Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Бюджет и финанси

Близо 113 млн. лева ще е бюджетът на БНБ за 2019 г.

Разходите за персонала се увеличават с 9,9% спрямо утвърдените за 2018 г.

Близо 113 млн. лева ще е бюджетът на БНБ за 2019 г.

Снимка: Архив Ройтерс

Разходите за издръжка на БНБ за 2019 г. са определени на 112,849 млн. лева, като в сравнение с бюджета за тази година размерът им е увеличен с 9,6% (9,912 млн. лв.). Повече пари ще отидат за издръжка на паричното обращение, за външните услуги, по-големи ще са разходите за персонала и за административни харчове.

Това пише в изготвения бюджет на централната банка, който е изпратен до парламента. Гуверньорът на БНБ Димитър Радев информира депутатите, че управителният съвет на централната банка го е приел на 28 ноември  и вече е обнародван в „Държавен вестник“.

Управителят на централната банка напомня, че бюджетът на БНБ се финансира изцяло със собствени ресурси, което осигурява финансовата независимост, необходима за изпълнение на основния мандат на БНБ да поддържа ценовата стабилност на националната парична единица, както и да провежда парична политика в съответствие с изискванията на Закона за БНБ.

Повече разходи за нови пари

Разходите, свързани с издръжката на паричното обращение, са в размер на 34,846 млн. лв. и представляват 30,9% от общите разходи за издръжка на централната банка, като спрямо тази година се увеличават с 28,1%.

При определянето на необходимото за 2019 г. количество банкноти и монети са взети предвид увеличеното им търсене, подмяната на изхабените в процеса на обращение банкноти и поддържането на запаси от банкноти и разменни монети.

Разходите за нови банкноти са в размер на 17,759 млн. лв. и се увеличават с 80,5% спрямо 2018 г. През тази година беше планирано отпечатване на 84 млн. броя банкноти от четири номинала, а догодина БНБ е заявила, че ще отпечата 153 млн. броя банкноти от пет номинала.

Предвидени са допълнителни резерви от средства за отпечатване на нови емисии банкноти с високи номинали, като е отчетен потенциалният ефект от реализиране на концепцията за включване на допълнителни защитни елементи в новата серия банкноти.

Разходите за производство на нови монети през 2019 г. са намалени с 2,2% спрямо тези за 2018 г. и са в размер на 16,133 млн. лв., в това число 637 хил. лв. за отсичане на юбилейни и възпоменателни монети.

Планираните за 2019 г. средства за производство на разменни монети са 15,496 млн. лв., или с 10,6% повече спрямо бюджета на БНБ за 2018 г. по този показател.

С оглед потребностите на централната банка от разменни монети за обслужване на наличнопаричното обращение през 2019 г. ще бъдат отсечени 197 млн. броя разменни монети.

В изпълнение на емисионната дейност на БНБ за проектиране на нови емисии монети през 2019 г. са предвидени 54 хил. лв., което е с 12,9% по-малко от тези за 2018 г.

Възнаграждения на екипа

Разходите за персонала за 2019 г. са 32,496 млн. лв., като се увеличават с 2,933 млн. лв., или с 9,9% спрямо утвърдените за 2018 г. средства, и представляват 28,8% от общите разходи на БНБ.

Разходите за персонала включват разходи за списъчен състав, разходи за провизии на задълженията към персонала по МСС 19 „Доходи на наети лица“ и разходи за несписъчен състав. Предвидените средства за списъчния състав са в размер на 31,298млн. лв., като се увеличават спрямо 2018 г. с 2,803 млн. лв., или с 9,8%. 

На основание на гореизложеното и във връзка с предвиденото в бюджета за 2019 г. увеличение на средствата за възнаграждения на служителите с 9% средните общи месечни възнаграждения по групи персонал през 2019 г. се очаква да бъдат, както следва: „ръководен персонал“ – 5 244 лв., „специалисти“ – 2 380 лв., и „поддържащ персонал“ – 1 302 лв.

По отношение на възнагражденията на централните банкери проведеното проучване на нивата на възнаграждения в банките към 1 юли 2018 г. показва изоставане на средните общи месечни възнаграждения на членовете на управителния съвет на БНБ в сравнение с възнагражденията на ръководителите в банките с 9,63%.

Във връзка с това месечните възнаграждения на членовете на управителния съвет се определят, както следва: 16 849 лв. за управителя, по 14 442 лв. за подуправителите и по 4 814 лв. за другите членове.

Нови технологии и модернизация

Инвестиционната програма на БНБ е изготвена съобразно стоящите пред БНБ задачи и като продължение на развитието и обновяването на информационните и комуникационните технологии в БНБ. В инвестиционната програма  за финансиране на ново строителство, реконструкция и модернизация през 2019 г. са планирани 14,200 млн. лв.

Предвидени са средства за продължаване от БНБ на работата по инвестиционен проект за изграждане на нов Касов център в Пловдив в размер на 13,970 млн. лв.

За основен ремонт с частично преустройство на почивната база на БНБ в Приморско са предвидени 130 хил. лв. За дейности, свързани с изготвяне на техническа експертиза за оценка на състоянието и изпълнение на предписанията за укрепване и/или консервация на колона пред централния вход на сградата на пл. „Княз Александър I“ №1, са заложени в бюджета 80 хил. лв.

Изпълнение на бюджета за 2018 г.

От централната банка посочват, че при  изготвянето на бюджета на БНБ за 2019 г. е взето под внимание изпълнението на бюджета за 2018 г.

Очаква се изпълнението на бюджета в раздела „Разходи за издръжка на БНБ“ за 2018 г. да бъде в размер на около 96,442 млн. лева, което възлиза на 93,7% от приетия бюджет за годината.

Изпълнението на инвестиционната програма на Банката се очаква да бъде 34,2% спрямо разчета. От предвидените 24,550 млн. лв. ще бъдат изразходвани 8,397 млн. лв., което се дължи на промяна в приоритетите и преподреждане на проектите за електронизация в резултат от направен вътрешен преглед с цел оптимизиране архитектурата на банковите информационни системи.

Изпълнението на инвестиционната програма е свързано с провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители, сключване на договори и изпълнение на проектите. Част от процедурите по обществените поръчки са били прекратени или не са приключили, така че до края на годината не се очаква да започне изпълнението на договорите.

Сравнително ниското усвояване на средствата по инвестиционната програма е в пряка зависимост от преподреждането на приоритетите при разходите за развитие на информационните системи на БНБ и промяна в сроковете за изпълнение на дейностите, свързани с ново строителство, реконструкция и модернизация.

Въз основа на направен от страна на централната банка анализ бяха дефинирани приоритети за развитие на различни функционалности в съществуващите информационни системи, като някои от заявените проекти бяха отложени за 2019 г. Дейности, свързани с изграждането на Касов и информационен център в Пловдив, бяха препланирани за 2019 г., информират от БНБ.

По статията работи: Петя Стоянова

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Бюджет и финанси
България и Хърватия показват, че еврото все още е по-добрата алтернатива