Борси
Суровини
 • Лек суров 48,40 -1.79%
  Брент 51,84 0.04%
  Пр. газ 3,27 0.80%
  Злато 1 269,65 0.30%
  Сребро 17,26 -0.45%
 • Платина 948,15 -0.07%
  Паладий 825,02 1.48%
  Царевица 366,75 -0.45%
  Пшеница 432,62 0.33%
 • Соя 957,12 -0.01%
  Кафе 133,27 2.86%
  Захар 16,21 5.06%

Сделки

Компания
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
 1. Оборот (лв.) 690,7 хил. лв
 2. Брой сделки 378
Период от до
Брой сделки
Час Код   Име Обем Цена Изменение
17:00 MCH М+С Хидравлик АД 76 8.100 +1,89 %
17:00 MCH М+С Хидравлик АД 85 8.100 +1,89 %
17:00 MCH М+С Хидравлик АД 200 8.100 +1,89 %
17:00 HES Хидравлични елементи и системи АД 75 5.720 +1,04 %
17:00 HES Хидравлични елементи и системи АД 180 5.720 +1,04 %
17:00 HES Хидравлични елементи и системи АД 95 5.720 +1,04 %
17:00 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 160 2.120 +0,24 %
17:00 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 387 2.120 +0,24 %
17:00 HSI Сила Холдинг АД 200 2.080 +4,00 %
17:00 3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД 3 245.639 +4,08 %
16:54 FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка 449 5.879 +8,87 %
16:54 BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 650 2.205 -0,05 %
16:54 BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 260 2.206 0,00 %
16:54 ALUM Алкомет АД 2 18.699 +2,74 %
16:54 FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка 100 5.674 +5,07 %
16:54 BOARD Билборд АД 850 0.600 -5,36 %
16:52 NEOH Неохим АД 20 63.240 -2,71 %
16:45 FPP ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ 50 0.800 0,00 %
16:39 LACH Корадо-България АД 50 8.222 +9,18 %
16:38 HSOF Холдинг Света София АД 500 3.750 +5,63 %
16:38 HSOF Холдинг Света София АД 851 3.750 +5,63 %
16:38 HSOF Холдинг Света София АД 450 3.730 +5,07 %
16:38 HSOF Холдинг Света София АД 100 3.655 +2,96 %
16:36 ODES КРЗ Одесос АД 5 91.500 +6,32 %
16:34 HNVEK Холдинг Нов Век АД 55 14.500 +2,98 %