Бюлетин Investor.bg https://www.investor.bg/bulletin Документи, подлежащи на публично оповестяване от компаниите bg https://www.investor.bg/images/default/rss_logo.png Бюлетин Investor.bg https://www.investor.bg/bulletin Thu, 02 Apr 2020 15:16:20 +0300 ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 02.04.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/621d440beaa52eedbe9a70a26a18ae68.pdf ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 02.04.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/621d440beaa52eedbe9a70a26a18ae68.pdf Thu, 02 Apr 2020 15:15:52 +0300 ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 02.04.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/b8541655d06f5a79b07981ff93a18544.pdf ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 02.04.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/b8541655d06f5a79b07981ff93a18544.pdf Thu, 02 Apr 2020 15:14:52 +0300 ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 02.04.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/fe1ede34f6fed723dda0151803ed7b5b.pdf ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 02.04.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/fe1ede34f6fed723dda0151803ed7b5b.pdf Thu, 02 Apr 2020 15:14:16 +0300 ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 02.04.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/afdda097772850afb72bd6bae97ecceb.pdf ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 02.04.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/afdda097772850afb72bd6bae97ecceb.pdf Thu, 02 Apr 2020 15:13:16 +0300 ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/0bf9f389d89c021690ed9b162b5e3db5.rtf ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/0bf9f389d89c021690ed9b162b5e3db5.rtf Thu, 02 Apr 2020 15:07:02 +0300 АТМ България ООД - Баланс 2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/cee532defe188739c2299cd3b084bea5.pdf АТМ България ООД - Баланс 2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/cee532defe188739c2299cd3b084bea5.pdf Thu, 02 Apr 2020 15:07:02 +0300 АТМ България ООД - ОПР 2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/40d0cb595b372604bc8e863314d5a3c3.pdf АТМ България ООД - ОПР 2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/40d0cb595b372604bc8e863314d5a3c3.pdf Thu, 02 Apr 2020 15:07:02 +0300 АТМ България ООД - Отчет ПП 2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/192cada64601c87bff6c634d208f16ed.pdf АТМ България ООД - Отчет ПП 2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/192cada64601c87bff6c634d208f16ed.pdf Thu, 02 Apr 2020 14:34:10 +0300 ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/ecd4635e8f947beaea968d495414b730.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/ecd4635e8f947beaea968d495414b730.rtf Thu, 02 Apr 2020 14:33:20 +0300 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/671dc4a7a18c3461e619c87d6c6ea44d.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/671dc4a7a18c3461e619c87d6c6ea44d.rtf Thu, 02 Apr 2020 14:32:02 +0300 ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/a69447192ba041b8c2536448938f6805.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/a69447192ba041b8c2536448938f6805.rtf Thu, 02 Apr 2020 14:31:19 +0300 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/88ad2a4d5db912afc83233a62f767295.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/88ad2a4d5db912afc83233a62f767295.rtf Thu, 02 Apr 2020 14:30:26 +0300 ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/18ed637ed4f45843a899475aa9a7a942.rtf ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/18ed637ed4f45843a899475aa9a7a942.rtf Thu, 02 Apr 2020 12:21:16 +0300 ДФ Тексим Комодити Стратеджи - ДФ Тексим Комодити Стратеджи https://www.investor.bg/files/bulletin/9f17e4d3177ea17b9bf30c70cbed6b3b.pdf ДФ Тексим Комодити Стратеджи - ДФ Тексим Комодити Стратеджи https://www.investor.bg/files/bulletin/9f17e4d3177ea17b9bf30c70cbed6b3b.pdf Thu, 02 Apr 2020 12:20:57 +0300 ДФ Тексим Консервативен Фонд - ДФ Тексим Консервативен Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/d0449d939dec9ce7e7ded0d37c414c02.pdf ДФ Тексим Консервативен Фонд - ДФ Тексим Консервативен Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/d0449d939dec9ce7e7ded0d37c414c02.pdf Thu, 02 Apr 2020 12:20:18 +0300 ДФ Тексим Балкани - ДФ Тексим Балкани https://www.investor.bg/files/bulletin/88eb6fc9a1e38b3596d7fc570158193b.pdf ДФ Тексим Балкани - ДФ Тексим Балкани https://www.investor.bg/files/bulletin/88eb6fc9a1e38b3596d7fc570158193b.pdf Thu, 02 Apr 2020 12:19:20 +0300 ДФ Тексим България - ДФ Тексим България https://www.investor.bg/files/bulletin/5eef5f5d9beaafe5a559d6cafea4255f.pdf ДФ Тексим България - ДФ Тексим България https://www.investor.bg/files/bulletin/5eef5f5d9beaafe5a559d6cafea4255f.pdf Thu, 02 Apr 2020 12:19:01 +0300 ДФ СКАЙ Глобал ETFs - Цени на дялове към 01.04.2020 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/777ff1281425aa9a7c3b683691e9c7d9.doc ДФ СКАЙ Глобал ETFs - Цени на дялове към 01.04.2020 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/777ff1281425aa9a7c3b683691e9c7d9.doc Thu, 02 Apr 2020 12:18:15 +0300 Емирейтс Пропъртис АДСИЦ - Покана за свикване на ОСА https://www.investor.bg/files/bulletin/b417d147d52155c289b69d603de83be1.pdf Емирейтс Пропъртис АДСИЦ - Покана за свикване на ОСА https://www.investor.bg/files/bulletin/b417d147d52155c289b69d603de83be1.pdf Thu, 02 Apr 2020 12:18:15 +0300 Емирейтс Пропъртис АДСИЦ - Писмени материали https://www.investor.bg/files/bulletin/f3c1375bd84fc0514c8c4fcf02a9f9fe.pdf Емирейтс Пропъртис АДСИЦ - Писмени материали https://www.investor.bg/files/bulletin/f3c1375bd84fc0514c8c4fcf02a9f9fe.pdf Thu, 02 Apr 2020 12:18:15 +0300 Емирейтс Пропъртис АДСИЦ - Уведомление https://www.investor.bg/files/bulletin/a74b13b5942dbdc561934fc4d646c4a0.pdf Емирейтс Пропъртис АДСИЦ - Уведомление https://www.investor.bg/files/bulletin/a74b13b5942dbdc561934fc4d646c4a0.pdf Thu, 02 Apr 2020 12:18:15 +0300 Емирейтс Пропъртис АДСИЦ - Протокол СД https://www.investor.bg/files/bulletin/1554b852baa53eae961c19428430bd75.pdf Емирейтс Пропъртис АДСИЦ - Протокол СД https://www.investor.bg/files/bulletin/1554b852baa53eae961c19428430bd75.pdf Thu, 02 Apr 2020 12:18:15 +0300 Емирейтс Пропъртис АДСИЦ - Промени в Устава https://www.investor.bg/files/bulletin/c33ff47b613f0ce216d2022d0abd80c2.pdf Емирейтс Пропъртис АДСИЦ - Промени в Устава https://www.investor.bg/files/bulletin/c33ff47b613f0ce216d2022d0abd80c2.pdf Thu, 02 Apr 2020 12:18:15 +0300 Емирейтс Пропъртис АДСИЦ - Уведомление https://www.investor.bg/files/bulletin/7eb1a20ed150ccbe5a4cafcbd5b6c48f.pdf Емирейтс Пропъртис АДСИЦ - Уведомление https://www.investor.bg/files/bulletin/7eb1a20ed150ccbe5a4cafcbd5b6c48f.pdf Thu, 02 Apr 2020 12:18:15 +0300 ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 01.04.2020 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/f93e530466eccd9fdc5519eead27cbf3.doc ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 01.04.2020 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/f93e530466eccd9fdc5519eead27cbf3.doc Thu, 02 Apr 2020 12:17:35 +0300 ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 01.04.2020 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/82caaa34b39780c5655b173a519d0da5.doc ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 01.04.2020 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/82caaa34b39780c5655b173a519d0da5.doc Thu, 02 Apr 2020 10:09:21 +0300 Бряст-Д АД - Уведомление https://www.investor.bg/files/bulletin/4f5b12d1c9fc525a2f26f9329693595b.pdf Бряст-Д АД - Уведомление https://www.investor.bg/files/bulletin/4f5b12d1c9fc525a2f26f9329693595b.pdf Thu, 02 Apr 2020 09:38:48 +0300 ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 02.04.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/db9829b46c7cf1542405ecc4e9a2e3e1.pdf ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 02.04.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/db9829b46c7cf1542405ecc4e9a2e3e1.pdf Thu, 02 Apr 2020 09:38:43 +0300 ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 02.04.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/3ca0905eafd7c49de6a93b73a71fb734.pdf ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 02.04.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/3ca0905eafd7c49de6a93b73a71fb734.pdf Thu, 02 Apr 2020 09:38:39 +0300 ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 02.04.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/ba486a4901a9a04d2c52fe6a22dea222.pdf ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 02.04.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/ba486a4901a9a04d2c52fe6a22dea222.pdf Thu, 02 Apr 2020 09:34:30 +0300 ДФ Прайм Асетс - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Прайм Асетс https://www.investor.bg/files/bulletin/94f8c5d3c11a24a67b6f099f0b2d6370.pdf ДФ Прайм Асетс - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Прайм Асетс https://www.investor.bg/files/bulletin/94f8c5d3c11a24a67b6f099f0b2d6370.pdf Thu, 02 Apr 2020 09:33:56 +0300 ДФ Куест Вижън - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Куест Вижън https://www.investor.bg/files/bulletin/9508cde1385efa25681122033fff0269.pdf ДФ Куест Вижън - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Куест Вижън https://www.investor.bg/files/bulletin/9508cde1385efa25681122033fff0269.pdf Wed, 01 Apr 2020 17:28:04 +0300 Трансинвестмънт АДСИЦ - Уведомление, относно публикуването на заверени годишни финансови отчети на Трансинвестмънт АДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/f4bab40896f569f3f75faf62f2017fb9.pdf Трансинвестмънт АДСИЦ - Уведомление, относно публикуването на заверени годишни финансови отчети на Трансинвестмънт АДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/f4bab40896f569f3f75faf62f2017fb9.pdf Wed, 01 Apr 2020 16:40:08 +0300 ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/7edc47d602686383fec3211559a5a5f4.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/7edc47d602686383fec3211559a5a5f4.rtf Wed, 01 Apr 2020 16:39:33 +0300 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/32fd942858c441519d0f13741752aef5.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/32fd942858c441519d0f13741752aef5.rtf Wed, 01 Apr 2020 16:38:42 +0300 ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/8cf25cfb01e4601d7283b49d7876bb96.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/8cf25cfb01e4601d7283b49d7876bb96.rtf Wed, 01 Apr 2020 16:37:24 +0300 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/348792fcc553b8d7148100391ba0ed0d.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/348792fcc553b8d7148100391ba0ed0d.rtf Wed, 01 Apr 2020 16:34:43 +0300 ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/d6ff86a5326e99167ab0e6e94bbf01f2.rtf ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/d6ff86a5326e99167ab0e6e94bbf01f2.rtf Wed, 01 Apr 2020 16:34:03 +0300 ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/fe22d10b34df77305a0c19ad95c1825d.rtf ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/fe22d10b34df77305a0c19ad95c1825d.rtf Wed, 01 Apr 2020 16:16:14 +0300 Добруджа холдинг АД - Счетоводна политика и пояснителни бележки https://www.investor.bg/files/bulletin/c4b40d00aef0aa48560f9caa86f8a74f.pdf Добруджа холдинг АД - Счетоводна политика и пояснителни бележки https://www.investor.bg/files/bulletin/c4b40d00aef0aa48560f9caa86f8a74f.pdf Wed, 01 Apr 2020 16:15:18 +0300 Добруджа холдинг АД - Отчет заверен от одитор https://www.investor.bg/files/bulletin/7024601a2327cae2a4871caff25348ec.pdf Добруджа холдинг АД - Отчет заверен от одитор https://www.investor.bg/files/bulletin/7024601a2327cae2a4871caff25348ec.pdf Wed, 01 Apr 2020 16:15:18 +0300 Добруджа холдинг АД - Форми и Справка КФН https://www.investor.bg/files/bulletin/18e6721ff35a4971d32ba2cf05370837.pdf Добруджа холдинг АД - Форми и Справка КФН https://www.investor.bg/files/bulletin/18e6721ff35a4971d32ba2cf05370837.pdf Wed, 01 Apr 2020 16:15:18 +0300 Добруджа холдинг АД - Приложение 9, 11, Допълнителна информация https://www.investor.bg/files/bulletin/27ce2fdb19c998bdb6970d573e64c5d5.pdf Добруджа холдинг АД - Приложение 9, 11, Допълнителна информация https://www.investor.bg/files/bulletin/27ce2fdb19c998bdb6970d573e64c5d5.pdf Wed, 01 Apr 2020 16:13:35 +0300 Добруджа холдинг АД - Декларация добро корпор. у-е , Декларация отговорни лица https://www.investor.bg/files/bulletin/ee75365c1a625cc92c9c634ed3609fc9.DEkl.pdf Добруджа холдинг АД - Декларация добро корпор. у-е , Декларация отговорни лица https://www.investor.bg/files/bulletin/ee75365c1a625cc92c9c634ed3609fc9.DEkl.pdf Wed, 01 Apr 2020 16:13:35 +0300 Добруджа холдинг АД - Доклад ДВИ, Доклад Корпоративно у-е, Годишен Доклад Дейност https://www.investor.bg/files/bulletin/fc18e0b88c723a8ae76755ad92542257.dok.pdf Добруджа холдинг АД - Доклад ДВИ, Доклад Корпоративно у-е, Годишен Доклад Дейност https://www.investor.bg/files/bulletin/fc18e0b88c723a8ae76755ad92542257.dok.pdf Wed, 01 Apr 2020 16:13:35 +0300 Добруджа холдинг АД - Доклад Одитор, Доклад Одитен комитет, Декларация чл. 100 одитор https://www.investor.bg/files/bulletin/239df2b656e08940a41b538ee89047e3.pdf Добруджа холдинг АД - Доклад Одитор, Доклад Одитен комитет, Декларация чл. 100 одитор https://www.investor.bg/files/bulletin/239df2b656e08940a41b538ee89047e3.pdf Wed, 01 Apr 2020 15:14:34 +0300 ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 01.04.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/24b12aaef545b60c95cb83b0895daa25.pdf ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 01.04.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/24b12aaef545b60c95cb83b0895daa25.pdf Wed, 01 Apr 2020 15:13:59 +0300 ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 01.04.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/b6a6a0e78aecb3c5d61409ddddfdce7f.pdf ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 01.04.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/b6a6a0e78aecb3c5d61409ddddfdce7f.pdf Wed, 01 Apr 2020 15:13:12 +0300 ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 01.04.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/c72a7d5801a756c99bbb1ee8c31dab68.pdf ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 01.04.