Сделки
Данните са с 15 минути закъснение.
Оборот (лв.)
570,7 хил. лв
Брой сделки
154
Брой сделки
Период   от    до
Час Код   Име Обем Цена Изменение
17:00 TRACE Трейс Груп Холд АД 64 6.194 +2,87 %
17:00 TRACE Трейс Груп Холд АД 136 6.194 +2,87 %
17:00 EURINS ЗД Евроинс АД 388 0.780 0,00 %
17:00 EURINS ЗД Евроинс АД 550 0.780 0,00 %
17:00 EURINS ЗД Евроинс АД 900 0.780 0,00 %
17:00 FPP ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ 1100 0.549 +9,80 %
16:54 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 228 1.000 0,00 %
16:54 6C4P Химимпорт АД - привилегировани акции 473 1.695 -0,29 %
16:54 NEOH Неохим АД 13 45.000 +1,13 %
16:52 KREM Кремиковци АД /в несъстоятелност/ 795 0.004 0,00 %
16:51 SFI Софарма имоти АДСИЦ 130 4.080 -0,68 %
16:49 HVAR Холдинг Варна AД 9700 20.610 -5,42 %
16:46 SFI Софарма имоти АДСИЦ 70 4.080 -0,68 %
16:43 BIOV Биовет АД 15 11.000 0,00 %
16:43 BIOV Биовет АД 40 11.000 0,00 %
16:41 6C4P Химимпорт АД - привилегировани акции 115 1.700 0,00 %
16:34 DOVUHL Доверие Обединен Холдинг АД 500 0.800 +0,63 %
16:31 TCH ТК-ХОЛД АД 50 1.500 0,00 %
16:31 DOVUHL Доверие Обединен Холдинг АД 230 0.800 +0,63 %
16:28 FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка 180 2.170 +4,08 %
16:14 BTH Булгартабак - холдинг АД 15 54.000 +8,00 %
16:11 CHIM Химимпорт АД 100 1.401 -1,89 %
16:11 CHIM Химимпорт АД 600 1.401 -1,89 %
16:11 CHIM Химимпорт АД 400 1.402 -1,82 %
16:10 GAGBT Юрий Гагарин АД 10 40.000 -2,44 %