Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Бюджет и финанси

Сметната палата ще одитира "Столичен автотранспорт", ББР и ТЕЦ "Марица Изток 2"

Независимата институция ще извърши 335 одита на държавни фирми и дейности, при които се разходват обществени средства

Сметната палата ще одитира "Столичен автотранспорт", ББР и ТЕЦ "Марица Изток 2"

Снимка: Сметна палата

През 2022 г. Сметната палата ще извърши 335 одита според приетата си програма за одитната дейност за тази година. Планирани са специфични одити на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, Българска банка за развитие, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина” ЕАД, София, „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, съобщиха от независимата институция.

Още по темата

Целта на проверките на държавни фирми и дейности е да се установи правилно ли се разходват обществени средства.

285 са финансовите одити на годишните отчети на бюджетните организации и общини. Проверките за съответствие при финансовото управление са 34, като при тях ще бъде проверена законосъобразността на управлението – спазването на нормативните и вътрешните актове и обществените поръчки.

Одитите на изпълнението са пет и с тях ще бъде установено дали ефективно и ефикасно се управляват публичните средства и дейности.

Специфичните одити са 11 и сред тях, освен задължителните по Закона за Сметната палата, са предвидени проверки на търговски дружества и държавните предприятия, чиято дейност е от голям обществен интерес. 

Планирани са специфични одити на „Столичен автотранспорт“ ЕАД. Дружеството, чийто едноличен собственик на капитала е Столична община, към 31 декември 2020 г. отчита натрупана загуба над 33 млн. лв., която надвишава акционерния капитал и вземанията от свързани лица, включващи очаквани кредитни загуби в размер на над 10 млн. лв.

Експертите на независимата институция ще одитират Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. За 2020 г., след данъчно облагане, загубата на предприятието е  над 11 млн. лв., а управлява значителна по размер и стойност публична държавна собственост.

Сметната палата ще влезе и в „Българска банка за развитие“ ЕАД. При направения одит на дейността на министъра на икономиката по упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала е констатирано, че големите предприятия са обект на съществено кредитиране от ББР с близо една втора от кредитния ѝ портфейл. Установи се, че възнагражденията на членовете на управителния съвет на държавната банка надхвърлят тези в БНБ.

Планиран за тази година е и одит на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина” ЕАД, София. Държавното участие в капитала ѝ 100%, лечебното заведение заема едно от лидерските места сред кардиологичните и кардиохирургични центрове и е единственото в България с лиценз за сърдечни трансплантации. Проверката в болницата е с приоритет за одит, предвид и факта, че в България от всеки трима души двама умират от сърдечно-съдови заболявания.

Сметната палата ще проверява и „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД. Едноличен собственик на капитала е „Български енергиен холдинг“ ЕАД. За 2020 г. средносписъчният състав на дружеството е над 2 300 души. Към 31 декември 2020 г. дружеството отчете близо 340 млн. лв. счетоводна загуба преди данъци, а натрупаните загуби към тази дата са над 1,1 млрд. лева. Одитът в него също е с приоритет заради повишен обществен интерес предвид цените на продажба на електроенергия.

Експерти ще проверяват дейността на министъра на регионалното развитие и благоустройство по упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Одитът засяга 14 търговски дружества с над 50% държавно участие в капитала – седем дружества за водоснабдяване и канализация; „Геозащита” ЕООД; „Автомагистрали“ ЕАД; „Български ВиК Холдинг” ЕАД; „Научноизследователски строителен институт – НИСИ“ ЕООД; „Национален център за териториално развитие“ ЕАД; „Проинвекс“ ЕООД и „Фонд ФЛАГ” ЕАД.

От 1 юни 2021 г. „Главно управление строителство и възстановяване“ ЕАД е с прекратена търговска дейност и е обявено в несъстоятелност.

От независимата институция с председател Цветан Цветков напомнят, че изборът на одитните задачи (незадължителни по закон) от Сметната палата е насочен към подобряване на управлението на публичните средства и дейности. Сред критериите са: информация за несъответствия, сигнали от трети страни, възможни негативни последици за обществото, индикации за интерес от страна на Народното събрание. Отчитат се също повишеният обществен интерес, размерът на публичния ресурс, обхватът на публичните услуги.

На повечето от тези критерии отговаря предвиденият одит на изпълнението „Оптимизиране на организацията на регистрите на държавната администрация“. В държавната администрация на централно и териториално ниво към 31 декември 2017 г. се поддържат общо 17 797 регистъра. От тях над 15 хиляди са свързани с предоставянето на административни услуги, а останалите - с други управленски дейности. От регистрите на централно ниво близо 85% не позволяват автоматизиран обмен на данни. От идентифицираните около 16 хиляди регистъра на териториалната администрация близо 5% се водят само на хартиен носител, а над 80% са във формати, които не позволяват електронен обмен на данни.

В програмата за тази година са предвидени още четири мащабни одита на Сметната палата, като единият е как се осигурява непрекъснатост и качество на обучението в системата на предучилищното и училищно образование в условията на COVID-19.

Експертите ще проверят как се използват европейски средства за научни изследвания, иновации и дигитализация. С друг одит ще се установи как се изпълнява Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030 г.

Друг одит ще прецени дейността на Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“.

Сред одитите за съответствие при финансовото управление са на Министерството на науката и образованието, на Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет, на Комисията за енергийно и водно регулиране, на Държавната агенция за българите в чужбина към Министерския съвет, на Агенцията по заетостта, на Изпълнителната агенция „Морска администрация“, на Университета за национално и световно стопанство и на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ - София.

Задължителни одитни задачи по Закона за Сметната палата, Закона за политическите партии и Изборния кодекс са: отчетът за изпълнението на държавния бюджет на България; бюджетните разходи на БНБ и тяхното управление; отчетът за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване; отчетът за изпълнението на бюджета на НЗОК; финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии.

Проверката ще обхване предизборните кампании за парламентарните избори на 11 юли и на 14 ноември 2021 г. и за президент и вицепрезидент на 14 ноември 2021 г.                                                     

По статията работиха: Петя Стоянова, редактор Десислава Попова

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Бюджет и финанси
Бюджет 2022: 4,8% ръст на БВП и 4,1% дефицит с включени Covid мерки