Котировки и графики
Изменение за деня
-0,384
Изменение за периода
-0,384
Последна промяна
24 април, 23:00
Няма информация за избрания период.

Период: 1M 3M 6M MAX