Котировки и графики
Изменение за деня
-0,007
Изменение за периода
-0,007
Последна промяна
18 април, 06:30
Няма информация за избрания период.

Период: 1M 3M 6M MAX