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/c72a7d5801a756c99bbb1ee8c31dab68.pdf Wed, 01 Apr 2020 15:12:34 +0300 ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 01.04.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/292981dc8f64302e2214d6507bef6744.pdf ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 01.04.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/292981dc8f64302e2214d6507bef6744.pdf Wed, 01 Apr 2020 13:45:29 +0300 Гипс АД - Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета https://www.investor.bg/files/bulletin/fed9cce9fcdf73ac6a843d12fc2a09a4.pdf Гипс АД - Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета https://www.investor.bg/files/bulletin/fed9cce9fcdf73ac6a843d12fc2a09a4.pdf Wed, 01 Apr 2020 13:43:47 +0300 Гипс АД - Отчет за изпълнение на задълженията по емисия облигации ISIN - BG2100004121 https://www.investor.bg/files/bulletin/af05eb050099cd4a832ba2ef34552876.pdf Гипс АД - Отчет за изпълнение на задълженията по емисия облигации ISIN - BG2100004121 https://www.investor.bg/files/bulletin/af05eb050099cd4a832ba2ef34552876.pdf Wed, 01 Apr 2020 13:36:03 +0300 Гипс АД - Доклад за дейността https://www.investor.bg/files/bulletin/4c221feb99ed9060d10c604fbeedadcf.pdf Гипс АД - Доклад за дейността https://www.investor.bg/files/bulletin/4c221feb99ed9060d10c604fbeedadcf.pdf Wed, 01 Apr 2020 13:35:00 +0300 Гипс АД - Годишен финансов отчет 2019 - заверен https://www.investor.bg/files/bulletin/4f78e480921c462d242bdc4400ff8693.pdf Гипс АД - Годишен финансов отчет 2019 - заверен https://www.investor.bg/files/bulletin/4f78e480921c462d242bdc4400ff8693.pdf Wed, 01 Apr 2020 13:35:00 +0300 Гипс АД - Одитордки доклад https://www.investor.bg/files/bulletin/485a7fd31ed459ad14e17f14e89438cf.pdf Гипс АД - Одитордки доклад https://www.investor.bg/files/bulletin/485a7fd31ed459ad14e17f14e89438cf.pdf Wed, 01 Apr 2020 13:35:00 +0300 Гипс АД - Бележки към фин.отчет https://www.investor.bg/files/bulletin/b8bc154a0e0451a18245d243f5b184c5.pdf Гипс АД - Бележки към фин.отчет https://www.investor.bg/files/bulletin/b8bc154a0e0451a18245d243f5b184c5.pdf Wed, 01 Apr 2020 13:35:00 +0300 Гипс АД - Доклад за дейността https://www.investor.bg/files/bulletin/e6cbad0b00ea6882fff294ebbb1b2b92.pdf Гипс АД - Доклад за дейността https://www.investor.bg/files/bulletin/e6cbad0b00ea6882fff294ebbb1b2b92.pdf Wed, 01 Apr 2020 13:35:00 +0300 Гипс АД - Декларация чл.100 https://www.investor.bg/files/bulletin/4abeb5bf4c7f3b17e77530e9f4cc8bf0.dekl.chl.pdf Гипс АД - Декларация чл.100 https://www.investor.bg/files/bulletin/4abeb5bf4c7f3b17e77530e9f4cc8bf0.dekl.chl.pdf Wed, 01 Apr 2020 13:35:00 +0300 Гипс АД - Декларация корпоративно управление https://www.investor.bg/files/bulletin/813e44b93f900d2351362b7148af00dc.Dekl.Korp.pdf Гипс АД - Декларация корпоративно управление https://www.investor.bg/files/bulletin/813e44b93f900d2351362b7148af00dc.Dekl.Korp.pdf Wed, 01 Apr 2020 13:35:00 +0300 Гипс АД - Декларация от отговорните лица https://www.investor.bg/files/bulletin/f9de7eef312c197a23f99915603f81ae.lica.pdf Гипс АД - Декларация от отговорните лица https://www.investor.bg/files/bulletin/f9de7eef312c197a23f99915603f81ae.lica.pdf Wed, 01 Apr 2020 13:35:00 +0300 Гипс АД - Форми на финансов отчет https://www.investor.bg/files/bulletin/84a495a6e1b65251c436ad85724a7361.pdf Гипс АД - Форми на финансов отчет https://www.investor.bg/files/bulletin/84a495a6e1b65251c436ad85724a7361.pdf Wed, 01 Apr 2020 13:35:00 +0300 Гипс АД - Информация Наредба 2 https://www.investor.bg/files/bulletin/03fbfb8e9dcaef74fcf0e258366ddc1e.Vatr.pdf Гипс АД - Информация Наредба 2 https://www.investor.bg/files/bulletin/03fbfb8e9dcaef74fcf0e258366ddc1e.Vatr.pdf Wed, 01 Apr 2020 13:35:00 +0300 Гипс АД - Допълнителна информация https://www.investor.bg/files/bulletin/dc9331a2c62f342fc2a89926c94fc56a.Dop.Info.pdf Гипс АД - Допълнителна информация https://www.investor.bg/files/bulletin/dc9331a2c62f342fc2a89926c94fc56a.Dop.Info.pdf Wed, 01 Apr 2020 13:23:07 +0300 ДФ Тексим Комодити Стратеджи - ДФ Тексим Комодити Стратеджи https://www.investor.bg/files/bulletin/1246a7bb930a0a6d30edd98c5170ce67.docx ДФ Тексим Комодити Стратеджи - ДФ Тексим Комодити Стратеджи https://www.investor.bg/files/bulletin/1246a7bb930a0a6d30edd98c5170ce67.docx Wed, 01 Apr 2020 13:22:36 +0300 ДФ Тексим Консервативен Фонд - ДФ Тексим Консервативен Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/769380cf238197a89b93adefb013fa81.docx ДФ Тексим Консервативен Фонд - ДФ Тексим Консервативен Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/769380cf238197a89b93adefb013fa81.docx Wed, 01 Apr 2020 13:22:07 +0300 ДФ Тексим Балкани - ДФ Тексим Балкани https://www.investor.bg/files/bulletin/6a216af32e57e696e4c5122aeea1d632.docx ДФ Тексим Балкани - ДФ Тексим Балкани https://www.investor.bg/files/bulletin/6a216af32e57e696e4c5122aeea1d632.docx Wed, 01 Apr 2020 13:21:39 +0300 ДФ Тексим България - ДФ Тексим България https://www.investor.bg/files/bulletin/23e6db9d946215ce10bd5012385c2e36.docx ДФ Тексим България - ДФ Тексим България https://www.investor.bg/files/bulletin/23e6db9d946215ce10bd5012385c2e36.docx Wed, 01 Apr 2020 13:21:30 +0300 Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/618c70579f49a2b272df743b14de8803.pdf Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/618c70579f49a2b272df743b14de8803.pdf Wed, 01 Apr 2020 13:21:30 +0300 Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/45518b5e454734fdc4aa6f747b151ae6.pdf Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/45518b5e454734fdc4aa6f747b151ae6.pdf Wed, 01 Apr 2020 13:21:30 +0300 Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/81c51e9776b6bea757be3aca7e41f443.pdf Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/81c51e9776b6bea757be3aca7e41f443.pdf Wed, 01 Apr 2020 13:21:30 +0300 Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/8af625ccb39d367ca74bbbf32f4af56d.pdf Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/8af625ccb39d367ca74bbbf32f4af56d.pdf Wed, 01 Apr 2020 13:21:30 +0300 Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/74ec6af1ad75827017abaf29916df244.pdf Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/74ec6af1ad75827017abaf29916df244.pdf Wed, 01 Apr 2020 13:21:30 +0300 Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/bf75e8ab5ced7c038b93622488f5576f.pdf Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/bf75e8ab5ced7c038b93622488f5576f.pdf Wed, 01 Apr 2020 13:21:30 +0300 Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/e5a48398b7cb3462f412fe8187973450.pdf Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/e5a48398b7cb3462f412fe8187973450.pdf Wed, 01 Apr 2020 13:21:30 +0300 Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/bbdfd05482380f50b94d6834585ea0bd.pdf Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/bbdfd05482380f50b94d6834585ea0bd.pdf Wed, 01 Apr 2020 13:21:30 +0300 Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/46536c4ea4b955279ae09ddf39c81d62.pdf Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/46536c4ea4b955279ae09ddf39c81d62.pdf Wed, 01 Apr 2020 13:21:30 +0300 Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/6a95b658baa4749abc4c31bebeb6c83f.pdf Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/6a95b658baa4749abc4c31bebeb6c83f.pdf Wed, 01 Apr 2020 13:21:30 +0300 Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/8f93bf5df102247d8e768082739b98d1.pdf Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/8f93bf5df102247d8e768082739b98d1.pdf Wed, 01 Apr 2020 13:21:30 +0300 Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/bb0cd45c55861fe9040bb2cff18f85fb.pdf Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/bb0cd45c55861fe9040bb2cff18f85fb.pdf Wed, 01 Apr 2020 12:46:16 +0300 ДФ С-БОНДС - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ С - БОНДС, изчислена на 01.04.2020г. по оценка на активи към 31.03.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/d2cb8dcc11dba4ee5b5838d7134ec28f.pdf ДФ С-БОНДС - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ С - БОНДС, изчислена на 01.04.2020г. по оценка на активи към 31.03.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/d2cb8dcc11dba4ee5b5838d7134ec28f.pdf Wed, 01 Apr 2020 12:45:42 +0300 ДФ С-МИКС - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ С - МИКС, изчислена на 01.04.2020г. по оценка на активи към 31.03.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/bef05b80a5eab9e45956d2d8e279aeb1.pdf ДФ С-МИКС - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ С - МИКС, изчислена на 01.04.2020г. по оценка на активи към 31.03.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/bef05b80a5eab9e45956d2d8e279aeb1.pdf Wed, 01 Apr 2020 12:44:48 +0300 ДФ Капман Фикс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Фикс, изчислена на 01.04.2020г. по оценка на активи към 31.03.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/86544f67e1b31d0371f74d62fdbea4a2.pdf ДФ Капман Фикс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Фикс, изчислена на 01.04.2020г. по оценка на активи към 31.03.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/86544f67e1b31d0371f74d62fdbea4a2.pdf Wed, 01 Apr 2020 12:44:19 +0300 ДФ Капман Фикс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Макс, изчислена на 01.04.2020г. по оценка на активи към 31.03.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/c45c7b91cc13f2e34049c1d9f8cde00a.pdf ДФ Капман Фикс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Макс, изчислена на 01.04.2020г. по оценка на активи към 31.03.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/c45c7b91cc13f2e34049c1d9f8cde00a.pdf Wed, 01 Apr 2020 12:43:44 +0300 ДФ Капман Макс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Макс, изчислена на 01.04.2020г. по оценка на активи към 31.03.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/a47e24e0228a2965e7582ca5857c0d0d.pdf ДФ Капман Макс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Макс, изчислена на 01.04.2020г. по оценка на активи към 31.03.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/a47e24e0228a2965e7582ca5857c0d0d.pdf Wed, 01 Apr 2020 12:43:03 +0300 ДФ Капман Капитал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Капитал, изчислена на 01.04.2020г. по оценка на активи към 31.03.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/4dcf2b728f6fce36117650b6d4644908.pdf ДФ Капман Капитал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Капитал, изчислена на 01.04.2020г. по оценка на активи към 31.03.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/4dcf2b728f6fce36117650b6d4644908.pdf Wed, 01 Apr 2020 12:33:16 +0300 ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 31.03.2020 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/f80e0e931dc59e2a84771710c99796da.doc ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 31.03.2020 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/f80e0e931dc59e2a84771710c99796da.doc Wed, 01 Apr 2020 12:32:01 +0300 ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 31.03.2020 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/427a5644d29d1960bb718120344e4a72.doc ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 31.03.2020 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/427a5644d29d1960bb718120344e4a72.doc Wed, 01 Apr 2020 11:25:15 +0300 ХипоКредит АД - облигации - ХипоКредит АД, ЕИК 131241783, уведомява, че предвижда да публикува одитирания годишен финансов отчет за 2019 г. в рамките на удължения срок до 31 юли 2020 г. Причината за това е затруднената комуникация с одитора, както и в рамките на компанията, поради д https://www.investor.bg/files/bulletin/5700fcf8c24a525ee838dc8d85697255.docx ХипоКредит АД - облигации - ХипоКредит АД, ЕИК 131241783, уведомява, че предвижда да публикува одитирания годишен финансов отчет за 2019 г. в рамките на удължения срок до 31 юли 2020 г. Причината за това е затруднената комуникация с одитора, както и в рамките на компанията, поради д https://www.investor.bg/files/bulletin/5700fcf8c24a525ee838dc8d85697255.docx Wed, 01 Apr 2020 11:15:01 +0300 ДФ Селект Облигации - Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове към 31.03.2020 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/03a33c48abaed382b1d39fcb0e2a1d6b.pdf ДФ Селект Облигации - Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове към 31.03.2020 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/03a33c48abaed382b1d39fcb0e2a1d6b.pdf Wed, 01 Apr 2020 11:13:32 +0300 ДФ Селект Регионал - Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове към 31.03.2020 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/489e6e29d70a2c4afbbb7e15314b8261.pdf ДФ Селект Регионал - Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове към 31.03.2020 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/489e6e29d70a2c4afbbb7e15314b8261.pdf Wed, 01 Apr 2020 11:12:34 +0300 ДФ Селект Баланс - Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове към 31.03.2020 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/2db607bdef46f3a5f2e79296a5daf393.pdf ДФ Селект Баланс - Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове към 31.03.2020 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/2db607bdef46f3a5f2e79296a5daf393.pdf Wed, 01 Apr 2020 11:08:41 +0300 ДФ Селект Дивидент - Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове към 31.03.2020 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/ba1dd2d3b0d8fd850a14d3ee9ce116bc.pdf ДФ Селект Дивидент - Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове към 31.03.2020 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/ba1dd2d3b0d8fd850a14d3ee9ce116bc.pdf Wed, 01 Apr 2020 11:01:18 +0300 ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 01.04.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/46129da8767ef87da21bf26b4ec3e001.pdf ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 01.04.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/46129da8767ef87da21bf26b4ec3e001.pdf Wed, 01 Apr 2020 11:01:14 +0300 ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 01.04.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/a4eca37f422fdd683c8cb1af5fdab05f.pdf ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 01.04.