Бюлетин Investor.bg https://www.investor.bg/bulletin Документи, подлежащи на публично оповестяване от компаниите bg https://www.investor.bg/images/default/rss_logo.png Бюлетин Investor.bg https://www.investor.bg/bulletin Fri, 20 Jul 2018 16:40:21 +0300 Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/7ed955903993ce79e25f567c17fa639a.pdf Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/7ed955903993ce79e25f567c17fa639a.pdf Fri, 20 Jul 2018 16:39:52 +0300 Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/94ef7ebf47203cefe87826df12b7dd79.pdf Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/94ef7ebf47203cefe87826df12b7dd79.pdf Fri, 20 Jul 2018 16:39:52 +0300 Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/54262142abeceb94c1fa6ae0f78417d3.pdf Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/54262142abeceb94c1fa6ae0f78417d3.pdf Fri, 20 Jul 2018 16:39:52 +0300 Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/b71d53c7b67844c33d9b8d556914d185.pdf Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/b71d53c7b67844c33d9b8d556914d185.pdf Fri, 20 Jul 2018 16:37:59 +0300 Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/6c50359ebe2ada68cfa36148fa849e28.pdf Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/6c50359ebe2ada68cfa36148fa849e28.pdf Fri, 20 Jul 2018 16:37:59 +0300 Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/55dc09c40516f925fdf3fd13e3edb2dc.pdf Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/55dc09c40516f925fdf3fd13e3edb2dc.pdf Fri, 20 Jul 2018 16:37:59 +0300 Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/f7b0dbeb301ed62518d3c5266c00ce52.pdf Трансстрой-Бургас АД - "Трансстрой-Бургас" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/f7b0dbeb301ed62518d3c5266c00ce52.pdf Fri, 20 Jul 2018 15:27:04 +0300 И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ - Отчет по облигация ISIN: BG2100002125 към 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/8ab75a2c7447594fd9876dd1aa40e08f.pdf И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ - Отчет по облигация ISIN: BG2100002125 към 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/8ab75a2c7447594fd9876dd1aa40e08f.pdf Fri, 20 Jul 2018 15:20:02 +0300 И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ - Финансов отчет по МСС 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/628e3c0bf225c028af1a650e940d7175.pdf И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ - Финансов отчет по МСС 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/628e3c0bf225c028af1a650e940d7175.pdf Fri, 20 Jul 2018 15:20:02 +0300 И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ - Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет 30.06..2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/af5c0de43c33ebb8911482a44599eb88.pdf И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ - Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет 30.06..2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/af5c0de43c33ebb8911482a44599eb88.pdf Fri, 20 Jul 2018 15:20:02 +0300 И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ - Междинен доклад за дейността 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/0f209a141c18c0962d36872e4e323bb7.pdf И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ - Междинен доклад за дейността 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/0f209a141c18c0962d36872e4e323bb7.pdf Fri, 20 Jul 2018 15:20:02 +0300 И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ - Приложение 9 към 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/93a5b71369cf4b3e1550fe7e3c1dc828.pdf И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ - Приложение 9 към 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/93a5b71369cf4b3e1550fe7e3c1dc828.pdf Fri, 20 Jul 2018 15:20:02 +0300 И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ - Декларации от отговорните лица 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/c9a362e55fe5581813a5891d880e8aa8.pdf И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ - Декларации от отговорните лица 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/c9a362e55fe5581813a5891d880e8aa8.pdf Fri, 20 Jul 2018 15:20:02 +0300 И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ - Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор 30.06.201 https://www.investor.bg/files/bulletin/08c9ddf75a248417fe8f1020667bd962.xls И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ - Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор 30.06.201 https://www.investor.bg/files/bulletin/08c9ddf75a248417fe8f1020667bd962.xls Fri, 20 Jul 2018 15:20:02 +0300 И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ - Вътрешна информация към 30,06,2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/166b310a6476ceeced4b2da4be3a7041.pdf И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ - Вътрешна информация към 30,06,2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/166b310a6476ceeced4b2da4be3a7041.pdf Fri, 20 Jul 2018 15:20:02 +0300 И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ - Допълнителна информация към 30,06,2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/b4fd2fadce6970ec1b3636eca733d817.pdf И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ - Допълнителна информация към 30,06,2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/b4fd2fadce6970ec1b3636eca733d817.pdf Fri, 20 Jul 2018 15:20:02 +0300 И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ - Уведомление периодична информация 1 към 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/9013948f7055b448b6897d135f2d5a49.pdf И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ - Уведомление периодична информация 1 към 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/9013948f7055b448b6897d135f2d5a49.pdf Fri, 20 Jul 2018 15:20:02 +0300 И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ - Уведомление периодична информация 2 към 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/5bbfde5bd25a2e3b2e6979ddbbdac136.pdf И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ - Уведомление периодична информация 2 към 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/5bbfde5bd25a2e3b2e6979ddbbdac136.pdf Fri, 20 Jul 2018 14:40:57 +0300 ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/6fecef8e00f4908572815cf15dd4c0fb.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/6fecef8e00f4908572815cf15dd4c0fb.rtf Fri, 20 Jul 2018 14:40:29 +0300 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/edc6a7287997d0156bbf759797766272.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/edc6a7287997d0156bbf759797766272.rtf Fri, 20 Jul 2018 14:39:56 +0300 ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/e7a85648721a00a1edf46820a69d5bd0.