Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Бюджет и финанси

Новите договори за финансов лизинг са нараснали с 1,6% към края на март

Необслужваните вземания в края на първото тримесечие са за над 102 млн. лева и намаляват с 24% спрямо края на март 2020 г., показват данните на БНБ

Новите договори за финансов лизинг са нараснали с 1,6% към края на март

Снимка: БГНЕС

Намалената икономическа активност заради разпространението на пандемията от COVID-19 не се е отразила на бизнеса на лизинговите компании в България през първото тримесечие на тази  година. Банковата статистика показва, че нарастването на бизнеса на тримесечна база започна от юли 2020 г., след като през първото и второто тримесечие на миналата година имаше намаление в дейността.

Общо вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг към 31 март са 4,365 млрд. лв. (3,5% от БВП) спрямо 4,296 млрд. лв. (3,6% от БВП) в края на март 2020 г. Те нарастват с 1,6% на годишна база и с 1,3% спрямо края на декември 2020 г., отчете БНБ.

                                              ВЗЕМАНИЯ ПО ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ

От централната банка напомнят, че водещ е финансовият лизинг. В края на първото тримесечие на тази година вземанията възлизат на 4,145 млрд. лв., като на годишна база нарастват с 1,6% и с 1,4% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г.

Делът им в общия размер на вземанията по лизингови договори e 95% и запазва нивото си спрямо края на март 2020 г. Сключените през първото тримесечие нови договори за финансов лизинг са в размер на 485,7 млн. лв.

Обемът им нараства с 8% спрямо първото тримесечие на 2020 г. и с 2% спрямо четвъртото тримесечие на миналата година.

Вземания по финансов лизинг по вид на актива

Вземанията по договори за финансов лизинг на леки автомобили са 1,665 млрд. лв. и нарастват с 1,2% на годишна база и с 1,9% в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2020 г.

Относителният им дял е 40,2% към 31 март при 40,3% в края на март 2020 г. В края на първото тримесечие на тази година вземанията по договори за финансов лизинг на товарни и лекотоварни автомобили са 1,289 млрд. лв., като намаляват с 2,6% спрямо края на март 2020 г., а се увеличават с 0,6% на тримесечна база. Относителният им дял намалява от 32,4% в края на март 2020 г. до 31,1% в края на първото тримесечие на тази година.

В края на първото тримесечие вземанията по договори за финансов лизинг на машини, съоръжения и индустриално оборудване са 957,5 млн. лв., като нарастват с 12,3% спрямо края на март 2020 г. и с 3% в сравнение с края на декември 2020 г.

Относителният им дял се повишава от 20,9% в края на март 2020 г. до 23,1% в края на първото тримесечие на 2021 г.

                           ВЗЕМАНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ПО ВИД НА АКТИВА

Вземания по финансов лизинг от резиденти по институционални сектори

Към 31 март вземанията по финансов лизинг от бизнеса възлизат на 3,423 млрд. лв. Те нарастват с 1,2% спрямо края на първото тримесечие на 2020 г. и с 1,3% спрямо края на декември 2020 г.

Относителният дял на вземанията от сектор нефинансови предприятия в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти в края на март 2021 г. е 82,6% при 82,9% в края на март 2020 г.

В края на първото тримесечие вземанията от сектор домакинства и фирмите, които ги обслужват, възлизат на 704,8 млн. лева. Размерът им нараства с 3,4% на годишна база и с 2% в сравнение с края на декември 2020 г.

Относителният дял на вземанията от сектора в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти нараства от 16,7% в края на март 2020 г. до 17% в края на март 2021 г. 

 ВЗЕМАНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ОТ РЕЗИДЕНТИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ

 

Структура на вземанията по финансов лизинг

В края на март вземанията с матуритет над 1 до 5 години са 3,125 млрд. лв., като намаляват с 2,7% на годишна база, а нарастват с 2,1% спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г.

Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг намалява от 78,7% в края на март 2020 г. до 75,4% в края на първото тримесечие на 2021 г.

В края на март размерът на вземанията с матуритет над 5 години е 827,1 млн. лв. Те нарастват с 27,9% на годишна база, а намаляват с 0,3% спрямо края на четвъртото тримесечие на миналата година.

Към 31 март необслужваните вземания са 102,4 млн. лева и намаляват с 24,1% спрямо края на март 2020 г. и с 8,4% в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2020 г.

                        СТРУКТУРА НА ВЗЕМАНИЯТА ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ

Вземанията по оперативен лизинг в края на март са 220,3 млн. лв., като се увеличават с 2,3% на годишна база, а намаляват с 0,3% спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г.

Източници на финансиране

Към 31 март пасивите на лизинговите дружества са 5,266 млрд. лв. при 5,141 млрд. лв. в края на март 2020 г. Те нарастват с 2,4% спрямо края на март 2020 г. и с 0,4% спрямо декември 2020 г.

В структурата на пасивите преобладават получените кредити, като относителният им дял намалява от 79,7% в края на март 2020 г. до 79,1% в края на същия месец на 2021 година. Техният размер е 4,166 млрд. лв. в края на първото тримесечие на тази година, като на годишна база те нарастват с 1,7%, а намаляват с 0,1% спрямо края на декември 2020 г.

Кредитите с матуритет над 1 година представляват 87,8% от общия размер на получените кредити в края на март 2021 г. при 85,2% в края на същия месец на 2020 г. Техният размер е 3,659 млрд. лв., като на годишна база те нарастват с 4,8%, а намаляват с 1,9% спрямо края на четвъртото тримесечие на миналата година.

В структурата на получените кредити преобладават заемите от резиденти, които са 2,652 млрд. лв. в края на март. Размерът им нараства със 7,7% спрямо края на март 2020 г. и с 0,7% на тримесечна база.

Относителният дял на тези заеми в общия размер на получените кредити нараства от 60,1% в края на март 2020 г. до 63,7% в края на март 2021 г.

Размерът на емитираните дългови ценни книжа от лизинговите дружества в края на първото тримесечие е 5,3 млн. лв. и намалява с 45,1% в сравнение с края на март 2020 г. и с 9,2% спрямо края на декември 2020 г.

По статията работиха: Петя Стоянова, редактор Десислава Попова

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Бюджет и финанси
За седмица НАП събра 4 млн. лв. просрочени задължения