Сделки
Данните са с 15 минути закъснение.
Оборот (лв.)
156,3 хил. лв
Брой сделки
140
Брой сделки
Период   от    до
Час Код   Име Обем Цена Изменение
13:56 SFARM Софарма АД 400 2.525 -1,94 %
13:55 SFARM Софарма АД 1000 2.530 -1,75 %
13:55 SFARM Софарма АД 315 2.531 -1,71 %
13:55 SFARM Софарма АД 200 2.531 -1,71 %
13:55 SFARM Софарма АД 150 2.545 -1,17 %
13:50 KZ Компенсаторни записи 64 0.370 0,00 %
13:50 KZ Компенсаторни записи 5936 0.370 0,00 %
13:43 BTH Булгартабак - холдинг АД 30 57.000 +1,79 %
13:40 EUBG Еврохолд България АД 300 0.710 -2,47 %
13:35 EUBG Еврохолд България АД 300 0.710 -2,47 %
13:28 7TH Чайкафарма висококачествените лекарства АД 200 5.300 +1,53 %
13:27 EUBG Еврохолд България АД 300 0.710 -2,47 %
13:27 EUBG Еврохолд България АД 300 0.710 -2,47 %
13:24 EURINS ЗД Евроинс АД 770 0.771 -16,65 %
13:23 EURINS ЗД Евроинс АД 3245 0.780 -15,68 %
13:23 EURINS ЗД Евроинс АД 100 0.781 -15,57 %
13:23 EURINS ЗД Евроинс АД 600 0.781 -15,57 %
13:23 EURINS ЗД Евроинс АД 800 0.782 -15,46 %
13:23 EURINS ЗД Евроинс АД 1000 0.784 -15,24 %
13:23 EURINS ЗД Евроинс АД 400 0.790 -14,59 %
13:22 EURINS ЗД Евроинс АД 1000 0.800 -13,51 %
13:22 EURINS ЗД Евроинс АД 300 0.802 -13,30 %
13:22 EURINS ЗД Евроинс АД 690 0.802 -13,30 %
13:22 EURINS ЗД Евроинс АД 610 0.804 -13,08 %
13:22 EURINS ЗД Евроинс АД 1300 0.804 -13,08 %