Борси
Суровини
 • Лек суров 53,99 0.00%
  Брент 56,34 0.05%
  Пр. газ 2,70 -3.36%
  Злато 1 258,55 0.02%
  Сребро 18,44 0.17%
 • Платина 1 031,85 0.08%
  Паладий 773,92 0.13%
  Царевица 372,00 0.34%
  Пшеница 447,00 -0.22%
 • Соя 1 025,88 0.16%
  Кафе 146,27 -2.50%
  Захар 19,81 0.00%

ИНДЕКСИ

 1. Изменение за деня -0,230%Icon change
 2. Изменение за периода -0,230%Icon change
 3. Последна промяна 24 февруари, 17:15
 4. Исторически
  данни
 1. Сравни BGREIT с
 2. и/или с компания
(максимум 3 избрани)
Няма информация за избрания период.

BGREIT е секторен индекс, отразяващ измененията в цените на дружествата, инвестиращи в недвижими имоти. Базиран е на пазарната капитализация, коригирана с free-float-a и се състои от акциите на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти или земя. Изчислението му започва от септември 2007 г. с базова стойност 100.

Компании, включени в BGREIT
Код Име Стойност Изменение Оборот
ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 2,113 -0,75% 533 342,830
BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 2,245 2,05% 673,500
CCBRE ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ 45,050 1,24% 129 969,250
ERGC3 И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ 6,000 - 30,000
HREIT Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ 14,000 -3,58% 1 299 960,000
LAND Булленд инвестмънтс АДСИЦ 0,801 -0,37% 833,040
SBPF Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна 1,800 - 405,000