Сделки
Данните са с 15 минути закъснение
Оборот (лв.)
1,446 млн. лв
Брой сделки
797
Брой сделки
Период   от    до
Час Код   Име Обем Цена Изменение
17:02 TBIRE Прайм Пропърти БГ АДСИЦ 95 0.450 0,00 %
17:02 TBIRE Прайм Пропърти БГ АДСИЦ 205 0.450 0,00 %
17:00 SVIL Свилоза АД 202 2.600 0,00 %
17:00 SFARM Софарма АД 120 3.409 -1,19 %
17:00 E4AP Енемона АД - привилегировани акции 18 1.050 +0,19 %
17:00 E4AP Енемона АД - привилегировани акции 132 1.050 +0,19 %
17:00 2EG Енерго-Про Мрежи АД 55 160.200 +0,12 %
17:00 2EG Енерго-Про Мрежи АД 10 160.200 +0,12 %
17:00 HNVEK Холдинг Нов Век АД 250 10.350 +3,50 %
17:00 ENM Енемона АД 50 1.529 +0,59 %
17:00 ENM Енемона АД 100 1.529 +0,59 %
16:54 GTH Инвестиционна Компания Галата АД-Варна 100 1.550 +1,64 %
16:54 GTH Инвестиционна Компания Галата АД-Варна 300 1.600 +4,92 %
16:53 GKZ Жилищни компенсаторни записи 68300 0.400 -4,76 %
16:53 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 100 2.630 +1,15 %
16:53 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 180 2.630 +1,15 %
16:53 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 220 2.630 +1,15 %
16:53 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 220 2.630 +1,15 %
16:53 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 220 2.630 +1,15 %
16:53 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 220 2.630 +1,15 %
16:53 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 220 2.630 +1,15 %
16:53 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 220 2.630 +1,15 %
16:53 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 400 2.630 +1,15 %
16:52 KZ Компенсаторни записи 4500 0.401 -3,37 %
16:52 KZ Компенсаторни записи 5000 0.401 -3,37 %