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/e7a85648721a00a1edf46820a69d5bd0.rtf Fri, 20 Jul 2018 14:39:14 +0300 ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/1b5dbc1b4592a574efb542bba83d677e.rtf ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/1b5dbc1b4592a574efb542bba83d677e.rtf Fri, 20 Jul 2018 14:38:33 +0300 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/c9c07fb9365eadb3bae12a58c73ac5d2.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/c9c07fb9365eadb3bae12a58c73ac5d2.rtf Fri, 20 Jul 2018 14:38:04 +0300 ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/239f7c5ab4da00dce28c47c023bbeb43.rtf ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/239f7c5ab4da00dce28c47c023bbeb43.rtf Fri, 20 Jul 2018 13:01:01 +0300 ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен - ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен https://www.investor.bg/files/bulletin/aca762ad37b26db139073e414561fe66.doc ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен - ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен https://www.investor.bg/files/bulletin/aca762ad37b26db139073e414561fe66.doc Fri, 20 Jul 2018 12:44:23 +0300 ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 19.07.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/ee0d70633939ee762fccacd59673a0ef.doc ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 19.07.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/ee0d70633939ee762fccacd59673a0ef.doc Fri, 20 Jul 2018 12:43:52 +0300 ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 19.07.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/7cf3d400c3a4f68fc6a3c6cdbef8f313.doc ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 19.07.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/7cf3d400c3a4f68fc6a3c6cdbef8f313.doc Fri, 20 Jul 2018 12:31:26 +0300 ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 20.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/490afe1cb23ae8bf27dcd6d763007ee6.pdf ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 20.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/490afe1cb23ae8bf27dcd6d763007ee6.pdf Fri, 20 Jul 2018 12:30:57 +0300 ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 20.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/a579601bf2de8e7b2864ba1b690752d8.pdf ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 20.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/a579601bf2de8e7b2864ba1b690752d8.pdf Fri, 20 Jul 2018 12:28:55 +0300 ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 20.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/40320c4d070f06e50843ad3724c41dd3.pdf ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 20.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/40320c4d070f06e50843ad3724c41dd3.pdf Fri, 20 Jul 2018 12:28:20 +0300 ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 20.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/6c4ee5a16db34a8c6ecbd1287d21f1f5.pdf ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 20.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/6c4ee5a16db34a8c6ecbd1287d21f1f5.pdf Fri, 20 Jul 2018 11:56:41 +0300 ДФ СКАЙ Глобал ETFs - Цени на дялове към 18.07.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/bb88078f7e78518ee746e6071ab40502.doc ДФ СКАЙ Глобал ETFs - Цени на дялове към 18.07.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/bb88078f7e78518ee746e6071ab40502.doc Fri, 20 Jul 2018 11:56:19 +0300 ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 18.07.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/3b673e0671c43db2afea2a636bf656e6.doc ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 18.07.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/3b673e0671c43db2afea2a636bf656e6.doc Fri, 20 Jul 2018 11:55:16 +0300 ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 18.07.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/db5a9311c6649c04580ba262678488e9.doc ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 18.07.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/db5a9311c6649c04580ba262678488e9.doc Fri, 20 Jul 2018 11:17:01 +0300 ДФ ТРЕНД Фонд Паричен пазар - НСА и цени на дялове към 19/07/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/1186bad1c9a9fda9b07d66a3956d2fed.pdf ДФ ТРЕНД Фонд Паричен пазар - НСА и цени на дялове към 19/07/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/1186bad1c9a9fda9b07d66a3956d2fed.pdf Fri, 20 Jul 2018 11:16:36 +0300 ДФ ТРЕНД Балансиран Фонд - НСА и цени на дялове към 19/07/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/18f984937d6cb33293bae3b92e2e9984.pdf ДФ ТРЕНД Балансиран Фонд - НСА и цени на дялове към 19/07/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/18f984937d6cb33293bae3b92e2e9984.pdf Fri, 20 Jul 2018 11:16:12 +0300 ДФ Тренд Фонд Акции - НСА и цени на дялове към 19/07/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/c77fd2b461d363b74d7bd553aebd9f4e.pdf ДФ Тренд Фонд Акции - НСА и цени на дялове към 19/07/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/c77fd2b461d363b74d7bd553aebd9f4e.pdf Fri, 20 Jul 2018 09:29:26 +0300 ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/1771b22e32e0eeb82550618a0fca4a16.pdf ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/1771b22e32e0eeb82550618a0fca4a16.pdf Fri, 20 Jul 2018 09:29:09 +0300 ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/779e2646eaef0e8123704c608c852ddc.pdf ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/779e2646eaef0e8123704c608c852ddc.pdf Fri, 20 Jul 2018 09:17:48 +0300 ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 20.07.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/d296153cdc30d6fc5bf8e63d1c97df74.doc ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 20.07.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/d296153cdc30d6fc5bf8e63d1c97df74.doc Fri, 20 Jul 2018 09:17:45 +0300 ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 20.07.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/943db0131bebab82255430e44567e3ba.doc ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 20.07.