Бюлетин Investor.bg https://www.investor.bg/bulletin Документи, подлежащи на публично оповестяване от компаниите bg https://www.investor.bg/images/default/rss_logo.png Бюлетин Investor.bg https://www.investor.bg/bulletin Tue, 13 Nov 2018 19:08:43 +0200 Алтерко АД - Алтерко АД ЕИК https://www.investor.bg/files/bulletin/f3dbda850829940cfc2d9d4e2d0ded8a.pdf Алтерко АД - Алтерко АД ЕИК https://www.investor.bg/files/bulletin/f3dbda850829940cfc2d9d4e2d0ded8a.pdf Tue, 13 Nov 2018 16:40:58 +0200 ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/b502c373b44b158d587907bfa80e145f.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/b502c373b44b158d587907bfa80e145f.rtf Tue, 13 Nov 2018 16:40:30 +0200 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/9de8caf5b162af4f36ab3b809c6ef9b6.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/9de8caf5b162af4f36ab3b809c6ef9b6.rtf Tue, 13 Nov 2018 16:40:08 +0200 ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/abbcd1538dcfb04f8db97a9c683d58d3.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/abbcd1538dcfb04f8db97a9c683d58d3.rtf Tue, 13 Nov 2018 16:39:44 +0200 ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/c56c8aad55830512ceb9b07600ede361.rtf ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/c56c8aad55830512ceb9b07600ede361.rtf Tue, 13 Nov 2018 16:39:18 +0200 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/4a8acaf50bf79d8295077086e9e6123e.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/4a8acaf50bf79d8295077086e9e6123e.rtf Tue, 13 Nov 2018 16:38:40 +0200 ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/762f2dea6d8607fe59ed7136843eb8ff.rtf ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/762f2dea6d8607fe59ed7136843eb8ff.rtf Tue, 13 Nov 2018 15:01:17 +0200 ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 13.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/5b988060d6cd07c9ec7aaa15e5989a2a.pdf ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 13.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/5b988060d6cd07c9ec7aaa15e5989a2a.pdf Tue, 13 Nov 2018 15:00:53 +0200 ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 13.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/fe4ec3236e4d97706920b96f40e33c21.pdf ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 13.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/fe4ec3236e4d97706920b96f40e33c21.pdf Tue, 13 Nov 2018 15:00:31 +0200 ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 13.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/2034a02e511a71af54d80e483a49ad83.pdf ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 13.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/2034a02e511a71af54d80e483a49ad83.pdf Tue, 13 Nov 2018 14:59:59 +0200 ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 13.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/7c27f3e04e12022346dc80249933d77c.pdf ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 13.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/7c27f3e04e12022346dc80249933d77c.pdf Tue, 13 Nov 2018 12:44:36 +0200 ДФ СКАЙ Глобал ETFs - Цени на дялове към 12.11.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/6f29dcf03aad44da55bbcc7d7865ea71.doc ДФ СКАЙ Глобал ETFs - Цени на дялове към 12.11.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/6f29dcf03aad44da55bbcc7d7865ea71.doc Tue, 13 Nov 2018 12:43:46 +0200 ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 12.11.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/23b5f5f502c5a4a0af07a4043561f9fc.doc ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 12.11.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/23b5f5f502c5a4a0af07a4043561f9fc.doc Tue, 13 Nov 2018 12:43:13 +0200 ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 12.11.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/9118a89b4378082c5a34c08c3a9ff079.doc ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 12.11.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/9118a89b4378082c5a34c08c3a9ff079.doc Tue, 13 Nov 2018 11:35:44 +0200 ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен - ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен https://www.investor.bg/files/bulletin/1f98905561b217eeaafb5dc81f65f91b.doc ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен - ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен https://www.investor.bg/files/bulletin/1f98905561b217eeaafb5dc81f65f91b.doc Tue, 13 Nov 2018 10:07:11 +0200 ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/dae24564af0c70b8c8548b128c2c2f40.pdf ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/dae24564af0c70b8c8548b128c2c2f40.pdf Tue, 13 Nov 2018 10:06:56 +0200 ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/51b694123ff669fb0f39039c6a0b55cd.pdf ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/51b694123ff669fb0f39039c6a0b55cd.pdf Tue, 13 Nov 2018 09:24:21 +0200 ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 13.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/d2a33ef0ddf9cd163407d7e0327b9edc.doc ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 13.