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/a4eca37f422fdd683c8cb1af5fdab05f.pdf Wed, 01 Apr 2020 11:01:08 +0300 ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 01.04.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/b4b981ec988015077cde3a869a0f49b7.pdf ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 01.04.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/b4b981ec988015077cde3a869a0f49b7.pdf Wed, 01 Apr 2020 10:58:34 +0300 Индустриален Холдинг България АД - Обратно изкупуване https://www.investor.bg/files/bulletin/3c0a3d76415744c9320ac9716148b806.p7s Индустриален Холдинг България АД - Обратно изкупуване https://www.investor.bg/files/bulletin/3c0a3d76415744c9320ac9716148b806.p7s Wed, 01 Apr 2020 10:29:59 +0300 ДФ Прайм Асетс - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Прайм Асетс https://www.investor.bg/files/bulletin/e395ac4756520fd298b4f2d3a18ef71d.pdf ДФ Прайм Асетс - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Прайм Асетс https://www.investor.bg/files/bulletin/e395ac4756520fd298b4f2d3a18ef71d.pdf Wed, 01 Apr 2020 10:28:49 +0300 ДФ Куест Вижън - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Куест Вижън https://www.investor.bg/files/bulletin/d61639528c5c1090aa14bb1687fe22b1.pdf ДФ Куест Вижън - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Куест Вижън https://www.investor.bg/files/bulletin/d61639528c5c1090aa14bb1687fe22b1.pdf Tue, 31 Mar 2020 22:06:45 +0300 Каучук АД - ГФО 2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/4d9d21f7206710af4583e025bca34f74.pdf Каучук АД - ГФО 2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/4d9d21f7206710af4583e025bca34f74.pdf Tue, 31 Mar 2020 22:06:45 +0300 Каучук АД - ГФО 2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/31d6a6edbe8bc3691903108dec9e139f.pdf Каучук АД - ГФО 2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/31d6a6edbe8bc3691903108dec9e139f.pdf Tue, 31 Mar 2020 22:06:45 +0300 Каучук АД - ГФО 2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/2ebaa5946772b8c96aeb706df3533c88.pdf Каучук АД - ГФО 2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/2ebaa5946772b8c96aeb706df3533c88.pdf Tue, 31 Mar 2020 22:06:45 +0300 Каучук АД - ГФО 2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/7d6b469d4cbb7fb878c9a84db26aaf21.pdf Каучук АД - ГФО 2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/7d6b469d4cbb7fb878c9a84db26aaf21.pdf Tue, 31 Mar 2020 22:06:45 +0300 Каучук АД - ГФО 2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/83210e181cf8b6783f6e19679100e793.pdf Каучук АД - ГФО 2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/83210e181cf8b6783f6e19679100e793.pdf Tue, 31 Mar 2020 22:06:45 +0300 Каучук АД - ГФО 2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/ebf9ea58cda3e2efc0042da868049572.pdf Каучук АД - ГФО 2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/ebf9ea58cda3e2efc0042da868049572.pdf Tue, 31 Mar 2020 22:06:45 +0300 Каучук АД - ГФО 2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/2be6d0b31c7815e27b241c08af915308.xls.p7m.p7s Каучук АД - ГФО 2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/2be6d0b31c7815e27b241c08af915308.xls.p7m.p7s Tue, 31 Mar 2020 22:06:45 +0300 Каучук АД - ГФО 2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/da2e6ddfc02a6cf56595780a7152c328.pdf Каучук АД - ГФО 2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/da2e6ddfc02a6cf56595780a7152c328.pdf Tue, 31 Mar 2020 22:06:45 +0300 Каучук АД - ГФО 2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/840b98b1a68ebf795ac5a740360ed1e5.pdf Каучук АД - ГФО 2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/840b98b1a68ebf795ac5a740360ed1e5.pdf Tue, 31 Mar 2020 22:06:45 +0300 Каучук АД - ГФО 2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/819f2a5b577007c9b0265ef3bbc13d66.pdf Каучук АД - ГФО 2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/819f2a5b577007c9b0265ef3bbc13d66.pdf Tue, 31 Mar 2020 17:38:43 +0300 Инфра холдинг АД (Железопътна инфраструктура - холдингово дружество) - Вътрешна информация към 31.12.2019 год. https://www.investor.bg/files/bulletin/b04dfb04c227be5416a8351a3c0db4f6.pdf Инфра холдинг АД (Железопътна инфраструктура - холдингово дружество) - Вътрешна информация към 31.12.2019 год. https://www.investor.bg/files/bulletin/b04dfb04c227be5416a8351a3c0db4f6.pdf Tue, 31 Mar 2020 17:38:43 +0300 Инфра холдинг АД (Железопътна инфраструктура - холдингово дружество) - Допълнителна информация към 31.12.2019 год. https://www.investor.bg/files/bulletin/c36945e76cc08e7354e701fcf3583431.pdf Инфра холдинг АД (Железопътна инфраструктура - холдингово дружество) - Допълнителна информация към 31.12.2019 год. https://www.investor.bg/files/bulletin/c36945e76cc08e7354e701fcf3583431.pdf Tue, 31 Mar 2020 17:38:43 +0300 Инфра холдинг АД (Железопътна инфраструктура - холдингово дружество) - Приложение 11 https://www.investor.bg/files/bulletin/9262633c793b65a52a34ee9fe962405a.pdf Инфра холдинг АД (Железопътна инфраструктура - холдингово дружество) - Приложение 11 https://www.investor.bg/files/bulletin/9262633c793b65a52a34ee9fe962405a.pdf Tue, 31 Mar 2020 17:37:50 +0300 Инфра холдинг АД (Железопътна инфраструктура - холдингово дружество) - Декларации към КФО за периода към 31.12.2019 год. https://www.investor.bg/files/bulletin/193ad2425a1a7b224c4225244e1dfc3f.pdf Инфра холдинг АД (Железопътна инфраструктура - холдингово дружество) - Декларации към КФО за периода към 31.12.2019 год. https://www.investor.bg/files/bulletin/193ad2425a1a7b224c4225244e1dfc3f.pdf Tue, 31 Mar 2020 17:37:50 +0300 Инфра холдинг АД (Железопътна инфраструктура - холдингово дружество) - Форми на КФН към КФО за периода към 31.12.2019 год. xls https://www.investor.bg/files/bulletin/c141b2ea563eded3386e80b0eda49bd5.xls Инфра холдинг АД (Железопътна инфраструктура - холдингово дружество) - Форми на КФН към КФО за периода към 31.12.2019 год. xls https://www.investor.bg/files/bulletin/c141b2ea563eded3386e80b0eda49bd5.xls Tue, 31 Mar 2020 17:37:50 +0300 Инфра холдинг АД (Железопътна инфраструктура - холдингово дружество) - Форми на КФН към КФО за периода към 31.12.2019 год. https://www.investor.bg/files/bulletin/463a7a34a2e65da1fc9dde5e78dda39e.pdf Инфра холдинг АД (Железопътна инфраструктура - холдингово дружество) - Форми на КФН към КФО за периода към 31.12.2019 год. https://www.investor.bg/files/bulletin/463a7a34a2e65da1fc9dde5e78dda39e.pdf Tue, 31 Mar 2020 17:36:47 +0300 Инфра холдинг АД (Железопътна инфраструктура - холдингово дружество) - Консолидиран междинен финансов отчет по МСС към 31.12.2019 год. https://www.investor.bg/files/bulletin/58800bd30d2a3be2b3c86076d6b25809.pdf Инфра холдинг АД (Железопътна инфраструктура - холдингово дружество) - Консолидиран междинен финансов отчет по МСС към 31.12.2019 год. https://www.investor.bg/files/bulletin/58800bd30d2a3be2b3c86076d6b25809.pdf Tue, 31 Mar 2020 17:36:47 +0300 Инфра холдинг АД (Железопътна инфраструктура - холдингово дружество) - Оповестявания към КФО за периода към 31.12.2019 год. https://www.investor.bg/files/bulletin/15168f3cc62342a8895af12f9737a80a.doc Инфра холдинг АД (Железопътна инфраструктура - холдингово дружество) - Оповестявания към КФО за периода към 31.12.2019 год. https://www.investor.bg/files/bulletin/15168f3cc62342a8895af12f9737a80a.doc Tue, 31 Mar 2020 17:36:47 +0300 Инфра холдинг АД (Железопътна инфраструктура - холдингово дружество) - Консолидиран междинен доклад за дейността към 31.12.2019 год. https://www.investor.bg/files/bulletin/1421d9c5e3f0eaeef1fd87b0dc7a1fe1.pdf Инфра холдинг АД (Железопътна инфраструктура - холдингово дружество) - Консолидиран междинен доклад за дейността към 31.12.2019 год. https://www.investor.bg/files/bulletin/1421d9c5e3f0eaeef1fd87b0dc7a1fe1.pdf Tue, 31 Mar 2020 17:24:22 +0300 Електрометал АД - ГФО - 2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/60ff2fa8b5fd83ce1a699fc8fa7195f9.pdf Електрометал АД - ГФО - 2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/60ff2fa8b5fd83ce1a699fc8fa7195f9.pdf Tue, 31 Mar 2020 16:48:42 +0300 ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/9a91cdcb2e5d20ec4de2e002e78974a7.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/9a91cdcb2e5d20ec4de2e002e78974a7.rtf Tue, 31 Mar 2020 16:46:40 +0300 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/c723a2e32e8f9e02828b7c9fdc78ac0d.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/c723a2e32e8f9e02828b7c9fdc78ac0d.rtf Tue, 31 Mar 2020 16:44:33 +0300 ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/214bd921c5f36d4b3e20a28edec3f55c.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/214bd921c5f36d4b3e20a28edec3f55c.rtf Tue, 31 Mar 2020 16:44:01 +0300 ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/379fcdf5b84fd6ec92648420d868f255.rtf ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/379fcdf5b84fd6ec92648420d868f255.rtf Tue, 31 Mar 2020 16:43:17 +0300 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/7c1dc1653030f7fcc72ffaef72127958.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/7c1dc1653030f7fcc72ffaef72127958.rtf Tue, 31 Mar 2020 16:42:45 +0300 ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/b324d6d5fd92432cebb5ef8430213803.rtf ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/b324d6d5fd92432cebb5ef8430213803.rtf Tue, 31 Mar 2020 16:20:20 +0300 ФАР АД - Протокол от ИОСА на ФАР АД проведено на 30.03.20 https://www.investor.bg/files/bulletin/7b568beac7e7e79aa5be7f206a3f15cf.pdf ФАР АД - Протокол от ИОСА на ФАР АД проведено на 30.03.20 https://www.investor.bg/files/bulletin/7b568beac7e7e79aa5be7f206a3f15cf.pdf Tue, 31 Mar 2020 16:20:20 +0300 ФАР АД - Протокол от заседание на СД на ФАР АД от 04.02.20 https://www.investor.bg/files/bulletin/57b16d3f1db175d462fa8a5972f8fec8.pdf ФАР АД - Протокол от заседание на СД на ФАР АД от 04.02.20 https://www.investor.bg/files/bulletin/57b16d3f1db175d462fa8a5972f8fec8.pdf Tue, 31 Mar 2020 16:20:20 +0300 ФАР АД - Протокол от заседание на СД на ФАР АД от 06.02.20 https://www.investor.bg/files/bulletin/431302e9f75dcbb4bfc4c7db89d27abd.pdf ФАР АД - Протокол от заседание на СД на ФАР АД от 06.02.20 https://www.investor.bg/files/bulletin/431302e9f75dcbb4bfc4c7db89d27abd.pdf Tue, 31 Mar 2020 16:04:16 +0300 Булгар Чех Инвест Холдинг АД - Уведомление https://www.investor.bg/files/bulletin/10314f9299627dfbb85a2d1a9de103a1.pdf Булгар Чех Инвест Холдинг АД - Уведомление https://www.investor.bg/files/bulletin/10314f9299627dfbb85a2d1a9de103a1.pdf Tue, 31 Mar 2020 15:42:18 +0300 ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен - ДФ "Инвест Кепитъл - Високодоходен" https://www.investor.bg/files/bulletin/2ef4b2d00b148665784d02835af0d7c7.doc ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен - ДФ "Инвест Кепитъл - Високодоходен" https://www.investor.bg/files/bulletin/2ef4b2d00b148665784d02835af0d7c7.doc Tue, 31 Mar 2020 14:40:59 +0300 ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 31.03.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/b415f72dd2a95852fd794593391db4ee.pdf ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 31.03.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/b415f72dd2a95852fd794593391db4ee.pdf Tue, 31 Mar 2020 14:40:25 +0300 ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 31.03.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/a7ddd47ba6c1d1ed139e5bbf5d4d205d.pdf ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 31.03.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/a7ddd47ba6c1d1ed139e5bbf5d4d205d.pdf Tue, 31 Mar 2020 14:39:54 +0300 ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 31.03.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/68809ea4b9d2f061d673968a6a68c635.pdf ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 31.03.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/68809ea4b9d2f061d673968a6a68c635.pdf Tue, 31 Mar 2020 14:39:23 +0300 ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 31.03.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/294d143498452b1058f8f41d4da47ae2.pdf ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 31.03.