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/943db0131bebab82255430e44567e3ba.doc Fri, 20 Jul 2018 09:17:43 +0300 ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 20.07.2018г https://www.investor.bg/files/bulletin/37a7b057aed853592d73ce509d696cc7.doc ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 20.07.2018г https://www.investor.bg/files/bulletin/37a7b057aed853592d73ce509d696cc7.doc Thu, 19 Jul 2018 19:10:45 +0300 Пълдин Лайън Груп АДСИЦ-София - Междинен финансов отчет по МСС и счетоводна политика https://www.investor.bg/files/bulletin/f3ec13b8299548e93310391cd2a0ac61.pdf Пълдин Лайън Груп АДСИЦ-София - Междинен финансов отчет по МСС и счетоводна политика https://www.investor.bg/files/bulletin/f3ec13b8299548e93310391cd2a0ac61.pdf Thu, 19 Jul 2018 19:10:45 +0300 Пълдин Лайън Груп АДСИЦ-София - Форми на финансови отчети https://www.investor.bg/files/bulletin/fcb308151cccd39612c2b8b2d36562b3.pdf Пълдин Лайън Груп АДСИЦ-София - Форми на финансови отчети https://www.investor.bg/files/bulletin/fcb308151cccd39612c2b8b2d36562b3.pdf Thu, 19 Jul 2018 19:10:45 +0300 Пълдин Лайън Груп АДСИЦ-София - Вътрешна информация https://www.investor.bg/files/bulletin/f71bcca528c70bdc42b62e634ae6d5de.pdf Пълдин Лайън Груп АДСИЦ-София - Вътрешна информация https://www.investor.bg/files/bulletin/f71bcca528c70bdc42b62e634ae6d5de.pdf Thu, 19 Jul 2018 19:10:45 +0300 Пълдин Лайън Груп АДСИЦ-София - Допълнителна информация https://www.investor.bg/files/bulletin/28c350751e888b0615cbad503cd7c777.pdf Пълдин Лайън Груп АДСИЦ-София - Допълнителна информация https://www.investor.bg/files/bulletin/28c350751e888b0615cbad503cd7c777.pdf Thu, 19 Jul 2018 19:10:45 +0300 Пълдин Лайън Груп АДСИЦ-София - Доклад на СД https://www.investor.bg/files/bulletin/67c1aa8264dae0e5e91eb34da5ce6bf4.pdf Пълдин Лайън Груп АДСИЦ-София - Доклад на СД https://www.investor.bg/files/bulletin/67c1aa8264dae0e5e91eb34da5ce6bf4.pdf Thu, 19 Jul 2018 19:10:45 +0300 Пълдин Лайън Груп АДСИЦ-София - Информация по ЗДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/f71731b2c160378270bdc282ac2240da.pdf Пълдин Лайън Груп АДСИЦ-София - Информация по ЗДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/f71731b2c160378270bdc282ac2240da.pdf Thu, 19 Jul 2018 19:10:45 +0300 Пълдин Лайън Груп АДСИЦ-София - Декларация https://www.investor.bg/files/bulletin/56252523001eb3a18471e5ff4bf945ec.pdf Пълдин Лайън Груп АДСИЦ-София - Декларация https://www.investor.bg/files/bulletin/56252523001eb3a18471e5ff4bf945ec.pdf Thu, 19 Jul 2018 19:10:45 +0300 Пълдин Лайън Груп АДСИЦ-София - Декларация https://www.investor.bg/files/bulletin/e15b877739f4fef29c820451832257eb.pdf Пълдин Лайън Груп АДСИЦ-София - Декларация https://www.investor.bg/files/bulletin/e15b877739f4fef29c820451832257eb.pdf Thu, 19 Jul 2018 18:17:15 +0300 Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца - Пояснителни бележки към ФО към 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/92d9af77b88a49aa9e5b1971fd87f9ea.pdf Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца - Пояснителни бележки към ФО към 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/92d9af77b88a49aa9e5b1971fd87f9ea.pdf Thu, 19 Jul 2018 18:16:43 +0300 Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца - Вътрешна информация към 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/5e753051444fbe623f18fe2ebd4c53a1.pdf Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца - Вътрешна информация към 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/5e753051444fbe623f18fe2ebd4c53a1.pdf Thu, 19 Jul 2018 18:16:43 +0300 Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца - Междинен доклад за дейността към 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/79793a5a9547c9c20c3bbefa0c8d6003.pdf Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца - Междинен доклад за дейността към 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/79793a5a9547c9c20c3bbefa0c8d6003.pdf Thu, 19 Jul 2018 18:16:43 +0300 Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца - Отчет по МСС към 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/6ffacb7d86a1f7be7653fcac692d73d2.pdf Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца - Отчет по МСС към 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/6ffacb7d86a1f7be7653fcac692d73d2.pdf Thu, 19 Jul 2018 18:16:40 +0300 Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца - Вътрешна информация към 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/6a4a153820afae5d80b6c325a73dcb0e.pdf Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца - Вътрешна информация към 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/6a4a153820afae5d80b6c325a73dcb0e.pdf Thu, 19 Jul 2018 18:16:40 +0300 Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца - Междинен доклад за дейността към 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/edbbec0872f52dce43600f2bd39620d0.pdf Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца - Междинен доклад за дейността към 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/edbbec0872f52dce43600f2bd39620d0.pdf Thu, 19 Jul 2018 18:16:40 +0300 Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца - Отчет по МСС към 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/56639246215f04e8286f0750046c6e17.pdf Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца - Отчет по МСС към 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/56639246215f04e8286f0750046c6e17.pdf Thu, 19 Jul 2018 18:15:14 +0300 Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца - Декларация от отговорните лица https://www.investor.bg/files/bulletin/d859d17c638b44199227c46279b52224.pdf Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца - Декларация от отговорните лица https://www.investor.bg/files/bulletin/d859d17c638b44199227c46279b52224.pdf Thu, 19 Jul 2018 18:15:14 +0300 Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца - Отчет по форми на КФН към 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/70c0016468e14c31585277f19c8941a6.pdf Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца - Отчет по форми на КФН към 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/70c0016468e14c31585277f19c8941a6.pdf Thu, 19 Jul 2018 18:15:14 +0300 Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца - Допълнителна информация към 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/097f1c33d3383b16f5ccc743fc3ddcc3.pdf Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца - Допълнителна информация към 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/097f1c33d3383b16f5ccc743fc3ddcc3.pdf Thu, 19 Jul 2018 16:51:55 +0300 Фонд имоти АДСИЦ - МФО към 30.06.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/801d92f124b8bd043d3b3b3bbb946fd5.pdf Фонд имоти АДСИЦ - МФО към 30.06.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/801d92f124b8bd043d3b3b3bbb946fd5.pdf Thu, 19 Jul 2018 16:51:55 +0300 Фонд имоти АДСИЦ - Доклад за дейността към 30.06.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/2347b3406a8df8118791188485ee2afe.pdf Фонд имоти АДСИЦ - Доклад за дейността към 30.06.