Подпис и печат на фактури? - Форум Инвестор.БГ
Понеделник, 26 Септември 2016
България Свят Имоти Коментари Борса Forex Технологии Видео Style Автомобили Клуб Investor
 
Контролен панел Съобщения Потребители Блогове Търси
keitR keitR не е онлайн
Аватара на keitR
Мнения: 12
12.02.2009, 18:49

Начално
Според закона за Счетоводство изискванията към съставената фактура са:
Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Първичният счетоводен документ, адресиран до други предприятия или физически лица, съдържа най-малко следната информация:
1. наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на издателя и получателя;
4. предмет и стойностно изражение на стопанската операция;
5. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) име и фамилия на съставителя.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Първичният счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието, съдържа най-малко следната информация:
1. наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. предмет и стойностно изражение на стопанската операция;
4. име, фамилия и подпис на съставителя.
(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Приема се, че е налице документална обоснованост и когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по ал. 1 и 2, при условие че за липсващата информация са налице документи, които я удостоверяват.
(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Извън случаите по ал. 3, документална обоснованост е налице и когато първичният счетоводен документ е издаден от лице, което не е предприятие по смисъла на този закон и в документа липсва част от изискуемата информация по ал. 1 и 2, когато този документ отразява вярно документираната стопанска операция.

(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Издаването на първичен счетоводен документ по ал. 1, освен в случаите, когато получателят желае или когато това е предвидено в нормативен акт, не е задължително, когато:

1. стопанската операция е документирана с фискална касова бележка, издадена от фискално устройство, по ред, определен с наредба на министъра на финансите, или с ценна книга, издадена по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм., бр. 38 от 1995 г., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г.), и
2. получател по нея е физическо лице, което не е търговец.
(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За отчитането на определени стопански операции, активи и пасиви на бюджетните предприятия, министърът на финансите утвърждава условия и ред на документиране, форма и реквизити на счетоводните документи, които са задължителни за прилагане.

(7) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 20.12.2005 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При стопански операции, отнасящи се до задължения към бюджетни предприятия, възникнали на основание и по реда на нормативен акт, първичният счетоводен документ по ал. 1 е съответният платежен документ за извършено плащане.

ал.8 (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Адресът по ал. 1, т. 3 е:

1. постоянният адрес - за физическите лица;

2. адресът на управление - за юридическите лица;

3. адресът за кореспонденция по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - за лицата, които нямат адрес на управление.
(9) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Едноличният търговец се идентифицира само чрез единен идентификационен код по БУЛСТАТ.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При съставяне на първичните счетоводни документи чрез технически средства подписите по чл. 7 могат да се заменят с идентификационни шифри или с електронни подписи по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Идентификационните шифри трябва по несъмнен начин да осигуряват възможност за идентифициране на съставителя на първичния счетоводен документ.


Бизнес , счетоводство , счетоводни услуги І БизКонсулт - блог | МЕБЕЛИ
Отговори с цитат
satz satz не е онлайн
Аватара на satz
Мнения: 107
12.02.2009, 11:56

Начално
печата не задължителен поне от 2003-а

наградете си умните счетита !
Отговори с цитат
Странджата Странджата не е онлайн
Аватара на Странджата
Мнения: 539
12.02.2009, 09:52

Начално
искай платежно с фактурата ако нещо те притеснява
Отговори с цитат
KPAHK KPAHK не е онлайн
Аватара на KPAHK
Мнения: 315
11.02.2009, 11:14

Начално
И подпис и печат не са задължителни още от миналата година. Трябваше да има някакък индентификационен КОД
Отговори с цитат
val/she val/she не е онлайн
Аватара на val/she
Заслужил
инвеститор
Мнения: 5,590
11.02.2009, 11:02
Местоположение: тук

Начално
Цитат:
Първоначално изпратено от d0tc0m
Подписът на съставител вече не е задължителен реквизит във фактурите. Името и фамилията на съставителя остават задължителни.

За печат не мога да кажа.
Печатът също НЕ Е вече задължителен реквизит ( от миналата година).
Отговори с цитат
d0tc0m d0tc0m не е онлайн
Аватара на d0tc0m
Мнения: 31
11.02.2009, 11:00

Начално
Подписът на съставител вече не е задължителен реквизит във фактурите. Името и фамилията на съставителя остават задължителни.

За печат не мога да кажа.
Отговори с цитат
MarginCall MarginCall не е онлайн
Аватара на MarginCall
Мнения: 163
11.02.2009, 10:45

Начално
Цитат:
Първоначално изпратено от pirat
Цитат:
Първоначално изпратено от Pastir
Здравейте.
Правилно сте разбрали. Вече могат да се изпращат фактури без печат и подпис по Имейл. Единственото условие е вашият клиент да потвърди с обратен Имейл, че приема фактурата.
А ако фактурата е на хартия? Трябва ли да има подпис и печат?
Ами виж фактурите на мобилните оператори.
Отговори с цитат
pirat pirat не е онлайн
Аватара на pirat
Мнения: 190
11.02.2009, 10:43

Начално
Цитат:
Първоначално изпратено от Pastir
Здравейте.
Правилно сте разбрали. Вече могат да се изпращат фактури без печат и подпис по Имейл. Единственото условие е вашият клиент да потвърди с обратен Имейл, че приема фактурата.
А ако фактурата е на хартия? Трябва ли да има подпис и печат?
Отговори с цитат
pastir
Аватара на pastir
Мнения: n/a
11.02.2009, 10:41

Начално
Здравейте.
Правилно сте разбрали. Вече могат да се изпращат фактури без печат и подпис по Имейл. Единственото условие е вашият клиент да потвърди с обратен Имейл, че приема фактурата.
Отговори с цитат
sunlight sunlight не е онлайн
Аватара на sunlight
Мнения: 178
11.02.2009, 10:35

Начално
Дочух нещо такова, но не съм сигурен.
Отговори с цитат
pirat pirat не е онлайн
Аватара на pirat
Мнения: 190
11.02.2009, 10:33

Начално Подпис и печат на фактури?
Вярно ли е, че по закон който е влзал в сила от 01.01.09 при издаване на фактура не е необходимо да се слага печат на фирмата и подпис на издаващото я лице. Необходимо е в самата фактура да пише името на лицето издало фактурата?
Отговори с цитат
 
Нов отговор

Принадлежности на темата Търси в тази тема
Търси в тази тема:

Подробно търсене

Прескачане на форум

  Последно мнение  Тема Брой мнения  
26.06.2016 18:36 Декларация чл.55 за второ тримесечие 0
14.06.2016 13:07 Парични изплащания след напускане. 7
10.06.2016 12:48 Компенсация за извънреден труд 19
21.05.2016 19:18 Бизнес в Amazon 34
11.05.2016 21:39 Българите със офшорни сметки от PanamaLeaks 0

Всички времена са по ГМТ +2.Времето сега е 05:37.