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/294d143498452b1058f8f41d4da47ae2.pdf Tue, 31 Mar 2020 14:28:10 +0300 Пи Ар Си АДСИЦ - Уведомление https://www.investor.bg/files/bulletin/48817964fcc01d721fe688748eac0db2.pdf Пи Ар Си АДСИЦ - Уведомление https://www.investor.bg/files/bulletin/48817964fcc01d721fe688748eac0db2.pdf Tue, 31 Mar 2020 14:03:27 +0300 Велина АД - Уведомление за по-късно публикуване на ГФО за 2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/38d3294c3d0939b55e3ed3108d0102e4.pdf Велина АД - Уведомление за по-късно публикуване на ГФО за 2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/38d3294c3d0939b55e3ed3108d0102e4.pdf Tue, 31 Mar 2020 13:02:13 +0300 Ломско пиво АД - Ломско пиво АД https://www.investor.bg/files/bulletin/c4156c10fe61b1cfa31e2a442687bba8.doc.p7s Ломско пиво АД - Ломско пиво АД https://www.investor.bg/files/bulletin/c4156c10fe61b1cfa31e2a442687bba8.doc.p7s Tue, 31 Mar 2020 12:46:57 +0300 Биоиасис АД - Биоиасис https://www.investor.bg/files/bulletin/5b11426531b2c3a391c3b7b29c5ffc14.doc.p7s Биоиасис АД - Биоиасис https://www.investor.bg/files/bulletin/5b11426531b2c3a391c3b7b29c5ffc14.doc.p7s Tue, 31 Mar 2020 12:23:32 +0300 ДФ СКАЙ Глобал ETFs - Цени на дялове към 30.03.2020 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/3689c039a967459125558eec86626299.doc ДФ СКАЙ Глобал ETFs - Цени на дялове към 30.03.2020 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/3689c039a967459125558eec86626299.doc Tue, 31 Mar 2020 12:22:44 +0300 ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 30.03.2020 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/cdcea7bee83e5676d06c700023b4d8ba.doc ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 30.03.2020 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/cdcea7bee83e5676d06c700023b4d8ba.doc Tue, 31 Mar 2020 12:21:41 +0300 ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 30.03.2020 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/e24d8e14b80b0a64a13d46852950976c.doc ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 30.03.2020 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/e24d8e14b80b0a64a13d46852950976c.doc Tue, 31 Mar 2020 11:49:16 +0300 Турин имоти АДСИЦ - Уведомление https://www.investor.bg/files/bulletin/78c6caabfcae8f95cd594c8c0fa939bf.doc Турин имоти АДСИЦ - Уведомление https://www.investor.bg/files/bulletin/78c6caabfcae8f95cd594c8c0fa939bf.doc Tue, 31 Mar 2020 11:39:44 +0300 Оргтехника АД - Оргтехника АД https://www.investor.bg/files/bulletin/7a7377a3802eb294e766594fd5621032.pdf Оргтехника АД - Оргтехника АД https://www.investor.bg/files/bulletin/7a7377a3802eb294e766594fd5621032.pdf Tue, 31 Mar 2020 11:39:44 +0300 Оргтехника АД - Оргтехника АД https://www.investor.bg/files/bulletin/e59b3eddd4f1e77f041e6cae16697c8d.pdf Оргтехника АД - Оргтехника АД https://www.investor.bg/files/bulletin/e59b3eddd4f1e77f041e6cae16697c8d.pdf Tue, 31 Mar 2020 11:39:44 +0300 Оргтехника АД - Оргтехника АД https://www.investor.bg/files/bulletin/a97f405c07aa0d56074cfaaf7975e94e.xls Оргтехника АД - Оргтехника АД https://www.investor.bg/files/bulletin/a97f405c07aa0d56074cfaaf7975e94e.xls Tue, 31 Mar 2020 11:39:44 +0300 Оргтехника АД - Оргтехника АД https://www.investor.bg/files/bulletin/9e6fe1dbadd8b6dc8ab65a86808142d1.pdf Оргтехника АД - Оргтехника АД https://www.investor.bg/files/bulletin/9e6fe1dbadd8b6dc8ab65a86808142d1.pdf Tue, 31 Mar 2020 11:39:44 +0300 Оргтехника АД - Оргтехника АД https://www.investor.bg/files/bulletin/f07d683846926aaab102fe142f71e083.pdf Оргтехника АД - Оргтехника АД https://www.investor.bg/files/bulletin/f07d683846926aaab102fe142f71e083.pdf Tue, 31 Mar 2020 11:39:44 +0300 Оргтехника АД - Оргтехника АД https://www.investor.bg/files/bulletin/e025b866e90cf3ef542e4fdf8065fb19.pdf Оргтехника АД - Оргтехника АД https://www.investor.bg/files/bulletin/e025b866e90cf3ef542e4fdf8065fb19.pdf Tue, 31 Mar 2020 11:39:44 +0300 Оргтехника АД - Оргтехника АД https://www.investor.bg/files/bulletin/e9c381cd667af741209254cae6b702a5.pdf Оргтехника АД - Оргтехника АД https://www.investor.bg/files/bulletin/e9c381cd667af741209254cae6b702a5.pdf Tue, 31 Mar 2020 11:39:44 +0300 Оргтехника АД - Оргтехника АД https://www.investor.bg/files/bulletin/248a39958624cfc699cefd29b70a14b0.pdf Оргтехника АД - Оргтехника АД https://www.investor.bg/files/bulletin/248a39958624cfc699cefd29b70a14b0.pdf Tue, 31 Mar 2020 11:39:44 +0300 Оргтехника АД - Оргтехника АД https://www.investor.bg/files/bulletin/7a92c4af06932646741d83b5fa9e8bf7.pdf Оргтехника АД - Оргтехника АД https://www.investor.bg/files/bulletin/7a92c4af06932646741d83b5fa9e8bf7.pdf Tue, 31 Mar 2020 11:39:44 +0300 Оргтехника АД - Оргтехника АД https://www.investor.bg/files/bulletin/efafdadf526f257221d080f152f9b00e.pdf Оргтехника АД - Оргтехника АД https://www.investor.bg/files/bulletin/efafdadf526f257221d080f152f9b00e.pdf Tue, 31 Mar 2020 11:12:01 +0300 Биоиасис АД - Биоиасис https://www.investor.bg/files/bulletin/5d67c1d159ad2d6b374debdb74c452c0.doc.p7s Биоиасис АД - Биоиасис https://www.investor.bg/files/bulletin/5d67c1d159ad2d6b374debdb74c452c0.doc.p7s Tue, 31 Mar 2020 10:53:14 +0300 Ломско пиво АД - Ломско пиво АД https://www.investor.bg/files/bulletin/3857e3acb7f846c3e415161b93eaeacc.doc.p7s Ломско пиво АД - Ломско пиво АД https://www.investor.bg/files/bulletin/3857e3acb7f846c3e415161b93eaeacc.doc.p7s Tue, 31 Mar 2020 09:58:24 +0300 ДФ Прайм Асетс - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Прайм Асетс https://www.investor.bg/files/bulletin/77886133602d9ba33adbadff453936b8.pdf ДФ Прайм Асетс - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Прайм Асетс https://www.investor.bg/files/bulletin/77886133602d9ba33adbadff453936b8.pdf Tue, 31 Mar 2020 09:58:15 +0300 ДФ Куест Вижън - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Куест Вижън https://www.investor.bg/files/bulletin/70f071debde2ef7ad29f36b4d36612e1.pdf ДФ Куест Вижън - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Куест Вижън https://www.investor.bg/files/bulletin/70f071debde2ef7ad29f36b4d36612e1.pdf Tue, 31 Mar 2020 09:39:04 +0300 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - Годишен доклад за дейността и управлението за 2019 г., одиторски доклад и заверен годишен финансов отчет https://www.investor.bg/files/bulletin/0ea265c613a4fa1d33fa82cfae017afa.pdf Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - Годишен доклад за дейността и управлението за 2019 г., одиторски доклад и заверен годишен финансов отчет https://www.investor.bg/files/bulletin/0ea265c613a4fa1d33fa82cfae017afa.pdf Tue, 31 Mar 2020 09:39:04 +0300 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет https://www.investor.bg/files/bulletin/fcb5a0472ecd4153456fc1380bc35e70.BREF.pdf Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет https://www.investor.bg/files/bulletin/fcb5a0472ecd4153456fc1380bc35e70.BREF.pdf Tue, 31 Mar 2020 09:39:04 +0300 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - Годишни одитирани финансови отчети 2019г. - Форми КФН https://www.investor.bg/files/bulletin/83a59effea1ab31c91a0969246ad7bdb.BREF.xls Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - Годишни одитирани финансови отчети 2019г. - Форми КФН https://www.investor.bg/files/bulletin/83a59effea1ab31c91a0969246ad7bdb.BREF.xls Tue, 31 Mar 2020 09:39:04 +0300 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - Информация по чл.41 ал.1 https://www.investor.bg/files/bulletin/1f2c2984e4eb0e904e64050f49a9553f.pdf Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - Информация по чл.41 ал.1 https://www.investor.bg/files/bulletin/1f2c2984e4eb0e904e64050f49a9553f.pdf Tue, 31 Mar 2020 09:39:04 +0300 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - Програма за добро корпоративно управление 2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/bd8db511f4a15ca1a26c6269eb78c232.pdf Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - Програма за добро корпоративно управление 2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/bd8db511f4a15ca1a26c6269eb78c232.pdf Tue, 31 Mar 2020 09:39:04 +0300 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2 https://www.investor.bg/files/bulletin/dde60ba59a88ab87b86201933f037c3e.pdf Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2 https://www.investor.bg/files/bulletin/dde60ba59a88ab87b86201933f037c3e.pdf Tue, 31 Mar 2020 09:39:04 +0300 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - Декларации от отговорните лица https://www.investor.bg/files/bulletin/17bbe5963138c4340e69e0a938ce60b8.pdf Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - Декларации от отговорните лица https://www.investor.bg/files/bulletin/17bbe5963138c4340e69e0a938ce60b8.pdf Tue, 31 Mar 2020 09:28:53 +0300 ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 31.03.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/b9a6e6581034af2b251fa4c6e0bd8a00.pdf ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 31.03.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/b9a6e6581034af2b251fa4c6e0bd8a00.pdf Tue, 31 Mar 2020 09:28:49 +0300 ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 31.03.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/e1c1039aec07605d20af3ce362d473cb.pdf ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 31.03.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/e1c1039aec07605d20af3ce362d473cb.pdf Tue, 31 Mar 2020 09:28:47 +0300 ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 31.03.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/a6311b84bdf5e0f420f97fbf18dee1a1.pdf ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 31.03.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/a6311b84bdf5e0f420f97fbf18dee1a1.pdf Mon, 30 Mar 2020 22:08:05 +0300 Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ - Материали към ИОСА на ФЕЕИ АДСИЦ за 22.04.2020 - Декларации Дарин Димитров https://www.investor.bg/files/bulletin/25b93aaba95cfc654b31aae60278ac0a.pdf Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ - Материали към ИОСА на ФЕЕИ АДСИЦ за 22.04.2020 - Декларации Дарин Димитров https://www.investor.bg/files/bulletin/25b93aaba95cfc654b31aae60278ac0a.pdf Mon, 30 Mar 2020 22:08:05 +0300 Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ - Материали към ИОСА на ФЕЕИ АДСИЦ за 22.04.2020- Декларации Добромир Тодоров https://www.investor.bg/files/bulletin/8401ea14394e32a1628186ab5a28a20b.pdf Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ - Материали към ИОСА на ФЕЕИ АДСИЦ за 22.04.2020- Декларации Добромир Тодоров https://www.investor.bg/files/bulletin/8401ea14394e32a1628186ab5a28a20b.pdf Mon, 30 Mar 2020 22:08:05 +0300 Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ - Материали към ИОСА на ФЕЕИ АДСИЦ за 22.04.2020- Декларации Красимир Тодоров https://www.investor.bg/files/bulletin/c0a9a00fc7da192399d2725ba7ea3bde.pdf Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ - Материали към ИОСА на ФЕЕИ АДСИЦ за 22.04.2020- Декларации Красимир Тодоров https://www.investor.bg/files/bulletin/c0a9a00fc7da192399d2725ba7ea3bde.pdf Mon, 30 Mar 2020 20:39:21 +0300 Албена АД - ГФО 2019 счетоводна политика https://www.investor.bg/files/bulletin/bca93d956cda0bb29c84f19a85857d31.pdf Албена АД - ГФО 2019 счетоводна политика https://www.investor.bg/files/bulletin/bca93d956cda0bb29c84f19a85857d31.pdf Mon, 30 Mar 2020 20:38:29 +0300 Албена АД - форми кфн https://www.investor.bg/files/bulletin/a933a011d0790c4629fabaa0e0f44617.xls Албена АД - форми кфн https://www.investor.bg/files/bulletin/a933a011d0790c4629fabaa0e0f44617.xls Mon, 30 Mar 2020 20:38:29 +0300 Албена АД - приложение 11 https://www.investor.bg/files/bulletin/c3ce9c04a16486435518b2016fbba255.pdf Албена АД - приложение 11 https://www.investor.bg/files/bulletin/c3ce9c04a16486435518b2016fbba255.pdf Mon, 30 Mar 2020 20:38:29 +0300 Албена АД - карта за оценка на корпоративното управление https://www.investor.bg/files/bulletin/04e668e6672e9803a0b0f0db0230c838.xls Албена АД - карта за оценка на корпоративното управление https://www.investor.bg/files/bulletin/04e668e6672e9803a0b0f0db0230c838.xls Mon, 30 Mar 2020 20:36:50 +0300 Албена АД - политика за възнагражденията https://www.investor.bg/files/bulletin/4e992c8015dde1393065629429df749c.pdf Албена АД - политика за възнагражденията https://www.investor.bg/files/bulletin/4e992c8015dde1393065629429df749c.pdf Mon, 30 Mar 2020 20:36:50 +0300 Албена АД - декларация 100 о https://www.investor.bg/files/bulletin/ac37ecba26a5e162939e5ab96657b626.PDF Албена АД - декларация 100 о https://www.investor.bg/files/bulletin/ac37ecba26a5e162939e5ab96657b626.PDF Mon, 30 Mar 2020 20:36:50 +0300 Албена АД - декларация 100 н https://www.investor.bg/files/bulletin/6ed7ae2665afaa8569c45147b91f768e.pdf Албена АД - декларация 100 н https://www.investor.bg/files/bulletin/6ed7ae2665afaa8569c45147b91f768e.pdf Mon, 30 Mar 2020 20:32:36 +0300 Албена АД - Финансов отчет 2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/b6bc423abf433a947814db73b868b536.pdf Албена АД - Финансов отчет 2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/b6bc423abf433a947814db73b868b536.pdf Mon, 30 Mar 2020 20:32:36 +0300 Албена АД - Доклад на независимия одитор https://www.investor.bg/files/bulletin/97a0b6efabbcdaf8e845c5e40e45baa3.pdf Албена АД - Доклад на независимия одитор https://www.investor.bg/files/bulletin/97a0b6efabbcdaf8e845c5e40e45baa3.pdf Mon, 30 Mar 2020 20:32:36 +0300 Албена АД - Годишен доклад за дейността https://www.investor.bg/files/bulletin/8053f371947cc5f76d733d303eabf138.PDF Албена АД - Годишен доклад за дейността https://www.investor.bg/files/bulletin/8053f371947cc5f76d733d303eabf138.PDF Mon, 30 Mar 2020 20:12:47 +0300 Свинекомплекс Николово АД - Свинекомплекс Николово АД-Николово https://www.investor.bg/files/bulletin/16334a39cf17cd1300dfed8b603f68f2.pdf Свинекомплекс Николово АД - Свинекомплекс Николово АД-Николово https://www.investor.bg/files/bulletin/16334a39cf17cd1300dfed8b603f68f2.pdf Mon, 30 Mar 2020 20:01:50 +0300 БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ - Декларация съставител на ГФО https://www.investor.bg/files/bulletin/827af32596386e1586208f01ed134091.pdf БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ - Декларация съставител на ГФО https://www.investor.bg/files/bulletin/827af32596386e1586208f01ed134091.pdf Mon, 30 Mar 2020 20:01:50 +0300 БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ - Декларация за корпоративно управление https://www.investor.bg/files/bulletin/e934a11edefe4af5a2485abb820f53a5.pdf БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ - Декларация за корпоративно управление https://www.investor.bg/files/bulletin/e934a11edefe4af5a2485abb820f53a5.pdf Mon, 30 Mar 2020 20:01:50 +0300 БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ - Доклад за дейността част 1 https://www.investor.bg/files/bulletin/b9f22360880df52c8dfd4c49bd4f090a.pdf БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ - Доклад за дейността част 1 https://www.investor.bg/files/bulletin/b9f22360880df52c8dfd4c49bd4f090a.pdf Mon, 30 Mar 2020 20:01:50 +0300 БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ - Доклад за дейността част 2 https://www.investor.bg/files/bulletin/7a098dd8e557d00a8c5ae67d3656daa8.PDF БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ - Доклад за дейността част 2 https://www.investor.bg/files/bulletin/7a098dd8e557d00a8c5ae67d3656daa8.PDF Mon, 30 Mar 2020 20:01:50 +0300 БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ - Доклад за дейността част 3 https://www.investor.bg/files/bulletin/02169d3c78f124dabc16da0f8067ea53.PDF БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ - Доклад за дейността част 3 https://www.investor.bg/files/bulletin/02169d3c78f124dabc16da0f8067ea53.PDF Mon, 30 Mar 2020 20:01:50 +0300 БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ - ГФО и бележки част 1 https://www.investor.bg/files/bulletin/dcfefc6e03722db9b2a1a8b024f7f2c3.pdf БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ - ГФО и бележки част 1 https://www.investor.bg/files/bulletin/dcfefc6e03722db9b2a1a8b024f7f2c3.pdf Mon, 30 Mar 2020 20:01:50 +0300 БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ - ГФО и бележки част 2 https://www.investor.bg/files/bulletin/db3b42a8243fe25d1e9a360b592c11e5.pdf БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ - ГФО и бележки