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/d2a33ef0ddf9cd163407d7e0327b9edc.doc Tue, 13 Nov 2018 09:24:17 +0200 ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 13.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/de7219dd9500bea0faca331053c01cec.doc ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 13.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/de7219dd9500bea0faca331053c01cec.doc Tue, 13 Nov 2018 09:24:14 +0200 ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 13.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/0201cf5be7542699f7eea78a569f9674.doc ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 13.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/0201cf5be7542699f7eea78a569f9674.doc Mon, 12 Nov 2018 15:27:48 +0200 ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/c1b3aa191375e40e6a1de3c938a4a305.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/c1b3aa191375e40e6a1de3c938a4a305.rtf Mon, 12 Nov 2018 15:26:33 +0200 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/e0ce3be1a57311da6cec9c360cbaec02.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/e0ce3be1a57311da6cec9c360cbaec02.rtf Mon, 12 Nov 2018 15:25:43 +0200 ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/3aff3b88fd44f32726c96ce22f7f72e8.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/3aff3b88fd44f32726c96ce22f7f72e8.rtf Mon, 12 Nov 2018 15:24:16 +0200 ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/da13009502bb12a309f163a864c87dd1.rtf ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/da13009502bb12a309f163a864c87dd1.rtf Mon, 12 Nov 2018 15:21:06 +0200 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/f9f5b82055b05698557c1e7b7227af48.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/f9f5b82055b05698557c1e7b7227af48.rtf Mon, 12 Nov 2018 15:19:59 +0200 ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 12.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/5a7770fc86e63e2efa811d5d3e18cf8f.pdf ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 12.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/5a7770fc86e63e2efa811d5d3e18cf8f.pdf Mon, 12 Nov 2018 15:19:22 +0200 ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 12.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/4ddb4c4693036df8976115355f73ff77.pdf ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 12.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/4ddb4c4693036df8976115355f73ff77.pdf Mon, 12 Nov 2018 15:18:55 +0200 ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 12.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/914d42831da8e91ed30481ef181f4367.pdf ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 12.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/914d42831da8e91ed30481ef181f4367.pdf Mon, 12 Nov 2018 15:18:21 +0200 ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 12.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/f68466695de6d7ba301693a2a4c077a9.pdf ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 12.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/f68466695de6d7ba301693a2a4c077a9.pdf Mon, 12 Nov 2018 15:17:56 +0200 ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/e03f98f07b16635e564405b819a156a8.rtf ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/e03f98f07b16635e564405b819a156a8.rtf Mon, 12 Nov 2018 14:47:22 +0200 ДФ С-БОНДС - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ С-БОНДС, изчислена на 12.11.2018г. по оценка на активи към 09.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/f29f1fa92c5a1d60917890e87e6508e7.pdf ДФ С-БОНДС - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ С-БОНДС, изчислена на 12.11.2018г. по оценка на активи към 09.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/f29f1fa92c5a1d60917890e87e6508e7.pdf Mon, 12 Nov 2018 14:46:44 +0200 ДФ С-МИКС - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ С-МИКС, изчислена на 12.11.2018г. по оценка на активи към 09.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/ad8cd7c60cad0be8bc6c12fc1bfd5b6b.pdf ДФ С-МИКС - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ С-МИКС, изчислена на 12.11.2018г. по оценка на активи към 09.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/ad8cd7c60cad0be8bc6c12fc1bfd5b6b.pdf Mon, 12 Nov 2018 14:46:05 +0200 ДФ Капман Фикс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Фикс, изчислена на 12.11.2018г. по оценка на активи към 09.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/ad50a9ea429c775d8f51bcb834708033.pdf ДФ Капман Фикс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Фикс, изчислена на 12.11.2018г. по оценка на активи към 09.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/ad50a9ea429c775d8f51bcb834708033.pdf Mon, 12 Nov 2018 14:45:05 +0200 ДФ Капман Макс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Макс, изчислена на 12.11.2018г. по оценка на активи към 09.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/b9e55780efd425757fbf73ea991eec6a.pdf ДФ Капман Макс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Макс, изчислена на 12.11.2018г. по оценка на активи към 09.