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/2347b3406a8df8118791188485ee2afe.pdf Thu, 19 Jul 2018 16:51:55 +0300 Фонд имоти АДСИЦ - Информация по Приложение № 9 https://www.investor.bg/files/bulletin/42e0af037c8bcc74c56a044bf4ae6ac3.pdf Фонд имоти АДСИЦ - Информация по Приложение № 9 https://www.investor.bg/files/bulletin/42e0af037c8bcc74c56a044bf4ae6ac3.pdf Thu, 19 Jul 2018 16:51:55 +0300 Фонд имоти АДСИЦ - Декларация на отговорните лица https://www.investor.bg/files/bulletin/55a5eb9a91087fc7920bf8fb848c38a6.pdf Фонд имоти АДСИЦ - Декларация на отговорните лица https://www.investor.bg/files/bulletin/55a5eb9a91087fc7920bf8fb848c38a6.pdf Thu, 19 Jul 2018 16:51:55 +0300 Фонд имоти АДСИЦ - Допълнителна информация по Наредба 2 https://www.investor.bg/files/bulletin/db6d36bc375d20a44134acd47e0efdf8.pdf Фонд имоти АДСИЦ - Допълнителна информация по Наредба 2 https://www.investor.bg/files/bulletin/db6d36bc375d20a44134acd47e0efdf8.pdf Thu, 19 Jul 2018 16:51:55 +0300 Фонд имоти АДСИЦ - Форми на КФН https://www.investor.bg/files/bulletin/fbbcdd495519c03e6791631cb725b575.pdf Фонд имоти АДСИЦ - Форми на КФН https://www.investor.bg/files/bulletin/fbbcdd495519c03e6791631cb725b575.pdf Thu, 19 Jul 2018 16:51:55 +0300 Фонд имоти АДСИЦ - Информация по чл. 41 от Наредба 2 https://www.investor.bg/files/bulletin/ecfff7021db69dc8feffc8c87b53fb5d.pdf Фонд имоти АДСИЦ - Информация по чл. 41 от Наредба 2 https://www.investor.bg/files/bulletin/ecfff7021db69dc8feffc8c87b53fb5d.pdf Thu, 19 Jul 2018 16:51:55 +0300 Фонд имоти АДСИЦ - Декларация на отговорните лица https://www.investor.bg/files/bulletin/3a06b7facf6bee6220cfd2f2f15708ec.pdf Фонд имоти АДСИЦ - Декларация на отговорните лица https://www.investor.bg/files/bulletin/3a06b7facf6bee6220cfd2f2f15708ec.pdf Thu, 19 Jul 2018 16:51:55 +0300 Фонд имоти АДСИЦ - Допълнителна информация по Наредба 2 https://www.investor.bg/files/bulletin/adff6f6c36b61ee1a08f5f044045c875.pdf Фонд имоти АДСИЦ - Допълнителна информация по Наредба 2 https://www.investor.bg/files/bulletin/adff6f6c36b61ee1a08f5f044045c875.pdf Thu, 19 Jul 2018 16:51:55 +0300 Фонд имоти АДСИЦ - Форми на КФН https://www.investor.bg/files/bulletin/52098b0170a4cc6c93e175f3663ab7a4.pdf Фонд имоти АДСИЦ - Форми на КФН https://www.investor.bg/files/bulletin/52098b0170a4cc6c93e175f3663ab7a4.pdf Thu, 19 Jul 2018 16:51:55 +0300 Фонд имоти АДСИЦ - Информация по чл. 41 от Наредба 2 https://www.investor.bg/files/bulletin/4926c44887bdcdaeb42c72ebf680ff53.pdf Фонд имоти АДСИЦ - Информация по чл. 41 от Наредба 2 https://www.investor.bg/files/bulletin/4926c44887bdcdaeb42c72ebf680ff53.pdf Thu, 19 Jul 2018 16:51:55 +0300 Фонд имоти АДСИЦ - Декларация на отговорните лица https://www.investor.bg/files/bulletin/95f565926dc9ef49e80204ecf4bd2088.pdf Фонд имоти АДСИЦ - Декларация на отговорните лица https://www.investor.bg/files/bulletin/95f565926dc9ef49e80204ecf4bd2088.pdf Thu, 19 Jul 2018 16:51:55 +0300 Фонд имоти АДСИЦ - Допълнителна информация по Наредба 2 https://www.investor.bg/files/bulletin/f7623e8058bfd6497429d0ecfe2f1903.pdf Фонд имоти АДСИЦ - Допълнителна информация по Наредба 2 https://www.investor.bg/files/bulletin/f7623e8058bfd6497429d0ecfe2f1903.pdf Thu, 19 Jul 2018 16:51:55 +0300 Фонд имоти АДСИЦ - Форми на КФН https://www.investor.bg/files/bulletin/fae8575fc0881caaa081842f0285110d.pdf Фонд имоти АДСИЦ - Форми на КФН https://www.investor.bg/files/bulletin/fae8575fc0881caaa081842f0285110d.pdf Thu, 19 Jul 2018 16:51:55 +0300 Фонд имоти АДСИЦ - Информация по чл. 41 от Наредба 2 https://www.investor.bg/files/bulletin/b3d57aca4a4efa576890c044c92bf2da.pdf Фонд имоти АДСИЦ - Информация по чл. 41 от Наредба 2 https://www.investor.bg/files/bulletin/b3d57aca4a4efa576890c044c92bf2da.pdf Thu, 19 Jul 2018 15:51:44 +0300 Нео Лондон Капитал АД - Нео Лондон Капитал АД https://www.investor.bg/files/bulletin/19de0498fa094996cbed2a79bf0dfe23.pdf Нео Лондон Капитал АД - Нео Лондон Капитал АД https://www.investor.bg/files/bulletin/19de0498fa094996cbed2a79bf0dfe23.pdf Thu, 19 Jul 2018 15:51:44 +0300 Нео Лондон Капитал АД - Нео Лондон Капитал АД https://www.investor.bg/files/bulletin/26e9d50d2741b58779289309ff5aecf9.pdf Нео Лондон Капитал АД - Нео Лондон Капитал АД https://www.investor.bg/files/bulletin/26e9d50d2741b58779289309ff5aecf9.pdf Thu, 19 Jul 2018 15:51:44 +0300 Нео Лондон Капитал АД - Нео Лондон Капитал АД https://www.investor.bg/files/bulletin/bea3648ea492b1bf9599558db87bfeae.pdf Нео Лондон Капитал АД - Нео Лондон Капитал АД https://www.investor.bg/files/bulletin/bea3648ea492b1bf9599558db87bfeae.pdf Thu, 19 Jul 2018 15:39:17 +0300 Нео Лондон Капитал АД - Нео Лондон Капитал АД https://www.investor.bg/files/bulletin/a46833bcb41af0e5f7b8d0bb4a2dc655.pdf Нео Лондон Капитал АД - Нео Лондон Капитал АД https://www.investor.bg/files/bulletin/a46833bcb41af0e5f7b8d0bb4a2dc655.pdf Thu, 19 Jul 2018 15:39:17 +0300 Нео Лондон Капитал АД - Нео Лондон Капитал АД https://www.investor.bg/files/bulletin/32f33f3f7e277dd45c621c3539796cfd.pdf Нео Лондон Капитал АД - Нео Лондон Капитал АД https://www.investor.bg/files/bulletin/32f33f3f7e277dd45c621c3539796cfd.pdf Thu, 19 Jul 2018 15:39:17 +0300 Нео Лондон Капитал АД - Нео Лондон Капитал АД https://www.investor.bg/files/bulletin/1b225931816d4f33f5bf42f8e94a22c8.pdf Нео Лондон Капитал АД - Нео Лондон Капитал АД https://www.investor.bg/files/bulletin/1b225931816d4f33f5bf42f8e94a22c8.pdf Thu, 19 Jul 2018 15:35:09 +0300 Диагностично консултативен център 1 - Ямбол ЕООД - Допълнителна информация https://www.investor.bg/files/bulletin/9f8aa2405dde806a2513337f06ff847c.DOC Диагностично консултативен център 1 - Ямбол ЕООД - Допълнителна информация https://www.investor.bg/files/bulletin/9f8aa2405dde806a2513337f06ff847c.DOC Thu, 19 Jul 2018 15:34:51 +0300 Диагностично консултативен център 1 - Ямбол ЕООД - Декларация по чл. 100 ал.4, т.3,б "а" https://www.investor.bg/files/bulletin/bb9c53a2b95c0168cd5a3f2f131b5411.4,т.4 б.а(2).doc Диагностично консултативен център 1 - Ямбол ЕООД - Декларация по чл. 100 ал.4, т.3,б "а" https://www.investor.bg/files/bulletin/bb9c53a2b95c0168cd5a3f2f131b5411.4,т.4 б.а(2).doc Thu, 19 Jul 2018 15:34:51 +0300 Диагностично консултативен център 1 - Ямбол ЕООД - Декларация по чл.4, т.3 б, "б" https://www.investor.bg/files/bulletin/419abbf0063e4047575d596a514e8e96.4,т.4 б.б(1).doc Диагностично консултативен център 1 - Ямбол ЕООД - Декларация по чл.4, т.3 б, "б" https://www.investor.bg/files/bulletin/419abbf0063e4047575d596a514e8e96.4,т.4 б.б(1).doc Thu, 19 Jul 2018 15:34:51 +0300 Диагностично консултативен център 1 - Ямбол ЕООД - Справки за шестмесечен отчет https://www.investor.bg/files/bulletin/e251b4cfb53a7a13f62b60e429e03ae5.xls.p7s Диагностично консултативен център 1 - Ямбол ЕООД - Справки за шестмесечен отчет https://www.investor.bg/files/bulletin/e251b4cfb53a7a13f62b60e429e03ae5.xls.p7s Thu, 19 Jul 2018 15:33:19 +0300 Диагностично консултативен център 1 - Ямбол ЕООД - Финансови отчети https://www.investor.bg/files/bulletin/a1c2a220f024c5cd83c0e7dc4d90cb99.pdf Диагностично консултативен център 1 - Ямбол ЕООД - Финансови отчети https://www.investor.bg/files/bulletin/a1c2a220f024c5cd83c0e7dc4d90cb99.pdf Thu, 19 Jul 2018 15:33:19 +0300 Диагностично консултативен център 1 - Ямбол ЕООД - Пояснителни приложения https://www.investor.bg/files/bulletin/44dcafccd249b8308a8d08df690165d9.DOC Диагностично консултативен център 1 - Ямбол ЕООД - Пояснителни приложения https://www.investor.bg/files/bulletin/44dcafccd249b8308a8d08df690165d9.DOC Thu, 19 Jul 2018 15:33:19 +0300 Диагностично консултативен център 1 - Ямбол ЕООД - Междинен доклад за дейността https://www.investor.bg/files/bulletin/9490e2486659918882b4fb149b5ce95e.DOC Диагностично консултативен център 1 - Ямбол ЕООД - Междинен доклад за дейността https://www.investor.bg/files/bulletin/9490e2486659918882b4fb149b5ce95e.DOC Thu, 19 Jul 2018 14:38:37 +0300 ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 19.