част 2 https://www.investor.bg/files/bulletin/db3b42a8243fe25d1e9a360b592c11e5.pdf Mon, 30 Mar 2020 20:01:50 +0300 БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ - ГФО и бележки част 3 https://www.investor.bg/files/bulletin/366d9580e74a23793e41559168d10926.pdf БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ - ГФО и бележки част 3 https://www.investor.bg/files/bulletin/366d9580e74a23793e41559168d10926.pdf Mon, 30 Mar 2020 20:01:50 +0300 БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ - Декларация Одитор https://www.investor.bg/files/bulletin/9d4af9f29b329ff7cd942edeb50dbfc4.PDF БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ - Декларация Одитор https://www.investor.bg/files/bulletin/9d4af9f29b329ff7cd942edeb50dbfc4.PDF Mon, 30 Mar 2020 20:01:50 +0300 БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ - Декларация от отговорните лица - изпълнителен директор https://www.investor.bg/files/bulletin/832f91515f5510815e95a1faa80aa1e3.pdf БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ - Декларация от отговорните лица - изпълнителен директор https://www.investor.bg/files/bulletin/832f91515f5510815e95a1faa80aa1e3.pdf Mon, 30 Mar 2020 20:01:50 +0300 БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ - Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията https://www.investor.bg/files/bulletin/c296b2217622934a71b1bee4a2c02080.pdf БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ - Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията https://www.investor.bg/files/bulletin/c296b2217622934a71b1bee4a2c02080.pdf Mon, 30 Mar 2020 20:01:50 +0300 БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ - Информация по чл. 25 от ЗДСИЦ и чл. 41 от Наредба № 2 https://www.investor.bg/files/bulletin/179bd55552d788d1355dd7d20e4c75e0.pdf БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ - Информация по чл. 25 от ЗДСИЦ и чл. 41 от Наредба № 2 https://www.investor.bg/files/bulletin/179bd55552d788d1355dd7d20e4c75e0.pdf Mon, 30 Mar 2020 20:01:50 +0300 БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ - Информация по Приложение № 11 към Наредба № 2 https://www.investor.bg/files/bulletin/05d56ab2128e86a40f0b5d5355940756.pdf БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ - Информация по Приложение № 11 към Наредба № 2 https://www.investor.bg/files/bulletin/05d56ab2128e86a40f0b5d5355940756.pdf Mon, 30 Mar 2020 20:01:50 +0300 БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ - Одиторски доклад https://www.investor.bg/files/bulletin/06613db9d851d02a16afff444da510b5.PDF БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ - Одиторски доклад https://www.investor.bg/files/bulletin/06613db9d851d02a16afff444da510b5.PDF Mon, 30 Mar 2020 20:01:50 +0300 БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ - Форма на заместник-председателя на КФН https://www.investor.bg/files/bulletin/7fb9222bc404cbf888f094c5b275e10e.xls БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ - Форма на заместник-председателя на КФН https://www.investor.bg/files/bulletin/7fb9222bc404cbf888f094c5b275e10e.xls Mon, 30 Mar 2020 19:58:58 +0300 Инвестор.БГ АД - Инвестор.БГ АД https://www.investor.bg/files/bulletin/7ba3dfb9881f9760844cae9d2558f604.jpg Инвестор.БГ АД - Инвестор.БГ АД https://www.investor.bg/files/bulletin/7ba3dfb9881f9760844cae9d2558f604.jpg Mon, 30 Mar 2020 19:30:41 +0300 Монбат АД - Монбат АД https://www.investor.bg/files/bulletin/6734d2127ed33e4b3319a884a276a1b1.doc.p7s Монбат АД - Монбат АД https://www.investor.bg/files/bulletin/6734d2127ed33e4b3319a884a276a1b1.doc.p7s Mon, 30 Mar 2020 19:19:52 +0300 М САТ Кейбъл ЕАД - М Сат Кейбъл ЕАД https://www.investor.bg/files/bulletin/db0fc05bc7d96b86b1c06c10a359ea93.pdf М САТ Кейбъл ЕАД - М Сат Кейбъл ЕАД https://www.investor.bg/files/bulletin/db0fc05bc7d96b86b1c06c10a359ea93.pdf Mon, 30 Mar 2020 18:51:48 +0300 Нео Лондон Капитал АД - Нео Лондон Капитал АД https://www.investor.bg/files/bulletin/c383698e60f430fa61d4e17f608f61a2.pdf Нео Лондон Капитал АД - Нео Лондон Капитал АД https://www.investor.bg/files/bulletin/c383698e60f430fa61d4e17f608f61a2.pdf Mon, 30 Mar 2020 18:51:48 +0300 Нео Лондон Капитал АД - Нео Лондон Капитал АД https://www.investor.bg/files/bulletin/33ff9eedf4f67ae83c6d5fe4da270393.pdf.p7m Нео Лондон Капитал АД - Нео Лондон Капитал АД https://www.investor.bg/files/bulletin/33ff9eedf4f67ae83c6d5fe4da270393.pdf.p7m Mon, 30 Mar 2020 18:21:22 +0300 Агро Финанс АДСИЦ - Уведомление за по-късно публикуване на ГФО за 2019г https://www.investor.bg/files/bulletin/697b1db2905e72f60b669d0627a92383.pdf Агро Финанс АДСИЦ - Уведомление за по-късно публикуване на ГФО за 2019г https://www.investor.bg/files/bulletin/697b1db2905e72f60b669d0627a92383.pdf Mon, 30 Mar 2020 18:02:57 +0300 Недвижими имоти София АДСИЦ - Уведомление https://www.investor.bg/files/bulletin/3d3704cdaf2fa322574e9c62797dd0a8.docx Недвижими имоти София АДСИЦ - Уведомление https://www.investor.bg/files/bulletin/3d3704cdaf2fa322574e9c62797dd0a8.docx Mon, 30 Mar 2020 17:43:45 +0300 ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/b3f3c156c2b607c53f3008ca1758b3e2.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/b3f3c156c2b607c53f3008ca1758b3e2.rtf Mon, 30 Mar 2020 17:43:04 +0300 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/807d64feae20ff23f45480f5d106bc02.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/807d64feae20ff23f45480f5d106bc02.rtf Mon, 30 Mar 2020 17:42:14 +0300 ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/e9570cfa7b53b674e0c5f4d7bd5be44f.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/e9570cfa7b53b674e0c5f4d7bd5be44f.rtf Mon, 30 Mar 2020 17:41:31 +0300 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/9f8a68c9034c010bf5e56741fd04180c.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/9f8a68c9034c010bf5e56741fd04180c.rtf Mon, 30 Mar 2020 17:40:28 +0300 ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/e20c449b6933e2202f49786e105c5645.rtf ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/e20c449b6933e2202f49786e105c5645.rtf Mon, 30 Mar 2020 17:39:59 +0300 ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/1139e28c417cf5072cd46cc751971bf4.rtf ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/1139e28c417cf5072cd46cc751971bf4.rtf Mon, 30 Mar 2020 17:07:29 +0300 Премиер Фонд АДСИЦ - Уведомление във връзка с ЗМДВИП https://www.investor.bg/files/bulletin/ddc4299bf807e3fb65e1b79235e04d47.pdf Премиер Фонд АДСИЦ - Уведомление във връзка с ЗМДВИП https://www.investor.bg/files/bulletin/ddc4299bf807e3fb65e1b79235e04d47.pdf Mon, 30 Mar 2020 16:56:53 +0300 ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ - Представяне на финансовите отчети на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ до 30.04.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/4cab3708cce6bfab6d54a50c6a21c2a6.pdf ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ - Представяне на финансовите отчети на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ до 30.04.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/4cab3708cce6bfab6d54a50c6a21c2a6.pdf Mon, 30 Mar 2020 16:53:07 +0300 Български фонд за вземания АДСИЦ - Уведомление за удължени срокове на подаване на финансове отчети https://www.investor.bg/files/bulletin/12bb318a05d0c42f87fb0aabe68a4661.pdf Български фонд за вземания АДСИЦ - Уведомление за удължени срокове на подаване на финансове отчети https://www.investor.bg/files/bulletin/12bb318a05d0c42f87fb0aabe68a4661.pdf Mon, 30 Mar 2020 16:40:10 +0300 Капман Грийн Енерджи Фонд АД - Уведомление https://www.investor.bg/files/bulletin/f632b1bbf92ed1fafb1332c4408f2af5.pdf Капман Грийн Енерджи Фонд АД - Уведомление https://www.investor.bg/files/bulletin/f632b1bbf92ed1fafb1332c4408f2af5.pdf Mon, 30 Mar 2020 16:37:20 +0300 Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - Уведомление https://www.investor.bg/files/bulletin/f77fd929f634f0dfa8a81d4621ba0ab0.pdf Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - Уведомление https://www.investor.bg/files/bulletin/f77fd929f634f0dfa8a81d4621ba0ab0.pdf Mon, 30 Mar 2020 16:16:01 +0300 Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ - Уведомление до КФН https://www.investor.bg/files/bulletin/196df5fec0dcc4783a701cb3a0df7589.pdf Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ - Уведомление до КФН https://www.investor.bg/files/bulletin/196df5fec0dcc4783a701cb3a0df7589.pdf Mon, 30 Mar 2020 15:57:20 +0300 Фаворит Холд АД - Фаворит Холд АД-София https://www.investor.bg/files/bulletin/f5927e7e2e78348761502a879c6f5f0e.pdf Фаворит Холд АД - Фаворит Холд АД-София https://www.investor.bg/files/bulletin/f5927e7e2e78348761502a879c6f5f0e.pdf Mon, 30 Mar 2020 15:56:31 +0300 Билборд АД - Билборд АД https://www.investor.bg/files/bulletin/11fbd20b1ae3abcb3d103263fb5c41e8.doc.p7s Билборд АД - Билборд АД https://www.investor.bg/files/bulletin/11fbd20b1ae3abcb3d103263fb5c41e8.doc.p7s Mon, 30 Mar 2020 15:47:03 +0300 Асенова крепост АД - Уведомление за срок за подаване на информация https://www.investor.bg/files/bulletin/3c81407cd20298b7b8e12b47ee4b011e.pdf Асенова крепост АД - Уведомление за срок за подаване на информация https://www.investor.bg/files/bulletin/3c81407cd20298b7b8e12b47ee4b011e.pdf Mon, 30 Mar 2020 15:14:08 +0300 Диагностично консултативен център 1 - Ямбол ЕООД - Декларация чл. 100 ал. 4, т. 4 б https://www.investor.bg/files/bulletin/15e003abd883f626a29e5945119ac7ba.4,т.4 б.б(1).doc Диагностично консултативен център 1 - Ямбол ЕООД - Декларация чл. 100 ал. 4, т. 4 б https://www.investor.bg/files/bulletin/15e003abd883f626a29e5945119ac7ba.4,т.4 б.б(1).doc Mon, 30 Mar 2020 15:14:08 +0300 Диагностично консултативен център 1 - Ямбол ЕООД - Справки по образец https://www.investor.bg/files/bulletin/9a3ecbbb963f9e07d4bd0a0bc4a0eb26.xls Диагностично консултативен център 1 - Ямбол ЕООД - Справки по образец https://www.investor.bg/files/bulletin/9a3ecbbb963f9e07d4bd0a0bc4a0eb26.xls Mon, 30 Mar 2020 15:13:07 +0300 Диагностично консултативен център 1 - Ямбол ЕООД - Доклад https://www.investor.bg/files/bulletin/457927854961e49689fa9e95145b2dc3.pdf Диагностично консултативен център 1 - Ямбол ЕООД - Доклад https://www.investor.bg/files/bulletin/457927854961e49689fa9e95145b2dc3.pdf Mon, 30 Mar 2020 15:13:07 +0300 Диагностично консултативен център 1 - Ямбол ЕООД - Допълнителна информация https://www.investor.bg/files/bulletin/2336d9d3fc0b09108618065f29e29fba.DOC Диагностично консултативен център 1 - Ямбол ЕООД - Допълнителна информация https://www.investor.bg/files/bulletin/2336d9d3fc0b09108618065f29e29fba.DOC Mon, 30 Mar 2020 15:13:07 +0300 Диагностично консултативен център 1 - Ямбол ЕООД - Декларация чл. 100 ал.4, т.4а https://www.investor.bg/files/bulletin/13a4b037f512f781048d82ad4b0632b4.4,т.4 б.а(2).doc Диагностично консултативен център 1 - Ямбол ЕООД - Декларация чл. 100 ал.4, т.4а https://www.investor.bg/files/bulletin/13a4b037f512f781048d82ad4b0632b4.4,т.4 б.а(2).doc Mon, 30 Mar 2020 15:02:16 +0300 ФАР АД - Уведомление относно ГФО за 2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/6f159007732abd54931bd3e6bc4651be.FAR.GFO.pdf ФАР АД - Уведомление относно ГФО за 2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/6f159007732abd54931bd3e6bc4651be.FAR.GFO.pdf Mon, 30 Mar 2020 14:12:02 +0300 Розахим АД - Уведомление за годишни отчети https://www.investor.bg/files/bulletin/92446d2913362d21fe8b90b037aebebf.pdf Розахим АД - Уведомление за годишни отчети https://www.investor.bg/files/bulletin/92446d2913362d21fe8b90b037aebebf.pdf Mon, 30 Mar 2020 14:05:26 +0300 Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ - Уведомление до КФН https://www.investor.bg/files/bulletin/132be24aa353fbd5bbd830cdc22f6d58.pdf Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ - Уведомление до КФН https://www.investor.bg/files/bulletin/132be24aa353fbd5bbd830cdc22f6d58.pdf Mon, 30 Mar 2020 13:39:18 +0300 ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 30.03.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/d9c0113d924687ba36562d19a65a1dd5.pdf ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 30.03.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/d9c0113d924687ba36562d19a65a1dd5.pdf Mon, 30 Mar 2020 13:38:46 +0300 ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 30.03.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/9d2f54147096c2cd123209ad9efd2fa8.pdf ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 30.03.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/9d2f54147096c2cd123209ad9efd2fa8.pdf Mon, 30 Mar 2020 13:38:06 +0300 ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 30.03.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/dadfe01e09cf0c74c59e0f6dbe7def2f.pdf ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 30.03.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/dadfe01e09cf0c74c59e0f6dbe7def2f.pdf Mon, 30 Mar 2020 13:37:29 +0300 ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 30.03.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/19c84575af9e508057186beb87ef8269.pdf ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 30.03.