Сделки
Данните са с 15 минути закъснение.
Оборот (лв.)
218,2 хил. лв
Брой сделки
210
Брой сделки
Период   от    до
Час Код   Име Обем Цена Изменение
17:00 SKK Сирма Груп Холдинг АД 500 1.038 -1,14 %
17:00 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 200 0.960 -2,54 %
17:00 EUBG Еврохолд България АД 1300 0.659 -1,49 %
17:00 HSOF Холдинг Света София АД 50 3.600 +9,09 %
17:00 HSOF Холдинг Света София АД 300 3.600 +9,09 %
17:00 3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД 5 130.997 -0,76 %
16:54 3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД 2 129.500 -1,89 %
16:54 EURINS ЗД Евроинс АД 500 0.730 -5,44 %
16:54 MONBAT Монбат АД 10 7.398 +2,44 %
16:54 HRZ Родна Земя Холдинг АД 5000 1.600 +5,26 %
16:53 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 200 0.972 -1,32 %
16:53 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 150 0.975 -1,02 %
16:53 1CZ ЧЕЗ Електро България АД 1 6800.000 -2,86 %
16:53 EUBG Еврохолд България АД 740 0.660 -1,35 %
16:52 FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка 400 1.790 -0,50 %
16:50 EUBG Еврохолд България АД 740 0.660 -1,35 %
16:50 EUBG Еврохолд България АД 740 0.660 -1,35 %
16:49 6C4P Химимпорт АД - привилегировани акции 500 1.354 +0,52 %
16:48 FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка 700 1.790 -0,50 %
16:47 SFTRD Софарма Трейдинг АД 82 5.510 +2,04 %
16:47 SFTRD Софарма Трейдинг АД 500 5.510 +2,04 %
16:46 3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД 2 130.000 -1,52 %
16:46 CENHL Стара планина холд АД 200 4.040 +2,88 %
16:44 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 150 0.984 -0,10 %
16:39 SFARM Софарма АД 80 2.710 +0,93 %