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/b9e55780efd425757fbf73ea991eec6a.pdf Mon, 12 Nov 2018 14:44:35 +0200 ДФ Капман Капитал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Капитал, изчислена на 12.11.2018г. по оценка на активи към 09.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/96417e227f92de03453b7dbe12719486.pdf ДФ Капман Капитал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Капитал, изчислена на 12.11.2018г. по оценка на активи към 09.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/96417e227f92de03453b7dbe12719486.pdf Mon, 12 Nov 2018 12:59:07 +0200 Они Холдингс АД - Тримесечен отчет Q3 2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/2baac40278f607e8993b07f256628c17.rar Они Холдингс АД - Тримесечен отчет Q3 2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/2baac40278f607e8993b07f256628c17.rar Mon, 12 Nov 2018 12:42:47 +0200 ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 09.11.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/2af16a7e70ad5df6951ccedce2b3d4be.doc ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 09.11.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/2af16a7e70ad5df6951ccedce2b3d4be.doc Mon, 12 Nov 2018 12:42:34 +0200 ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 09.11.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/97557579cbfa13d3da290963563863ee.doc ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 09.11.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/97557579cbfa13d3da290963563863ee.doc Mon, 12 Nov 2018 11:59:42 +0200 Билборд АД - Билборд АД https://www.investor.bg/files/bulletin/1253602e375de23f70b9578fc7775c79.pdf.p7s Билборд АД - Билборд АД https://www.investor.bg/files/bulletin/1253602e375de23f70b9578fc7775c79.pdf.p7s Mon, 12 Nov 2018 11:59:42 +0200 Билборд АД - Билборд АД https://www.investor.bg/files/bulletin/c33f028d62036431c19ae9a584368eeb.pdf.p7s Билборд АД - Билборд АД https://www.investor.bg/files/bulletin/c33f028d62036431c19ae9a584368eeb.pdf.p7s Mon, 12 Nov 2018 11:59:42 +0200 Билборд АД - Билборд АД https://www.investor.bg/files/bulletin/581a6fd7f3ccdb3605c3c67a271c7b74.pdf.p7s Билборд АД - Билборд АД https://www.investor.bg/files/bulletin/581a6fd7f3ccdb3605c3c67a271c7b74.pdf.p7s Mon, 12 Nov 2018 11:21:24 +0200 ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/2c9eb71d3c07869725c1aad925f55c04.pdf ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/2c9eb71d3c07869725c1aad925f55c04.pdf Mon, 12 Nov 2018 11:20:26 +0200 ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/52a2e7d1431263deec22ac94d7c47a30.pdf ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/52a2e7d1431263deec22ac94d7c47a30.pdf Mon, 12 Nov 2018 09:39:24 +0200 ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 12.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/dc4d0ddf6d4eacbe30a6d7501c651eb4.doc ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 12.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/dc4d0ddf6d4eacbe30a6d7501c651eb4.doc Mon, 12 Nov 2018 09:39:22 +0200 ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 12.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/38736e3c29cc07ea2a240c7d5da7daaa.doc ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 12.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/38736e3c29cc07ea2a240c7d5da7daaa.doc Mon, 12 Nov 2018 09:39:20 +0200 ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 12.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/5fd146830e8c1c5c90c03dce00429033.doc ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 12.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/5fd146830e8c1c5c90c03dce00429033.doc Fri, 09 Nov 2018 16:49:22 +0200 ДФ СКАЙ Глобал ETFs - Информация за портфейла към 31.10.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/d51d7fd06c9a6778901480a6b4a92df4.pdf ДФ СКАЙ Глобал ETFs - Информация за портфейла към 31.10.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/d51d7fd06c9a6778901480a6b4a92df4.pdf Fri, 09 Nov 2018 16:49:22 +0200 ДФ СКАЙ Глобал ETFs - Баланс към 31.10.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/cf87108ed9b8edd3825e3bd7bb512dfe.pdf ДФ СКАЙ Глобал ETFs - Баланс към 31.10.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/cf87108ed9b8edd3825e3bd7bb512dfe.pdf Fri, 09 Nov 2018 16:48:31 +0200 ДФ СКАЙ Финанси - Информация за портфейла към 31.10.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/a169b00869487471a8d733c58f6f2e77.pdf ДФ СКАЙ Финанси - Информация за портфейла към 31.10.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/a169b00869487471a8d733c58f6f2e77.pdf Fri, 09 Nov 2018 16:48:31 +0200 ДФ СКАЙ Финанси - Баланс към 31.10.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/603d1457e530ae7cf45003a095187935.pdf ДФ СКАЙ Финанси - Баланс към 31.10.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/603d1457e530ae7cf45003a095187935.pdf Fri, 09 Nov 2018 16:47:46 +0200 ДФ СКАЙ Нови Акции - Информация за портфейла към 31.10.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/44b31a2338ab62e3d08e904e84d60efe.pdf ДФ СКАЙ Нови Акции - Информация за портфейла към 31.10.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/44b31a2338ab62e3d08e904e84d60efe.pdf Fri, 09 Nov 2018 16:47:46 +0200 ДФ СКАЙ Нови Акции - Баланс към 31.10.