Сделки
Данните са с 15 минути закъснение.
Оборот (лв.)
1,523 млн. лв
Брой сделки
300
Брой сделки
Период   от    до
Час Код   Име Обем Цена Изменение
17:02 UPAC Унипак АД 50 7.560 -16,56 %
17:02 UPAC Унипак АД 50 7.560 -16,56 %
17:00 CHIM Химимпорт АД 100 1.333 -3,68 %
17:00 CHIM Химимпорт АД 500 1.333 -3,68 %
17:00 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 1000 0.990 -1,98 %
17:00 FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка 250 2.336 -2,01 %
16:52 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 870 1.910 -0,52 %
16:47 TRACE Трейс Груп Холд АД 20 5.350 -2,41 %
16:47 SFTRD Софарма Трейдинг АД 130 5.610 -1,56 %
16:47 NIS Недвижими имоти София АДСИЦ 9700 4.600 +2,22 %
16:44 PREMIER Премиер Фонд АДСИЦ 21010 1.000 0,00 %
16:41 HES Хидравлични елементи и системи АД 135 3.350 -1,30 %
16:38 5CP Тексим Банк АД 290 1.900 +5,56 %
16:35 ZHBG Зърнени Храни България АД 3500 0.305 -4,39 %
16:29 BTH Булгартабак - холдинг АД 29 30.600 -4,37 %
16:26 3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД 5 121.500 -1,22 %
16:17 SVIL Свилоза АД 300 2.910 -3,00 %
16:11 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 10266 1.911 -0,47 %
16:10 BTH Булгартабак - холдинг АД 5 30.700 -4,06 %
16:10 AGR Агрия груп холдинг АД гр. Варна 50 9.700 -4,68 %
15:53 FZLES Фазерлес АД 35 36.150 -2,30 %
15:53 FZLES Фазерлес АД 10 36.155 -2,28 %
15:47 GAZ Проучване и добив на нефт и газ АД 150 8.050 -5,29 %
15:46 CHIM Химимпорт АД 100 1.322 -4,48 %
15:46 CHIM Химимпорт АД 500 1.322 -4,48 %