Сделки
Данните са с 15 минути закъснение
Оборот (лв.)
384,8 хил. лв
Брой сделки
351
Брой сделки
Период   от    до
Час Код   Име Обем Цена Изменение
17:00 NEOH Неохим АД 5 47.000 +0,96 %
17:00 ODES КРЗ Одесос АД 3 66.999 +5,51 %
17:00 CHIM Химимпорт АД 133 2.069 +3,09 %
17:00 ENM Енемона АД 200 2.000 +3,09 %
17:00 ENM Енемона АД 500 2.000 +3,09 %
17:00 E4AP Енемона АД - привилегировани акции 50 2.148 -4,53 %
16:54 CHIM Химимпорт АД 110 2.051 +2,19 %
16:54 CHIM Химимпорт АД 800 2.030 +1,15 %
16:54 CHIM Химимпорт АД 617 2.030 +1,15 %
16:54 CHIM Химимпорт АД 516 2.030 +1,15 %
16:54 CHIM Химимпорт АД 160 2.031 +1,20 %
16:54 CHIM Химимпорт АД 720 2.032 +1,25 %
16:54 CHIM Химимпорт АД 500 2.033 +1,30 %
16:54 CHIM Химимпорт АД 750 2.033 +1,30 %
16:51 6C4P Химимпорт АД - привилегировани акции 180 2.310 +0,92 %
16:50 CHIM Химимпорт АД 327 2.034 +1,35 %
16:49 ALUM Алкомет АД 6 5.400 -9,85 %
16:47 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 122 1.172 +0,95 %
16:47 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 78 1.180 +1,64 %
16:45 SFARM Софарма АД 245 4.235 -0,35 %
16:45 SFARM Софарма АД 255 4.235 -0,35 %
16:43 MDIKA Медика АД 2950 3.400 0,00 %
16:41 SFTRD Софарма Трейдинг АД 100 5.380 +1,03 %
16:40 CHIM Химимпорт АД 2500 2.041 +1,69 %
16:38 CHIM Химимпорт АД 390 2.051 +2,19 %