Сделки
Данните са с 15 минути закъснение
Оборот (лв.)
765,4 хил. лв
Брой сделки
295
Брой сделки
Период   от    до
Час Код   Име Обем Цена Изменение
17:04 HIDPN Хидропневмотехника АД 4 50.000 +11,11 %
17:00 CHIM Химимпорт АД 80 1.824 +0,77 %
17:00 CHIM Химимпорт АД 400 1.824 +0,77 %
17:00 ENM Енемона АД 50 1.820 -1,62 %
17:00 ENM Енемона АД 1 1.820 -1,62 %
17:00 ENM Енемона АД 199 1.820 -1,62 %
17:00 FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка 128 2.490 -2,35 %
17:00 FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка 660 2.490 -2,35 %
17:00 E4AP Енемона АД - привилегировани акции 70 1.802 -0,44 %
17:00 E4AP Енемона АД - привилегировани акции 270 1.802 -0,44 %
16:54 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 845 1.047 +0,10 %
16:54 E4AP Енемона АД - привилегировани акции 200 1.801 -0,50 %
16:54 MONBAT Монбат АД 7000 8.115 +1,44 %
16:54 HES Хидравлични елементи и системи АД 300 3.060 +0,16 %
16:53 IHLBL Индустриален Холдинг България АД 2000 1.000 0,00 %
16:53 ELTOS Спарки Елтос АД 83 0.989 +1,02 %
16:53 IHLBL Индустриален Холдинг България АД 34666 0.990 -1,00 %
16:53 IHLBL Индустриален Холдинг България АД 1077 0.990 -1,00 %
16:53 EUBG Еврохолд България АД 8 0.950 +2,59 %
16:53 EUBG Еврохолд България АД 592 0.930 +0,43 %
16:51 FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка 500 2.490 -2,35 %
16:51 FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка 500 2.490 -2,35 %
16:51 FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка 20000 2.499 -2,00 %
16:50 CHIM Химимпорт АД 200 1.820 +0,55 %
16:50 CHIM Химимпорт АД 200 1.820 +0,55 %