Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Бюджет и финанси

В края на септември парите в обращение достигнаха 16,644 млрд. лева

От юли до септември са хванатите 157 фалшиви броя евро, 65 щатски долари и 57 броя банкноти от други чуждестранни валути

В края на септември парите в обращение достигнаха 16,644 млрд. лева

Снимка: Pixabay

В края на септември парите в обращение достигнаха 16,644 млрд. лева, като за една година растат с 10,38%, или с 1,565 млрд. лева, показват данните на Българската народна банка.

За сравнение, през предходния едногодишен период (септември 2016 г. – септември 2017 г.) увеличението  беше по-високо както в процентно отношение (12,69%), така също и в абсолютна стойност (1,698 млрд. лева), изчислиха експертите на централната банка.

Пари в обращение (септември 2013 г. – септември 2018 г.) (млн. лв.)

Източник: БНБ.

Динамика на парите в обращение

В периода юли – септември на тази година парите в обращение се увеличиха с 876,1 млн. лева, или с 5,56% в сравнение с края юни 2018 г., като нарастването им беше с 0,52 процентни пункта по-ниско от отчетеното за същия период на миналата година.

Най-висок месечен прираст (2,69%) в рамките на третото тримесечие на 2018 г. парите в обращение отбелязаха през юли, отчитат в БНБ.

Пари в обращение (млн. лв.)

Източник: БНБ.

В края на септември 2018 г. делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97,54%, като през третото тримесечие е нараснал с 0,04 пр. п. спрямо края на юни.

Средната по стойност банкнота в обращение в края на третото тримесечие възлиза на 35,32 лева, което представлява увеличение с 0,42 лева спрямо края на юни. За едногодишен период стойността ù се е повишила с 1,65 лева, или с 4,90% вследствие на по-високия в сравнение с останалите номинали темп на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лева и продължаващата замяна на двулевовата банкнота с монета.

Към 30 септември делът на разменните монети в стойността на парите в обращение е 2,41%, като през третото тримесечие е намалял с 0,04 пр.п.спрямо края на второто. Продължаващото навлизане в обращение на монетата с номинал 2 лева води и до увеличение с 0,01 лв. спрямо края на второто тримесечие на средната по стойност разменна монета в обращение, която в края на септември 2018 г. възлезе на 0,17 лв.

В края на септември делът на възпоменателните монети в общата стойност на парите в обращение е 0,05% и се запазва без промяна както спрямо края на второто тримесечие, така също и спрямо края на септември 2017 г.
В изпълнение на монетната си програма за 2018 г. и на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за Българската народна банка през третото тримесечие централната банка пусна в обращение сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „Цар Иван Асен II“ от серията „Средновековни български владетели“ с номинална стойност 10 лева.

Динамика и купюрен строеж на банкнотите и монетите

В края на септември 2018 г. в обращение са 459,5 млн. броя банкноти, които са с 19,1милиона броя, или с 4,35% повече в сравнение с края на юни. За същия период общата им стойност нарасна с 5,60% (860,7 млн. лв.), като към  30 септември е над 16,235 млн. лева. С най-голям дял (29,45%) в общия брой на книжните пари в обращение е банкнотата с номинал 20 лева, като към 30 септември в обращение са 135,3 милиона  броя от нея. С най-малък дял (4,90%) в броя на банкнотите в обращение е двулевовата банкнота.

Структура на банкнотите в обращение към 30 септември 2018 г.

Източник: БНБ.

Спрямо края на юни 2018 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение дяловете на банкнотите от 2, 5 и 50 лева намаляха съответно с 0,58, 0,08 и 0,41 процентни пункта, а тези на банкнотите от 10, 20 и 100 лева нараснаха съответно с 0,22, 0,29 и 0,56 процентни пункта.

За една година – в периода септември 2017 г. – септември 2018 г., книжните пари в обращение са с 22,4 милиона броя в повече (5,12%) и с 1,513 млрд. лева (10,28%) по стойност.

Спрямо края на септември 2017 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение дяловете на номиналите от 2 и 20 лева намаляват съответно с 2,05 и 0,44 процентни пункта, а на тези от 5, 10, 50 и 100 лева се увеличават съответно с 0,13, 0,11, 0,98 и 1,27 процентни пункта.

В БНБ констатират, че се запазва тенденцията от предходните периоди на изпреварващ годишен темп на нарастване в наличнопаричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лева в сравнение с банкнотите от останалите номинали.

Увеличението в обращение на банкнотите от 50 и 100 лева има основен принос и за годишното нарастване както на броя, така и на стойността на банкнотите в обращение.

