Сделки
Данните са с 15 минути закъснение
Оборот (лв.)
898,6 хил. лв
Брой сделки
180
Брой сделки
Период   от    до
Час Код   Име Обем Цена Изменение
17:02 2EL Енергони АД 10000 0.004 -20,00 %
17:02 2EL Енергони АД 29000 0.004 -20,00 %
17:00 SFTRD Софарма Трейдинг АД 335 5.100 +0,20 %
17:00 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 400 1.111 +0,09 %
17:00 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 500 1.111 +0,09 %
17:00 SVIL Свилоза АД 300 2.288 +13,27 %
17:00 ENM Енемона АД 300 2.028 -0,83 %
17:00 SFBLD Софарма билдингс АДСИЦ 188 1.700 -15,00 %
17:00 CHIM Химимпорт АД 300 1.940 -1,82 %
16:54 GKZ Жилищни компенсаторни записи 5000 0.450 0,00 %
16:49 AGR Агрия груп холдинг АД гр. Варна 500 8.700 0,00 %
16:47 SFBLD Софарма билдингс АДСИЦ 100 2.000 0,00 %
16:45 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 400 2.478 +1,14 %
16:44 SFBLD Софарма билдингс АДСИЦ 500 2.000 0,00 %
16:43 MONBAT Монбат АД 120 8.790 +1,03 %
16:43 MONBAT Монбат АД 100 8.789 +1,02 %
16:41 GKZ Жилищни компенсаторни записи 10000 0.440 -2,22 %
16:41 GKZ Жилищни компенсаторни записи 5000 0.441 -2,00 %
16:39 BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 1414 0.540 +0,19 %
16:38 BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 2499 0.540 +0,19 %
16:38 SFARM Софарма АД 1000 4.150 0,00 %
16:19 KZ Компенсаторни записи 1500 0.446 +0,22 %
16:16 CHIM Химимпорт АД 300 1.920 -2,83 %
16:13 ENM Енемона АД 400 2.010 -1,71 %
16:07 SFTRD Софарма Трейдинг АД 760 5.100 +0,20 %