Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Бюджет и финанси

Бързите кредити продължават тенденцията на ръстове от миналата година

Най-много договори са сключени за кредити над пет години, като на годишна база те растат с близо 22% до 1,384 млрд. лева в края на март

Бързите кредити продължават тенденцията на ръстове от миналата година

Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

Компаниите, които отпускат т.нар. „бързи заеми“, през първото тримесечие на тази година отбелязват ръст в кредитирането, което продължава след март 2019 г., показва банковата статистика.

До края на първото тримесечие на миналата година, в продължение на една година, имаше забавяне на вземанията на дружествата, специализирани в кредитиране, припомня Investor.bg. Преди това – от края на март 2016 г., в продължение на 12 поредни тримесечия, кредитирането на небанковите дружества непрекъснато растеше.

Вземания на компаниите

Към 31 март вземанията по кредити на компаниите за „бързи" заеми са 3 млрд. лв. (2,4% от БВП) при 2,521 млрд. лв. (2,1% от БВП) в края на март 2019 година. Те се увеличават с 19% (479,3 млн. лв.) на годишна база и с 3,5% (102,3 млн. лв.) на тримесечна.

Върху вземанията по заеми оказват влияние и нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 81,4 млн. лева. На годишна база продадените кредити са в размер на 86,7 лв. (в т.ч. 15,2 млн. лв. през първото тримесечие на 2020 г.), а закупените – 5,3 млн. лв. (в т.ч. 0,9 млн. лв. през първото тримесечие на 2020 г.).

ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ 

Централната банка отчита, че в матуритетната структура преобладават кредитите над пет години, които са 1,384 млрд. лв. в края на март 2020 година. Те се увеличават с 21,8% (247,4 млн. лв.) спрямо края на март 2019 г. и с 8% (102,8 млн. лв.) в сравнение с края на декември миналата година. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията по кредити нараства от 45,1% в края на март 2019 г. до 46,1% в края на първото тримесечие на тази година.

Вземанията по кредити с матуритет над 1 до 5 години са 771,3 млн. лева. Те се увеличават с 19,6% (126,5 млн. лв.) на годишна база и с 2,1% (15,7 млн. лв.) на тримесечна.

Вземанията по кредити с матуритет до една година са 656,7 млн. лв., като за една година нарастват с 21,9% (117,9 млн. лв.), но намаляват с 2,4% (16,1 млн. лв.) в сравнение с преди три месеца.

Към 31 март размерът на необслужваните заеми е 188,3 млн. лева, при годишен спад с 6,3% (12,6 млн. лева) и с 0,1% (0,2 млн. лева) е намалението в сравнение с края на декември 2019 година.

СТРУКТУРА НА ВЗЕМАНИЯТА ПО КРЕДИТИ

Вземания по кредити от резиденти по институционални сектори

В края на март 2020 г. вземанията по кредити от домакинствата и фирмите, които ги обслужват, нарастват на годишна база с 14% (285,1 млн. лв.) до 2,317 млрд. лева. На тримесечна база те се повишават с 2,3% (51,9 млн. лв.). Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява за една година от 81,3%  до 78%.

Вземанията по заеми от фирмите възлизат на 572,5 млн. лв. и в края на март отбелязват  годишен ръст от 42,5% (170,8 млн. лв.), а повишението при тримесечния  е с 9,9% (51,4 млн. лв.). Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти нараства за една година от 16,1% до 19,3%.

ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ ОТ РЕЗИДЕНТИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ

В структурата на вземанията по заеми от сектора на домакинствата преобладават потребителските кредити, които са 2,187 млрд. лв. и растат за една година с 14,9% (283 млн. лв.), а за три месеца - с 2,5% (53,1 млн. лв.). Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от сектора се увеличава на годишна база от 93,7% до 94,4%.

Размерът на жилищните заеми в края на първото тримесечие на 2020 г. е 32,9 млн. лв., като намалява с 0,7% (0,2 млн. лв.) в сравнение с края на март 2019 година и с 1,6% (0,6 млн. лева) спрямо декември 2019 г. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията от сектора е 1,6% в края на март 2019 г. при 1,4% в края на първото тримесечие на тази година.

Другите кредити са общо 96,7 млн. лв. в края на март 2020 г., като се увеличават с 2,5% (2,3 млн. лв.) на годишна база, а намаляват с 0,6% (0,6 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2019 година. Относителният им дял за една година намалява от 4,6% до 4,2%.

ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТИ ОТ СЕКТОР ДОМАКИНСТВА И НТООД 

Източници на финансиране

В края на март пасивите на компаниите за "бързи" заеми са 3,587 млрд. лв. при 3,021 млрд. лв. преди година, като се увеличават с 18,7% (565,7 млн. лв.) на годишна база и с 5,1% (175,2 млн. лв.) на месечна.

В структурата на пасивите преобладават получените заеми, които са 1,798 млрд. лв. (50,1% от общия размер на пасивите), като за една година нарастват със 17,9% (273 млн. лв.) и с 4,5% (77,6 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2019 година.

Кредитите с матуритет над една година представляват 90% от общия размер на получените заеми в края на март при 83,1% преди година. Техният размер е 1,619 млрд. лв. и нараства с 27,7% (351 млн. лв.) на годишна база и с 5,6% (85,1 млн. лв.) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2019 година.

В структурата на получените кредити преобладават кредитите от резиденти, които са 1,663 млрд. лв. в края на март 2020 година. Те се увеличават за една година с 34,1% (422,5 млн. лв и за три месеца с 5,5% (86,5 млн. лв.). 

Относителният дял на тези заеми в общия размер на получените кредити се увеличава от 81,3% в края на март 2019 г. до 92,5% в края на март 2020 година.

Размерът на емитираните дългови ценни книжа от компаниите е 49,1 млн. лв. в края на март 2020 година и се увеличава за една година с 18,5% (7,7 млн. лв.) и с 3,4% (1,6 млн. лв.) за три месеца.
 

По статията работиха: Петя Стоянова, редактор Елена Илиева

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Бюджет и финанси
Фандъкова: Ще запазим финансовата стабилност на столицата