Сделки
Данните са с 15 минути закъснение.
Оборот (лв.)
261,9 хил. лв
Брой сделки
183
Брой сделки
Период   от    до
Час Код   Име Обем Цена Изменение
17:00 ELTOS Спарки Елтос АД 900 0.890 -6,12 %
17:00 SOFCOM2 София Комерс - Заложни къщи - Обикновени акции 586 4.001 +0,03 %
16:53 9M7C Уеб Финанс Холдинг АД - облигации 15 103.250 0,00 %
16:53 9M7C Уеб Финанс Холдинг АД - облигации 10 103.250 0,00 %
16:52 FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка 300 2.275 +3,74 %
16:50 SFARM Софарма АД 396 2.600 0,00 %
16:50 SFARM Софарма АД 990 2.600 0,00 %
16:50 SFARM Софарма АД 3 2.600 0,00 %
16:50 SFARM Софарма АД 1861 2.600 0,00 %
16:50 SFARM Софарма АД 200 2.601 +0,04 %
16:50 SFARM Софарма АД 400 2.601 +0,04 %
16:50 GAGBT Юрий Гагарин АД 13 51.500 +1,28 %
16:49 HIKA Индустриален Капитал Холдинг АД 120 3.289 +1,23 %
16:49 HIKA Индустриален Капитал Холдинг АД 100 3.289 +1,23 %
16:47 ELTOS Спарки Елтос АД 100 0.925 -2,43 %
16:47 ELTOS Спарки Елтос АД 1400 0.918 -3,16 %
16:28 EURINS ЗД Евроинс АД 100 0.849 +2,41 %
16:23 ALBHL Албена Инвест Холдинг АД 15 6.200 +2,14 %
16:10 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 906 1.000 -0,10 %
16:10 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 94 1.000 -0,10 %
15:57 NEOH Неохим АД 1000 47.000 +5,38 %
15:57 NEOH Неохим АД 30 46.999 +5,38 %
15:57 NEOH Неохим АД 20 46.999 +5,38 %
15:57 NEOH Неохим АД 17 46.990 +5,36 %
15:57 NEOH Неохим АД 13 46.700 +4,71 %