Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Оборот (лв.)
318,3 хил. лв
Брой сделки
241
Брой сделки
Период   от    до
Час Код   Име Обем Цена Изменение
17:05 ENM Енемона АД 150 0.648 +15,71 %
17:00 6C4P Химимпорт АД - привилегировани акции 250 2.000 0,00 %
17:00 NEOH Неохим АД 13 44.500 +8,11 %
17:00 SFARM Софарма АД 100 3.100 +0,81 %
17:00 CENHL Стара планина холд АД 5 4.330 0,00 %
17:00 CENHL Стара планина холд АД 195 4.330 +3,10 %
17:00 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 1000 1.001 -0,69 %
17:00 ERGC3 И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ 15 3.550 -11,25 %
17:00 ASKRE Асенова крепост АД 40 14.000 +3,70 %
17:00 CHIM Химимпорт АД 2 1.561 -0,06 %
17:00 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 100 2.526 +1,45 %
16:54 6C4P Химимпорт АД - привилегировани акции 410 2.000 0,00 %
16:54 GAGBT Юрий Гагарин АД 11 31.000 -2,46 %
16:54 6C4P Химимпорт АД - привилегировани акции 585 2.000 0,00 %
16:54 BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 1330 0.474 0,00 %
16:54 BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 120 0.474 +1,50 %
16:53 HLEV Златен лев Холдинг АД 5 1.380 +5,83 %
16:48 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 100 1.008 +0,10 %
16:47 6C4P Химимпорт АД - привилегировани акции 20 2.000 0,00 %
16:47 6C4P Химимпорт АД - привилегировани акции 5 2.000 0,00 %
16:45 0SP Спиди АД 10 32.450 +0,15 %
16:44 FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка 160 2.547 +3,54 %
16:44 AROMA Арома АД 70 1.054 -0,09 %
16:44 EUBG Еврохолд България АД 50 0.840 +0,60 %
16:44 EUBG Еврохолд България АД 1000 0.835 0,00 %