незаконно, няма да свършиш добре.
Защо се правиш на ударен, всеки който ти има доверие може да ти даде достъп до парите му или даването на пари назаем на приятел или роднина не е ли същото. Това, че аз примерно не разбирам от акции и съм ти се доверил на теб да ми търгуваш за моя сметка и на моя отговорност, кое му е незаконното тук като аз си нося отговорността ? Да не говорим, че и другия начин е съвсем лесен с пълномощно. Ти къде отиде да дълбаеш не знам, кое е незаконното като титуляра си носи отговорността за решенията !
Отговори с цитат
netware5 netware5 не е онлайн
Аватара на netware5
Заслужил
инвеститор
Мнения: 7,175
10.09.2016, 19:23

Начално
Цитат:
Първоначално изпратено от Zdravko Разгледай мнение
Дори и законно с пълномощно можеш да търгуваш с колкото си платформи пожелаеш. А и без пълномощно както ти каза Монти пак може, когато титуляра на платформата е друго лице, а ти е дал достъп на теб. Това няма как да се следи и контролира, че да е незаконно. Примерно братовчед или приятел е сключил договор с посредник и платформата се води на негово име, но той с устна договорка между вас си ти е дал възможност ти да влизаш и търгуваш. И това се прави примерно не с цел манипулации на пазара, а с цел да управляваш и инвестираш парите на това лице.
Ако това са ти критериите за законно/незаконно, няма да свършиш добре.
__________________
He was born poor, died rich, and never hurt anyone along the way.
Отговори с цитат
Zdravko Zdravko не е онлайн
Аватара на Zdravko
Мнения: 587
10.09.2016, 09:39

Начално
Цитат:
Първоначално изпратено от netware5 Разгледай мнение
Защо си мисля, че това май е забранено ....?
Дори и законно с пълномощно можеш да търгуваш с колкото си платформи пожелаеш. А и без пълномощно както ти каза Монти пак може, когато титуляра на платформата е друго лице, а ти е дал достъп на теб. Това няма как да се следи и контролира, че да е незаконно. Примерно братовчед или приятел е сключил договор с посредник и платформата се води на негово име, но той с устна договорка между вас си ти е дал възможност ти да влизаш и търгуваш. И това се прави примерно не с цел манипулации на пазара, а с цел да управляваш и инвестираш парите на това лице.
Отговори с цитат
Zdravko Zdravko не е онлайн
Аватара на Zdravko
Мнения: 587
10.09.2016, 09:27

Начално
Цитат:
Първоначално изпратено от 15% Разгледай мнение
Сключените договори за платформи може да са толкова и повече, но аз лично имам договора за 3 платформи за БФБ, две от които не съм използвал никога. Отделно познавам и съм накарал поне 10-тина човека да сключат такива договори, от които търгуват 2, които двама имат по 2-3 сделки на година. Идеята ми е, че активно търгуващите индивидуални клиенти към днешна дата, според мен сме 200-300 човека макс.
15% напълно си прав, че активно търгуващите сме много по малко, затова и ми е чудно какво е това пазарене на по една бройка, а външни хора които не са чували какво е борса да купуват ми се струва странно.
Отговори с цитат
Монти Монти не е онлайн
Аватара на Монти
Заслужил
инвеститор
Мнения: 16,195
09.09.2016, 20:15
Местоположение: София

Начално
Цитат:
Първоначално изпратено от netware5 Разгледай мнение
Защо си мисля, че това май е забранено ....?

Не може да се докаже....
не се женят ,не живеят на един адрес , на 10 приятели ще вземе данните .... а парите той ще внася...като картите за телефон.
Отговори с цитат
 
Нов отговор

Принадлежности на темата Търси в тази тема
Търси в тази тема:

Подробно търсене

Прескачане на форум

  Последно мнение  Тема Брой мнения  
22.10.2016 01:32 Химимпорт АД (6C4 / CHIM) 7143
21.10.2016 20:31 Софарма АД (3JR / SFARM) 11295
21.10.2016 19:19 Проучване и добив на нефт и газ АД (4O1 / GAZ) 3792
21.10.2016 19:09 Монбат (5MB / MONBAT) 410
21.10.2016 17:23 Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF 619

Всички времена са по ГМТ +2.Времето сега е 07:11.