Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Бюджет и финанси

Вътрешното търсене ще се засили още през третото тримесечие на годината

Растежът на българската икономика ще се възстанови през 2021 г. до 6%, което частично може да компенсира спада през тази година, показва анализ на банковата асоциация

Кредити и депозити

В края на първото тримесечие на 2020 г. кредитната активност остава висока, която е по-изразена в сегмента на кредитите за домакинства. При фирмите (към декември 2019г.) най-голям годишен темп на нарастване статистиката на БНБ регистрира при кредитите за фирмите в секторите: образование; транспорт, складиране и пощи; създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения и операции с недвижими имоти. Ръстовете са високи, вследствие на ниската база като обем кредити за секторите.

В края на март 2020 г. общата сума на кредитите за неправителствения сектор (фирми и домакинства), отчитани като салда, според паричната статистика на БНБ, нараства със 7% на годишна база до 59,18 млрд. лв. и в сравнение с 58,52 млрд. лв. в края на декември 2019 г.

През първите три месеца на тази година необслужваните кредити, като дял и като абсолютна стойност, продължават да намаляват. Към 31 март обемът им (без централни банки и кредитни институции) спада до 3,969 млрд. лв. при 4,43 млрд. лв. година по-рано.

Делът на несъбираемите заеми средно за банковата система спада до 5,92% от 7,17%, колкото бе в края на март 2019 г., според изчисления на базата на данни от управление „Банков надзор“ на БНБ.

При фирмите делът се понижава до 6,82%, в сравнение с 8,33% към края на първото тримесечие на 2019 г.
За същия период при жилищните „лоши“ заеми нивото спада до 3,85% от 5,46%. Делът на необслужваните потребителски кредити възлиза на 6,56%.

Към края на март необслужваните фирмени кредити намаляват до 2,514 млрд. лв. от 2,947 млрд. лв. година по-рано. В сегмента на жилищните кредити се отбелязва понижение до 491,2 млн. лв. от 615,2 млн. лв. година по-рано, а необслужваните потребителски кредити са в размер на 827,6 млн. лв.

Въпреки, че нивото на необслужвани кредити е над средното за ЕС, характерна за банковата система в България е по-високата степен на покритие с обезценка на брутните необслужвани заеми, в сравнение със средното ниво за страните от ЕС.

Към 31 март степента на покритие на брутните необслужвани кредити и аванси в българската банкова система е на ниво от 59,2% при 59% тримесечие по-рано. За сравнение, степента на покритие за европейските банки, по данни на ЕЦБ за четвъртото тримесечие на 2019г., е 43,92%.

Депозитите, привлечени от банките, продължават да нарастват. В края на март общата сума на спестяванията  банковата система достига 85,25 млрд. лв., като отбелязват годишен ръст от 7,8%, на фона на ниските лихвени проценти по депозитите.

Прирастът на спестяванията е по-бавен, в сравнение с отчетените 9,7% на годишна база към края на декември 2019 г.

Заеми и спестявания на домакинства

В края на първото тримесечие на 2020 г. обемът на потребителските кредити, отчитани според статистиката на управление „Банков надзор“ на БНБ, възлиза на 12,61 млрд. лв., при 12,43 млрд. лв. тримесечие и 10,55 млрд. лв. година по-рано.

През първото тримесечие на тази година потребителските заеми бележат увеличение от 1,5% на тримесечна база, а на годишна база е отчетено нарастване от 19,6% (по данни от управление „Банков надзор“ на БНБ).

Обемът на жилищните заеми, отчитани според статистиката на управление „Банков надзор“ на БНБ, се равнява на 12,76 млрд. лв., при 12,49 млрд. лв. в края на четвъртото тримесечие на 2019 г. и 11,26 млрд. лв. в края на първото тримесечие на миналата година. Ръстът е от 2,2% на тримесечна база и от 13,3% на годишна база.

В края на първото тримесечие на 2020 г. общата сума на депозитите на домакинства и фирми, които ги обслужват, нараства със 7,2% на годишна база, при 8% годишен ръст в края на декември 2019г. Депозитите на домакинствата са 56,12 млрд. лв. Делът на сектор „Домакинства“ в общата сума на депозитите в системата е 65,8%.

Към 31 март общата сума на спестяванията на бизнеса се повишава с 10,5% на годишна база, при ръст от 14,3% в края на декември 2019г., като те достигат 25,814 млрд. лв.

Кредитите за фирми, отчитани като салда, според паричната статистика на БНБ, се покачват с 5,2% на годишна база до 34,82 млрд. лв. Кредитите за предприятия (без овърдрафтите) бележат повишение от 6,8% на годишна база до 23,26 млрд. лв.

Лихвени проценти

През първото тримесечие на тази година средните лихвени проценти по новодоговорените кредити и срочни депозити задържат достигнатите ниски стойности. Спрямо предходното тримесечие се наблюдава минимално повишение на лихвените проценти по фирмените кредити в левове и долари.

В края на първото тримесечие на тази година средният лихвен процент по жилищните заеми се понижава до 2,91% за отпуснатите кредити в левове, в сравнение с 3% три месеца по-рано. Средният лихвен процент в евро се понижава до 3,48% от 3,62% в края на първото тримесечие на предходната година.

Средната лихва по потребителските кредити в левове към края на март 2020 г. се понижава до 7,66%, спрямо 9,03% в края на четвъртото тримесечие на миналата година.

Лихвените проценти в евро към края на март спадат до 4,43%, в сравнение с 4,48% дванадесет месеца по-рано.

В края на март годишният процент на разходите (ГПР), който, освен лихвата, включва и всички такси и комисиони, свързани с кредита, се понижава до 3,19% от 3,32% за жилищните заеми в левове, а нараства до 3,80% за тези в евро от 3,50% тримесечие по-рано.

Нивото на ГПР при потребителските кредити в левове е 9% и 4,64% за тези в евро, при 10,96% и 4,02%, съответно, в края на предходното тримесечие.

По статията работиха: Петя Стоянова, редактор Аспарух Илиев

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Бюджет и финанси
Паричното предлагане в България нараства с 9,1% през август