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/6706dacf08eb1260e482794259cb760d.pdf ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 19.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/6706dacf08eb1260e482794259cb760d.pdf Thu, 19 Jul 2018 14:37:08 +0300 ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 19.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/bbd83799e041eec9836f884d2089e49a.pdf ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 19.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/bbd83799e041eec9836f884d2089e49a.pdf Thu, 19 Jul 2018 14:36:38 +0300 ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 19.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/8778b07fbbbcced79514c7d2cbd4073a.pdf ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 19.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/8778b07fbbbcced79514c7d2cbd4073a.pdf Thu, 19 Jul 2018 14:36:06 +0300 ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 19.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/35cc047a5249060d36e322afc4335e0a.pdf ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 19.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/35cc047a5249060d36e322afc4335e0a.pdf Thu, 19 Jul 2018 14:09:54 +0300 ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/9712a039472dd7b22b653cb2d4d5650d.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/9712a039472dd7b22b653cb2d4d5650d.rtf Thu, 19 Jul 2018 14:09:28 +0300 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/dfa4d14d81f3e86a2f1d57f4f74742d0.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/dfa4d14d81f3e86a2f1d57f4f74742d0.rtf Thu, 19 Jul 2018 14:09:23 +0300 ДФ Експат Глоубъл Екуитис - ДФ Експат Глоубъл Екуитис https://www.investor.bg/files/bulletin/91fd445d2c350bbd8058a6b0d70a743a.pdf ДФ Експат Глоубъл Екуитис - ДФ Експат Глоубъл Екуитис https://www.investor.bg/files/bulletin/91fd445d2c350bbd8058a6b0d70a743a.pdf Thu, 19 Jul 2018 14:09:00 +0300 ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/1ed53dd858312e6903ae57d570f1cf0a.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/1ed53dd858312e6903ae57d570f1cf0a.rtf Thu, 19 Jul 2018 14:08:55 +0300 ДФ Експат Имърджинг Маркетс Стокс - ДФ Експат Имърджинг Маркетс Стокс https://www.investor.bg/files/bulletin/fc61000af84180fbea4538ef54ff01ff.pdf ДФ Експат Имърджинг Маркетс Стокс - ДФ Експат Имърджинг Маркетс Стокс https://www.investor.bg/files/bulletin/fc61000af84180fbea4538ef54ff01ff.pdf Thu, 19 Jul 2018 14:08:26 +0300 ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/e50d8f2fafea445c2287a90475160d0d.rtf ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/e50d8f2fafea445c2287a90475160d0d.rtf Thu, 19 Jul 2018 14:07:53 +0300 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/f499e26f0df9afc46d827605103d6101.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/f499e26f0df9afc46d827605103d6101.rtf Thu, 19 Jul 2018 14:07:23 +0300 ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/18b9fe4de56ad293130daf73f2b959c1.rtf ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/18b9fe4de56ad293130daf73f2b959c1.rtf Thu, 19 Jul 2018 13:56:01 +0300 Диагностично -консултативен център 1 Сливен ЕООД - Отчет за дейността към 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/1dea22de49daa4fca705eca8d1db3e39.jpg Диагностично -консултативен център 1 Сливен ЕООД - Отчет за дейността към 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/1dea22de49daa4fca705eca8d1db3e39.jpg Thu, 19 Jul 2018 13:56:01 +0300 Диагностично -консултативен център 1 Сливен ЕООД - Отчет за дейността към 30.06.2018 стр.2 https://www.investor.bg/files/bulletin/a362ddf972b504cc7d92502c282aaa77.jpg Диагностично -консултативен център 1 Сливен ЕООД - Отчет за дейността към 30.06.2018 стр.2 https://www.investor.bg/files/bulletin/a362ddf972b504cc7d92502c282aaa77.jpg Thu, 19 Jul 2018 13:56:01 +0300 Диагностично -консултативен център 1 Сливен ЕООД - Отчет за дейността към 30.06.2018 стр.3 https://www.investor.bg/files/bulletin/148d38867b8a81e3f8f06aa26005936d.jpg Диагностично -консултативен център 1 Сливен ЕООД - Отчет за дейността към 30.06.2018 стр.3 https://www.investor.bg/files/bulletin/148d38867b8a81e3f8f06aa26005936d.jpg Thu, 19 Jul 2018 13:54:13 +0300 Диагностично -консултативен център 1 Сливен ЕООД - ОПП 30.06,2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/f8a3ca0135e7c4e28992ca391f6aa9ae.ОПП.jpg Диагностично -консултативен център 1 Сливен ЕООД - ОПП 30.06,2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/f8a3ca0135e7c4e28992ca391f6aa9ae.ОПП.jpg Thu, 19 Jul 2018 13:54:13 +0300 Диагностично -консултативен център 1 Сливен ЕООД - ОСК към 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/e971126b664ee61f9cb7744c55aba6e7.ОСК.jpg Диагностично -консултативен център 1 Сливен ЕООД - ОСК към 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/e971126b664ee61f9cb7744c55aba6e7.ОСК.jpg Thu, 19 Jul 2018 13:54:10 +0300 Диагностично -консултативен център 1 Сливен ЕООД - ОПП 30.06,2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/e60719f17d08d5cdf19a06e1490c7662.ОПП.jpg Диагностично -консултативен център 1 Сливен ЕООД - ОПП 30.06,2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/e60719f17d08d5cdf19a06e1490c7662.ОПП.jpg Thu, 19 Jul 2018 13:54:10 +0300 Диагностично -консултативен център 1 Сливен ЕООД - ОСК към 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/e6ceacfccca20e889fdbc86e006d5193.ОСК.jpg Диагностично -консултативен център 1 Сливен ЕООД - ОСК към 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/e6ceacfccca20e889fdbc86e006d5193.ОСК.jpg Thu, 19 Jul 2018 13:53:02 +0300 Диагностично -консултативен център 1 Сливен ЕООД - ОПП 30.06,2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/dd1b9af453ec4b74f6fb75ab18967426.ОПП.jpg Диагностично -консултативен център 1 Сливен ЕООД - ОПП 30.06,2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/dd1b9af453ec4b74f6fb75ab18967426.ОПП.jpg Thu, 19 Jul 2018 13:52:33 +0300 Диагностично -консултативен център 1 Сливен ЕООД - Баланс към 30.06.2018 стр.1 https://www.investor.bg/files/bulletin/2af0e58c7568827081a6845bbcc00d4b.jpg Диагностично -консултативен център 1 Сливен ЕООД - Баланс към 30.06.2018 стр.1 https://www.investor.bg/files/bulletin/2af0e58c7568827081a6845bbcc00d4b.jpg Thu, 19 Jul 2018 13:52:33 +0300 Диагностично -консултативен център 1 Сливен ЕООД - Баланс към 30.06.2018 стр.2 https://www.investor.bg/files/bulletin/3190b4103629b30a76110326f6683afb.jpg Диагностично -консултативен център 1 Сливен ЕООД - Баланс към 30.06.2018 стр.2 https://www.investor.bg/files/bulletin/3190b4103629b30a76110326f6683afb.jpg Thu, 19 Jul 2018 13:52:33 +0300 Диагностично -консултативен център 1 Сливен ЕООД - ОПР 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/1ffc69c30cedf10e316c2b545712188b.