Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Икономика и политика

Задължителните пенсионни фондове на минус през 2011 г.

През последните шест години покупателната способност на вложенията в универсален пенсионен фонд се е стопила с близо една четвърт

Задължителните допълнителни пенсионни фондове отчитат отрицателна номинална доходност за 2011 г. от съответно 1% за универсалните и 0,5% за професионалните фондове, показват изчисления на Investor.bg на база на ежедневно публикувания в уеб страницата на КФН индекс на доходността им. 

Реалната доходност на пенсионните фондове е още по-негативна от номиналната през 2011 г., тъй като инфлацията е 2,8%. Това означава намаление на покупателната способност на вложенията в УПФ и ППФ със съответно с 3,7% и 3,2%.

Пенсионните фондове трябваше да започнат да публикуват реалната си доходност (с отчитане на инфлацията) от 2010 г., като данните трябваше да обхванат периода 2006-2010 г. КФН обаче отложи с 5 години това тяхно задължение и по този начин скри отрицателната реална доходност на пенсионните фондове.

Тя обаче е лесно изчислима, като освен инфлацията трябва да се извади и първоначалната такса от 5%. Така 1 лв., вложен в пенсионен фонд в началото на 2006 г. първо е бил обложен с 5% "такса вход", така че за осигурения работят 0,95 лв. Освен това за изминалия 6-годишен период инфлацията по данни на НСИ е 39,4%.

За тези 6 години индексът на универсалните пенсиионни фондове би достигнал 1,054 лв. (стартирайки от 0,95 лв.), което показва отрицателна реална доходност от 24,4%, тоест намалена покупателна способност с близо една четвърт.

За това време индексът на професионалните пенсиионни фондове е достигнал 1,003 лв. (стартирайки от 0,95 лв.), което води до отрицателна реална доходност от 28,1%, тоест намалена покупателна способност с над една четвърт.

Вложенията в доброволните пенсионни фондове (ДПФ) са загубили също над една четвърт от покупателната си сила, като отрицателната им реална доходност е 26,5%, отново след отчитане на таксата от 5% при внасяне на пари в тези фондове.

2011 г. е втората губеща година за пенсионните фондове, след особено тежката 2008 г., когато те загубиха номинално съответно 21% за УПФ, 24% за ППФ и 25% за ДПФ.
 

