Сделки
Данните са с 15 минути закъснение
Оборот (лв.)
606,7 хил. лв
Брой сделки
182
Брой сделки
Период   от    до
Час Код   Име Обем Цена Изменение
17:00 ENM Енемона АД 200 1.739 +2,29 %
17:00 E4AP Енемона АД - привилегировани акции 100 1.595 -0,93 %
17:00 E4AP Енемона АД - привилегировани акции 180 1.595 -0,93 %
16:54 CHIM Химимпорт АД 195 1.839 -0,59 %
16:47 0EA Елана Агрокредит АД 760 1.010 -0,49 %
16:25 HSI Сила Холдинг АД 188 1.900 +5,56 %
16:24 AGR Агрия груп холдинг АД гр. Варна 100 8.750 +2,94 %
16:14 CENHL Стара планина холд АД 238 4.300 -1,01 %
16:11 TRACE Трейс Груп Холд АД 147 6.320 -1,25 %
16:11 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 800 2.450 0,00 %
16:08 AGR Агрия груп холдинг АД гр. Варна 100 8.750 +2,94 %
16:08 AGR Агрия груп холдинг АД гр. Варна 100 8.750 +2,94 %
16:07 AGR Агрия груп холдинг АД гр. Варна 70 8.750 +2,94 %
15:57 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 100 2.440 -0,41 %
15:54 CHIM Химимпорт АД 466 1.836 -0,76 %
15:51 BACB ТБ БАКБ АД 60 4.620 +0,02 %
15:51 BACB ТБ БАКБ АД 54 4.620 +0,02 %
15:49 HIKA Индустриален Капитал Холдинг АД 150 3.999 -0,03 %
15:48 FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка 125 2.700 0,00 %
15:47 ZHBG Зърнени Храни България АД 1000 0.560 -0,18 %
15:47 PKB Поименни компенсационни бонове 4136 0.580 +5,45 %
15:47 PKB Поименни компенсационни бонове 254 0.570 +3,64 %
15:44 TRACE Трейс Груп Холд АД 272 6.280 -1,88 %
15:44 TRACE Трейс Груп Холд АД 1000 6.280 -1,88 %
15:44 TRACE Трейс Груп Холд АД 130 6.281 -1,86 %