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/19c84575af9e508057186beb87ef8269.pdf Mon, 30 Mar 2020 13:27:00 +0300 Актив Пропъртис АДСИЦ - Одитиран Годишен финансов отчет на “Актив Сървисиз” ЕООД за 2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/e7c7addfa4e79cddfd8119d39dd2d346.pdf Актив Пропъртис АДСИЦ - Одитиран Годишен финансов отчет на “Актив Сървисиз” ЕООД за 2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/e7c7addfa4e79cddfd8119d39dd2d346.pdf Mon, 30 Mar 2020 13:27:00 +0300 Актив Пропъртис АДСИЦ - Доклад за дейността на „Актив Сървисиз“ ЕООД за 2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/9684beecac9981871819fd0a4334abca.pdf Актив Пропъртис АДСИЦ - Доклад за дейността на „Актив Сървисиз“ ЕООД за 2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/9684beecac9981871819fd0a4334abca.pdf Mon, 30 Mar 2020 13:27:00 +0300 Актив Пропъртис АДСИЦ - Одиторски доклад до едноличния собственик на „Актив Сървисиз” ЕООД https://www.investor.bg/files/bulletin/ab129b0b1b4f361312921fa04265e3b6.pdf Актив Пропъртис АДСИЦ - Одиторски доклад до едноличния собственик на „Актив Сървисиз” ЕООД https://www.investor.bg/files/bulletin/ab129b0b1b4f361312921fa04265e3b6.pdf Mon, 30 Mar 2020 13:25:26 +0300 Актив Пропъртис АДСИЦ - Карта за оценка на корпоративното управление за 2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/e4d4d482e8af155262b71867c5becbe1.xlsx Актив Пропъртис АДСИЦ - Карта за оценка на корпоративното управление за 2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/e4d4d482e8af155262b71867c5becbe1.xlsx Mon, 30 Mar 2020 13:25:26 +0300 Актив Пропъртис АДСИЦ - Доклад за прилагане на политиката за възнаграждение за членовете на Съвета на директорите на “Актив Пропъртис” АДСИЦ за 2019 г.; https://www.investor.bg/files/bulletin/5123c7900b8699f291b91b6fcf66e5cc.pdf Актив Пропъртис АДСИЦ - Доклад за прилагане на политиката за възнаграждение за членовете на Съвета на директорите на “Актив Пропъртис” АДСИЦ за 2019 г.; https://www.investor.bg/files/bulletin/5123c7900b8699f291b91b6fcf66e5cc.pdf Mon, 30 Mar 2020 13:25:26 +0300 Актив Пропъртис АДСИЦ - Годишен финансов отчет “Актив Пропъртис” АДСИЦ за 2019 г. на английски език https://www.investor.bg/files/bulletin/31b649774f156de77a6dacd14590cbd6.xls Актив Пропъртис АДСИЦ - Годишен финансов отчет “Актив Пропъртис” АДСИЦ за 2019 г. на английски език https://www.investor.bg/files/bulletin/31b649774f156de77a6dacd14590cbd6.xls Mon, 30 Mar 2020 13:23:17 +0300 Актив Пропъртис АДСИЦ - Декларация по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК https://www.investor.bg/files/bulletin/0e5f8701f952f655baae5a9da2a1c7c3.4, t.PDF Актив Пропъртис АДСИЦ - Декларация по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК https://www.investor.bg/files/bulletin/0e5f8701f952f655baae5a9da2a1c7c3.4, t.PDF Mon, 30 Mar 2020 13:23:17 +0300 Актив Пропъртис АДСИЦ - Декларация по чл.100н, ал. 8 от ЗППЦК https://www.investor.bg/files/bulletin/a3b4ea619b52a73bca425a2938d83352.PDF Актив Пропъртис АДСИЦ - Декларация по чл.100н, ал. 8 от ЗППЦК https://www.investor.bg/files/bulletin/a3b4ea619b52a73bca425a2938d83352.PDF Mon, 30 Mar 2020 13:23:17 +0300 Актив Пропъртис АДСИЦ - Справки по образец за 2019 г., определен от заместник-председателя на КФН https://www.investor.bg/files/bulletin/427bb7e8b1c313d811016954caf7c8b9.xlsx Актив Пропъртис АДСИЦ - Справки по образец за 2019 г., определен от заместник-председателя на КФН https://www.investor.bg/files/bulletin/427bb7e8b1c313d811016954caf7c8b9.xlsx Mon, 30 Mar 2020 13:21:56 +0300 Актив Пропъртис АДСИЦ - Одиторски доклад до акционерите на „Актив Пропъртис” АДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/841eeb75f1788614df059dfb6c1179b0.pdf Актив Пропъртис АДСИЦ - Одиторски доклад до акционерите на „Актив Пропъртис” АДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/841eeb75f1788614df059dfb6c1179b0.pdf Mon, 30 Mar 2020 13:21:56 +0300 Актив Пропъртис АДСИЦ - Доклад за дейността през 2019 г. със съдържание съгласно чл.100н, ал.4, т.2 от ЗППЦК, ведно с Информация по Приложение №11 от Наредба №2 за 2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/574c080544c9896f8a94a8cf63f6d85f.pdf Актив Пропъртис АДСИЦ - Доклад за дейността през 2019 г. със съдържание съгласно чл.100н, ал.4, т.2 от ЗППЦК, ведно с Информация по Приложение №11 от Наредба №2 за 2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/574c080544c9896f8a94a8cf63f6d85f.pdf Mon, 30 Mar 2020 13:21:56 +0300 Актив Пропъртис АДСИЦ - Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК https://www.investor.bg/files/bulletin/6c4bfa1c53b15e15e0f994a995683dac.4, t.pdf Актив Пропъртис АДСИЦ - Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК https://www.investor.bg/files/bulletin/6c4bfa1c53b15e15e0f994a995683dac.4, t.pdf Mon, 30 Mar 2020 13:20:08 +0300 Актив Пропъртис АДСИЦ - Придружително писмо https://www.investor.bg/files/bulletin/e7696f8bb147389e7954d9d5593d228a.PDF Актив Пропъртис АДСИЦ - Придружително писмо https://www.investor.bg/files/bulletin/e7696f8bb147389e7954d9d5593d228a.PDF Mon, 30 Mar 2020 13:20:08 +0300 Актив Пропъртис АДСИЦ - Одитиран годишен финансов отчет на “Актив Пропъртис” АДСИЦ за 2019 г. изготвен съгласно МСС https://www.investor.bg/files/bulletin/949c2d69544898ae1156919fda712e06.PDF Актив Пропъртис АДСИЦ - Одитиран годишен финансов отчет на “Актив Пропъртис” АДСИЦ за 2019 г. изготвен съгласно МСС https://www.investor.bg/files/bulletin/949c2d69544898ae1156919fda712e06.PDF Mon, 30 Mar 2020 13:20:08 +0300 Актив Пропъртис АДСИЦ - Пояснителни бележки към одитирания годишен финансов отчет на “Актив Пропъртис” АДСИЦ за 2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/43d3465658b2ec1bcbc1a2b7242746be.pdf Актив Пропъртис АДСИЦ - Пояснителни бележки към одитирания годишен финансов отчет на “Актив Пропъртис” АДСИЦ за 2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/43d3465658b2ec1bcbc1a2b7242746be.pdf Mon, 30 Mar 2020 13:12:43 +0300 ИД Надежда АД - Уведомление финансови отчети https://www.investor.bg/files/bulletin/93627c2482fad2767cc5b92b94da510d.pdf ИД Надежда АД - Уведомление финансови отчети https://www.investor.bg/files/bulletin/93627c2482fad2767cc5b92b94da510d.pdf Mon, 30 Mar 2020 12:50:22 +0300 Валор Пропъртис АДСИЦ - Уведомление финансови отчети https://www.investor.bg/files/bulletin/3936a18987e06c1a0485df3bb3bad222.pdf Валор Пропъртис АДСИЦ - Уведомление финансови отчети https://www.investor.bg/files/bulletin/3936a18987e06c1a0485df3bb3bad222.pdf Mon, 30 Mar 2020 12:50:04 +0300 ДФ С-БОНДС - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ С-БОНДС, изчислена на 30.03.2020г. по оценка на активи към 27.03.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/d4fbbab52dde9b6a2661f814af8c42ab.pdf ДФ С-БОНДС - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ С-БОНДС, изчислена на 30.03.2020г. по оценка на активи към 27.03.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/d4fbbab52dde9b6a2661f814af8c42ab.pdf Mon, 30 Mar 2020 12:49:30 +0300 ДФ С-МИКС - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ С-МИКС, изчислена на 30.03.2020г. по оценка на активи към 27.03.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/da9649e03353a289832fc44faedefef9.pdf ДФ С-МИКС - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ С-МИКС, изчислена на 30.03.2020г. по оценка на активи към 27.03.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/da9649e03353a289832fc44faedefef9.pdf Mon, 30 Mar 2020 12:48:51 +0300 ДФ Капман Фикс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Фикс, изчислена на 30.03.2020г. по оценка на активи към 27.03.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/cbb11c1d78ee2e19e9155b31658c9c92.pdf ДФ Капман Фикс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Фикс, изчислена на 30.03.2020г. по оценка на активи към 27.03.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/cbb11c1d78ee2e19e9155b31658c9c92.pdf Mon, 30 Mar 2020 12:48:23 +0300 ИД Надежда АД - Уведомление финансови отчети https://www.investor.bg/files/bulletin/f26153421a8f4f4631a9a4777961c4e4.pdf ИД Надежда АД - Уведомление финансови отчети https://www.investor.bg/files/bulletin/f26153421a8f4f4631a9a4777961c4e4.pdf Mon, 30 Mar 2020 12:48:16 +0300 ДФ Капман Макс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Макс, изчислена на 30.03.2020г. по оценка на активи към 27.03.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/87d1c2710d3d0e1e065138437f7c0c41.pdf ДФ Капман Макс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Макс, изчислена на 30.03.2020г. по оценка на активи към 27.03.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/87d1c2710d3d0e1e065138437f7c0c41.pdf Mon, 30 Mar 2020 12:47:27 +0300 ДФ Капман Капитал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Капитал, изчислена на 30.03.2020г. по оценка на активи към 27.03.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/5c419a2bd4274bee95c8a76b3d71c9f5.pdf ДФ Капман Капитал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Капитал, изчислена на 30.03.2020г. по оценка на активи към 27.03.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/5c419a2bd4274bee95c8a76b3d71c9f5.pdf Mon, 30 Mar 2020 12:17:29 +0300 Дебитум инвест АДСИЦ - Относно годишен финансов отчет за 2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/119c5a65c8de414659d779596ddd55a5.pdf Дебитум инвест АДСИЦ - Относно годишен финансов отчет за 2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/119c5a65c8de414659d779596ddd55a5.pdf Mon, 30 Mar 2020 11:59:43 +0300 ДФ Селект Регионал - Годишен доклад за дейността и годишен финансов отчет към 31.12.2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/6ca393c17b384a4980b36586e234ac57.pdf ДФ Селект Регионал - Годишен доклад за дейността и годишен финансов отчет към 31.12.2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/6ca393c17b384a4980b36586e234ac57.pdf Mon, 30 Mar 2020 11:59:16 +0300 ДФ Селект Дивидент - Годишен доклад за дейността и годишен финансов отчет към 31.12.2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/9fde9e73ca660f5fdcb42d28da85ece0.pdf ДФ Селект Дивидент - Годишен доклад за дейността и годишен финансов отчет към 31.12.2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/9fde9e73ca660f5fdcb42d28da85ece0.pdf Mon, 30 Mar 2020 11:58:42 +0300 ДФ Селект Облигации - Годишен доклад за дейността и годишен финансов отчет към 31.12.2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/527636ac0705a15856ec961b266445a2.pdf ДФ Селект Облигации - Годишен доклад за дейността и годишен финансов отчет към 31.12.2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/527636ac0705a15856ec961b266445a2.pdf Mon, 30 Mar 2020 11:58:10 +0300 ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 27.03.2020 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/aaf675e5e8a17e143944ed2d4c5f4537.doc ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 27.03.2020 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/aaf675e5e8a17e143944ed2d4c5f4537.doc Mon, 30 Mar 2020 11:58:04 +0300 ДФ Селект Баланс - Годишен доклад за дейността и годишен финансов отчет към 31.12.2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/2eb6e68d1e59f7b4a9be785ec704c281.pdf ДФ Селект Баланс - Годишен доклад за дейността и годишен финансов отчет към 31.12.2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/2eb6e68d1e59f7b4a9be785ec704c281.pdf Mon, 30 Mar 2020 11:57:30 +0300 ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 27.03.2020 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/a3f190f1323fcf8bc3bf520c29954bf8.doc ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 27.03.2020 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/a3f190f1323fcf8bc3bf520c29954bf8.doc Mon, 30 Mar 2020 11:01:38 +0300 Българска Холдингова Компания АД - Декларации от отговорните лица https://www.investor.bg/files/bulletin/66d0f987a27b725d4087d1400086fadf.pdf Българска Холдингова Компания АД - Декларации от отговорните лица https://www.investor.bg/files/bulletin/66d0f987a27b725d4087d1400086fadf.pdf Mon, 30 Mar 2020 11:01:38 +0300 Българска Холдингова Компания АД - Доклад относно политиката за възнагражденията https://www.investor.bg/files/bulletin/a001ce32a91426f60e8f97e2e786f1db.doc Българска Холдингова Компания АД - Доклад относно политиката за възнагражденията https://www.investor.bg/files/bulletin/a001ce32a91426f60e8f97e2e786f1db.doc Mon, 30 Mar 2020 11:00:35 +0300 Българска Холдингова Компания АД - Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2 https://www.investor.bg/files/bulletin/482b9396da81a9a20e0d76bfa2832fb4.doc Българска Холдингова Компания АД - Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2 https://www.investor.bg/files/bulletin/482b9396da81a9a20e0d76bfa2832fb4.doc Mon, 30 Mar 2020 11:00:35 +0300 Българска Холдингова Компания АД - Декларация за корпоративно управление https://www.investor.bg/files/bulletin/b47df1579041fb9a98e938029fe582ba.doc Българска Холдингова Компания АД - Декларация за корпоративно управление https://www.investor.bg/files/bulletin/b47df1579041fb9a98e938029fe582ba.doc Mon, 30 Mar 2020 11:00:35 +0300 Българска Холдингова Компания АД - Декларация от одитора по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК https://www.investor.bg/files/bulletin/ef414c6853f347964ced9e910d83df30.pdf Българска Холдингова Компания АД - Декларация от одитора по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК https://www.investor.bg/files/bulletin/ef414c6853f347964ced9e910d83df30.pdf Mon, 30 Mar 2020 10:58:56 +0300 Българска Холдингова Компания АД - Годишен доклад за дейността съгласно Приложение № 10 от Наредба 2 https://www.investor.bg/files/bulletin/0f4bb636aa7cf367f071a8682f2692ae.pdf Българска Холдингова Компания АД - Годишен доклад за дейността съгласно Приложение № 10 от Наредба 2 https://www.investor.bg/files/bulletin/0f4bb636aa7cf367f071a8682f2692ae.pdf Mon, 30 Mar 2020 10:58:56 +0300 Българска Холдингова Компания АД - Декларации от отговорните лица https://www.investor.bg/files/bulletin/0f2d56ca764a11621d75cc45dd0cce22.pdf Българска Холдингова Компания АД - Декларации от отговорните лица https://www.investor.bg/files/bulletin/0f2d56ca764a11621d75cc45dd0cce22.pdf Mon, 30 Mar 2020 10:58:56 +0300 Българска Холдингова Компания АД - Форми на финансови отчети https://www.investor.bg/files/bulletin/d122812fb148dc0c3e6ac22a6c5e56c9.xls Българска Холдингова Компания АД - Форми на финансови отчети https://www.investor.bg/files/bulletin/d122812fb148dc0c3e6ac22a6c5e56c9.xls Mon, 30 Mar 2020 10:57:48 +0300 Българска Холдингова Компания АД - Заверен от регистриран одитор финансов отчет https://www.investor.bg/files/bulletin/9faf32f65d0a528e602e096b1dfbaa38.pdf Българска Холдингова Компания АД - Заверен от регистриран одитор финансов отчет https://www.investor.bg/files/bulletin/9faf32f65d0a528e602e096b1dfbaa38.pdf Mon, 30 Mar 2020 10:57:48 +0300 Българска Холдингова Компания АД - Одиторски доклад https://www.investor.bg/files/bulletin/345033eab22d61500c31f2f3401cf798.pdf Българска Холдингова Компания АД - Одиторски доклад https://www.investor.bg/files/bulletin/345033eab22d61500c31f2f3401cf798.pdf Mon, 30 Mar 2020 10:57:48 +0300 Българска Холдингова Компания АД - Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет https://www.investor.bg/files/bulletin/141d9e6bc17430d5a328eb2df2aae51d.pdf