УНИВЕРСАЛНИ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ
Пенсионен фонд Доходност за:
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
УПФ "ДОВЕРИЕ" 6,27% 13,51% -18,62% 9,05% 4,61% 1,11%
УПФ "СЪГЛАСИЕ" 15,10% 15,33% -24,51% 8,64% 6,01% 0,60%
УПФ "ДСК - РОДИНА" 7,20% 17,67% -17,62% 5,47% 7,21% -3,41%
ЗУПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" 3,73% 15,73% -21,72% 6,72% 4,81% -2,20%
"АЙ ЕН ДЖИ УПФ" 7,20% 16,02% -17,96% 7,49% 4,17% -1,69%
УПФ "ЦКБ-СИЛА" 18,94% 13,25% -18,98% 7,02% 4,09% 1,25%
"ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ - УПФ" 4,42% 24,91% -22,18% 6,65% - -
"УПФ - БЪДЕЩЕ" 7,40% 21,14% -29,31% 13,69% 4,33% -2,08%
УПФ "ТОПЛИНА" - - -19,34% 7,76% 6,24% 1,81%
УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" - - - 8,45% 6,19% 2,61%
Индекс на КФН за доходността на всички УПФ 8,35% 15,67% -20,76% 7,23% 5,18% -0,96%
ПРОФЕСИОНАЛНИ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ
Пенсионен фонд Доходност за:
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
ППФ "ДОВЕРИЕ" 7,43% 13,60% -22,39% 9,23% 5,11% 1,21%
ППФ "СЪГЛАСИЕ" 16,64% 17,26% -25,24% 6,59% 4,92% 2,33%
ППФ "ДСК - РОДИНА" 8,78% 17,52% -21,58% 6,03% 6,73% -3,25%
ЗППФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" 4,20% 15,12% -24,34% 8,03% 5,09% -1,30%
"АЙ ЕН ДЖИ ППФ" 7,69% 16,82% -19,60% 8,55% 4,85% -1,71%
ППФ "ЦКБ-СИЛА" 17,01% 14,02% -18,74% 5,17% 4,55% 2,80%
"ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ - ППФ" 3,23% 20,77% -25,28% 5,56% - -
"ППФ - БЪДЕЩЕ" 9,69% 21,23% -29,74% 10,74% 3,31% -4,59%
ППФ "ТОПЛИНА" - - -18,02% 6,57% 6,35% 1,29%
ППФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" - - - - 5,70% 1,00%
Индекс на КФН за доходността на всички ППФ 8,54% 14,77% -24,25% 6,19% 5,85% -0,50%
ДОБРОВОЛНИ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ
Пенсионен фонд Доходност за:
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
ДПФ "ДОВЕРИЕ" 7,80% 15,07% -23,48% 8,62% 5,30% 1,84%
ДПФ "СЪГЛАСИЕ" 15,62% 17,33% -27,26% 6,05% 5,00% 2,74%
ДПФ "ДСК - РОДИНА" 9,92% 17,82% -23,35% 7,93% 8,34% -1,43%
ДПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" 5,14% 15,43% -24,48% 7,33% 5,55% -1,77%
"АЙ ЕН ДЖИ ДПФ" 9,37% 16,77% -23,19% 9,57% 5,10% -1,62%
ДПФ "ЦКБ-СИЛА" 16,51% 24,23% -30,11% 2,77% 4,48% 2,43%
"ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ-ДПФ" 4,69% 20,80% -27,19% 5,40% - -
"ДПФ - БЪДЕЩЕ" 7,61% 34,72% -52,02% 8,41% 2,15% -5,31%
ДПФ "ТОПЛИНА" - - -21,01% 8,38% 4,92% 3,28%
ДПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" - - - - 5,30% 0,42%
Индекс на КФН за доходността на всички ДПФ 8,21% 17,52% -25,48% 7,26% 6,02% 0,03%

 

Стойност на 1 лв., вложен в началото на 2006 г. при еднократно удържане на „такса вход“ от 5%:
УНИВЕРСАЛНИ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ
Пенсионен фонд 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
УПФ "ДОВЕРИЕ" 1,010 1,146 0,932 1,017 1,064 1,075
УПФ "СЪГЛАСИЕ" 1,093 1,261 0,952 1,034 1,096 1,103
УПФ "ДСК - РОДИНА" 1,018 1,198 0,987 1,041 1,116 1,078
ЗУПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" 0,985 1,140 0,893 0,953 0,999 0,977
"АЙ ЕН ДЖИ УПФ" 1,018 1,182 0,969 1,042 1,085 1,067
УПФ "ЦКБ-СИЛА" 1,130 1,280 1,037 1,109 1,155 1,169
"ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ - УПФ" 0,992 1,239 0,964 1,028 - -
"УПФ - БЪДЕЩЕ" 1,020 1,236 0,874 0,993 1,036 1,015
УПФ "ТОПЛИНА" - - 0,766 0,826 0,877 0,893
УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" - - - 1,030 1,094 1,123
Индекс на КФН за доходността на всички УПФ 1,029 1,191 0,943 1,012 1,064 1,054
Реална доходност за 6 г. (инфлацията е 39,4%)           -24,40%
ПРОФЕСИОНАЛНИ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ
Пенсионен фонд 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
ППФ "ДОВЕРИЕ" 1,021 1,159 0,900 0,983 1,033 1,046
ППФ "СЪГЛАСИЕ" 1,108 1,299 0,971 1,035 1,086 1,112
ППФ "ДСК - РОДИНА" 1,033 1,214 0,952 1,010 1,078 1,043
ЗППФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" 0,990 1,140 0,862 0,931 0,979 0,966
"АЙ ЕН ДЖИ ППФ" 1,023 1,195 0,961 1,043 1,094 1,075
ППФ "ЦКБ-СИЛА" 1,112 1,267 1,030 1,083 1,133 1,164
"ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ - ППФ" 0,981 1,184 0,885 0,934 - -
"ППФ - БЪДЕЩЕ" 1,042 1,263 0,888 0,983 1,016 0,969
ППФ "ТОПЛИНА" - - 0,779 0,830 0,883 0,894
ППФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" - - - - 1,004 1,014
Индекс на КФН за доходността на всички ППФ 1,031 1,183 0,896 0,952 1,008 1,003
Реална доходност за 6 г. (инфлацията е 39,4%)           -28,08%
ДОБРОВОЛНИ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ
Пенсионен фонд 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
ДПФ "ДОВЕРИЕ" 1,024 1,178 0,902 0,980 1,031 1,050
ДПФ "СЪГЛАСИЕ" 1,098 1,289 0,937 0,994 1,044 1,072
ДПФ "ДСК - РОДИНА" 1,044 1,230 0,943 1,018 1,103 1,087
ДПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" 0,999 1,153 0,871 0,935 0,987 0,969
"АЙ ЕН ДЖИ ДПФ" 1,039 1,213 0,932 1,021 1,073 1,056
ДПФ "ЦКБ-СИЛА" 1,107 1,375 0,961 0,988 1,032 1,057
"ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ-ДПФ" 0,995 1,201 0,875 0,922 - -
"ДПФ - БЪДЕЩЕ" 1,022 1,377 0,661 0,716 0,732 0,693
ДПФ "ТОПЛИНА" - - 0,750 0,813 0,853 0,881
ДПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" - - - - 1,000 1,005
Индекс на КФН за доходността на всички ДПФ 1,028 1,208 0,900 0,966 1,024 1,024
Реална доходност за 6 г. (инфлацията е 39,4%)           -26,54%