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/8b6c2ff19c95d09bf1c9616080e3baba.pdf ДФ СКАЙ Нови Акции - Баланс към 31.10.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/8b6c2ff19c95d09bf1c9616080e3baba.pdf Fri, 09 Nov 2018 16:43:40 +0200 Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ - Уведомление https://www.investor.bg/files/bulletin/7dd4129c1e98a20ed370c7876ef020cf.pdf Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ - Уведомление https://www.investor.bg/files/bulletin/7dd4129c1e98a20ed370c7876ef020cf.pdf Fri, 09 Nov 2018 16:20:23 +0200 Асенова крепост АД - Увеличение на капитала с нови акции https://www.investor.bg/files/bulletin/01c7ff6b9ad8c785527b7093c18b7ead.pdf Асенова крепост АД - Увеличение на капитала с нови акции https://www.investor.bg/files/bulletin/01c7ff6b9ad8c785527b7093c18b7ead.pdf Fri, 09 Nov 2018 15:26:17 +0200 ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/b3afefd61d60d7399dc41bff8a38dd66.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/b3afefd61d60d7399dc41bff8a38dd66.rtf Fri, 09 Nov 2018 15:24:45 +0200 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/1ce6e23497c555f33df7486283b61522.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/1ce6e23497c555f33df7486283b61522.rtf Fri, 09 Nov 2018 15:24:11 +0200 ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/4964b934d4d7affcf64974f9798a065d.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/4964b934d4d7affcf64974f9798a065d.rtf Fri, 09 Nov 2018 15:23:39 +0200 ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/072722fad40628df15b6f753402c8241.rtf ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/072722fad40628df15b6f753402c8241.rtf Fri, 09 Nov 2018 15:22:38 +0200 ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/7be1692b14fecf590fc2167324f4b785.rtf ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/7be1692b14fecf590fc2167324f4b785.rtf Fri, 09 Nov 2018 15:21:43 +0200 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/26839ba55ad246ce4a0b7a6fb667a7ac.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/26839ba55ad246ce4a0b7a6fb667a7ac.rtf Fri, 09 Nov 2018 15:21:09 +0200 ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/f56f02b0c9335bc486f3ca521943b465.rtf ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/f56f02b0c9335bc486f3ca521943b465.rtf Fri, 09 Nov 2018 14:43:58 +0200 ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 09.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/105e31456524dfd81c0b9f64b044ba30.pdf ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 09.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/105e31456524dfd81c0b9f64b044ba30.pdf Fri, 09 Nov 2018 14:43:30 +0200 ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 09.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/a7474b07e6e69b6f5d46575cff8ca297.pdf ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 09.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/a7474b07e6e69b6f5d46575cff8ca297.pdf Fri, 09 Nov 2018 14:43:02 +0200 ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 09.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/7ac46ce52a02c5d679b8bc6c597bef1c.pdf ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 09.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/7ac46ce52a02c5d679b8bc6c597bef1c.pdf Fri, 09 Nov 2018 14:42:31 +0200 ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 09.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/652a5240685b1882496b2dc6174ee1f4.pdf ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 09.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/652a5240685b1882496b2dc6174ee1f4.pdf Fri, 09 Nov 2018 13:13:29 +0200 ДФ Тексим Комодити Стратеджи - ДФ Тексим Комодити Стратеджи https://www.investor.bg/files/bulletin/fa79cf964896d581061861f8d7cd4f3b.doc ДФ Тексим Комодити Стратеджи - ДФ Тексим Комодити Стратеджи https://www.investor.bg/files/bulletin/fa79cf964896d581061861f8d7cd4f3b.doc Fri, 09 Nov 2018 13:12:49 +0200 ДФ Тексим Консервативен Фонд - ДФ Тексим Консервативен Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/08b021ad71b6b87e1d152fcd7fc8b0c5.doc ДФ Тексим Консервативен Фонд - ДФ Тексим Консервативен Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/08b021ad71b6b87e1d152fcd7fc8b0c5.doc Fri, 09 Nov 2018 13:12:16 +0200 ДФ Тексим Балкани - ДФ Тексим Балкани https://www.investor.bg/files/bulletin/830b2489ae0a676ba99ed8023ae45144.doc ДФ Тексим Балкани - ДФ Тексим Балкани https://www.investor.bg/files/bulletin/830b2489ae0a676ba99ed8023ae45144.doc Fri, 09 Nov 2018 13:11:49 +0200 ДФ Тексим България - ДФ Тексим България https://www.investor.bg/files/bulletin/25ca54bea4c4c2529b18f1b31f77df95.doc ДФ Тексим България - ДФ Тексим България https://www.investor.bg/files/bulletin/25ca54bea4c4c2529b18f1b31f77df95.doc Fri, 09 Nov 2018 13:06:24 +0200 ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен - ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен https://www.investor.bg/files/bulletin/4d62324da0901277ee1bd6e90a99c6e9.doc ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен - ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен https://www.investor.bg/files/bulletin/4d62324da0901277ee1bd6e90a99c6e9.doc Fri, 09 Nov 2018 12:21:47 +0200 ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 08.11.