ОПР.jpg Диагностично -консултативен център 1 Сливен ЕООД - ОПР 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/1ffc69c30cedf10e316c2b545712188b.ОПР.jpg Thu, 19 Jul 2018 13:42:29 +0300 Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ - Протокол_ОСА_ФИНИ АДСИЦ_14.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/70bb7eb22577303b770382094454bdf8.pdf Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ - Протокол_ОСА_ФИНИ АДСИЦ_14.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/70bb7eb22577303b770382094454bdf8.pdf Thu, 19 Jul 2018 13:42:29 +0300 Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ - Списък на акционерите_ОСА_ФИНИ АДСИЦ_14.07.2018_за публично оповестяване https://www.investor.bg/files/bulletin/b6c3fd9c0dd015c9c79fb8d997def5f7.pdf Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ АДСИЦ - Списък на акционерите_ОСА_ФИНИ АДСИЦ_14.07.2018_за публично оповестяване https://www.investor.bg/files/bulletin/b6c3fd9c0dd015c9c79fb8d997def5f7.pdf Thu, 19 Jul 2018 13:39:26 +0300 Артанес майнинг груп АД - Протокол_ОСА_АМГ АД_14.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/b32f98a1b9da48147afcf5f9fa0a3afc.pdf Артанес майнинг груп АД - Протокол_ОСА_АМГ АД_14.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/b32f98a1b9da48147afcf5f9fa0a3afc.pdf Thu, 19 Jul 2018 13:39:26 +0300 Артанес майнинг груп АД - Списък на акционерите_ОСА_АМГ АД_14.07.2018_Енида - Валери_за публично оповестяване https://www.investor.bg/files/bulletin/7a991c25445cdb31552eca8754d28fbc.pdf Артанес майнинг груп АД - Списък на акционерите_ОСА_АМГ АД_14.07.2018_Енида - Валери_за публично оповестяване https://www.investor.bg/files/bulletin/7a991c25445cdb31552eca8754d28fbc.pdf Thu, 19 Jul 2018 11:21:15 +0300 ДФ ТРЕНД Фонд Паричен пазар - НСА и цени на дялове към 18/07/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/49c4822cf3d9f92ae1878fd24ca6b461.pdf ДФ ТРЕНД Фонд Паричен пазар - НСА и цени на дялове към 18/07/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/49c4822cf3d9f92ae1878fd24ca6b461.pdf Thu, 19 Jul 2018 11:20:58 +0300 ДФ ТРЕНД Балансиран Фонд - НСА и цени на дялове към 18/07/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/372ab710fb4fb0769aa0513e97e55321.pdf ДФ ТРЕНД Балансиран Фонд - НСА и цени на дялове към 18/07/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/372ab710fb4fb0769aa0513e97e55321.pdf Thu, 19 Jul 2018 11:20:32 +0300 ДФ Тренд Фонд Акции - НСА и цени на дялове към 18/07/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/e16e2f68311eb3a48576729e8bb947e0.pdf ДФ Тренд Фонд Акции - НСА и цени на дялове към 18/07/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/e16e2f68311eb3a48576729e8bb947e0.pdf Thu, 19 Jul 2018 11:20:19 +0300 ДФ Тренд Фонд Акции - НСА и цени на дялове към 17/07/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/407adfe9b9799994c3af6268cdf68370.pdf ДФ Тренд Фонд Акции - НСА и цени на дялове към 17/07/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/407adfe9b9799994c3af6268cdf68370.pdf Thu, 19 Jul 2018 10:51:58 +0300 ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/8de5baaec152e1c742a15868bb105dfb.pdf ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/8de5baaec152e1c742a15868bb105dfb.pdf Thu, 19 Jul 2018 10:48:35 +0300 ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/2a114eacdb76b76f3057c6cad0d83b92.pdf ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/2a114eacdb76b76f3057c6cad0d83b92.pdf Thu, 19 Jul 2018 10:12:20 +0300 Гарант Инвест Холдинг АД - Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа https://www.investor.bg/files/bulletin/6720acf653bfcced72a35c33fe5dddeb.pdf Гарант Инвест Холдинг АД - Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа https://www.investor.bg/files/bulletin/6720acf653bfcced72a35c33fe5dddeb.pdf Thu, 19 Jul 2018 10:12:20 +0300 Гарант Инвест Холдинг АД - Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа https://www.investor.bg/files/bulletin/0f1402b824c307b335ef3e8fc9fc32e0.pdf Гарант Инвест Холдинг АД - Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа https://www.investor.bg/files/bulletin/0f1402b824c307b335ef3e8fc9fc32e0.pdf Thu, 19 Jul 2018 09:54:31 +0300 Гарант Инвест Холдинг АД - Протокол от ОСА https://www.investor.bg/files/bulletin/9270e1792dd4383d9ee982a1a63594d5.pdf Гарант Инвест Холдинг АД - Протокол от ОСА https://www.investor.bg/files/bulletin/9270e1792dd4383d9ee982a1a63594d5.pdf Thu, 19 Jul 2018 09:54:31 +0300 Гарант Инвест Холдинг АД - Протокол от ОСА https://www.investor.bg/files/bulletin/4dc5c96375f283b6f36c8ec6e9a5c552.pdf Гарант Инвест Холдинг АД - Протокол от ОСА https://www.investor.bg/files/bulletin/4dc5c96375f283b6f36c8ec6e9a5c552.pdf Thu, 19 Jul 2018 09:40:29 +0300 ДФ Тексим Парични Пазари - ДФ Тексим Парични Пазари https://www.investor.bg/files/bulletin/e5401dea6ad359ca0aadca2f70657294.doc ДФ Тексим Парични Пазари - ДФ Тексим Парични Пазари https://www.investor.bg/files/bulletin/e5401dea6ad359ca0aadca2f70657294.doc Thu, 19 Jul 2018 09:19:40 +0300 ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 19.07.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/cd5bbc1fa0981b8fc2af2c329d98c24f.doc ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 19.07.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/cd5bbc1fa0981b8fc2af2c329d98c24f.doc Thu, 19 Jul 2018 09:19:38 +0300 ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 19.07.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/20d0c22a67c2b99cdade3d9ded420e53.doc ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 19.07.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/20d0c22a67c2b99cdade3d9ded420e53.doc Thu, 19 Jul 2018 09:19:35 +0300 ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 19.07.2018г https://www.investor.bg/files/bulletin/8590283f1cf3a1931ee999e39e7fd571.doc ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 19.07.2018г https://www.investor.bg/files/bulletin/8590283f1cf3a1931ee999e39e7fd571.doc Wed, 18 Jul 2018 16:41:19 +0300 ДФ Експат Бондс - Цени на ДФ Експат Бондс https://www.investor.bg/files/bulletin/04d7513fc5de48b0680e1a8996c59534.pdf ДФ Експат Бондс - Цени на ДФ Експат Бондс https://www.investor.bg/files/bulletin/04d7513fc5de48b0680e1a8996c59534.pdf Wed, 18 Jul 2018 16:40:48 +0300 ДФ Експат Глоубъл Екуитис - ДФ Експат Глоубъл Екуитис https://www.investor.bg/files/bulletin/1c18844fb30bd562f1a0bfedf3f677a0.pdf ДФ Експат Глоубъл Екуитис - ДФ Експат Глоубъл Екуитис https://www.investor.bg/files/bulletin/1c18844fb30bd562f1a0bfedf3f677a0.pdf Wed, 18 Jul 2018 16:40:13 +0300 ДФ Експат Имърджинг Маркетс Стокс - ДФ Експат Имърджинг Маркетс Стокс https://www.investor.bg/files/bulletin/c5adeb4b2c31ebfc5a1ccf7bb301c4c4.pdf ДФ Експат Имърджинг Маркетс Стокс - ДФ Експат Имърджинг Маркетс Стокс https://www.investor.bg/files/bulletin/c5adeb4b2c31ebfc5a1ccf7bb301c4c4.pdf Wed, 18 Jul 2018 