Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Бюджет и финанси

Печалбата на банките в България нарасна с 18% през тримесечието

Разходите за обезценка на финансови активи в банките в края на март намаляват на годишна база с 30 млн. лева до 123 млн. лв.

Печалбата на банките в България нарасна с 18% през тримесечието

Снимка: Simon Dawson/Bloomberg

Печалбата на банковата система в България към 31 март е 349 млн. лв., като бележи ръст от 18% в сравнение с отчетената за първото тримесечие на миналата година, сочат данните на БНБ.

Още по темата

Тази година започна с ръст на печалбата на банките, докато през цялата 2020 г. кредитните институции регистрираха спад на финансовия си резултат, което се обяснява с по-слабата икономическа активност при извънредната ситуация заради коронавирусната пандемия.

В централната банка изчисляват, че разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на миналия месец са 123 млн. лв. и намаляват с 30 млн. лв. (19,3%) спрямо отчетените за първите три месеца на 2020 г. 

В края на март активите на банковата система достигат 127,4 млрд. лв. и спрямо 31 декември 2020 г. са увеличени с 3,4 млрд. лв. (2,7%), пресмятат в БНБ.

В структурата на балансовите активи делът на позицията „кредити и аванси“ достига 60,2% в резултат от нарастването на вземанията от кредитни институции и на кредитния портфейл.

През първото тримесечие на годината се увеличават портфейлите с ценни книжа (главно при дълговите инструменти на сектор държавно управление), като делът им в балансовите активи достига 15,3% в края на март.

Намаляват паричните салда в централни банки и паричните наличности, а другите депозити на виждане нарастват.

Делът на позицията „пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане“ в общите активи в края на периода е 20%.

В централната банка отчитат, че ликвидният буфер на банковата система в края на март е 35 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци са 11,9 млрд. лв. Отношението на ликвидно покритие е 294,1% (при 279% съм 31 декември 2020 г.).

Брутният размер на необслужваните кредити и аванси в края на миналия месец е 5,698 млрд. лв. (при 5,711 млрд. лв. в края на декември), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 7,10% (при 7,45% към 31 декември).

При представяне на показателя в широкия обхват (включващ паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане) делът на брутните необслужвани кредити и аванси в края на март е 5,50% (при 5,65% преди три месеца).

Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на обезценката, присъща за тази класификационна категория) е 3,065 млрд. лв. (при 3,061 млрд. лв. в края на декември), а делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 4% (при 4,19% в края на четвъртото тримесечие на миналата година)

Брутните кредити и аванси през периода януари – март 2021 г. се увеличават с 3,6 млрд. лв. (4,6%) до 80,2 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции нарастват с 2,6 млрд. лв. (35,8%) до 9,7 млрд. лв.

Изчисленията показват, че брутният кредитен портфейл на банковата система през първите три месеца на тази година расте с 986 млн. лв. (1,4%) до 70,5 млрд. лв. Увеличават се  заемите за домакинства (с 627 млн. лв., 2,4%), за фирмите (с 256 млн. лв., 0,7%), за други финансови предприятия (със 102 млн. лв., 2,2%), както и за сектор държавно управление (с 1 млн. лв., 0,1%).

В края на март спестяванията в банковата система са 108,4 млрд. лв., като растат на тримесечна база с 2,7 млрд. лв. (2,5%).

Увеличават се депозитите на домакинства (с 1,9 млрд. лв., 3%), на бизнеса (със 787 млн. лв., 2,5%) и на сектор държавно управление (с 424 млн. лв., 14%).

Намаление се наблюдава при спестяванията на други финансови предприятия (с 212 млн. лв., 6,4%) и на кредитни институции (с 209 млн. лв., 4,1%).

Собственият капитал в баланса на банковата система през първото тримесечие се увеличава с 289 млн. лв. (1,9%) и в края на март възлиза на 15,6 млрд. лв.

Актуалната информация показва, че по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции, към 31 март са подадени общо 131 576 искания за задължения с брутна балансова стойност 9,701 млрд. лв. От тях са одобрени 110 849 броя за 8,983 млрд. лв.

Предприятията са заявили 14 408 броя за 7,470 млрд. лв., като от тях са одобрени 13 303 броя за 7,049 млрд. лв. От домакинствата са подадени 117 168 искания за 2,231 млрд. лв., от които са одобрени 97 546 броя за 1,934 млрд. лв.

През март, в сравнение с месец по-рано, общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства се увеличава с 13 168, а брутният размер на одобрените задължения, обект на частния мораториум, нараства с 680 млн. лв.

Спрямо 31 декември 2020 г. общият брой на одобрените искания от фирми и домакинства се увеличава с 21 371, а брутният размер на одобрените задължения, обект на частния мораториум, нараства с 909 млн. лв.

По статията работиха: Петя Стоянова, редактор Десислава Попова

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (1)

0
 
3
 
1
преди 1 месец
начи ората са обеднели с 18% каква добра новина само .... после ше напускат докат опустее територията и некой друг се нанесе там на тва място наречено Булгаpиcтaн тек тогава вече тоя некой нема позволява на банките да му ограбват ората за да си запазят новата къща ....

Още от Бюджет и финанси
Българските банки са спрели операциите с ударените от „Магнитски“