Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Бюджет и финанси

Финансовото министерство очаква бюджетен излишък от 1,3 млрд. лв. към април

За подобрението на бюджетното салдо през месеца допринасят и възстановените суми от ЕК в частта на помощите

Финансовото министерство очаква бюджетен излишък от 1,3 млрд. лв. към април

Снимка: Pixabay

Министерство на финансите очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към април 2018 г. да бъде положително в размер на 1,3 млрд. лв. (1,3 % от прогнозния БВП). За сравнение салдото по КФП към април 2017 г. бе излишък в размер на 1,6 млрд. лв. (1,6 % от БВП), показват предварителните данни и оценки на Министерството.

Април традиционно се характеризира с превишение на приходите над разходите по КФП поради спецификата на данъчния календар. За подобрението на бюджетното салдо през месеца допринасят и възстановените суми от ЕК в частта на помощите.

Приходите и помощите по КФП към април 2018 г. се очаква да бъдат в размер на 12, 9 млрд. лв. (33,9 % от годишния разчет), като спрямо април 2017 г. се отбелязва ръст от 924,8 млн. лева. Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 996,5 млн. лв. (8,6 %), докато постъпленията от помощи остават по-ниски от отчетените за същия период на предходната година.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към април 2018 г. са в размер на 11, 6 млрд. лв., което е 29,5 % от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП за същия период на 2017 г. бяха в размер на 10,4 млрд. лв. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средствата от Европейския съюз. Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври), по-високите разходи за персонал (основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование и др., докато по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 30.04.2018 г. от централния бюджет, възлиза на 390,2 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец март 2018 г. е положително в размер на 592,7 млн.  лв. (0,6 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 880,2 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 287,6 млн. лева. Основните фактори за формиране превишението на приходите над разходите към месец март са добрите параметри по изпълнението на данъчните и осигурителните приходи по националния бюджет.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към март 2018 г. са в размер на 9,2 млрд. лв., или 24,1 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 621,1 млн. лв. (7,3 %), докато постъпленията от помощи са по-ниски.

Още по темата

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 7,8 млрд. лв., което представлява 25,1 % от планираните за годината приходи. Съпоставено с данните към месец март 2017 г. данъчните постъпления нарастват номинално със 7,4 % (539,8 млн. лева).

Приходите от преки данъци са в размер на 1,5 млрд. лв.. или 25,2 % от предвидените в разчетите за годината, като спрямо същия период на предходната година нарастват със 122,4 млн. лева (9,2 %).

Приходите от косвени данъци са в размер на 3,8 млрд. лв., което е 25,3 % от разчетите за годината. Съпоставено с данните към март 2017 г., постъпленията в групата нарастват със 115,3 млн. лв. (3,1 %). Постъпленията от ДДС са в размер на 2,6 млрд. лв., или 26,2 % от планираните. Размерът на невъзстановения ДДС към 31.03.2018 г. е 70,8 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 1,2 млрд. лв. (23,2 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 63,8 млн. лв. или 33,5 % от разчета за годината.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 330,0 млн. лв. или 30,1 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 2,2 млрд. лв., което представлява 24,3% от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 14,6 % (282,2 млн. лева).  

Неданъчните приходи са в размер на 1,3 млрд. лв., което представлява 26,7 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от помощи са в размер на 136,2 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към март 2018 г. възлизат на 8,6 млрд. лв., което е 21,9 % от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2017 г. бяха в размер на 7 780,6 млн. лева. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средствата от Европейския съюз. Ръстът на разходите спрямо същия период на 2017 г. е основно поради по-високия размер на социалните плащания, свързан с базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия (от юли и октомври), по-високи разходи за персонал (основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование) и нарастването на капиталовите разходи (основно по сметките за средства от ЕС).

Нелихвените разходи са в размер на 7,9 млрд. лв., което представлява 21,3 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към март 2018 г. са в размер на 7 378,6 млн. лв. (23,7 % от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 554,1 млн. лв. (9,0 % от разчетите към ЗДБРБ за 2018 г.). Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 6,9 млн. лв. Лихвените плащания са в размер на 378,4 млн. лв. или 52,4 % от планираните за 2018 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.03.2018 г. от централния бюджет възлиза на 308,2 млн. лв.

Размерът на фискалния резерв  към 31.03.2018 г. е 10,1 млрд. лв., в т.ч. 9,5 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,6 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

По статията работи: Веселина Василева

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (5)

0
 
0
 
5
zelka007 до: ABBA
преди 2 години
Няма профилна снимка
тъй е ... в народната република нема лабаво дето казваше един правешки ц.ъ.р.в.у.л , ама гледам не ги е спряло да "разхищават" . освен това го правят за неща в особено големи размери и за ниския и средния ешалон и то не за всички ... за висшия ешалон на власта , мъмрене , изключване от партията , конфискация в полза на народа на част от "разхищенията" :) и пр. горе-долу като тука :))) . ако си кмет ще те разнасят по вестници и съдилища известно време , ако си зам.мин. или не дай си боже депутат , ще ти съставят парламентарна комисия и ще те дадат на цацата ;) , пък ние знаем кой сложи цацата в средата на гьола да покрива с нова кал старата кал :))) ... ама ние сме си виновни , че ги траем ...
0
 
4
 
4
преди 2 години
Абе не се научихте че излишък до края на 3-то тримесечие се дължат на задържане на разходите в рамките на 10 % от разходите
4
 
4
 
3
преди 2 години
По повод ГЕРБ-авите се сещам 2 неща:

1. Май Сталин бе казал: Всеки проблем си има име, презиме и фамилия.

2. Другарите китайци, поели щафетата и при тях това звучи така: осъдения за държавни разхищения си заплаща разходите по собствения разстрел. Даже до наши дни!
6
 
8
 
2
преди 2 години
Усещам отново, че герб се източва бюджета чрез т.н "саниране" или кражба на парите от бюджета от партийните фирми по-добре известната схема - по 400 лв на квадрат лепене на стиропор и замаска на панелките. Дано Валерката намери начин да пресече този пореден грабеж...
1
 
10
 
1
mrynmryn до: Императорът
преди 2 години
Няма профилна снимка
Никъде, в края на тримесечието, те вече са на загуба с толкова.

Още от Бюджет и финанси
БНБ определи антицикличния буфер на ниво до 0,5% от 1 октомври