Борси
Суровини
 • Лек суров 48,40 -1.79%
  Брент 52,36 0.44%
  Пр. газ 3,15 -0.41%
  Злато 1 266,17 -0.89%
  Сребро 17,65 -1.57%
 • Платина 958,15 -0.21%
  Паладий 797,85 0.30%
  Царевица 374,25 2.65%
  Пшеница 428,75 2.33%
 • Соя 966,38 -0.52%
  Кафе 132,27 0.19%
  Захар 16,26 -0.31%

ИНДЕКСИ

 1. Изменение за деня -0,030%Icon change
 2. Изменение за периода -0,030%Icon change
 3. Последна промяна 25 април, 17:15
 4. Исторически
  данни
 1. Сравни BGREIT с
 2. и/или с компания
(максимум 3 избрани)
Няма информация за избрания период.

BGREIT е секторен индекс, отразяващ измененията в цените на дружествата, инвестиращи в недвижими имоти. Базиран е на пазарната капитализация, коригирана с free-float-a и се състои от акциите на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти или земя. Изчислението му започва от септември 2007 г. с базова стойност 100.

Компании, включени в BGREIT
Код Име Стойност Изменение Оборот
AKTIV Актив Пропъртис АДСИЦ 5,160 -0,19% 3 276,440
ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 2,124 -0,05% 90 292,670
BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 2,210 -0,05% 10 017,930
CCBRE ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ 44,890 - 673,350
HREIT Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ 14,600 - 73,000
LAND Булленд инвестмънтс АДСИЦ 0,800 - 7,200
SBPF Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна 1,800 - 360,000