Котировки и графики
Изменение за деня
+0,040
Изменение за периода
+0,040
Последна промяна
01 август, 10:40
Няма информация за избрания период.

Период: 1M 3M 6M MAX