15:49:41 +0300 САФ Магелан АД - САФ Магелан АД https://www.investor.bg/files/bulletin/bd0ddab327f7474d8bcb89fce07a1c43.pdf САФ Магелан АД - САФ Магелан АД https://www.investor.bg/files/bulletin/bd0ddab327f7474d8bcb89fce07a1c43.pdf Wed, 18 Jul 2018 15:49:41 +0300 САФ Магелан АД - САФ Магелан АД https://www.investor.bg/files/bulletin/d7dfeb44a14c5cff652c8b0804798df0.pdf САФ Магелан АД - САФ Магелан АД https://www.investor.bg/files/bulletin/d7dfeb44a14c5cff652c8b0804798df0.pdf Wed, 18 Jul 2018 15:49:41 +0300 САФ Магелан АД - САФ Магелан АД https://www.investor.bg/files/bulletin/3fa0d777da0c72f0288af53a28da8081.pdf САФ Магелан АД - САФ Магелан АД https://www.investor.bg/files/bulletin/3fa0d777da0c72f0288af53a28da8081.pdf Wed, 18 Jul 2018 15:49:41 +0300 САФ Магелан АД - САФ Магелан АД https://www.investor.bg/files/bulletin/a5f316f4b754a2b61c5a8335a216aa4c.pdf САФ Магелан АД - САФ Магелан АД https://www.investor.bg/files/bulletin/a5f316f4b754a2b61c5a8335a216aa4c.pdf Wed, 18 Jul 2018 15:49:41 +0300 САФ Магелан АД - САФ Магелан АД https://www.investor.bg/files/bulletin/29c5f32a72cf07d948007299b214d7c2.pdf САФ Магелан АД - САФ Магелан АД https://www.investor.bg/files/bulletin/29c5f32a72cf07d948007299b214d7c2.pdf Wed, 18 Jul 2018 15:40:35 +0300 НИД Индустриален Фонд АД - Промяна в Устава на НИД "Индустриален фонд"АД https://www.investor.bg/files/bulletin/86d9684fdc351cb3c55d3ee1f1dc2ec9.pdf НИД Индустриален Фонд АД - Промяна в Устава на НИД "Индустриален фонд"АД https://www.investor.bg/files/bulletin/86d9684fdc351cb3c55d3ee1f1dc2ec9.pdf Wed, 18 Jul 2018 15:39:35 +0300 САФ Магелан АД - САФ Магелан АД https://www.investor.bg/files/bulletin/08b4aef5c41e6f84affd73a41f513ff1.pdf САФ Магелан АД - САФ Магелан АД https://www.investor.bg/files/bulletin/08b4aef5c41e6f84affd73a41f513ff1.pdf Wed, 18 Jul 2018 15:39:35 +0300 САФ Магелан АД - САФ Магелан АД https://www.investor.bg/files/bulletin/c0822eaec7c96fc95c32caeab5bc1524.inf.pdf САФ Магелан АД - САФ Магелан АД https://www.investor.bg/files/bulletin/c0822eaec7c96fc95c32caeab5bc1524.inf.pdf Wed, 18 Jul 2018 15:39:35 +0300 САФ Магелан АД - САФ Магелан АД https://www.investor.bg/files/bulletin/d6baff2e592100603ce1b6ffb53ee468.pdf САФ Магелан АД - САФ Магелан АД https://www.investor.bg/files/bulletin/d6baff2e592100603ce1b6ffb53ee468.pdf Wed, 18 Jul 2018 15:39:35 +0300 САФ Магелан АД - САФ Магелан АД https://www.investor.bg/files/bulletin/38ba05d8c94e71aa9eaa8114a60df3a9.pdf САФ Магелан АД - САФ Магелан АД https://www.investor.bg/files/bulletin/38ba05d8c94e71aa9eaa8114a60df3a9.pdf Wed, 18 Jul 2018 15:39:35 +0300 САФ Магелан АД - САФ Магелан АД https://www.investor.bg/files/bulletin/10ed4c6f315a2cb02b46c123a778812f.pdf САФ Магелан АД - САФ Магелан АД https://www.investor.bg/files/bulletin/10ed4c6f315a2cb02b46c123a778812f.pdf Wed, 18 Jul 2018 15:27:48 +0300 Инфра холдинг АД (Железопътна инфраструктура - холдингово дружество) - Промяна в адрес на управление и кореспонденция https://www.investor.bg/files/bulletin/5931214cdb549aeee8e26d550468c97b.pdf Инфра холдинг АД (Железопътна инфраструктура - холдингово дружество) - Промяна в адрес на управление и кореспонденция https://www.investor.bg/files/bulletin/5931214cdb549aeee8e26d550468c97b.pdf Wed, 18 Jul 2018 15:26:59 +0300 Инфра холдинг АД (Железопътна инфраструктура - холдингово дружество) - Вписване на промени в Устава на дружеството в Търговския регистър. https://www.investor.bg/files/bulletin/5a2065a483d5a194aad732ab00f010e8.pdf Инфра холдинг АД (Железопътна инфраструктура - холдингово дружество) - Вписване на промени в Устава на дружеството в Търговския регистър. https://www.investor.bg/files/bulletin/5a2065a483d5a194aad732ab00f010e8.pdf Wed, 18 Jul 2018 15:00:53 +0300 Велина АД - Финансов отчет второ тримесечие 2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/2f1b4c037610b683bfe1759e374779c5.rar Велина АД - Финансов отчет второ тримесечие 2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/2f1b4c037610b683bfe1759e374779c5.rar Wed, 18 Jul 2018 14:42:00 +0300 ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 17.07.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/9f47898e820e5aa28c5cf106b33d5ceb.doc ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 17.07.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/9f47898e820e5aa28c5cf106b33d5ceb.doc Wed, 18 Jul 2018 14:41:02 +0300 ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 17.07.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/fddb3ae6295c565a9a832e4fdf71fa1b.doc ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 17.07.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/fddb3ae6295c565a9a832e4fdf71fa1b.doc Wed, 18 Jul 2018 14:22:36 +0300 ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/dfb0038f57d5d641becf678381228a23.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/dfb0038f57d5d641becf678381228a23.rtf Wed, 18 Jul 2018 14:22:02 +0300 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/498085ae3e28a3b0162ba9833be17868.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/498085ae3e28a3b0162ba9833be17868.rtf Wed, 18 Jul 2018 14:20:46 +0300 ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/bfcac0eaecb1a402ee1cb50c5f36e259.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/bfcac0eaecb1a402ee1cb50c5f36e259.rtf Wed, 18 Jul 2018 14:19:32 +0300 ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/688ae88d999b5f06ac7d4037ec1871f0.rtf ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/688ae88d999b5f06ac7d4037ec1871f0.rtf Wed, 18 Jul 2018 14:18:35 +0300 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/ddd820140d0b1cd140fcae298c719ed4.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/ddd820140d0b1cd140fcae298c719ed4.rtf Wed, 18 Jul 2018 14:18:01 +0300 ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/7ad2d95e1e5b7665cf40458a71491675.rtf ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/7ad2d95e1e5b7665cf40458a71491675.rtf Wed, 18 Jul 2018 14:03:52 +0300 ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 18.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/1f178a3c48c6ca915f9632b5c678e030.pdf ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 18.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/1f178a3c48c6ca915f9632b5c678e030.pdf Wed, 18 Jul 2018 14:02:56 +0300 ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 18.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/b78efe3bab3b973dca095180ff3ac659.pdf ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 18.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/b78efe3bab3b973dca095180ff3ac659.pdf Wed, 18 Jul 2018 14:01:50 +0300 ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 18.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/634c65954d20358417e7526c1c637cf4.pdf ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 18.