Котировки и графики
Изменение за деня
-0,030
Изменение за периода
-0,030
Последна промяна
25 май, 14:00
Няма информация за избрания период.

Период: 1M 3M 6M MAX