Борси
Суровини
 • Лек суров 48,40 -1.79%
  Брент 50,99 0.85%
  Пр. газ 3,08 1.05%
  Злато 1 243,00 -0.34%
  Сребро 17,78 1.06%
 • Платина 966,35 0.26%
  Паладий 809,12 1.12%
  Царевица 356,25 -0.04%
  Пшеница 424,25 0.63%
 • Соя 975,62 -1.47%
  Кафе 137,57 -2.07%
  Захар 17,77 0.79%

Сделки

Компания
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
 1. Оборот (лв.) 615,8 хил. лв
 2. Брой сделки 246
Период от до
Брой сделки
Час Код   Име Обем Цена Изменение
17:00 MCH М+С Хидравлик АД 60 7.820 -1,01 %
17:00 MCH М+С Хидравлик АД 140 7.820 -1,01 %
17:00 BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 166 2.200 -0,81 %
17:00 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 50 2.111 +0,29 %
17:00 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 380 2.111 +0,29 %
16:54 SFARM Софарма АД 323 3.803 -0,18 %
16:54 SFARM Софарма АД 677 3.803 -0,18 %
16:53 CHIM Химимпорт АД 100 1.540 -0,45 %
16:53 CHIM Химимпорт АД 300 1.540 -0,45 %
16:52 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 35 2.117 +0,57 %
16:52 CHIM Химимпорт АД 21 1.553 +0,39 %
16:52 CHIM Химимпорт АД 179 1.553 +0,39 %
16:51 FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка 430 4.929 -0,82 %
16:50 ALUM Алкомет АД 30 19.400 +0,78 %
16:49 MCH М+С Хидравлик АД 100 7.801 -1,25 %
16:47 SFARM Софарма АД 100 3.803 -0,18 %
16:43 FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка 500 4.929 -0,82 %
16:41 MONBAT Монбат АД 14 11.600 +1,31 %
16:41 MONBAT Монбат АД 26 11.598 +1,29 %
16:40 ZHBG Зърнени Храни България АД 300 0.358 0,00 %
16:36 LAVEN Лавена АД 5 89.500 +9,82 %
16:33 SFARM Софарма АД 5 3.820 +0,26 %
16:33 MONBAT Монбат АД 400 11.500 +0,44 %
16:31 TRACE Трейс Груп Холд АД 250 4.680 +6,97 %
16:29 CHIM Химимпорт АД 150 1.540 -0,45 %