Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Бюджет и финанси

Печалбата на БАКБ расте с 1,2% и в края на юни е над 6,6 млн. лева

Приходите от такси и комисиони намаляват с 403 хил. лева спрямо година по-рано в резултат на наложените ограничителни мерки във връзка с пандемията от COVID-19

Печалбата на БАКБ расте с 1,2% и в края на юни е над 6,6 млн. лева

Снимка: БАКБ

Финансовата група на Българо-американската кредитна банка приключва второто тримесечие на 2020 година  с печалба в размер на 6,639 млн. лева след данъчно облагане, което е годишен ръст от т 1,2%. Преди година печалбата възлезе на 6,563 млн. лева, пише в консолидирания отчет на банката с мажоритарен собственик Цветелина Бориславова.

Още по темата

Съпоставката на приходите от основна дейност (приходи и лихви) за двата периода показва увеличение с 1,443 млн. лева до 23,864 млн. лева. Основен дял във формираните приходи от лихви заемат тези от кредитна дейност 96,9%. В банката отчитат, че отчетените приходи от междубанкови депозити са в размер на 160 хил. лева при 608 хил. лева преди година.

Приходите от лихви от притежаваните портфейлни ценни книжа през второто тримесечие се увеличават от 28,5 хил. лева до 588 хил. лева.

Към края на юни размерът на лихвените разходи намалява на годишна база с 482 хил. лева и възлиза на 3,348 млн. лева, при 3,380 млн. лева преди година. В отчета на БАКБ е записано, че към 30 юни нетният лихвен доход е в размер на 20,516 млн. лева или с 1,925 млн. лева повече от отчетеното преди година.

Нетният доход от такси и комисиони намалява с 403 хил. лева спрямо година по-рано и възлиза на 4,140 млн. лева, което е с 16,1% от общо оперативните разходи на Групата, при дял 18,9% в края на юни 2019 г. Отчетеният спад е в резултат на наложените ограничителни мерки във връзка с пандемията от COVID-19, чийто обхват, продължителност и негативни ефекти все още не могат да се прогнозират.

Реализираната загуба от финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход, към 30 юни е в размер на 24 хил. лева, при положителен резултат за същия период на миналата година от 5 хил. лева.

Ръст на кредитния портфейл

Към 30 юни общият кредитен портфейл на БАКБ нараства нетно с 4,66% или с 47,511 млн. лева спрямо края на 2019 г.

Новоотпуснатите заеми нарастват с 50,631 млн. лева, което е ръст от 5,56%, като при фирмите увеличението е с 2,71% и те достигат 21,185 млн. лева, а за физическите лица ръстът е 22,75% или с 29,446 млн. лева. Проблемните кредити намаляват с 0,22% или с 316 хил. лева.

В края на второто тримесечие БАКБ отчита нарастване на административните разходи за персонал със 161 хил. лева спрямо година по-рано. В тях са включени разходи за Фонда за гарантиране влоговете в банки и Фонда за преструктуриране  на банките общо в размер на  3,121 млн. лева при 2,233 млн. лева преди година.

Разходите за обезценка на финансови активи нарастват с 854 хил. лева. Разходите за амортизация също се се увеличават със 188 хил. лева спрямо същия период на миналата година, формирано от ръст на разходите за амортизация на дълготрайни материални и нематериални активи със 108 хил. лева, както и заради по-високи разходи за амортизация на активи с право на ползване съгласно МСФО 16 с 80 хил. лева.

Ликвидност и финансиране на дейността

Към края на второто тримесечие на тази година банката поддържа стабилна депозитна база независимо, че отчита известно намаление на депозитите на клиенти с 0,3% спрямо края на 2019 г., посочват от БАКБ. Активната депозитна дейност на банката допринася за намаляване на зависимостта й от външно финансиране, продължава и успешното набиране на депозити на физически лица от Германия и Испания.

Съотношението на брутните кредити на клиенти към депозити на клиенти е 82,3% към 30 юни.

Ликвидните активи са в размер на 409,9 млн. лева. Съотношението им към размера на общите депозити (на клиенти и банки)  в края на юни е 28,35%.

Капиталови ресурси

През първото полугодие на тази година Групата отчита собствен капитал, адекватен на рисковия профил и качеството на активите. Той е достатъчен за осъществяване на стратегическите цели и изпълнение на плана за текущата година, уверяват от банката.

Към 30 юни Групата на БАКБ отчита съотношение на общата капиталова адекватност 18,48% и на адекватност на капитала от първи ред 18, 48%, значително над минимално изискуемите 8% и 6%.

БАКБ притежава три дъщерни дружества, които подлежат на консолидация. Банката има съмвестно предприятие с най-големия акционер в БАКБ - „СИЕСАЙЕФ“, в което те държат по 50% от регистрирания капитал.

По статията работиха: Петя Стоянова, редактор Елена Илиева

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Бюджет и финанси
НАП проверява спортния тотализатор