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/2a738d5df61efaa2bed5ac4f894ddb3a.doc ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 08.11.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/2a738d5df61efaa2bed5ac4f894ddb3a.doc Fri, 09 Nov 2018 12:21:20 +0200 ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 08.11.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/db726f1d18bd80001c8990be0920c300.doc ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 08.11.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/db726f1d18bd80001c8990be0920c300.doc Fri, 09 Nov 2018 10:01:13 +0200 ДФ ТРЕНД Фонд Паричен пазар - НСА и цени на дялове към 08/11/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/c68184edc586486fc99ad7dac1c95bef.pdf ДФ ТРЕНД Фонд Паричен пазар - НСА и цени на дялове към 08/11/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/c68184edc586486fc99ad7dac1c95bef.pdf Fri, 09 Nov 2018 10:00:52 +0200 ДФ ТРЕНД Балансиран Фонд - НСА и цени на дялове към 08/11/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/73aa364e7651d7c0d46aab4acd8387b8.pdf ДФ ТРЕНД Балансиран Фонд - НСА и цени на дялове към 08/11/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/73aa364e7651d7c0d46aab4acd8387b8.pdf Fri, 09 Nov 2018 10:00:26 +0200 ДФ Тренд Фонд Акции - НСА и цени на дялове към 08/11/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/1e8f5333298228219302f79540a0aba2.pdf ДФ Тренд Фонд Акции - НСА и цени на дялове към 08/11/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/1e8f5333298228219302f79540a0aba2.pdf Fri, 09 Nov 2018 09:40:53 +0200 ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 09.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/0621bb31626955abf13bc3fed693baef.doc ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 09.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/0621bb31626955abf13bc3fed693baef.doc Fri, 09 Nov 2018 09:40:47 +0200 ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 09.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/8875c11c5a7887a48f0b3c728b96f7df.doc ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 09.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/8875c11c5a7887a48f0b3c728b96f7df.doc Fri, 09 Nov 2018 09:40:45 +0200 ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 09.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/35fa832b9b434fb723167df7c7834695.doc ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 09.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/35fa832b9b434fb723167df7c7834695.doc Fri, 09 Nov 2018 09:15:02 +0200 ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/f4999f15ca391d572f84ff8c0107543d.pdf ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/f4999f15ca391d572f84ff8c0107543d.pdf Fri, 09 Nov 2018 09:14:33 +0200 ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/c9d9b8e393cbad093fca1dfbf19d5e92.pdf ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/c9d9b8e393cbad093fca1dfbf19d5e92.pdf Thu, 08 Nov 2018 22:31:05 +0200 Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - Рой Пропърти Фънд АДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/35ab3bd0668cd6356ff3f4a274427822.docx.p7s Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - Рой Пропърти Фънд АДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/35ab3bd0668cd6356ff3f4a274427822.docx.p7s Thu, 08 Nov 2018 22:30:20 +0200 Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - Рой Пропърти Фънд АДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/103575b0607792460c9fbfd42a9276fc.xlsx Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - Рой Пропърти Фънд АДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/103575b0607792460c9fbfd42a9276fc.xlsx Thu, 08 Nov 2018 22:30:20 +0200 Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - Рой Пропърти Фънд АДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/97efbc84b8ac06d7f227d7a5661f5694.xlsx.p7s Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - Рой Пропърти Фънд АДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/97efbc84b8ac06d7f227d7a5661f5694.xlsx.p7s Thu, 08 Nov 2018 22:30:20 +0200 Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - Рой Пропърти Фънд АДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/0d51cff51179e60332ac088c17f03b7b.docx Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - Рой Пропърти Фънд АДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/0d51cff51179e60332ac088c17f03b7b.docx Thu, 08 Nov 2018 15:57:28 +0200 ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/ac59029a2543052f345c13bfa213ee6c.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/ac59029a2543052f345c13bfa213ee6c.rtf Thu, 08 Nov 2018 15:56:49 +0200 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/9963caf3dcc327504afa4adfbc5e286c.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/9963caf3dcc327504afa4adfbc5e286c.rtf Thu, 08 Nov 2018 15:54:44 +0200 ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/fda448ccd2e093f68f5e8b96e3893503.