Сделки
Данните са с 15 минути закъснение
Оборот (лв.)
203,2 хил. лв
Брой сделки
197
Брой сделки
Период   от    до
Час Код   Име Обем Цена Изменение
17:00 ENM Енемона АД 300 2.000 0,00 %
17:00 SVIL Свилоза АД 200 2.750 -3,51 %
17:00 ZHBG Зърнени Храни България АД 130 0.560 0,00 %
17:00 ZHBG Зърнени Храни България АД 2000 0.560 0,00 %
17:00 ZHBG Зърнени Храни България АД 15870 0.560 0,00 %
17:00 E4AP Енемона АД - привилегировани акции 2 2.075 -2,35 %
17:00 E4AP Енемона АД - привилегировани акции 98 2.075 -2,35 %
16:54 FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка 150 3.220 +1,13 %
16:54 ERGC3 И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ 286 4.500 0,00 %
16:54 CHIM Химимпорт АД 500 2.000 +0,50 %
16:48 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 100 2.440 -0,41 %
16:48 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 200 2.440 -0,41 %
16:48 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 200 2.441 -0,37 %
16:48 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 300 2.442 -0,33 %
16:48 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 200 2.445 -0,20 %
16:45 9FBD Б.Л. Лизинг АД - облигации 1 90.000 -10,00 %
16:45 CHIM Химимпорт АД 10532 2.000 +0,50 %
16:45 6C4P Химимпорт АД - привилегировани акции 1000 2.210 -2,21 %
16:42 HVAR Холдинг Варна AД 25 16.300 -5,23 %
16:38 CHIM Химимпорт АД 1000 2.000 +0,50 %
16:38 CHIM Химимпорт АД 550 2.000 +0,50 %
16:34 6TMA ТЕЦ Марица 3 АД - облигации 1 90.000 -10,00 %
16:33 CHIM Химимпорт АД 250 1.998 +0,40 %
16:28 PETHL Синергон Холдинг АД 62 1.357 -0,07 %
16:22 PET Петрол АД 79 2.650 -0,60 %