Сделки
Данните са с 15 минути закъснение
Оборот (лв.)
1,606 млн. лв
Брой сделки
328
Брой сделки
Период   от    до
Час Код   Име Обем Цена Изменение
15:06 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 1300 2.452 -0,93 %
15:05 PKB Поименни компенсационни бонове 1750 0.590 -0,17 %
15:05 PKB Поименни компенсационни бонове 3028 0.590 -0,17 %
15:05 PKB Поименни компенсационни бонове 902 0.590 -0,17 %
15:05 PKB Поименни компенсационни бонове 5000 0.591 0,00 %
15:05 PKB Поименни компенсационни бонове 4320 0.591 0,00 %
15:03 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 200 2.458 -0,69 %
15:03 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 60 2.460 -0,61 %
15:03 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 938 2.460 -0,61 %
15:01 HREIT Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ 15 14.500 0,00 %
15:00 FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка 198 2.700 +3,05 %
14:55 FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка 500 2.680 +2,29 %
14:55 FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка 340 2.680 +2,29 %
14:54 EURINS ЗД Евроинс АД 600 1.100 -2,40 %
14:52 CHIM Химимпорт АД 25 1.831 -0,27 %
14:52 CHIM Химимпорт АД 83 1.831 -0,27 %
14:52 CHIM Химимпорт АД 500 1.831 -0,27 %
14:52 CHIM Химимпорт АД 500 1.831 -0,27 %
14:50 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 11 1.058 -0,56 %
14:47 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 900 1.060 -0,38 %
14:45 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 300 2.465 -0,40 %
14:41 ENM Енемона АД 100 1.790 -0,56 %
14:40 HSI Сила Холдинг АД 208 1.650 +9,93 %
14:34 CCBRE ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ 5 46.700 +0,21 %
14:25 BTH Булгартабак - холдинг АД 19 45.000 +4,41 %