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/fda448ccd2e093f68f5e8b96e3893503.rtf Thu, 08 Nov 2018 15:51:44 +0200 ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/5934ae3b511d286996d1196d20910a8b.rtf ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/5934ae3b511d286996d1196d20910a8b.rtf Thu, 08 Nov 2018 15:50:52 +0200 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/95944bcdba2210a1570aa5e8b96a5d57.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/95944bcdba2210a1570aa5e8b96a5d57.rtf Thu, 08 Nov 2018 15:50:11 +0200 ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/e5d38234ccaedb77fdc469a6dc22cebb.rtf ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/e5d38234ccaedb77fdc469a6dc22cebb.rtf Thu, 08 Nov 2018 15:16:45 +0200 ДФ ТРЕНД Фонд Паричен пазар - НСА и цени на дялове към 07/11/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/a4efd310ca361bd3777e52f8fd5962d4.pdf ДФ ТРЕНД Фонд Паричен пазар - НСА и цени на дялове към 07/11/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/a4efd310ca361bd3777e52f8fd5962d4.pdf Thu, 08 Nov 2018 15:16:28 +0200 ДФ ТРЕНД Балансиран Фонд - НСА и цени на дялове към 07/11/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/ab98b2586b9fc8c97f4227fc2ad00280.pdf ДФ ТРЕНД Балансиран Фонд - НСА и цени на дялове към 07/11/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/ab98b2586b9fc8c97f4227fc2ad00280.pdf Thu, 08 Nov 2018 15:16:11 +0200 ДФ Тренд Фонд Акции - НСА и цени на дялове към 07/11/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/b0affd6ca088f3034937e29b5c8fb471.pdf ДФ Тренд Фонд Акции - НСА и цени на дялове към 07/11/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/b0affd6ca088f3034937e29b5c8fb471.pdf Thu, 08 Nov 2018 15:02:29 +0200 ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 08.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/ba693c1ef1df1719d7a73abc7411c693.pdf ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 08.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/ba693c1ef1df1719d7a73abc7411c693.pdf Thu, 08 Nov 2018 15:01:46 +0200 ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 08.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/93d83f009479865c18b6e82300d7ee7f.pdf ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 08.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/93d83f009479865c18b6e82300d7ee7f.pdf Thu, 08 Nov 2018 15:01:10 +0200 ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 08.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/f58d4ef851b4867158d98819f4069f34.pdf ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 08.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/f58d4ef851b4867158d98819f4069f34.pdf Thu, 08 Nov 2018 15:00:42 +0200 ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 08.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/ee8cb57ac327cf8d59401be4e72be02c.pdf ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 08.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/ee8cb57ac327cf8d59401be4e72be02c.pdf Thu, 08 Nov 2018 12:51:38 +0200 ДФ СКАЙ Глобал ETFs - Цени на дялове към 07.11.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/c4a491d8688f0d6d844d35f5660d14b3.doc ДФ СКАЙ Глобал ETFs - Цени на дялове към 07.11.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/c4a491d8688f0d6d844d35f5660d14b3.doc Thu, 08 Nov 2018 12:51:22 +0200 ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 07.11.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/a4798daa8dbaf9409a8a710f92e6d103.doc ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 07.11.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/a4798daa8dbaf9409a8a710f92e6d103.doc Thu, 08 Nov 2018 12:50:54 +0200 ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 07.11.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/6d3be773a8b627096310b8dd7b240b4f.doc ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 07.11.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/6d3be773a8b627096310b8dd7b240b4f.doc Thu, 08 Nov 2018 10:34:15 +0200 ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/2baafc6f5ecce5b5aec4a7bf4793bfa6.pdf ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/2baafc6f5ecce5b5aec4a7bf4793bfa6.pdf Thu, 08 Nov 2018 10:33:48 +0200 ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/6d16072b44b02f999d7941f48fe4f46c.pdf ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/6d16072b44b02f999d7941f48fe4f46c.pdf Thu, 08 Nov 2018 09:52:50 +0200 ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 08.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/ab515249d3322623cf02471d1ad0194b.doc ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 08.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/ab515249d3322623cf02471d1ad0194b.doc Thu, 08 Nov 2018 09:52:48 +0200 ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 08.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/173a276ff5343ecf9e2ce5af834396f7.doc ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 08.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/173a276ff5343ecf9e2ce5af834396f7.doc Thu, 08 Nov 2018 09:52:47 +0200 ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 08.