Борси
Суровини
 • Лек суров 54,03 0.46%
  Брент 56,17 -0.02%
  Пр. газ 2,89 0.21%
  Злато 1 234,35 -0.38%
  Сребро 17,97 -0.34%
 • Платина 1 003,25 -0.47%
  Паладий 771,02 -0.15%
  Царевица 370,00 0.48%
  Пшеница 439,75 -0.34%
 • Соя 1 039,40 0.43%
  Кафе 149,12 0.57%
  Захар 20,33 -0.54%

Сделки

Компания
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
 1. Оборот (лв.) 1,015 млн. лв
 2. Брой сделки 334
Период от до
Брой сделки
Час Код   Име Обем Цена Изменение
17:00 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 4 1.573 +5,22 %
17:00 A4L Алтерко АД 600 2.250 -3,43 %
17:00 FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка 200 3.900 +2,63 %
17:00 BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 350 2.260 +2,31 %
17:00 BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 1650 2.260 +2,31 %
17:00 BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 2500 2.260 +2,31 %
17:00 NEOH Неохим АД 20 71.000 +4,41 %
17:00 NEOH Неохим АД 40 71.000 +4,41 %
17:00 NEOH Неохим АД 68 71.000 +4,41 %
17:00 MONBAT Монбат АД 100 10.150 +0,50 %
17:00 MONBAT Монбат АД 50 10.150 +0,50 %
17:00 MONBAT Монбат АД 371 10.150 +0,50 %
17:00 MONBAT Монбат АД 500 10.150 +0,50 %
17:00 MONBAT Монбат АД 79 10.150 +0,50 %
17:00 MONBAT Монбат АД 500 10.150 +0,50 %
17:00 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 300 2.129 -0,23 %
17:00 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 380 2.129 -0,23 %
17:00 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 6762 2.129 -0,23 %
16:54 MONBAT Монбат АД 400 10.150 +0,50 %
16:54 MONBAT Монбат АД 500 10.148 +0,48 %
16:54 MONBAT Монбат АД 500 10.142 +0,42 %
16:54 MONBAT Монбат АД 100 10.140 +0,40 %
16:54 MONBAT Монбат АД 500 10.139 +0,39 %
16:51 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 912 1.569 +4,95 %
16:51 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 1000 1.568 +4,88 %