Борси
Суровини
 • Лек суров 48,40 -1.79%
  Брент 52,08 0.02%
  Пр. газ 3,26 -0.12%
  Злато 1 269,45 -0.05%
  Сребро 17,53 -0.07%
 • Платина 951,90 -0.05%
  Паладий 808,12 -0.04%
  Царевица 366,75 -1.52%
  Пшеница 426,00 -0.33%
 • Соя 956,75 -0.79%
  Кафе 130,32 -1.47%
  Захар 15,61 -4.00%

Фондове

Филтър по дата: | Тип:
още информация
Цените са валидни за поръчки подадени до 16 часа на 25.04.2017г. Разходи за емитиране на ДФ Компас Прогрес, ДФ Компас Стратегия и ДФ Компас Евростабилност не се удържат. Разходите за емитиране на ДФ Компас Плюс са в размер на 0.2%. Разходите за обратно изкупуване са включени в горепосочените цени и са както следва: Компас Прогрес - 1.5%, Компас Стратегия - 1.0%, Компас Евростабилност - 0.5%, Компас Глобъл Трендс - 1.0%
УД Компас Инвест АД
Име Тип Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Доходност Начало на публ.пр-не
От началото
на годината
Стандартно отклонение За последните 12 месеца От началото
на публ. пр-не
ДФ Компас Глобъл Трендс фонд в акции Виж всички Виж всички 4.2% 7.5% 5.07% 2.89% 2014-04-01
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
1.0912 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
1.0803 - - - -  
ДФ Компас Прогрес фонд в акции Виж всички Виж всички 2.84% 5.77% 2.92% -11.67% 2007-06-05
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
0.2894 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
0.2851 - - - -  
ДФ Компас Стратегия балансиран Виж всички Виж всички 2.72% 5.25% 1.63% -3.46% 2007-06-05
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
0.7033 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
0.6963 - - - -  
ДФ Компас Евростабилност нискорисков Виж всички Виж всички 4.01% 4.02% 2.3% 0.82% 2007-06-05
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
1.0851 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
1.0797 - - - -  

още информация
Цените са валидни за поръчки подадени на 21.04.2017г. и 24.04.2017г. Разходите за емитирането и обратното изкупуване на акциите/дяловете са включени в обявените цени.
Капман Асет Мениджмънт АД
Име Тип Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Доходност Начало на публ.пр-не
От началото
на годината
Стандартно отклонение За последните 12 месеца От началото
на публ. пр-не
ДФ Капман Фикс нискорисков Виж всички Виж всички 0.72% 1.53% 4.97% 2.96% 2010-06-01
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
12.2396 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
12.2152 - - - -  
ДФ С-МИКС балансиран Виж всички Виж всички 1.08% 4.52% - 4.09% 2016-07-21
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
10.3304 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
10.2892 - - - -  
ДФ С-БОНДС фонд в облигаци Виж всички Виж всички 0.49% 1.9% - 3.74% 2016-07-21
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
10.2938 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
10.2732 - - - -  
ДФ Капман Капитал балансиран Виж всички Виж всички 2.09% 3.16% 10.7% 6.87% 2004-09-28
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
23.0403 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
22.8795 - - - -  
ДФ Капман Макс фонд в акции Виж всички Виж всички 2.44% 3.6% 11.65% 3% 2006-01-05
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
14.0655 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
13.8699 - - - -  

Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД
Име Тип Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Доходност Начало на публ.пр-не
От началото
на годината
Стандартно отклонение За последните 12 месеца От началото
на публ. пр-не
ДФ Юг Маркет Максимум фонд в акции Виж всички Виж всички 8.06% 4.78% 27.57% 5.48% 2006-09-18
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
1.7615 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
1.7263 - - - -  
ДФ Юг Маркет Оптимум балансиран Виж всички Виж всички 5.66% 3.54% 18.18% 5% 2008-06-10
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
1.5422 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
1.5268 - - - -  

още информация
Цените са валидни за поръчки подадени на 25 април 2017г. до 16.00 часа. Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени.
ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД
Име Тип Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Доходност Начало на публ.пр-не
От началото
на годината
Стандартно отклонение За последните 12 месеца От началото
на публ. пр-не
ЦКБ Гарант нискорисков Виж всички Виж всички 0.38% 1.04% 3.36% 4.96% 2007-09-05
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
15.9574 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
15.8776 - - - -  
ЦКБ Актив балансиран Виж всички Виж всички 0.91% 4.46% 1.57% 0.26% 2007-01-06
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
10.2567 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
10.2054 - - - -  
ЦКБ Лидер високодоходен Виж всички Виж всички 1.31% 4.26% 3.4% -1.54% 2007-01-06
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
8.5789 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
8.536 - - - -  

Реал Финанс Асет Мениджмънт АД
Име Тип Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване Доходност Начало на публ.пр-не
От началото
на годината
Стандартно отклонение За последните 12 месеца От началото
на публ. пр-не
Реал Финанс Балансиран Фонд балансиран Виж всички Виж всички 6.49% 3.18% 5.84% -0.41% 2007-10-26
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
0.962 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
0.9572 0.962 - - -  
Реал Финанс Високодоходен Фонд фонд в акции Виж всички Виж всички 6.41% 3.01% 5.94% -1.13% 2007-10-26
ЕС 1 ЕС 2 ЕС 3 ЕС 4  
0.8977 - - -  
ЦОИ 1 ЦОИ 2 ЦОИ 3 ЦОИ 4 ЦОИ 5  
0.8932 0.8977 - - -