Сделки
Данните са с 15 минути закъснение.
Оборот (лв.)
56,5 хил. лв
Брой сделки
92
Брой сделки
Период   от    до
Час Код   Име Обем Цена Изменение
12:35 LAVEN Лавена АД 10 45.000 -10,00 %
12:34 DOVUHL Доверие Обединен Холдинг АД 50 1.001 -0,10 %
12:28 ELTOS Спарки Елтос АД 23 0.724 +20,47 %
12:26 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 300 0.999 -0,99 %
12:26 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 500 0.999 -0,99 %
12:22 SFTRD Софарма Трейдинг АД 89 5.450 -2,00 %
12:22 SFTRD Софарма Трейдинг АД 11 5.500 -1,10 %
12:19 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 185 2.150 0,00 %
12:19 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 100 2.151 +0,05 %
12:19 ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 500 2.152 +0,09 %
12:17 ELTOS Спарки Елтос АД 250 0.724 +20,47 %
12:10 CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 500 0.999 -0,99 %
11:58 CHIM Химимпорт АД 948 1.551 -2,39 %
11:58 AO0 БГ Агро АД 409 1.870 +1,08 %
11:57 6C4P Химимпорт АД - привилегировани акции 403 1.995 -0,25 %
11:57 6C4P Химимпорт АД - привилегировани акции 455 1.996 -0,20 %
11:57 6C4P Химимпорт АД - привилегировани акции 142 2.001 +0,05 %
11:57 AO0 БГ Агро АД 205 1.860 +0,54 %
11:56 AO0 БГ Агро АД 90 1.850 0,00 %
11:56 AO0 БГ Агро АД 30 1.848 -0,11 %
11:55 AO0 БГ Агро АД 50 1.847 -0,16 %
11:55 7TH Чайкафарма висококачествените лекарства АД 40 4.730 +0,21 %
11:55 AO0 БГ Агро АД 101 1.846 -0,22 %
11:54 ENM Енемона АД 100 0.300 -53,13 %
11:51 SFTRD Софарма Трейдинг АД 15 5.561 0,00 %