Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Бюджет и финанси

Проект на нов Закон за КФН въвежда пълна финансова самостоятелност на Комисията

Документът е публикуван за обществено обсъждане

Проект на нов Закон за КФН въвежда пълна финансова самостоятелност на Комисията

Снимка: Pixabay

За обществено обсъждане са публикувани промени в Закона за Комисията за финансов надзор (КФН), насочени към осигуряване на пълна бюджетна самостоятелност на Комисията. Това ще става чрез събираните от надзорния орган такси, информира КФН.

В мотивите към проекта се казва, че самостоятелната издръжка ще осигури условия за нормалното функциониране на Комисията като регулаторен и надзорен орган на небанковия финансов сектор.

В проекта е записано, че Комисията има самостоятелен бюджет, който приема самостоятелно, внася в Министерския съвет и го предоставя на министъра на финансите. Министерският съвет не изменя проекта на бюджет на комисията, а изразява становище по него пред Народното събрание. При приемането на държавния бюджет Народното събрание изслушва доклад на комисията.

Председателят на комисията е първостепенен разпоредител с бюджет, а приходите по бюджета на комисията се формират от: таксите, продажба на периодични издания на комисията и на формуляри, международни проекти и програми и други източници. 

Още по темата

Глобите и санкциите, наложени от органите на Комисията, се внасят в държавния бюджет по сметка на Националната агенция за приходите.

Таксите може да бъдат намалявани за съответната календарна година, в която е реализирано преизпълнението. Надвзетата част се връща на поднадзорните лица в същата календарна година, пише в проекта. 

В мотивите към проекта се уточнява, че подходът за финансова самостоятелност е възприет в редица държави – членки на Европейския съюз като Белгия, Финландия, Естония, Франция, Гърция, Латвия, Люксембург, Полша и Португалия и чрез него се осигурява независимостта на съответните регулаторни и надзорни органи, информират авторите на проекта.

В мотивите се казва още, че КФН и БНБ са компетентни органи, спазват и прилагат едни и същи законодателни актове на Европейския съюз и в този смисъл упражняват едни и същи надзорни правомощия по отношение на различни поднадзорни лица, съответно банките и лицата от небанковия финансов сектор.

Докато по отношение на надзора над кредитните институции е осигурена пълна бюджетна самостоятелност, позволяваща осъществяването на надзорната дейност, то по отношение на надзора на небанковия финансов сектор това не е така. Възприемането на законодателен подход, при който КФН ще се издържа самостоятелно, без субсидия, е насочено към осигуряване на необходимите условия за нормалното функциониране на комисията като регулаторен и надзорен орган на небанковия финансов сектор, се казва още в мотивите.

Вносителите казват още, че сегашната правна регламентация води до случаи на затруднения и КФН е затруднена да плаща вноските си в международни организации.

Отчита се още, че поради промени в европейската правна рамка КФН се натоварва с разширени ангажименти и нови отговорности, които би следвало да бъдат обезпечени с допълнителен експертен ресурс.

Със законопроекта се създава приложение в Закона за КФН, в което се регламентират всички такси, които Комисията събира по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Кодекса за застраховането и Кодекса за социално осигуряване, както и осъществявания от нея общ финансов надзор.

Въвеждат се нови такси заради произтичащи от последвалите след 2011 г. промени в законодателството – приетия Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми, измененията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и от европейските регламенти във връзка с упражняване на произтичащите от тях нови на финансовите пазари и защита интересите на потребителите.

КФН информира, че има неотложна нужда от сериозни инвестиции в компютърното осигуряване, тъй като работи с морално остарели хардуер и софтуер. Комисията иска допълнително работно пространство, още квалифицирани служители и се оплаква и от недостиг на автомобили, което пречело при проверки на място.

Със законопроекта се предлага уеднаквяване на правната регламентация по отношение на статута и възнагражденията на служителите на Комисията за финансов надзор по аналогичен начин с тези на служителите на БНБ, пише още в мотивите. 

По статията работиха: Надежда Бочева, редактор Десислава Попова

Последни новини

Още по темата

Коментари (1)

0
 
0
 
1
преди 1 година
Няма профилна снимка
Подход, който би трябвало да е добър, но да не се забравя, че тази инститиция е малко по-различна от централната банка, с която се прави паралел.

Още от Бюджет и финанси
ЕК: Резултатите на държавните предприятия са риск за публичните финанси