Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Бюджет и финанси

Сметната палата отказа да завери отчета на Софийския университет

Одитрите критикуват учебното заведение заради липсата на финансова дисциплина

Сметната палата отказа да завери отчета на Софийския университет

Снимка: Pixabay

Сметната палата отказа да завери отчета на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2016 г. Според одиторите отчетът не дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото към 31 декември 2016 г.   

Одитната институция информира, че от 2012 г. насам наблюдава повтарящи се съществени отклонения при проверките на университета. Откази за заверка е имало и през 2014 и 2016 г., а  с резерви са заверени отчетите за 2012, 2013 и 2015 г.

В университета не е осигурена идентичност на информацията между различните бази данни. Има риск част от активите като компютри и инвентар и други да не се водят на отчет, се казва в съобщението на одиторите. Те дават пример с разминавания по сметките „Компютри и хардуерно оборудване“ и „Други машини, съоръжения, оборудване“.

Според съобщението не е спазен редът за отчитане на операциите в системата на електронни бюджетни разплащания – СЕБРА. По този начин могат да се отлагат плащания на  приоритетни разходи за сметка на други.
Одиторите твърдят, че се нарушава и Законът за ограничаването на плащанията в брой.

През 2016 г. продължава практиката с парични средства от касата на  Ректората, получени в брой, а не по банков път, да се:

- възстановяват гаранции за участие в процедури по  ЗОП;

- изплащат многократно служебни  аванси на стойност над 10 хил. лв.;

- внасят суми по банковите сметки  на доставчици на стойност над 10 хил. лв.

В брой е платен и недвижим имот - вилна еднофамилна сграда в Черноморец, на стойност 58 725 лв., което е грубо нарушение на закона, казва Сметната палата.

В Университетското издателство с печатница в края на всеки месец касовата наличност е предоставяна на материално-отговорното лице като служебен аванс. В първия ден на следващия месец сумата е възстановявана в касата. Така е избягвано задължителното й внасяне по банковата сметка.

Получените средства по европроекти са осчетоводени в група „Бюджет“.

Съгласно споразумения от 2014 г. до 2016 г. между ректора и директора на Научноизследователския сектор (НИС), от валутната сметка на НИС в БНБ са предоставени заемообразно 4 млн. лв. на Софийския университет  за покриване на временен недостиг за заплати и за други текущи разходи.

Още по темата

Произходът на средствата е от авансови преводи по международни програми и европроекти, както и по договори с чуждестранни фирми, които се изпълняват от НИС. Към края на 2016 г. на НИС не са възстановени 3,1 млн. лв., въпреки необходимостта от средства за изпълнението на проектите на института.

Използването  на целевите средства за други цели възпрепятства плащането на разходи по международни проекти и създава предпоставки за налагане на финансови корекции и наказателни лихви, предупреждават одиторите.

Сметната палата е проверила и как са изпълнени препоръките й след одитния доклад за периода от 1 януари 2013 г. до 30 юни 2015 г.  Докладът е публикуван през лятото на 2016 г., а проверката за препоръките приключи сега.

Дадени са 37 препоръки. От тях  22 са изпълнени, а 15 са неизпълнени, изпълнени частично или в процес на изпълнение.

Като пример за пропуски одиторите посочват, че не са предприети действия за  освобождаване на имоти – държавна  собственост от наематели, чиито  договори за наем са изтекли  и те продължават да ползват имотите без да плащат наем и разходи за консумативи. Не са предприети действия за събиране на дължимите суми.

Не е създадена отделна отчетност за получените дарения във валута, което не позволява мониторинг и контрол при събирането и изразходването на дарените средства в съответствие с волята на дарителя.

Сметната палата дава шест месеца срок за изпълнение на препоръките и отново започва проверка.

По статията работиха: Надежда Бочева, редактор Деляна Петкова

Последни новини

Коментари (0)


Още от Бюджет и финанси
Индексът на тържищните цени се повиши с 0,5% тази седмица