Сделки
Данните са с 15 минути закъснение
Оборот (лв.)
343,4 хил. лв
Брой сделки
253
Брой сделки
Период   от    до
Час Код   Име Обем Цена Изменение
17:05 CBAAMG ЦБА Асет Мениджмънт АД 500 0.105 +150,00 %
17:00 FEEI Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ 50 1.570 +4,67 %
17:00 CHIM Химимпорт АД 220 1.845 +1,26 %
17:00 HES Хидравлични елементи и системи АД 150 3.050 +1,63 %
17:00 ENM Енемона АД 200 1.855 -0,80 %
17:00 E4AP Енемона АД - привилегировани акции 1 1.900 +5,03 %
17:00 E4AP Енемона АД - привилегировани акции 199 1.900 +5,03 %
17:00 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 900 1.058 +0,67 %
16:54 SFI Софарма имоти АДСИЦ 460 3.002 -1,57 %
16:54 BMREIT Фонд имоти АДСИЦ 5800 0.054 +10,20 %
16:54 CHIM Химимпорт АД 130 1.821 -0,05 %
16:54 CHIM Химимпорт АД 470 1.823 +0,05 %
16:53 HES Хидравлични елементи и системи АД 60 3.055 +1,80 %
16:53 FEEI Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ 190 1.550 +3,33 %
16:53 CHIM Химимпорт АД 650 1.830 +0,44 %
16:53 CHIM Химимпорт АД 100 1.830 +0,44 %
16:53 CHIM Химимпорт АД 500 1.830 +0,44 %
16:53 CHIM Химимпорт АД 2000 1.830 +0,44 %
16:53 CHIM Химимпорт АД 750 1.831 +0,49 %
16:53 CHIM Химимпорт АД 500 1.835 +0,71 %
16:53 CHIM Химимпорт АД 1000 1.836 +0,77 %
16:53 CHIM Химимпорт АД 500 1.837 +0,82 %
16:53 CHIM Химимпорт АД 4000 1.837 +0,82 %
16:51 E4AP Енемона АД - привилегировани акции 35 1.900 +5,03 %
16:51 E4AP Енемона АД - привилегировани акции 65 1.900 +5,03 %