Сделки
Данните са с 15 минути закъснение.
Оборот (лв.)
760,3 хил. лв
Брой сделки
489
Брой сделки
Период   от    до
Час Код   Име Обем Цена Изменение
17:00 FEEI Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ 200 0.300 +10,29 %
17:00 CHIM Химимпорт АД 380 1.449 +3,50 %
17:00 CHIM Химимпорт АД 570 1.449 +3,50 %
17:00 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 380 1.085 +0,37 %
17:00 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 700 1.085 +0,37 %
17:00 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 1920 1.085 +0,37 %
17:00 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 1000 1.085 +0,37 %
17:00 MONBAT Монбат АД 130 8.049 +1,25 %
17:00 3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД 1 139.000 +4,95 %
17:00 SFARM Софарма АД 350 3.020 +3,42 %
16:54 CHIM Химимпорт АД 500 1.449 +3,50 %
16:54 BIANOR Бианор Холдинг АД 2 4.350 +31,82 %
16:54 LACH Корадо-България АД 23 5.300 +8,16 %
16:54 LACH Корадо-България АД 208 5.297 +8,10 %
16:54 LACH Корадо-България АД 29 5.200 +6,12 %
16:52 NEOH Неохим АД 5 56.001 -0,90 %
16:52 NEOH Неохим АД 10 56.002 -0,90 %
16:52 NEOH Неохим АД 20 56.010 -0,88 %
16:52 NEOH Неохим АД 15 56.011 -0,88 %
16:50 ERH Енергоремонт Холдинг АД 40 2.050 +7,33 %
16:49 SVIL Свилоза АД 235 2.300 -7,15 %
16:49 ELTOS Спарки Елтос АД 180 0.589 +9,89 %
16:48 CHIM Химимпорт АД 901 1.448 +3,43 %
16:48 CHIM Химимпорт АД 1500 1.448 +3,43 %
16:47 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 2000 1.087 +0,56 %