Българска Холдингова Компания АД - Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет https://www.investor.bg/files/bulletin/141d9e6bc17430d5a328eb2df2aae51d.pdf Mon, 30 Mar 2020 10:30:09 +0300 ПФБК Восток - Годишен финансов отчет за 2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/0073aa59a457d60dd596be50b0bb60df.zip ПФБК Восток - Годишен финансов отчет за 2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/0073aa59a457d60dd596be50b0bb60df.zip Mon, 30 Mar 2020 10:29:47 +0300 ДФ ПИБ Гарант - Годишен финансов отчет за 2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/a6db39588484ee3f33bb1a77bdf03e72.zip ДФ ПИБ Гарант - Годишен финансов отчет за 2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/a6db39588484ee3f33bb1a77bdf03e72.zip Mon, 30 Mar 2020 10:29:24 +0300 ДФ ПИБ Класик - Годишен финансов отчет за 2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/9bb227fa07a83ba7e01a41f0578ec1dd.zip ДФ ПИБ Класик - Годишен финансов отчет за 2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/9bb227fa07a83ba7e01a41f0578ec1dd.zip Mon, 30 Mar 2020 10:29:04 +0300 ДФ ПИБ Авангард - Годишен финансов отчет за 2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/6f473a0b6804a7939226d49eca28ad96.zip ДФ ПИБ Авангард - Годишен финансов отчет за 2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/6f473a0b6804a7939226d49eca28ad96.zip Mon, 30 Mar 2020 10:08:07 +0300 ДФ Прайм Асетс - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Прайм Асетс https://www.investor.bg/files/bulletin/d4919e2da6efacf00f0f052048149dcc.pdf ДФ Прайм Асетс - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Прайм Асетс https://www.investor.bg/files/bulletin/d4919e2da6efacf00f0f052048149dcc.pdf Mon, 30 Mar 2020 10:07:54 +0300 ДФ Куест Вижън - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Куест Вижън https://www.investor.bg/files/bulletin/2a4f1f45d207bc130c1081e11f58453c.pdf ДФ Куест Вижън - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Куест Вижън https://www.investor.bg/files/bulletin/2a4f1f45d207bc130c1081e11f58453c.pdf Mon, 30 Mar 2020 09:34:33 +0300 ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 30.03.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/c68975a8f82284d436d6fded2634e3bf.pdf ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 30.03.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/c68975a8f82284d436d6fded2634e3bf.pdf Mon, 30 Mar 2020 09:34:30 +0300 ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 30.03.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/cff10b956d599ebce5129b8f00e4d241.pdf ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 30.03.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/cff10b956d599ebce5129b8f00e4d241.pdf Mon, 30 Mar 2020 09:34:27 +0300 ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 30.03.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/7f7bdf39fa06f004b52add547d383bb4.pdf ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 30.03.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/7f7bdf39fa06f004b52add547d383bb4.pdf Sun, 29 Mar 2020 21:50:33 +0300 Тодоров АД - Уведомление по чл.148б от ЗППЦК https://www.investor.bg/files/bulletin/af7366d4972455f54aa7e656f38cb442.pdf Тодоров АД - Уведомление по чл.148б от ЗППЦК https://www.investor.bg/files/bulletin/af7366d4972455f54aa7e656f38cb442.pdf Sun, 29 Mar 2020 11:58:46 +0300 Емирейтс Пропъртис АДСИЦ - ГФО за 2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/454d9049a7bc5cf2868adee61fcdef16.ГФО.pdf Емирейтс Пропъртис АДСИЦ - ГФО за 2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/454d9049a7bc5cf2868adee61fcdef16.ГФО.pdf Sun, 29 Mar 2020 11:58:46 +0300 Емирейтс Пропъртис АДСИЦ - Декларации и информация https://www.investor.bg/files/bulletin/81f83d21d9f5a381389fd52b501b19f5.D&I.pdf Емирейтс Пропъртис АДСИЦ - Декларации и информация https://www.investor.bg/files/bulletin/81f83d21d9f5a381389fd52b501b19f5.D&I.pdf Sun, 29 Mar 2020 11:58:46 +0300 Емирейтс Пропъртис АДСИЦ - ГД и Приложение https://www.investor.bg/files/bulletin/2ed299be3d5be137382e92a0776313b4.pdf Емирейтс Пропъртис АДСИЦ - ГД и Приложение https://www.investor.bg/files/bulletin/2ed299be3d5be137382e92a0776313b4.pdf Sun, 29 Mar 2020 11:58:46 +0300 Емирейтс Пропъртис АДСИЦ - Доклад на одитора https://www.investor.bg/files/bulletin/d055fcc48d92cc9508ced37f9dbbacb3.pdf Емирейтс Пропъртис АДСИЦ - Доклад на одитора https://www.investor.bg/files/bulletin/d055fcc48d92cc9508ced37f9dbbacb3.pdf Sun, 29 Mar 2020 11:58:46 +0300 Емирейтс Пропъртис АДСИЦ - Приложение 9 https://www.investor.bg/files/bulletin/59faf5c7c44807592f3f5647d9940df6.pdf Емирейтс Пропъртис АДСИЦ - Приложение 9 https://www.investor.bg/files/bulletin/59faf5c7c44807592f3f5647d9940df6.pdf Sun, 29 Mar 2020 11:58:46 +0300 Емирейтс Пропъртис АДСИЦ - Справки КФН https://www.investor.bg/files/bulletin/4ba602af6b401c8622c04e379a577525.pdf Емирейтс Пропъртис АДСИЦ - Справки КФН https://www.investor.bg/files/bulletin/4ba602af6b401c8622c04e379a577525.pdf Sun, 29 Mar 2020 11:58:46 +0300 Емирейтс Пропъртис АДСИЦ - Приложение към ГФО за 2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/940aacc77e8281b75e34db232be20207.pdf Емирейтс Пропъртис АДСИЦ - Приложение към ГФО за 2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/940aacc77e8281b75e34db232be20207.pdf Sun, 29 Mar 2020 11:58:46 +0300 Емирейтс Пропъртис АДСИЦ - Програма https://www.investor.bg/files/bulletin/59487ceb4ac0aa32a1dbbae0d01ccf56.pdf Емирейтс Пропъртис АДСИЦ - Програма https://www.investor.bg/files/bulletin/59487ceb4ac0aa32a1dbbae0d01ccf56.pdf Fri, 27 Mar 2020 19:48:19 +0200 Монбат АД - Монбат АД https://www.investor.bg/files/bulletin/32ddcce32dac1c0823e60de0b674b6d7.docx.p7s Монбат АД - Монбат АД https://www.investor.bg/files/bulletin/32ddcce32dac1c0823e60de0b674b6d7.docx.p7s Fri, 27 Mar 2020 16:43:48 +0200 Индустриален Холдинг България АД - Годишен неконсолидиран отчет 2019 Индустриален холдинг България АД - съдържание https://www.investor.bg/files/bulletin/358b1e70fecfcf72e3c0cafca532fccd.doc Индустриален Холдинг България АД - Годишен неконсолидиран отчет 2019 Индустриален холдинг България АД - съдържание https://www.investor.bg/files/bulletin/358b1e70fecfcf72e3c0cafca532fccd.doc Fri, 27 Mar 2020 16:43:48 +0200 Индустриален Холдинг България АД - Годишен неконсолидиран отчет 2019 Индустриален холдинг България АД - заверен финансов отчет https://www.investor.bg/files/bulletin/d94dba3fc60c5010034c7cc7642a095d.pdf.p7s Индустриален Холдинг България АД - Годишен неконсолидиран отчет 2019 Индустриален холдинг България АД - заверен финансов отчет https://www.investor.bg/files/bulletin/d94dba3fc60c5010034c7cc7642a095d.pdf.p7s Fri, 27 Mar 2020 16:43:48 +0200 Индустриален Холдинг България АД - Годишен неконсолидиран отчет 2019 Индустриален холдинг България АД - одиторски доклад https://www.investor.bg/files/bulletin/2f607988a0281031c01cbec3cae75eb5.pdf.p7s Индустриален Холдинг България АД - Годишен неконсолидиран отчет 2019 Индустриален холдинг България АД - одиторски доклад https://www.investor.bg/files/bulletin/2f607988a0281031c01cbec3cae75eb5.pdf.p7s Fri, 27 Mar 2020 16:43:48 +0200 Индустриален Холдинг България АД - Годишен неконсолидиран отчет 2019 Индустриален холдинг България АД - доклад за дейността https://www.investor.bg/files/bulletin/c5c1fbfbc70ee6b339666e805ea2e26f.pdf.p7s Индустриален Холдинг България АД - Годишен неконсолидиран отчет 2019 Индустриален холдинг България АД - доклад за дейността https://www.investor.bg/files/bulletin/c5c1fbfbc70ee6b339666e805ea2e26f.pdf.p7s Fri, 27 Mar 2020 16:43:48 +0200 Индустриален Холдинг България АД - Годишен неконсолидиран отчет 2019 Индустриален холдинг България АД - Отчет "спазвай или обяснявай" https://www.investor.bg/files/bulletin/908c7c4d772ff386f39ae023a9f96572.pdf.p7s Индустриален Холдинг България АД - Годишен неконсолидиран отчет 2019 Индустриален холдинг България АД - Отчет "спазвай или обяснявай" https://www.investor.bg/files/bulletin/908c7c4d772ff386f39ae023a9f96572.pdf.p7s Fri, 27 Mar 2020 16:43:48 +0200 Индустриален Холдинг България АД - Годишен неконсолидиран отчет 2019 Индустриален холдинг България АД - Приложение 11 https://www.investor.bg/files/bulletin/36a928a71064dc834182ce934e3f94c3.pdf.p7s Индустриален Холдинг България АД - Годишен неконсолидиран отчет 2019 Индустриален холдинг България АД - Приложение 11 https://www.investor.bg/files/bulletin/36a928a71064dc834182ce934e3f94c3.pdf.p7s Fri, 27 Mar 2020 16:43:48 +0200 Индустриален Холдинг България АД - Годишен неконсолидиран отчет 2019 Индустриален холдинг България АД - Форми КФН https://www.investor.bg/files/bulletin/1969ffe44d2df288643c18afdab2550d.xls.p7s Индустриален Холдинг България АД - Годишен неконсолидиран отчет 2019 Индустриален холдинг България АД - Форми КФН https://www.investor.bg/files/bulletin/1969ffe44d2df288643c18afdab2550d.xls.p7s Fri, 27 Mar 2020 16:43:48 +0200 Индустриален Холдинг България АД - Годишен неконсолидиран отчет 2019 Индустриален холдинг България АД - доклад по политиката за възнагражденията https://www.investor.bg/files/bulletin/1a06c3e5a4d066f5b605a09023d91dda.pdf.p7s Индустриален Холдинг България АД - Годишен неконсолидиран отчет 2019 Индустриален холдинг България АД - доклад по политиката за възнагражденията https://www.investor.bg/files/bulletin/1a06c3e5a4d066f5b605a09023d91dda.pdf.p7s Fri, 27 Mar 2020 16:43:48 +0200 Индустриален Холдинг България АД - Годишен неконсолидиран отчет 2019 Индустриален холдинг България АД - Карта за оценка на корпоративното управление https://www.investor.bg/files/bulletin/6f439bdaaa00c0a59a2cacc1a62f4a6b.xls Индустриален Холдинг България АД - Годишен неконсолидиран отчет 2019 Индустриален холдинг България АД - Карта за оценка на корпоративното управление https://www.investor.bg/files/bulletin/6f439bdaaa00c0a59a2cacc1a62f4a6b.xls Fri, 27 Mar 2020 16:43:48 +0200 Индустриален Холдинг България АД - Годишен неконсолидиран отчет 2019 Индустриален холдинг България АД - Декларация 1 https://www.investor.bg/files/bulletin/3963c4eb8eed00fbb8086d1d4f4e216a.pdf.p7s Индустриален Холдинг България АД - Годишен неконсолидиран отчет 2019 Индустриален холдинг България АД - Декларация 1 https://www.investor.bg/files/bulletin/3963c4eb8eed00fbb8086d1d4f4e216a.pdf.p7s Fri, 27 Mar 2020 16:43:48 +0200 Индустриален Холдинг България АД - Годишен неконсолидиран отчет 2019 Индустриален холдинг България АД - Декларация 2 https://www.investor.bg/files/bulletin/1b556f9bd179159122fb51c5b9faf2cc.pdf.p7s Индустриален Холдинг България АД - Годишен неконсолидиран отчет 2019 Индустриален холдинг България АД - Декларация 2 https://www.investor.bg/files/bulletin/1b556f9bd179159122fb51c5b9faf2cc.pdf.p7s Fri, 27 Mar 2020 16:43:48 +0200 Индустриален Холдинг България АД - Годишен неконсолидиран отчет 2019 Индустриален холдинг България АД - Декларация 3 https://www.investor.bg/files/bulletin/f71a93bfbaa4053d8ce2ae0b4402747f.pdf.p7s Индустриален Холдинг България АД - Годишен неконсолидиран отчет 2019 Индустриален холдинг България АД - Декларация 3 https://www.investor.bg/files/bulletin/f71a93bfbaa4053d8ce2ae0b4402747f.pdf.p7s Fri, 27 Mar 2020 16:43:48 +0200 Индустриален Холдинг България АД - Годишен неконсолидиран отчет 2019 Индустриален холдинг България АД - Декларация АФА ООД https://www.investor.bg/files/bulletin/3cf49bbbb90b09f15aa60e983493d066.pdf.p7s Индустриален Холдинг България АД - Годишен неконсолидиран отчет 2019 Индустриален холдинг България АД - Декларация АФА ООД https://www.investor.bg/files/bulletin/3cf49bbbb90b09f15aa60e983493d066.pdf.p7s Fri, 27 Mar 2020 15:32:03 +0200 Асенова крепост АД - Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета https://www.investor.bg/files/bulletin/ff411e4b80651c5d49cf58a0df038d8d.pdf Асенова крепост АД - Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета https://www.investor.bg/files/bulletin/ff411e4b80651c5d49cf58a0df038d8d.pdf Fri, 27 Mar 2020 15:32:03 +0200 Асенова крепост АД - Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета https://www.investor.bg/files/bulletin/68408e18949bc63504f1dd77b9585f74.pdf Асенова крепост АД - Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета https://www.investor.bg/files/bulletin/68408e18949bc63504f1dd77b9585f74.pdf Fri, 27 Mar 2020 15:09:52 +0200 ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/6070778dad3684e3ec2c65bef918bcf3.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/6070778dad3684e3ec2c65bef918bcf3.rtf Fri, 27 Mar 2020 15:09:18 +0200 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/6c3c6470df3044957476b3bc7464ad8b.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/6c3c6470df3044957476b3bc7464ad8b.rtf Fri, 27 Mar 2020 15:09:00 +0200 ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/78c35edd491c239a317a789a60ffdd3a.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/78c35edd491c239a317a789a60ffdd3a.rtf Fri, 27 Mar 2020 15:08:34 +0200 ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/75107f956689fe35fd3f562ddfa5c464.rtf ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/75107f956689fe35fd3f562ddfa5c464.rtf Fri, 27 Mar 2020 15:08:02 +0200 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/a30ac58932e33f532587071346dc0604.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/a30ac58932e33f532587071346dc0604.rtf Fri, 27 Mar 2020 15:07:34 +0200 ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/b970b186734933a592d8b3ad44423398.rtf ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/b970b186734933a592d8b3ad44423398.rtf Fri, 27 Mar 2020 14:45:14 +0200 ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 27.03.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/8a4af7cbcd405db9191c58eccb309da6.pdf ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 27.03.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/8a4af7cbcd405db9191c58eccb309da6.pdf Fri, 27 Mar 2020 14:44:38 +0200 ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 27.03.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/cd165a6218e0fb3cf28bda109a73dfa7.pdf ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 27.03.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/cd165a6218e0fb3cf28bda109a73dfa7.pdf Fri, 27 Mar 2020 14:43:58 +0200 ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 27.03.