Сделки
Данните са с 15 минути закъснение
Оборот (лв.)
2,223 млн. лв
Брой сделки
254
Брой сделки
Период   от    до
Час Код   Име Обем Цена Изменение
15:44 PKB Поименни компенсационни бонове 1003 0.623 +0,48 %
15:40 EMKA ЕМКА АД 500 1.900 +3,83 %
15:39 ZHBG Зърнени Храни България АД 722 0.411 -2,61 %
15:39 ZHBG Зърнени Храни България АД 1500 0.411 -2,61 %
15:23 PKB Поименни компенсационни бонове 843 0.630 +1,61 %
15:23 PKB Поименни компенсационни бонове 1157 0.630 +1,61 %
15:18 FPP ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ 1500 0.560 +5,07 %
15:18 FPP ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ 1000 0.559 +4,88 %
15:18 FPP ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ 1000 0.558 +4,69 %
15:18 FPP ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ 1000 0.555 +4,13 %
15:18 FPP ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ 1000 0.555 +4,13 %
15:18 FPP ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ 1000 0.555 +4,13 %
15:18 FPP ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ 1000 0.555 +4,13 %
15:18 FPP ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ 1000 0.555 +4,13 %
15:18 FPP ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ 1000 0.553 +3,75 %
15:18 FPP ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ 1000 0.552 +3,56 %
15:17 CHIM Химимпорт АД 400 1.839 +2,17 %
15:16 FPP ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ 626 0.547 +2,63 %
15:16 FPP ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ 1500 0.546 +2,44 %
15:16 FPP ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ 1000 0.545 +2,25 %
15:16 FPP ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ 1000 0.544 +2,06 %
15:16 FPP ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ 458 0.542 +1,69 %
15:16 FPP ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ 1000 0.540 +1,31 %
15:16 FPP ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ 376 0.535 +0,38 %
15:16 FPP ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ 1102 0.533 0,00 %