Сделки
Данните са с 15 минути закъснение
Оборот (лв.)
14,29 млн. лв
Брой сделки
307
Брой сделки
Период   от    до
Час Код   Име Обем Цена Изменение
17:00 ENM Енемона АД 30 1.999 -0,05 %
17:00 ENM Енемона АД 200 1.999 -0,05 %
17:00 FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка 288 2.950 +0,34 %
17:00 FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка 712 2.950 +0,34 %
17:00 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 6 2.410 -0,99 %
17:00 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 200 2.410 -0,99 %
17:00 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 200 2.410 -0,99 %
17:00 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 259 2.410 -0,99 %
17:00 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 500 2.410 -0,99 %
17:00 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 85 2.410 -0,99 %
17:00 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 120 2.410 -0,99 %
17:00 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 300 2.410 -0,99 %
17:00 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 330 2.410 -0,99 %
17:00 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 1000 2.410 -0,99 %
17:00 BSO БФБ-София АД 170 3.534 +3,94 %
17:00 BSO БФБ-София АД 115 3.534 +3,94 %
17:00 BSO БФБ-София АД 285 3.534 +3,94 %
17:00 PETHL Синергон Холдинг АД 280 1.549 -1,34 %
17:00 AKTIV Актив Пропъртис АДСИЦ 2470 0.230 -2,13 %
17:00 E4AP Енемона АД - привилегировани акции 1 2.038 -0,24 %
17:00 E4AP Енемона АД - привилегировани акции 99 2.038 -0,24 %
16:54 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 450 2.421 -0,53 %
16:54 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 1000 2.423 -0,45 %
16:54 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 350 2.424 -0,41 %
16:54 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 200 2.425 -0,37 %