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/052ac3373cdfda4b7ef5daed8f7a3222.doc ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 08.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/052ac3373cdfda4b7ef5daed8f7a3222.doc Thu, 08 Nov 2018 09:52:45 +0200 ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 08.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/b22c17348a1bfcfe138dbf2b7552bb7d.doc ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 08.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/b22c17348a1bfcfe138dbf2b7552bb7d.doc Wed, 07 Nov 2018 19:30:26 +0200 Нео Лондон Капитал АД - Уведомление https://www.investor.bg/files/bulletin/d598520c9b7d57e4970317545879ac6b.pdf Нео Лондон Капитал АД - Уведомление https://www.investor.bg/files/bulletin/d598520c9b7d57e4970317545879ac6b.pdf Wed, 07 Nov 2018 19:30:26 +0200 Нео Лондон Капитал АД - Уведомление https://www.investor.bg/files/bulletin/1de510a667e0a8bf1d754ebea5012506.docx.p7m Нео Лондон Капитал АД - Уведомление https://www.investor.bg/files/bulletin/1de510a667e0a8bf1d754ebea5012506.docx.p7m Wed, 07 Nov 2018 19:30:26 +0200 Нео Лондон Капитал АД - Уведомление https://www.investor.bg/files/bulletin/963b42d7558751c8e4af4a2872c546f7.xlsx.p7m Нео Лондон Капитал АД - Уведомление https://www.investor.bg/files/bulletin/963b42d7558751c8e4af4a2872c546f7.xlsx.p7m Wed, 07 Nov 2018 19:30:26 +0200 Нео Лондон Капитал АД - Уведомление https://www.investor.bg/files/bulletin/e68b8f590d8ca3e3517622b6d47e55db.xlsx Нео Лондон Капитал АД - Уведомление https://www.investor.bg/files/bulletin/e68b8f590d8ca3e3517622b6d47e55db.xlsx Wed, 07 Nov 2018 16:07:29 +0200 ДФ С-БОНДС - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ С-БОНДС, изчислена на 07.11.2018г. по оценка на активи към 06.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/72c2f2fa637708382396ffcd7f68ee34.pdf ДФ С-БОНДС - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ С-БОНДС, изчислена на 07.11.2018г. по оценка на активи към 06.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/72c2f2fa637708382396ffcd7f68ee34.pdf Wed, 07 Nov 2018 16:07:09 +0200 ДФ С-МИКС - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ С-МИКС, изчислена на 07.11.2018г. по оценка на активи към 06.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/85a97b629f26f11a95b476e3a08a4442.pdf ДФ С-МИКС - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ С-МИКС, изчислена на 07.11.2018г. по оценка на активи към 06.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/85a97b629f26f11a95b476e3a08a4442.pdf Wed, 07 Nov 2018 16:06:27 +0200 ДФ Капман Макс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Макс, изчислена на 07.11.2018г. по оценка на активи към 06.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/9f1cb8ed586ce412578a4b2995f5a059.pdf ДФ Капман Макс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Макс, изчислена на 07.11.2018г. по оценка на активи към 06.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/9f1cb8ed586ce412578a4b2995f5a059.pdf Wed, 07 Nov 2018 16:05:17 +0200 ДФ Капман Капитал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Капитал, изчислена на 07.11.2018г. по оценка на активи към 06.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/fc9f21bfe47b364371f7cd467f09ff53.pdf ДФ Капман Капитал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Капитал, изчислена на 07.11.2018г. по оценка на активи към 06.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/fc9f21bfe47b364371f7cd467f09ff53.pdf Wed, 07 Nov 2018 15:16:38 +0200 ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/b549d1e4273ab42b68c6c602a294d27a.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/b549d1e4273ab42b68c6c602a294d27a.rtf Wed, 07 Nov 2018 15:15:55 +0200 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/6506d46140d1592301bfb418fe6d60a7.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/6506d46140d1592301bfb418fe6d60a7.rtf Wed, 07 Nov 2018 15:15:46 +0200 ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 07.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/6d0dbee9fc9e50875ca64c7ff73faaeb.pdf ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 07.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/6d0dbee9fc9e50875ca64c7ff73faaeb.pdf Wed, 07 Nov 2018 15:15:19 +0200 ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/7871d76d3814b96f1dcbc264b28244ed.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/7871d76d3814b96f1dcbc264b28244ed.rtf Wed, 07 Nov 2018 15:15:16 +0200 ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 07.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/bf45833fbee97e720d6baebe6756c2e1.pdf ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 07.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/bf45833fbee97e720d6baebe6756c2e1.pdf Wed, 07 Nov 2018 15:14:45 +0200 ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 07.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/ca6df58f5e20a78dd82f2cf3f67b9b14.pdf ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 07.