Борси
Суровини
 • Лек суров 48,40 -1.79%
  Брент 51,08 0.31%
  Пр. газ 3,20 1.52%
  Злато 1 253,45 0.40%
  Сребро 17,86 0.62%
 • Платина 973,75 0.26%
  Паладий 809,42 0.04%
  Царевица 357,00 -0.04%
  Пшеница 425,00 0.18%
 • Соя 977,62 0.20%
  Кафе 137,57 -2.07%
  Захар 17,77 0.79%

ИНДЕКСИ

 1. Изменение за деня -0,010%Icon change
 2. Изменение за периода -0,010%Icon change
 3. Последна промяна 24 март, 17:15
 4. Исторически
  данни
 1. Сравни BGREIT с
 2. и/или с компания
(максимум 3 избрани)
Няма информация за избрания период.

BGREIT е секторен индекс, отразяващ измененията в цените на дружествата, инвестиращи в недвижими имоти. Базиран е на пазарната капитализация, коригирана с free-float-a и се състои от акциите на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти или земя. Изчислението му започва от септември 2007 г. с базова стойност 100.

Компании, включени в BGREIT
Код Име Стойност Изменение Оборот
AKTIV Актив Пропъртис АДСИЦ 4,700 2,17% 3 300,000
ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 2,111 0,29% 54 460,910
BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 2,200 -0,81% 33 871,110
CCBRE ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ 45,250 - 80 092,500
HREIT Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ 14,600 - 219,000
LAND Булленд инвестмънтс АДСИЦ 0,835 - 360,530
SBPF Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна 1,800 - 405,000