Сделки
Данните са с 15 минути закъснение
Оборот (лв.)
2,582 млн. лв
Брой сделки
386
Брой сделки
Период   от    до
Час Код   Име Обем Цена Изменение
17:00 ENM Енемона АД 1 1.998 +0,40 %
17:00 ENM Енемона АД 399 1.998 +0,40 %
17:00 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 500 2.460 +0,33 %
17:00 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 3500 2.460 +0,33 %
17:00 BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 10 0.570 +6,15 %
17:00 BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 490 0.570 +6,15 %
17:00 CHIM Химимпорт АД 5 2.119 +0,95 %
17:00 CHIM Химимпорт АД 45 2.119 +0,95 %
17:00 CHIM Химимпорт АД 450 2.119 +0,95 %
17:00 CHIM Химимпорт АД 500 2.119 +0,95 %
17:00 CHIM Химимпорт АД 1000 2.119 +0,95 %
17:00 HIKA Индустриален Капитал Холдинг АД 160 4.250 -2,75 %
17:00 HIKA Индустриален Капитал Холдинг АД 180 4.250 -2,75 %
17:00 HIKA Индустриален Капитал Холдинг АД 1500 4.250 -2,75 %
17:00 HIKA Индустриален Капитал Холдинг АД 1600 4.250 -2,75 %
17:00 HIKA Индустриален Капитал Холдинг АД 2000 4.250 -2,75 %
17:00 HIKA Индустриален Капитал Холдинг АД 2560 4.250 -2,75 %
17:00 E4AP Енемона АД - привилегировани акции 200 2.100 -0,90 %
16:54 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 755 1.186 -1,17 %
16:54 GKZ Жилищни компенсаторни записи 100 0.487 -0,61 %
16:50 SVIL Свилоза АД 340 2.940 -6,64 %
16:49 5CP Тексим Банк АД 217 1.320 0,00 %
16:44 KZ Компенсаторни записи 8000 0.490 -0,61 %
16:44 KZ Компенсаторни записи 50000 0.490 -0,61 %
16:43 KZ Компенсаторни записи 50000 0.490 -0,61 %