В края на септември 2018 г. общата стойност на намиращите се в обраще ние банкноти от 50 лева е 6,327 млрд. лева, което им отрежда най-големия дял (38,98%) в структурата по стойност на банкнотите в обращение, а с най-малък дял (0,28%) е стойността на двулевовите банкноти в обращение.

В края на септември в обращение са над 2,395 млрд. броя разменни монети, които са с 44,6 милиона броя, или с 1,90% повече в сравнение с тези в края на юни.

За същия период общата им стойност расте с 15,4 млн. лева, или с 4% и в края на септември достигна 401,5  млн. лева.

На годишна база се запазва тенденцията към нарастване на броя на намиращите се в обращение разменни монети от всички номинали.

За една година общият им брой в обращение се увеличи със 149,2 милиона (6,64%), а стойността им – с 51,9 млн. лева. (14,83%).

В централната банка констатират, че в паричното обращение с по-бърз темп нараства броят на монетите с високи номинали (50 стотинки, 1 и 2 лева).

За едногодишен период броят на монетите от 2 лева расте с 56,16%, което представлява увеличение с 16 млн. броя.

Най-голям дял (29,43%) в общия брой на разменните монети в обращение в края на третото тримесечие на 2018 г. имат монетите от 1 стотинка, като към 30  септември в обращение са 704,9  милиона броя монети с този номинал.

С най-малък дял (1,86%) е броят на монетите с номинал 2 лева.

Структура на разменните монети в обращение към 30 септември 2018 г.

Източник: БНБ.

Динамиката по стойност на разменните монети в обращение също запази тенденцията си към растеж от последните няколко години. Основен принос за общото им нарастване по стойност имат разменните монети от 1 лев и 2 лева.

Общата стойност на монетите от 1 лев в обращение в края на септември 2018 г. е 148,2 млн. лв., което им отрежда и най-големия дял (36,92%) в структу рата по стойност на разменните монети в обращение. С най-малък дял (1,76%) е стойността на монетите от 1 стотинка.

Неистински и преправени банкноти и разменни монети

От юли до септември в Националния център за анализ на БНБ са задържани общо 221 броя фалшиви български банкноти, които са циркулирали в паричното обращение. Спрямо второто тримесечие на тази година те са с 31 броя по-малко.

Брой на неистинските български банкноти (юли – септември 2018 г.) 

Източник: БНБ.

Относителният дял на задържаните през третото тримесечие на 2018 г. неистински книжни пари спрямо общия брой на банкнотите в обращение към края на септември възлиза на 0.000048%. Най-голям дял заемат тези с номинал 20 лева (73,76%). С по-малки дялове са тези от 10 и 50 лева, съответно с 13,57% и 11,76%.

От юли до септември са задържани и по 1 брой подправени банкноти с номинал 2 и 100 лева.

В периода от юли до септември в отдела „Национален център за анализ” към управление „Емисионно” са регистрирани и задържани общо 71 подправени български разменни монети, от които при броя от 2 лева, 23 броя от 1 лев, 44 броя от 50 стотинки и 1 брой от 20 стотинки.

През третото тримесечие сред задържаните на територията на страната ни и регистрирани в БНБ фалшиви чуждестранни банкноти са 157 броя евро, 65 броя щатски долари и 57 броя банкноти от други чуждестранни валути.

Негодни банкноти и разменни монети

От общия брой проверени за истинност и годност банкноти от юли до септември като негодни за последващо използване в паричното обращение са отделени 14,9 млн. броя банкноти. Те са с 2 млн. броя (15,24%) повече в сравнение с отделените като негодни през второто тримесечие.

За период от една година (септември 2017 г. – септември 2018 г.) отделените като негодни банкноти са 55.4 млн. броя, което е с 8.2 млн. броя (12.89%) по-малко в сравнение с отделените през предходния едногодишен период (сеп- тември 2016 г. – септември 2017 г.).

При машинната обработка на книжните пари с най-голям дял в общия брой на отделените като негодни книжни пари са тези с номинал 10 лева (40,80%), следвани от 20-левовите банкноти с дял от 30,80%.

Дяловете на банкнотите от 2 и 5 лева са съответно 9,78% и 10,30%. По-малки са дяловете на отделените като негодни банкноти от 50 и 100 лева, съответно 5,90% и 2,42%.

Източник: БНБ.

По статията работи: Петя Стоянова

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Бюджет и финанси
ЗАД „Армеец“ е любимата застрахователна компания на потребителите