Борси
Суровини
 • Лек суров 51,80 -1.30%
  Брент 54,85 -1.12%
  Пр. газ 3,36 -1.55%
  Злато 1 212,75 -0.01%
  Сребро 17,14 -0.06%
 • Платина 972,10 -1.12%
  Паладий 748,55 -0.59%
  Царевица 365,75 0.32%
  Пшеница 433,75 0.13%
 • Соя 1 066,10 -0.29%
  Кафе 149,75 -0.10%
  Захар 20,71 0.05%

Фондове

Филтър по дата: | Тип:
още информация
Цените са валидни за поръчки подадени на 13.01.2017 и 16.01.2017 г. Разходите за емитирането и обратното изкупуване на акциите/дяловете са включени в обявените цени.
Капман Асет Мениджмънт АД
Име Тип Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Доходност Начало на публ.пр-не
От началото
на годината
Стандартно отклонение За последните 12 месеца От началото
на публ. пр-не
ДФ Капман Фикс нискорисков Виж всички Виж всички 0.01% 1.29% 4.58% 2.97% 2010-06-01
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
12.1527 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
12.1285 - - - -  
ДФ С-МИКС балансиран Виж всички Виж всички - - - - 2016-07-21
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
10.3138 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
10.2726 - - - -  
ДФ С-БОНДС фонд в облигаци Виж всички Виж всички - - - - 2016-07-21
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
10.2498 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
10.2294 - - - -  
ДФ Капман Капитал балансиран Виж всички Виж всички 0.42% 3.51% 7.49% 6.89% 2004-09-28
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
22.663 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
22.584 - - - -  
ДФ Капман Макс фонд в акции Виж всички Виж всички 1.19% 3.83% 8.98% 2.96% 2006-01-05
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
13.893 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
13.6998 - - - -  

още информация
Цените са валидни за поръчки подадени на 17 януари 2017г. до 16.00 часа. Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени.
ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД
Име Тип Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Доходност Начало на публ.пр-не
От началото
на годината
Стандартно отклонение За последните 12 месеца От началото
на публ. пр-не
ЦКБ Гарант нискорисков Виж всички Виж всички -0.14% 1.45% 3.46% 5.05% 2007-09-05
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
15.8752 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
15.8752 - - - -  
ЦКБ Актив балансиран Виж всички Виж всички 1.05% 9.63% 0.58% 0.28% 2007-01-06
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
10.2704 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
10.219 - - - -  
ЦКБ Лидер високодоходен Виж всички Виж всички 1.22% 9.33% 2.26% -1.59% 2007-01-06
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
8.5712 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
8.5283 - - - -  

Реал Финанс Асет Мениджмънт АД
Име Тип Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Доходност Начало на публ.пр-не
От началото
на годината
Стандартно отклонение За последните 12 месеца От началото
на публ. пр-не
Реал Финанс Балансиран Фонд балансиран Виж всички Виж всички 6.73% 3.42% 6.52% -0.39% 2007-10-26
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
0.9642 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
0.9594 0.9642 - - -  
Реал Финанс Високодоходен Фонд фонд в акции Виж всички Виж всички 6.1% 3.04% 6.05% -1.19% 2007-10-26
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
0.8951 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
0.8906 0.8951 - - -