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/a208a1e1505bde4bbc9d4b2526c433a8.pdf ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 27.03.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/a208a1e1505bde4bbc9d4b2526c433a8.pdf Fri, 27 Mar 2020 14:43:16 +0200 ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 27.03.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/3357a896b69f02f68b11a4aadc660cd9.pdf ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 27.03.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/3357a896b69f02f68b11a4aadc660cd9.pdf Fri, 27 Mar 2020 14:12:03 +0200 Премиер Фонд АДСИЦ - Становище на СД на ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ на основание чл.151, ал.5 от ЗППЦК https://www.investor.bg/files/bulletin/c21b37be1b082e7d068cbc06c980da5f.pdf Премиер Фонд АДСИЦ - Становище на СД на ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ на основание чл.151, ал.5 от ЗППЦК https://www.investor.bg/files/bulletin/c21b37be1b082e7d068cbc06c980da5f.pdf Fri, 27 Mar 2020 14:12:01 +0200 Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ (Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ) - Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК https://www.investor.bg/files/bulletin/b21206d9a3bcf07d8d691881938ce8c1.4, t.pdf Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ (Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ) - Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК https://www.investor.bg/files/bulletin/b21206d9a3bcf07d8d691881938ce8c1.4, t.pdf Fri, 27 Mar 2020 14:12:01 +0200 Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ (Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ) - Декларация за корпоративно управление https://www.investor.bg/files/bulletin/a9c6328dd1bf2ced7819305a244a7deb.pdf Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ (Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ) - Декларация за корпоративно управление https://www.investor.bg/files/bulletin/a9c6328dd1bf2ced7819305a244a7deb.pdf Fri, 27 Mar 2020 14:12:01 +0200 Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ (Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ) - Информация по чл.41, ал.1, т.7 от наредба 2-2013 https://www.investor.bg/files/bulletin/61a3906bb988eb31877f3ec5b8b73096.pdf Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ (Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ) - Информация по чл.41, ал.1, т.7 от наредба 2-2013 https://www.investor.bg/files/bulletin/61a3906bb988eb31877f3ec5b8b73096.pdf Fri, 27 Mar 2020 14:09:45 +0200 Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ (Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ) - Информация по приложение 11 към наредба 2 https://www.investor.bg/files/bulletin/4c9fc3246f0cf394ec78ae7e6d734c7c.pdf Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ (Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ) - Информация по приложение 11 към наредба 2 https://www.investor.bg/files/bulletin/4c9fc3246f0cf394ec78ae7e6d734c7c.pdf Fri, 27 Mar 2020 14:09:45 +0200 Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ (Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ) - Декларация по чл.40н, ал.1, т.1 и т.2 от Знфо https://www.investor.bg/files/bulletin/7a7b4285c4136125c278c50deae84399.pdf Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ (Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ) - Декларация по чл.40н, ал.1, т.1 и т.2 от Знфо https://www.investor.bg/files/bulletin/7a7b4285c4136125c278c50deae84399.pdf Fri, 27 Mar 2020 14:09:45 +0200 Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ (Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ) - Декларация по чл.32, ал.1, т.6 от наредба 2-2003 https://www.investor.bg/files/bulletin/ba486b11c7e032306a7c20749cd39cba.1, t.pdf Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ (Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ) - Декларация по чл.32, ал.1, т.6 от наредба 2-2003 https://www.investor.bg/files/bulletin/ba486b11c7e032306a7c20749cd39cba.1, t.pdf Fri, 27 Mar 2020 14:08:31 +0200 Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ (Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ) - Годишен доклад за дейността съгласно приложение 10 от наредба 2 https://www.investor.bg/files/bulletin/cc7b3c66c517753555ed2945746c906f.pdf Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ (Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ) - Годишен доклад за дейността съгласно приложение 10 от наредба 2 https://www.investor.bg/files/bulletin/cc7b3c66c517753555ed2945746c906f.pdf Fri, 27 Mar 2020 14:08:31 +0200 Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ (Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ) - Декларации от отговорни лица https://www.investor.bg/files/bulletin/4de27aa98475a8a007e1766efb395e41.pdf Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ (Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ) - Декларации от отговорни лица https://www.investor.bg/files/bulletin/4de27aa98475a8a007e1766efb395e41.pdf Fri, 27 Mar 2020 14:08:31 +0200 Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ (Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ) - Програма за корпоративно управление 13122019 https://www.investor.bg/files/bulletin/e0f6c2d326ee5b596a57b5aa39ed74bb.pdf Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ (Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ) - Програма за корпоративно управление 13122019 https://www.investor.bg/files/bulletin/e0f6c2d326ee5b596a57b5aa39ed74bb.pdf Fri, 27 Mar 2020 14:07:06 +0200 Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ (Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ) - Заверен от регистриран одитор финансов отчет https://www.investor.bg/files/bulletin/9b1a58194bb88e1d14ea9db8559fe0c2.pdf Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ (Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ) - Заверен от регистриран одитор финансов отчет https://www.investor.bg/files/bulletin/9b1a58194bb88e1d14ea9db8559fe0c2.pdf Fri, 27 Mar 2020 14:07:06 +0200 Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ (Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ) - Одиторски доклад https://www.investor.bg/files/bulletin/35ae6843176398cf0f485ff4fe32db59.pdf Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ (Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ) - Одиторски доклад https://www.investor.bg/files/bulletin/35ae6843176398cf0f485ff4fe32db59.pdf Fri, 27 Mar 2020 14:07:06 +0200 Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ (Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ) - считоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет https://www.investor.bg/files/bulletin/5de09cff47406313e2655fb4cbae31d7.pdf Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ (Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ) - считоводна политика и обяснителни бележки към финансовия отчет https://www.investor.bg/files/bulletin/5de09cff47406313e2655fb4cbae31d7.pdf Fri, 27 Mar 2020 13:54:59 +0200 Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - Рой Пропърт Фънд АДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/b1eb74a975e0b320625752f803d5924a.docx Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - Рой Пропърт Фънд АДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/b1eb74a975e0b320625752f803d5924a.docx Fri, 27 Mar 2020 13:54:59 +0200 Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - Рой Пропърт Фънд АДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/ca7cac429adb4e0fcfb693f7565a4164.docx.p7s Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - Рой Пропърт Фънд АДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/ca7cac429adb4e0fcfb693f7565a4164.docx.p7s Fri, 27 Mar 2020 13:52:36 +0200 Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - Рой Пропърти Фънд АДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/6cccaf4710982906d5ea86e24bd7d890.docx.p7s Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - Рой Пропърти Фънд АДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/6cccaf4710982906d5ea86e24bd7d890.docx.p7s Fri, 27 Mar 2020 13:52:36 +0200 Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - Рой Пропърти Фънд АДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/3a1ddba31a42c89330215b055b4d559b.xlsx Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - Рой Пропърти Фънд АДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/3a1ddba31a42c89330215b055b4d559b.xlsx Fri, 27 Mar 2020 13:52:36 +0200 Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - Рой Пропърти Фънд АДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/cba1ce5b88218eca46870dff099c7f83.xlsx.p7s Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - Рой Пропърти Фънд АДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/cba1ce5b88218eca46870dff099c7f83.xlsx.p7s Fri, 27 Mar 2020 13:46:40 +0200 Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - Рой Пропърти Фънд АДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/09a1341d9dd8a24c51988d4046ab1e8d.docx.p7s Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - Рой Пропърти Фънд АДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/09a1341d9dd8a24c51988d4046ab1e8d.docx.p7s Fri, 27 Mar 2020 13:46:40 +0200 Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - Рой Пропърти Фънд АДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/c6789395ea4f44bd0ffcb011439a338d.xlsx.p7s Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - Рой Пропърти Фънд АДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/c6789395ea4f44bd0ffcb011439a338d.xlsx.p7s Fri, 27 Mar 2020 13:46:40 +0200 Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - Рой Пропърти Фънд АДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/faa5a16ad85894c6fd395d0d2f0d89a5.docx Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - Рой Пропърти Фънд АДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/faa5a16ad85894c6fd395d0d2f0d89a5.docx Fri, 27 Mar 2020 13:38:57 +0200 ДФ Тексим Комодити Стратеджи - ДФ Тексим Комодити Стратеджи https://www.investor.bg/files/bulletin/1962aa77937162617da7efdbe3fa0a11.docx ДФ Тексим Комодити Стратеджи - ДФ Тексим Комодити Стратеджи https://www.investor.bg/files/bulletin/1962aa77937162617da7efdbe3fa0a11.docx Fri, 27 Mar 2020 13:37:51 +0200 ДФ Тексим Консервативен Фонд - ДФ Тексим Консервативен Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/0a109ea8ad2d95b7b437da4a148bb094.docx ДФ Тексим Консервативен Фонд - ДФ Тексим Консервативен Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/0a109ea8ad2d95b7b437da4a148bb094.docx Fri, 27 Mar 2020 13:37:05 +0200 ДФ Тексим Балкани - ДФ Тексим Балкани https://www.investor.bg/files/bulletin/764d21cc097186d9368f46fdff2083d7.docx ДФ Тексим Балкани - ДФ Тексим Балкани https://www.investor.bg/files/bulletin/764d21cc097186d9368f46fdff2083d7.docx Fri, 27 Mar 2020 13:35:23 +0200 ДФ Тексим България - ДФ Тексим България https://www.investor.bg/files/bulletin/07924d5741d292b0d49591d0ee5ff92a.docx ДФ Тексим България - ДФ Тексим България https://www.investor.bg/files/bulletin/07924d5741d292b0d49591d0ee5ff92a.docx Fri, 27 Mar 2020 12:46:21 +0200 ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен - ДФ "Инвест Кепитъл - Високодоходен" https://www.investor.bg/files/bulletin/f9e8aa26facdd026fe6615f7be7dba32.doc ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен - ДФ "Инвест Кепитъл - Високодоходен" https://www.investor.bg/files/bulletin/f9e8aa26facdd026fe6615f7be7dba32.doc Fri, 27 Mar 2020 12:21:33 +0200 ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 26.03.2020 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/bb90966b378af339630524f117111a86.doc ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 26.03.2020 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/bb90966b378af339630524f117111a86.doc Fri, 27 Mar 2020 12:20:35 +0200 ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 26.03.2020 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/ba193d38adb98c6d3c8fc8f1193a9dd4.doc ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 26.03.2020 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/ba193d38adb98c6d3c8fc8f1193a9dd4.doc Fri, 27 Mar 2020 11:53:20 +0200 Асенова крепост АД - Други https://www.investor.bg/files/bulletin/e3224939d8246c22da6487eab8d996d4.pdf Асенова крепост АД - Други https://www.investor.bg/files/bulletin/e3224939d8246c22da6487eab8d996d4.pdf Fri, 27 Mar 2020 10:12:15 +0200 ДФ Прайм Асетс - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Прайм Асетс https://www.investor.bg/files/bulletin/f1c4c838ee3327f1c699f84eab2ef2c0.pdf ДФ Прайм Асетс - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Прайм Асетс https://www.investor.bg/files/bulletin/f1c4c838ee3327f1c699f84eab2ef2c0.pdf Fri, 27 Mar 2020 10:12:04 +0200 ДФ Куест Вижън - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Куест Вижън https://www.investor.bg/files/bulletin/713af995b33b89fe5c9f139413918928.pdf ДФ Куест Вижън - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Куест Вижън https://www.investor.bg/files/bulletin/713af995b33b89fe5c9f139413918928.pdf Fri, 27 Mar 2020 09:45:33 +0200 ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 27.03.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/72ffb469f1b6e7349e74f8af37507bec.pdf ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 27.03.2020 https://www.investor.bg/files/bulletin/72ffb469f1b6e7349e74f8af37507bec.pdf Fri, 27 Mar 2020 09:45:31 +0200 ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 27.03.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/d8dc0c55658e250b8ac14ddb42a03d5c.pdf ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 27.03.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/d8dc0c55658e250b8ac14ddb42a03d5c.pdf Fri, 27 Mar 2020 09:45:29 +0200 ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 27.03.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/ffc6808fab4274da7deabdbd274bd2af.pdf ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 27.03.2020г. https://www.investor.bg/files/bulletin/ffc6808fab4274da7deabdbd274bd2af.pdf