Сделки
Данните са с 15 минути закъснение.
Оборот (лв.)
280,4 хил. лв
Брой сделки
177
Брой сделки
Период   от    до
Час Код   Име Обем Цена Изменение
17:08 PREMIER Премиер Фонд АДСИЦ 3880 1.000 +104,08 %
17:00 CHIM Химимпорт АД 620 1.093 +3,11 %
17:00 CHIM Химимпорт АД 800 1.093 +3,11 %
17:00 HSOF Холдинг Света София АД 1325 3.600 0,00 %
17:00 BACB ТБ БАКБ АД 100 4.500 +5,88 %
17:00 HES Хидравлични елементи и системи АД 360 3.250 +1,56 %
17:00 GAGBT Юрий Гагарин АД 5 31.510 -4,52 %
17:00 GAGBT Юрий Гагарин АД 5 31.510 -4,52 %
17:00 GAGBT Юрий Гагарин АД 20 31.510 -4,52 %
16:54 BTH Булгартабак - холдинг АД 5 32.944 -4,51 %
16:52 CENHL Стара планина холд АД 198 3.940 -0,25 %
16:51 HIKA Индустриален Капитал Холдинг АД 60 3.000 +3,45 %
16:51 HIKA Индустриален Капитал Холдинг АД 40 2.998 +3,38 %
16:51 HIKA Индустриален Капитал Холдинг АД 100 2.998 +3,38 %
16:51 HIKA Индустриален Капитал Холдинг АД 200 2.955 +1,90 %
16:51 GAGBT Юрий Гагарин АД 5 31.600 -4,24 %
16:50 ZHBG Зърнени Храни България АД 750 0.289 0,00 %
16:50 ZHBG Зърнени Храни България АД 1250 0.280 -3,11 %
16:50 DRUPL Дружба стъкларски заводи АД 100 3.911 +2,89 %
16:49 FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка 200 1.790 -0,28 %
16:49 NEOH Неохим АД 10 51.000 0,00 %
16:49 HIKA Индустриален Капитал Холдинг АД 300 2.953 +1,83 %
16:48 BACB ТБ БАКБ АД 26 4.250 0,00 %
16:45 BACB ТБ БАКБ АД 224 4.400 +3,53 %
16:43 PKB Поименни компенсационни бонове 5000 0.710 +1,28 %