Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Бюджет и финанси

Законодателни промени засягат работата на инвестиционните посредници

Нова категоризация, завишени капиталови изисквания и нови такси са само малка част от измененията в Закона за пазарите на финансови инструменти

Законодателни промени засягат работата на инвестиционните посредници

Снимка: Pixabay

Министерство на финансите (МФ) предлага промени в Закона за пазарите на финансови инструменти. Измененията са породени от европейски директиви и регламенти и касаят регулаторния режим за инвестиционните посредници от Европейския съюз, които не са със системно значение, става ясно от мотивите към законопроекта, публикувани на страницата на МФ.

В документа се посочва, че този режим е по-опростен, пропорционален и чувствителен към рисковете, които поражда дейността на инвестиционния посредник, в сравнение с действащия в момента режим.

В проектозакона инвестиционните посредници се категоризират в три категории според вида и обема на осъществяваната от тях дейност, при отчитане на новите рискови параметри – (i) системно важни (клас 1 и клас 1 минус), (ii) малки и невзаимосвързани инвестиционни посредници (клас 3), и (iii) такива, които не попадат в другите две категории (клас 2).

Още по темата

(i) „системно важни инвестиционни посредници“:  Клас 1

Регламент (ЕС) 2019/2033 променя определението за кредитна институция, така че да обхваща и дружества, чиято стопанска дейност включва сделки за собствена сметка или поемане на емисия на финансови инструменти или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение, и общата стойност на активите им възлиза на 30 млрд.  евро или повече. За тези дружества ще се прилага режима на кредитните институции - Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) 575/2013, и ще трябва да получат лиценз като кредитни институции.

Клас 1 минус са инвестиционни посредници, чиято стопанска дейност включва някоя от гореизброените дейности и общата стойност на активите им е 15 милиарда евро или повече, но не-повече от 30 млрд. евро. За тях ще се прилага част от режима за кредитните институции, но няма да се изисква да получат лиценз като кредитна институция.
С директивата се дава право на преценка на компетентния орган да изиска прилагане на Регламент (ЕС) 575/2013 от инвестиционен посредник, който извършва някоя от гореизброените дейности и общата стойност на активите му е над 5 милиарда евро, при определени условия, които биха го определили като системно важен.

(ii) Клас 2

Тук попадат инвестиционни посредници, които ще бъдат класифицирани като такива в зависимост от размера на техните активи и приходи, дейностите им и рисковете, свързани с тези дейности (определени от редица фактори, наречени „К-фактори“). Посредниците от клас 2 ще бъдат изцяло обект на новия пруденциален режим на Директива (ЕС) 2019/2034 и Регламент (ЕС) 2019/2033, и няма да прилагат Регламент (ЕС) 575/2013 относно капиталовите изисквания.

(iii) Клас 3

Това са инвестиционни посредници, които ще бъдат класифицирани като такива в зависимост от размера на техните активи и приходи, дейностите им и рисковете, свързани с тези дейности и които ще бъдат обект на облекчени изисквания, съгласно новия пруденциален режим.

В мотивите се посочва още, че понастоящем всички инвестиционни посредници със седалище в Република България, получили лиценз от Комисията за финансов надзор, се очаква да бъдат класифицирани в клас 2, с изключение на едно дружество, което ще бъде класифицирано в клас 3.

Промени ще има и в правомощията на Комисията за финансов надзор (КФН).

Спрямо инвестиционните посредници ще се прилага новата пруденциална рамка, съгласно Регламент (ЕС) 2019/2033 и Директива (ЕС) 2019/2034 (за посредниците от клас 2 и 3), като със законопроекта се предлагат разпоредби, в които се посочват и изключенията от това правило и приложимостта спрямо инвестиционните посредници на изискванията на Регламент (ЕС) 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС.

В Закона за пазарите на финансови инструменти се въвеждат промени, свързани с изисквания начален капитал, който зависи от услугите и дейностите (съобразно техния размер, естество и сложност), за които инвестиционният посредник има издаден лиценз. Инвестиционните посредници по чл. 10, ал. 2 и 3 oт ЗПФИ ще трябва да разполагат с по-голям начален капитал. 

Според предложението за промени в закона инвестиционен посредник, който държи пари или финансови инструменти на клиенти и който предлага определени услуги трябва да разполага с начален капитал, не по-малък от 300 хил. лв. В момента изискването е за начален капитал от 250 хил. лв. Предлага се още инвестиционен посредник, в чийто лиценз не е включено държането на пари или финансови инструменти на клиенти и не извършва инвестиционните услуги и дейности по чл. 6 от закона, трябва да разполага с начален капитал, не по-малък от 150 хил. лв. В момента изискването е за капитал от 100 хил. лв.


Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Бюджет и финанси
Нинова е готова с проект на Закона за събиране на вземанията