Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Бюджет и финанси

Вътрешното търсене ще се засили още през третото тримесечие на годината

Растежът на българската икономика ще се възстанови през 2021 г. до 6%, което частично може да компенсира спада през тази година, показва анализ на банковата асоциация

Банки с извънредни мерки

Състоянието на икономиката продължава да е определящо за дейността на банковата система. Във връзка с пандемията от COVID-19 и очакваното негативно отражение върху икономиката на България, през първото тримесечие на 2020 г. Българска народна банка обяви мерки за банковия сектор, възлизащи на 9,3 млрд. лева.

Тези мерки, които банките вече изпълниха, включват капитализиране на пълния обем на печалбата в банковата система в размер на 1,6 млрд. лв., отменяне на предвидените за 2020 г. и 2021 г. увеличения на антицикличния капиталов буфер с ефект от 0,7 млрд. лв. и увеличаване на ликвидността на банковата система със 7 млрд. лв. чрез намаляване на чуждестранни експозиции на банките.

Целта на тези мерки е запазване едновременно устойчивостта на банковата система и засилване на нейната гъвкавост за намаляване на негативните ефекти от ограниченията, произтичащи от пандемията, за гражданите и фирмите.

Собственият капитал в баланса на банковата система нараства през първото тримесечие на 2020 г. (с 209 млн. лв., 1,5%) и в края на март възлиза на 14,606 млрд. лв.

В края на декември 2019 г. стойността му беше 14,396 млрд. лв. Влияние върху динамиката оказва предимно реализираната печалба за този период. Към края на март стойността на собствения капитал е с 3,1% по-висока спрямо година по-рано. Нивото на собствения капитал на банките от първа група възлиза на 9,68 млрд. лв., а на втора група на 4,82 млрд. лв.

Понижение на печалбата

За първите три месеца на 2020 г. банковият сектор отчита спад на нетната печалба от 4,2% на годишна база и от 26,8% на тримесечна база до 296,2 млн. лв. За сравнение реализираната от банковата система печалба през първото тримесечие на 2019 г. възлизаше на 309 млн. лв., докато през четвъртото тримесечие на 2019 г. тя беше в размер на 404,7 млн. лв.

Влияние върху финансовия резултат на сектора оказват кредитната активност, по-ниските приходи от такси и комисиони, ниските лихвени проценти, начислените разходи за обезценки, оптимизирането на разходите за дейността, по-доброто качество на кредитния портфейл.

В края на първото тримесечие на 2020 г. нетният доход от такси и комисиони отчита спад от 1,1% на годишна и от 6,8% на тримесечна база до 261,7 млн. лв. Промените в европейските регулации по отношение на платежните услуги, в сила от декември 2019 г., също оказват влияние върху приходите на банките от този вид дейност.

Нетният доход от такси и комисиони формира 27,6% от нетния общ оперативен доход на банковата система, което е под средното ниво за ЕС от 28,5% – по данни на ЕБО за четвъртото тримесечие на 2019г.

Оперативни разходи и обезценки

В края на първото тримесечие административните разходи, към които се причисляват разходите за персонал, са с 3,8% по-високи на годишна база, като достигат 417,8 млн. лв. Общите оперативни разходи, като сума от административните разходи и амортизацията, се повишават с 4,4% за една година до 487 млн. лв. Банковата система прави повече обезценки, спрямо периода от януари до март на миналата година. Размерът на обезценките нараства до 152 млн. лв. от 85,6 млн. лв. година по-рано, се посочва в анализа на АББ.

Съотношението Разходи/Приходи за банковата система към края на първото тримесечие на 2020 г. нараства до 51,3% от 45,7%, колкото беше в края на четвъртото тримесечие на 2019 г. По данни на ЕБО, към края на четвъртото тримесечие на 2019 г. съотношението Разходи/Приходи в ЕС е 64%.

Капиталова адекватност

Капиталовата позиция на банковия сектор продължава да се характеризира със значителен капиталов излишък над регулаторните изисквания за съотношенията на капиталова адекватност. На системно ниво съотношението на обща КА се понижава до 20,16% от 21,02%. Към края на декември 2019 г. за банките от първа група нивото е 20,71%, а за втора – 19,16%, спрямо 21,06% и 20,95%, съответно, тримесечие по-рано.


Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Бюджет и финанси
БНБ определи антицикличния буфер на ниво до 0,5% от 1 октомври