Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Бюджет и финанси

До края на април общинските бюджети изостават с над 213 млн. лв.

Няма основание за предоставяне на финансови компенсации от държавата, посочва финансовият министър Владислав Горанов в отговор на депутатски въпрос

До края на април общинските бюджети изостават с над 213 млн. лв.

Снимка: Олег Попов, Investor Media Group

Към края на април се наблюдава значителен спад на приходите на общините в сравнение със същия период на предходната година. Това става ясно от отговор на финансовия министър Владислав Горанов на въпрос от Елена Пешева, депутат от Воля, относно това какви  са загубите за общините по време на извънредното положение досега и как държавата смята да ги компенсира.

От отговора става ясно, че постъпленията от данъка върху недвижимите имоти намаляват със 75,7 млн. лв. Приходите от данъка върху превозните средства са с 42,2 млн. лв. по-малко, а при таксата за битови отпадъци спадът е с 95,4 млн. лв. Общо намалението на приходите на местните администрации възлиза на 213,3 млн. лв.

"Следва да се има предвид, че това е свързано с приетата финансова мярка за облекчаване на данъкоплатците по време на обявеното извънредно положение чрез удължаване на срока за предплащане на двата местни данъка с отстъпка“, уточнява Горанов.

Посочените налози са основните приходоизточници в общинските хазни. В справката обаче липсват данни за постъпленията от патентен данък, туристически данък, както и от данък върху наследствата и сделките с имоти. Не е посочена и обобщена сума на всички данъчни постъпления в общинските бюджети към края на април и съпоставка с предишната година. 

Финансовият министър припомня, че беше удължен срокът за ползване на 5% отстъпка при предсрочно плащане на данъка върху недвижимите имоти или на данъка върху превозните средства за цялата година от 30 април на 30 юни. „В тази връзка се предвижда изместване на традиционно най-силния месец за събиране на местни данъци от април към юни, когато ще е крайният срок за плащането им с отстъпка, като очакванията са, че ще бъде наваксано изоставането в тези постъпления към полугодието“, пише още той.

Забавяне обаче има не само при приходите. Към края на април разходите на общините са с 68 млн. лв. по-малко спрямо същия период на миналата година. Същевременно, към същия период се отчита намаление на просрочените задължения по общинските бюджети в сравнение с края на 2019 г. с 27,2 млн. лв., в т.ч. намаление с 26,4 млн. лв. в местни дейности.

Въпреки отчетения към 30 април 2020 г. спад в постъпленията от посочените по-горе три основни приходоизточника в общинските бюджети, поради удължаване на срока за тяхното плащане (вкл. с отстъпка), отбелязваме, че за същия период общините приключват с положително бюджетно салдо (излишък) в размер на 338,7 млн. лв., в т.ч. 115,4 млн. лв. излишък в местни дейности и 223,2 млн. лв. излишък в делегираните от държавата дейности и дофинансирането им. Извън посочения излишък, който е само за първите четири месеца на настоящата година, общините приключват с наличности от 991,4 млн. лв. бюджетната 2019 г., става ясно още от отговора. 

Още по темата

С оглед на това Горанов посочва, че няма основание за предоставяне на финансови компенсации за общинските бюджети от държавата. 

На въпрос предвижда ли се промяна в държавната субсидия за общините за тази и евентуално за следваща година той отговаря, че размерите на основните бюджетни взаимоотношения между общинските бюджети и централния бюджет по видове за 2020 г. са приети със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. Съгласно чл. 51, ал. 2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) размерът на основните бюджетните взаимоотношения може да се променя по реда на раздел II на глава осма от същия закон от съответния орган, когато това произтича от закон, от преструктуриране на делегираните от държавата дейности или при промени в натурални и/или стойностни показатели за финансиране на съответната дейност по бюджетите на общините.

Съгласно чл. 55а от ЗПФ извън посочените случаи бюджетните взаимоотношения между бюджетите на общините и централния бюджет могат да се променят по реда на раздел II на глава осма на ЗПФ от съответния орган, включително за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на бюджета на първостепенен разпоредител с бюджет по държавния бюджет с централния бюджет, при изпълнение на области на политики, проекти, програми и възлагане на дейности. В този смисъл промени в бюджетните взаимоотношения на бюджетите на общините с централния бюджет или други бюджети могат да се извършват само по определените в ЗПФ ред и условия.

По отношение на определянето на основните бюджетните взаимоотношения между общинските бюджети и централния бюджет за следващата 2021 г. Горанов подчертава, че редът и начинът са регламентирани в Закона за публичните финанси и Решение № 64 на Министерския съвет от 31 януари 2020 г. за бюджетната процедура за 2021 г. Следва да се има предвид, че съгласно § 34 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците през 2020 г. сроковете за разработване и одобряване от Министерския съвет на макроикономическата прогноза, средносрочната бюджетна прогноза, Конвергентната програма и Националната програма за реформи се променят, като се удължават до 31 октомври 2020 г.

В изпълнение на тази законова разпоредба конкретните размери на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините ще се разработват и обсъждат в хода на бюджетната процедура за следващия тригодишен период, вкл. проектобюджета за 2021 г.

По статията работиха: автор Ралица Пейчева, редактор Миглена Иванова

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Бюджет и финанси
Парите в обращение са над 21,2 млрд. лева