 

По статията работи: автор Екип на Investor.bg

Последни новини

Коментари (14)

   1| 2    
0
 
0
 
14
преди 5 години
Няма профилна снимка
СЛАБО, СЛАБО, СЛАБО… ПРАВИТЕЛСТВО… - 90% ОТ ПЕНСИОНЕРИТЕ СА ОГРАБЕНИ И ОТЧАЯНИ…

- Европа препоръча – ПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ С 12 ГОДИНИ ПО-НИСКА ОТ СРЕДНАТА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЖИВОТА…, която в България е 72 години…!!!
- Качването на възрастта за пенсиониране при днешната продължителност на живота и състоянието на здравеопазването не е реформа, е ГЕНОЦИД УПРАЖНЯВАН, ЧРЕЗ ЗЛОУПОТРЕБА С ВЛАСТ…!!!

- ЧАСТНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ… ФАЛИРАХА…, окрадоха ги…!!! Трябва НЕЗАБАВНО ДА СПРЕ по-нататъшния грабеж на парите ни за пенсии и да се премине към – ИЗЦЯЛО СОЛИДАРНА ПЕНСИОННА СИСТЕМА…, но не като сегашната, защото, всеки закон трябва да има УПОРА В КОНСТИТУЦИЯТА…:
– ДЪРЖАВАТА, ТОВА НЕ СА САМО РАБОТЕЩИТЕ…!!!

1. В Конституцията няма разпоредба регламентираща пенсии за „ТРУДОВ ПРИНОС”, затова работещите гражданите сме се обединили за защита на своите интереси (съгласно Чл.12 от К-ята) в „чиста” Солидарна пенсионна система…, подпомагана от „Общата капиталова система” – Сребърен фонд…
- ТОВА Е ВЗАИМНО ОСИГУРЯВАНЕ… ОТ РАБОТЕЩИТЕ ДНЕС, ЗА РАБОТИЛИТЕ „ВЧЕРА”…!

2. Държавата ТРЯБВА незабавно да си поеме задълженията по Чл.51 от К-ята… и спре да плаща от парите за пенсиите за „ТРУДОВ ПРИНОС” социалните помощи, КОИТО НЕ СА ПЕНСИИ ЗА ТРУДОВ ПРИНОС…, Йезуитски наречени…:
- „Вдовишките социални добавки”, „Добавки за възраст”, „Социални пенсии”, „Президентски пенсии” и други подобни плащания…
- ТОВА ПО КОНСТИТУЦИЯ Е СОЦИАЛНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА…!!

