Сделки
Данните са с 15 минути закъснение
Оборот (лв.)
683,7 хил. лв
Брой сделки
376
Брой сделки
Период   от    до
Час Код   Име Обем Цена Изменение
17:04 NAD ИД Надежда АД 7 0.670 +75,39 %
17:04 NAD ИД Надежда АД 145 0.670 +75,39 %
17:04 NAD ИД Надежда АД 149 0.670 +75,39 %
17:02 MOMKR Момина крепост АД 78 3.500 +16,55 %
17:00 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 160 2.545 +2,21 %
17:00 BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 1980 0.534 +0,38 %
17:00 BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 3620 0.534 +0,38 %
17:00 BTH Булгартабак - холдинг АД 5 46.998 +4,44 %
17:00 BTH Булгартабак - холдинг АД 10 46.998 +4,44 %
17:00 ALB Албена АД 10 54.000 +1,89 %
17:00 ALB Албена АД 10 54.000 +1,89 %
17:00 CHIM Химимпорт АД 240 1.671 -1,71 %
17:00 CHIM Химимпорт АД 530 1.671 -1,71 %
17:00 KZ Компенсаторни записи 1000 0.409 +4,07 %
17:00 ENM Енемона АД 140 1.688 0,00 %
17:00 E4AP Енемона АД - привилегировани акции 129 1.590 +2,58 %
17:00 E4AP Енемона АД - привилегировани акции 1 1.590 +2,58 %
16:54 FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка 500 2.479 -0,44 %
16:54 BSO БФБ-София АД 100 3.400 0,00 %
16:51 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 297 1.050 -0,85 %
16:51 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 103 1.040 -1,79 %
16:50 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 206 1.040 -1,79 %
16:50 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 297 1.040 -1,79 %
16:50 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 897 1.040 -1,79 %
16:50 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 897 1.040 -1,79 %