Котировки и графики
Изменение за деня
+0,189
Изменение за периода
+0,189
Последна промяна
30 март, 08:50
Няма информация за избрания период.

Период: 1M 3M 6M MAX