3. „Здравното взаимно осигуряване за инвалидност”, наречено ЗЛОУМИШЛЕНО - „Инвалидни пенсии”, съгласно Чл.52 от К-ята, ТРЯБВА да се плаща от Здравните осигуровки… СЕГА ТЕЗИ ПЛАЩАНИЯ СА ФОРМА ЗА МАСОВО РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ…
- ТОВА ПО КОНСТИТУЦИЯ Е ЗДРАВНО ВЗАИМНО ОСИГУРЯВАНЕ, подпомагано от Държавата…!!!

4. Максималния размер на СОЦИАЛНИТЕ ПОМОЩИ, задължително ТРЯБВА да е под размера на минималната пенсия от 136лв, КОЯТО Е ДОХОД ЗА ЧЕСТЕН ТРУД, ПРЕЗ ЦЯЛ ЖИВОТ…
- ТОВА Е СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ…

5. Съгласно Чл.60 от К-ята, РАЗЛИЧНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ, И „ТАВАНИТЕ” за облагане и осигуряване са ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННИ… (Колкото си по-богат, процентно плащаш по-малко… Сега ДАНЪК ДИВИДЕНТ е само 5%, а искат да го намалят на 1%...!)…!!!”

- ЕТО ТОВА Е РАЗЛИКАТА, МЕЖДУ ДЯНКОВИТЕ СВРЪХ-ЛИБЕРАЛНИ ДИВАЩИНИ… И МОЕТО РАЗБИРАНЕ ЗА РЕФОРМИ…???

- БОКО, ЩОМ НЕ ИСКАШ С ТЕБ… ЩЕ ГИ НАПРАВИМ И… БЕЗ ТЕБ…!!!
5
 
1
 
13
Zdrasti до: Danny666
преди 5 години
дани666 ***, ти преди да се беше качило златото знаеше ли че ще се качи? ами ако беше паднало с 40%? и ти си явно финансово неграмотен
0
 
12
 
12
преди 5 години
Няма профилна снимка
1211 – Измамата принудителни задължителни “частни пенсионни фондове”
http://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/02/23/1211-mega-fack-private-funds/

“Който не знае, е само наивен ***. Който знае и мълчи, е престъпник” – Бертолд Брехт
4
 
10
 
11
преди 5 години
Няма профилна снимка
Дааааа ИСТИНАТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ МЕНЪДЖЕРИ НА ТЕЗИ ФОНДОВЕ лъсва като гол зад...к на *** ха ха ха...
Хора не разбирате ли че цялата система е устроена да ви крадат ?!?

Що аффтора на тази иначе добра статия не сравни за същият период доходността от злато или сребро ???

Тука под мен един сладур пише че не можел баща му лично да инвестира ха ха ха НЕ МИЛИО ПРОСТО е НЕГРАМОТЕН за това. Ако беше си купувал по една монета злато на година сега щеше да е 100% ъп не 50%. Или може би не може да отиде до магазина.
Истината е че в Бг ( за съжаление и по света ) хората са УЖАСЯВАЩО ФИНАНСОВО НЕГРАМОТНИ .....

А за менъджерите на тези фондове ...ами евала взимат си заплатата им е през ..... за ГЛУПАЦИТЕ дето НЕМОГАТ да ИНВЕСТИРАТ ЛИЧНО ха ха ха...

АМА ДА ГЛЕДА МАЧОВЕ ПО ТВ-то МОЖЕ НАЛИ ? И да щрака на чалга ха ха ха ....ДРУГАРИ капитализма ВИНАГИ работи в една посока РАЗДЕЛЯ ГЛУПАЦИТЕ ОТ ПАРИТЕ ИМ ха ха ха
5
 
3
 
10
hellwitch до: STRAHO
преди 5 години
Няма профилна снимка
И защо бъркаш "частните пенсионни фондове" с ДЗ(Задължително)ПО .
Баща ми има доброволна осигуровка в частен фон от 2005 и въпреки кризата има доходност от порядъка на 50%+ . Т.е. приспадайки инфлацията(39%) за периода е съвсем малко на +, но от друга страна няма много по-добра алтернатива тъй като не може да се занимава с инвестиране лично.

Още от Икономика и политика
Глобите към КАТ вече може да се плащат и онлайн