Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Бюджет и финанси

Банковите клиенти ще избират между три опции за отсрочване на кредити

Отсрочването на задълженията по заеми при частния мораториум ще се прилага до 31 декември, обяви БНБ

Банковите клиенти ще избират между три опции за отсрочване на кредити

Снимка:Олег Попов Investor Media Group

България официално въвежда частен мораториум върху плащания по кредити във връзка с COVID-19, след като Българската народна банка утвърди представения от Асоциацията на банките в България (АББ) проект на реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества.

Още по темата

С обявяването на частен мораториум бизнесът и гражданите, които редовно са обслужвали своите заеми, или са допуснали просрочие не повече от 90 дни към 1 март 2020 г., ще могат да поискат промени в графика за изплащане на главницата и/или лихвите по задълженията, но без да се променят ключови параметри по кредитния договор, например вече договорените лихви. Всъщност изискването за редовно обслужване е единственото съществено условие.

Срокът за подаване на такава молба от клиентите е 22 юни 2020 година, а кредиторът трябва да вземе решение по нея най-късно до 30 юни. 

Задълженията могат да се разсрочват за срок до шест месеца, който да изтича до 31 декември 2020 г. Клиентите обаче трябва да заявят изрично пред обслужващата ги банка, че желаят да се възползват от предлаганите облекчения, за разлика например от приетия от Унгария модел, където разсрочването влиза в сила автоматично. В Австрия предложението обхваща само граждани и малки и средни предприятия, но не и големите корпоративни кредити, а в извън специалните правила остават задълженията по револвиращи кредитни линии, кредитни карти и овърдрафт.

БНБ се задейства бързо след началото на извънредното положение и още на 3 април управителният й съвет прие насоките, дадени от Европейския банков орган (EBA/GL/2020/02). След това на търговските банки бе оставена възможността да предложат механизмите, по които да се предложат облекчения. За отбелязване е, че мерките получиха пълната подкрепа на всички търговски банки, а някои от тях дори предложиха те да се разширят - чрез удължаване на сроковете и допускане до тях и на длъжници с умерени просрочия. И двете предложения са включени в окончателния план за мораториума. Всяка от банките ще публикува на сайта си и ще изложи в офисите си точните процедури, по които клиентите могат да поискат отсрочка.

Отсрочките обхващат всички видове кредити, потвърди председателят на Асоциацията на банките Петър Андронов. Може да се отсрочи лихвата и главницата, може и само главницата. Кредитната ваканция обаче не обхваща т. нар. "компании за бързи кредити".

Предвиждат се три стандартизирани механизма, които ще се избират по взаимно съгласие между банките и техните клиенти. Според първият може да се отсрочат главницата и лихвата до шест месеца. Вторият вариант предвижда отсрочване само на главницата до края на тази година, а третият механизъм е приложим за револвиращи продукти.

Банките могат да договарят с клиентите си и други индивидуални схеми на отсрочване или облекчения, различни от уредените според правилата на частния мораториум.

В такива случаи банките няма да могат да се възползват от временния принцип, въведен чрез утвърдения мораториум и следващ насоките на ЕБО, че отсрочването или облекчението не води до прекласифициране на експозиции под формата на преструктуриране или неизпълнение.

Правилата на европейския банков регулатор бяха приети от БНБ на 3 април. Търговските банки, които ще прилагат мораториума, трябва да обявят публично предлаганите облекчения на своята интернет страница, в банковите салони и по друг подходящ начин, за да се запознаят с тях клиентите.

Обединена българска банка (ОББ) въвежда конкретни мерки за отсрочване на кредитни задължения във връзка с пандемията от COVID-19. Клиентите, които са засегнати от пандемията или от ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, и искат да използват облекчени условия, трябва да попълнят декларация по образец, налична на уебсайта на банката,  не по-късно от 22.06.2020 г. Физическите лица не дължат такси за предоговаряне или други такси, свързани с предложението на ОББ. За времето, в което трае обявеното на територията на Република България извънредно положение, няма да се начисляват наказателни лихви за всички кредити с просрочия, включително и за тези, които са предсрочно изискуеми.

Клиентите на УниКредит Булбанк, които имат кредит и вече имат или очакват затруднения при обслужването му заради кризата с COVID-19 и извънредните мерки, могат да поискат отлагане на погасяването му. Единственото условие е задължението да бъде редовно погасявано или с не повече от 90 дни просрочие към 01.03.2020 г., и договорът да бъде подписан преди 31.03.2020 г.  Банката ще предложи на клиентите си различни схеми за разсрочване: гратисен  период на вноските за главница и лихва за период до 6 месеца, гратисен период само за главницата за период до 6 месеца и механизъм за разсрочване, приложим за револвиращите продукти. Клиентите, които не покриват напълно критериите или пък имат нужда от различно решение от предложените в механизмите, също могат да потърсят съдействие като се свържат с банката.

БНБ предприе и други мерки за укрепване на финансовата система в очакваната криза. Част от тях, които не са публични, са насочени към подсигуряване функционирането на валутния борд. Други са насочени към укрепване на капиталовата база и ликвидността на търговските банки, и са на стойност 9,3 милиарда лева, обяви управителят на БНБ Димитър Радев. Централната банка ще се погрижи също да намали чуждестранните експозиции на кредитните институции - потенциален проблем в държава, в която по-голямата част от банките са с чуждестранни собственици. Подобни мерки БНБ взе покрай гръцката криза за банките с гръцки собственици.
 

По статията работиха: Петя Стоянова, редактор Бойчо Попов

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Бюджет и финанси
Кабинетът одобри споразумението за държавните гаранции по SURE