Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Бюджет и финанси

Министерството на финансите очаква бюджетен излишък от 2,9 млрд. лв през май

Отчетеният бюджетен излишък през април е почти 2,7 млрд. лв.

Министерството на финансите очаква бюджетен излишък от 2,9 млрд. лв през май

Снимка: Олег Попов, Investor Media Group

Салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към май 2019 г. се очаква да бъде положително в размер на 2,979 млрд. лв., или 2,6 % от прогнозния БВП, съобщават от пресцентъра на министерството на финансите.

Приходите и помощите по КФП към май 2019 г. се очаква да бъдат в размер на 18,7 млрд. лв., което е 42,7% от годишния разчет. Спрямо май 2018 г. приходите по КФП нарастват с 2,7 млрд. лв., като ръст се отчита както при данъчните и неданъчните приходи, така и при постъпленията в частта на помощите и даренията, където постъпват основно грантовете по програмите и фондовете на ЕС.

На база на наличните предварителни оценки данъчните приходи отчитат ръст в размер на 1,3 млрд лв., неданъчните приходи – 864,5 млн. лв., а приходите от помощи и дарения – 497,2 млн. лева.

В частта на неданъчните приходи се проявява базов ефект в частта на приходите по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ поради влезлите в сила промени в Закона за енергетиката от 01.07.2018 г., с които бе променен механизмът за събиране на приходи по бюджета на фонда. Поради тази причина приходите по бюджета на фонда за първите пет месеца на 2019 г. са по-високи от постъпленията за същия период на 2018 г.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към май 2019 г. са в размер на 15,7 млрд. лв., което е 35,4 % от годишния разчет, като обичайно изпълнението на разходите спрямо планираното с разчетите за годината е по-високо през второто полугодие. За сравнение разходите по КФП към май 2018 г. бяха в размер на 14,5 млрд. лева.

Номиналното нарастване, съпоставено със същия период на предходната година, е основно поради по-високия размер на разходите за персонал (увеличение с 10 на сто на средствата за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски на заетите в бюджетния сектор и поредната стъпка на увеличение на възнагражденията в сектор „Образование“), по-високи социални и здравноосигурителни плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2018 г. и увеличение на здравноосигурителните плащания, заложено в ЗБНЗОК за 2019 г.) и други.

Още по темата

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31.05.2019 г. от централния бюджет, възлиза на 599,2 млн. лв.

Салдото по КФП на касова основа към месец април 2019 г. също е положително в размер на 2,699 млрд. лв. (2,3 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 2,5 млрд. лв. и излишък по европейските средства в размер на 134,6 млн. лева.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към април 2019 г. са в размер на 15,1 млрд. лв. или 34,6 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 1,8 млрд. лв. (14,5 %), а постъпленията от помощи (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) нарастват с 384,6 млн. лева.

Общата сума на данъчните постъпления, включигелно приходите от осигурителни вноски, възлиза на 11,9 млрд. лв., което представлява 34,6 % от планираните за годината данъчни приходи.

Приходите от преки данъци са в размер на 2,4 млрд. лв. или 37,3 % от предвидените в разчетите за годината.

Приходите от косвени данъци са в размер на 5,6 млрд. лв., което е 34,1 % от разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 3,7 млрд. лв. или 35,1 % от планираните. Размерът на невъзстановения ДДС към 30.04.2019 г. е 83 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 1,7 млрд. лв. (32,2 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 76,9 млн. лв. или 32,5 % от годишните разчети

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 567,2 млн. лв. или 48,5 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 3,3 млрд. лв., което представлява 32,2 % от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 11,1 на сто.

Неданъчните приходи са в размер на 2,4 млрд. лв., което представлява 37% от годишните разчети. При неданъчните приходи се проявява базов ефект в частта на приходите по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, поради влезлите в сила промени в Закона за енергетиката от 01.07.2018 г., с които бе променен механизма за събиране на приходи по бюджета на фонда. Поради тази причина приходите по бюджета на фонда за първите четири месеца на 2019 г. са по-високи от постъпленията за същия период на 2018 г.

Приходите от помощи са в размер на 762,1 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към април 2019 г. възлизат на 12,4 млрд. лв., което е 28,1 % от годишните разчети. За сравнение разходите за същия период на предходната година са в размер на 11,6 млрд. лева.

Номиналното нарастване, съпоставено с април 2018 г., е основно поради по-високия размер на вноската в общия бюджет на ЕС, увеличение на разходите за персонал (поради увеличението с 10 на сто на средствата за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски на заетите в бюджетния сектор и поредната стъпка на увеличение на възнагражденията в сектор „Образование“), както и по-високи социални и здравноосигурителни плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2018 г. и увеличение на здравноосигурителните плащания, заложено в ЗБНЗОК за 2019 г.). 

Нелихвените разходи са в размер на 11,5 млрд. лв., което представлява 27,3 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към април 2019 г. са в размер на 10,7 млрд. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 772,5 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 9,6 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 381,9 млн. лв. или 57,1 % от планираните за 2019 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.04.2019 г. от централния бюджет, възлиза на 536,6 млн. Лв.

Размерът на фискалния резерв към 30.04.2019 г. е 10,62 млрд. лв., в т.ч. 10,07 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,55 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

По статията работи: Божидарка Чобалигова

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Бюджет и финанси
Правителството одобри допълнителни разходи за над 33 млн. лв.