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/ca6df58f5e20a78dd82f2cf3f67b9b14.pdf Wed, 07 Nov 2018 15:14:32 +0200 ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/a5fb290525b14371c1715ed65bf408b5.rtf ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/a5fb290525b14371c1715ed65bf408b5.rtf Wed, 07 Nov 2018 15:14:17 +0200 ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 07.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/1763281c895591aa3a9a79979ad01e4c.pdf ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 07.11.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/1763281c895591aa3a9a79979ad01e4c.pdf Wed, 07 Nov 2018 15:13:15 +0200 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/79540b3c629ebae93e0950556a5d18e7.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/79540b3c629ebae93e0950556a5d18e7.rtf Wed, 07 Nov 2018 15:12:39 +0200 ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/7cdec6009b73b088fb1ca731d8698d18.rtf ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/7cdec6009b73b088fb1ca731d8698d18.rtf Wed, 07 Nov 2018 14:35:45 +0200 ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 06.11.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/d968f9695a8b652822480bcb076de361.doc ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 06.11.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/d968f9695a8b652822480bcb076de361.doc Wed, 07 Nov 2018 14:35:31 +0200 ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 06.11.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/c8770367bbb922d8675ab15fddb25fb4.doc ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 06.11.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/c8770367bbb922d8675ab15fddb25fb4.doc Wed, 07 Nov 2018 13:58:23 +0200 ДФ Тексим Комодити Стратеджи - ДФ Тексим Комодити Стратеджи https://www.investor.bg/files/bulletin/fe3516a307d95d289a8aab5a909bef9f.doc ДФ Тексим Комодити Стратеджи - ДФ Тексим Комодити Стратеджи https://www.investor.bg/files/bulletin/fe3516a307d95d289a8aab5a909bef9f.doc Wed, 07 Nov 2018 13:51:53 +0200 ДФ Тексим Консервативен Фонд - ДФ Тексим Консервативен Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/a09e7a70d1c10640547b2b5d070594b9.doc ДФ Тексим Консервативен Фонд - ДФ Тексим Консервативен Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/a09e7a70d1c10640547b2b5d070594b9.doc Wed, 07 Nov 2018 13:51:25 +0200 ДФ Тексим Балкани - ДФ Тексим Балкани https://www.investor.bg/files/bulletin/ab28d5f8696b4da0e64b3881bf542506.doc ДФ Тексим Балкани - ДФ Тексим Балкани https://www.investor.bg/files/bulletin/ab28d5f8696b4da0e64b3881bf542506.doc Wed, 07 Nov 2018 13:50:39 +0200 ДФ Тексим България - ДФ Тексим България https://www.investor.bg/files/bulletin/b32e221af1ec38a289dbde7953fec067.doc ДФ Тексим България - ДФ Тексим България https://www.investor.bg/files/bulletin/b32e221af1ec38a289dbde7953fec067.doc Wed, 07 Nov 2018 12:22:45 +0200 ДФ ТРЕНД Фонд Паричен пазар - НСА и цени на дялове към 06/11/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/0f3f645bf4c82c5bd62fb260c06e4a74.pdf ДФ ТРЕНД Фонд Паричен пазар - НСА и цени на дялове към 06/11/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/0f3f645bf4c82c5bd62fb260c06e4a74.pdf Wed, 07 Nov 2018 12:22:31 +0200 ДФ ТРЕНД Балансиран Фонд - НСА и цени на дялове към 06/11/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/20cf9a1bdb19a1b647bf2a82f72b79a5.pdf ДФ ТРЕНД Балансиран Фонд - НСА и цени на дялове към 06/11/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/20cf9a1bdb19a1b647bf2a82f72b79a5.pdf Wed, 07 Nov 2018 12:22:16 +0200 ДФ Тренд Фонд Акции - НСА и цени на дялове към 06/11/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/f41f4f66d4f9b09e37d7669855fd09a3.pdf ДФ Тренд Фонд Акции - НСА и цени на дялове към 06/11/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/f41f4f66d4f9b09e37d7669855fd09a3.pdf Wed, 07 Nov 2018 09:55:10 +0200 ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/67cb398f97184da15e26032320f75b50.pdf ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/67cb398f97184da15e26032320f75b50.pdf Wed, 07 Nov 2018 09:54:40 +0200 ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/a2f63b6c705786e6231505ceda6790b1.pdf ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/a2f63b6c705786e6231505ceda6790b1.pdf Wed, 07 Nov 2018 09:35:50 +0200 ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 07.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/8bb75ef93997f2bfc4596c9a5b817498.doc ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 07.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/8bb75ef93997f2bfc4596c9a5b817498.doc Wed, 07 Nov 2018 09:35:47 +0200 ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 07.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/38c48e1d08fac402544dfaac96941e40.doc ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 07.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/38c48e1d08fac402544dfaac96941e40.doc Wed, 07 Nov 2018 09:35:45 +0200 ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 07.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/b667a1998630dd7132544e624f013e17.doc ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 07.11.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/b667a1998630dd7132544e624f013e17.doc