Сделки
Данните са с 15 минути закъснение.
Оборот (лв.)
149,8 хил. лв
Брой сделки
209
Брой сделки
Период   от    до
Час Код   Име Обем Цена Изменение
17:00 CHIM Химимпорт АД 300 1.441 -1,84 %
17:00 CHIM Химимпорт АД 50 1.441 -1,84 %
17:00 CHIM Химимпорт АД 350 1.441 -1,84 %
17:00 CHIM Химимпорт АД 800 1.441 -1,84 %
17:00 CHIM Химимпорт АД 850 1.441 -1,84 %
17:00 HVAR Холдинг Варна AД 25 19.501 -2,50 %
17:00 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 480 1.009 +0,90 %
17:00 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 800 1.009 +0,90 %
17:00 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 1720 1.009 +0,90 %
17:00 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 7000 1.009 +0,90 %
16:45 CHIM Химимпорт АД 930 1.440 -1,91 %
16:45 CHIM Химимпорт АД 50 1.440 -1,91 %
16:45 CHIM Химимпорт АД 280 1.441 -1,84 %
16:45 GAGBT Юрий Гагарин АД 10 36.000 -2,70 %
16:44 FZLES Фазерлес АД 10 47.000 -3,81 %
16:44 FZLES Фазерлес АД 10 47.000 -3,81 %
16:43 HNVEK Холдинг Нов Век АД 22 12.490 -0,08 %
16:40 BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 1749 0.457 0,00 %
16:40 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 3000 1.001 +0,10 %
16:36 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 800 1.000 0,00 %
16:32 AGR Агрия груп холдинг АД гр. Варна 80 11.300 -1,73 %
16:32 AGR Агрия груп холдинг АД гр. Варна 4 11.400 -0,86 %
16:31 AGR Агрия груп холдинг АД гр. Варна 96 11.400 -0,86 %
16:31 BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 300 0.458 +0,22 %
16:30 MONBAT Монбат АД 400 7.600 -0,65 %