Котировки и графики
Изменение за деня
+0,604
Изменение за периода
+0,604
Последна промяна
12 февруари, 23:00
Няма информация за избрания период.

Период: 1M 3M 6M MAX