Котировки и графики
Изменение за деня
-0,047
Изменение за периода
-0,047
Последна промяна
02 февруари, 02:10
Няма информация за избрания период.

Период: 1M 3M 6M MAX