Котировки и графики
Изменение за деня
+0,085
Изменение за периода
+0,085
Последна промяна
31 октомври, 01:00
Няма информация за избрания период.

Период: 1M 3M 6M MAX