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/634c65954d20358417e7526c1c637cf4.pdf Wed, 18 Jul 2018 14:01:20 +0300 ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 18.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/b6a8c8cd70f24a109cfa45b57c4cfd7b.pdf ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 18.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/b6a8c8cd70f24a109cfa45b57c4cfd7b.pdf Wed, 18 Jul 2018 13:43:00 +0300 ДФ С-БОНДС - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ С-БОНДС, изчислена на 18.07.2018г. по оценка на активи към 17.07.2018г https://www.investor.bg/files/bulletin/7794860cd0397dcd3087c839af2ebb2e.pdf ДФ С-БОНДС - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ С-БОНДС, изчислена на 18.07.2018г. по оценка на активи към 17.07.2018г https://www.investor.bg/files/bulletin/7794860cd0397dcd3087c839af2ebb2e.pdf Wed, 18 Jul 2018 13:42:56 +0300 ДФ С-БОНДС - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ С-БОНДС, изчислена на 18.07.2018г. по оценка на активи към 17.07.2018г https://www.investor.bg/files/bulletin/623fba19642a59811b5e43edcce32cef.pdf ДФ С-БОНДС - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ С-БОНДС, изчислена на 18.07.2018г. по оценка на активи към 17.07.2018г https://www.investor.bg/files/bulletin/623fba19642a59811b5e43edcce32cef.pdf Wed, 18 Jul 2018 13:41:41 +0300 ДФ С-МИКС - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ С-МИКС, изчислена на 18.07.2018г. по оценка на активи към 17.07.2018г https://www.investor.bg/files/bulletin/6d2055c28ac4277784eb972d5a41293d.pdf ДФ С-МИКС - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ С-МИКС, изчислена на 18.07.2018г. по оценка на активи към 17.07.2018г https://www.investor.bg/files/bulletin/6d2055c28ac4277784eb972d5a41293d.pdf Wed, 18 Jul 2018 13:37:08 +0300 ДФ Капман Фикс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Фикс, изчислена на 18.07.2018г. по оценка на активи към 17.07.2018г https://www.investor.bg/files/bulletin/b9bafbae1f48d4d4390374adab0a5b33.pdf ДФ Капман Фикс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Фикс, изчислена на 18.07.2018г. по оценка на активи към 17.07.2018г https://www.investor.bg/files/bulletin/b9bafbae1f48d4d4390374adab0a5b33.pdf Wed, 18 Jul 2018 13:35:20 +0300 ДФ Капман Макс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Макс, изчислена на 18.07.2018г. по оценка на активи към 17.07.2018г https://www.investor.bg/files/bulletin/261c56b91204fab69aecd780620b5bf4.pdf ДФ Капман Макс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Макс, изчислена на 18.07.2018г. по оценка на активи към 17.07.2018г https://www.investor.bg/files/bulletin/261c56b91204fab69aecd780620b5bf4.pdf Wed, 18 Jul 2018 13:34:02 +0300 ДФ Капман Капитал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Капитал, изчислена на 18.07.2018г. по оценка на активи към 17.07.2018г https://www.investor.bg/files/bulletin/4b5134b7862fa4b8fd495cff881f1544.pdf ДФ Капман Капитал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Капитал, изчислена на 18.07.2018г. по оценка на активи към 17.07.2018г https://www.investor.bg/files/bulletin/4b5134b7862fa4b8fd495cff881f1544.pdf Wed, 18 Jul 2018 13:00:08 +0300 ДФ Тексим Комодити Стратеджи - ДФ Тексим Комодити Стратеджи https://www.investor.bg/files/bulletin/a2b6f46110e120813b40bcecd335b527.doc ДФ Тексим Комодити Стратеджи - ДФ Тексим Комодити Стратеджи https://www.investor.bg/files/bulletin/a2b6f46110e120813b40bcecd335b527.doc Wed, 18 Jul 2018 12:59:32 +0300 ДФ Тексим Парични Пазари - ДФ Тексим Парични Пазари https://www.investor.bg/files/bulletin/6e1d2692c9f5789eef1afe24b6fca340.doc ДФ Тексим Парични Пазари - ДФ Тексим Парични Пазари https://www.investor.bg/files/bulletin/6e1d2692c9f5789eef1afe24b6fca340.doc Wed, 18 Jul 2018 12:56:24 +0300 ДФ Тексим Балкани - ДФ Тексим Балкани https://www.investor.bg/files/bulletin/98a3ef51f8f5d3bc3a8ec26dd325a1fd.doc ДФ Тексим Балкани - ДФ Тексим Балкани https://www.investor.bg/files/bulletin/98a3ef51f8f5d3bc3a8ec26dd325a1fd.doc Wed, 18 Jul 2018 12:53:47 +0300 ДФ Тексим България - ДФ Тексим България https://www.investor.bg/files/bulletin/4a47c5278e11415ce01a259de059bdd2.doc ДФ Тексим България - ДФ Тексим България https://www.investor.bg/files/bulletin/4a47c5278e11415ce01a259de059bdd2.doc Wed, 18 Jul 2018 11:32:58 +0300 ДФ ТРЕНД Фонд Паричен пазар - НСА и цени на дялове към 17/07/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/a655edbe7f23aacfac3619a8713f38be.pdf ДФ ТРЕНД Фонд Паричен пазар - НСА и цени на дялове към 17/07/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/a655edbe7f23aacfac3619a8713f38be.pdf Wed, 18 Jul 2018 11:32:40 +0300 ДФ ТРЕНД Балансиран Фонд - НСА и цени на дялове към 17/07/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/5609451c26b795fde77465215e107e2d.pdf ДФ ТРЕНД Балансиран Фонд - НСА и цени на дялове към 17/07/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/5609451c26b795fde77465215e107e2d.pdf Wed, 18 Jul 2018 11:32:21 +0300 ДФ Тренд Фонд Акции - НСА и цени на дялове към 17/07/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/3026770a7912b39bb2b4afe95dd50a67.pdf ДФ Тренд Фонд Акции - НСА и цени на дялове към 17/07/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/3026770a7912b39bb2b4afe95dd50a67.pdf Wed, 18 Jul 2018 10:32:37 +0300 Ди Ви Евробонд - Обобщена информация по чл. 77 от Наредба 44 за обявените емисионни стойности и цени на обратно изкупуване за периода от 01 до 15 юли 2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/405cba39ed46fb9aa2de1b5f45afac1b.pdf Ди Ви Евробонд - Обобщена информация по чл. 77 от Наредба 44 за обявените емисионни стойности и цени на обратно изкупуване за периода от 01 до 15 юли 2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/405cba39ed46fb9aa2de1b5f45afac1b.pdf Wed, 18 Jul 2018 10:32:02 +0300 Ди Ви Съкровище - Обобщена информация по чл. 77 от Наредба 44 за обявените емисионни стойности и цени на обратно изкупуване за периода от 01 до 15 юли 2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/b2d17343576aba742fc9f9d2a4e20e68.pdf Ди Ви Съкровище - Обобщена информация по чл. 77 от Наредба 44 за обявените емисионни стойности и цени на обратно изкупуване за периода от 01 до 15 юли 2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/b2d17343576aba742fc9f9d2a4e20e68.pdf Wed, 18 Jul 2018 10:31:21 +0300 Ди Ви Хармония - Обобщена информация по чл. 77 от Наредба 44 за обявените емисионни стойности и цени на обратно изкупуване за периода от 01 до 15 юли 2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/e2617c7b581c105924bf74bce0c71737.pdf Ди Ви Хармония - Обобщена информация по чл. 77 от Наредба 44 за обявените емисионни стойности и цени на обратно изкупуване за периода от 01 до 15 юли 2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/e2617c7b581c105924bf74bce0c71737.pdf Wed, 18 Jul 2018 10:30:39 +0300 Ди Ви Динамик - Обобщена информация по чл. 77 от Наредба 44 за обявените емисионни стойности и цени на обратно изкупуване за периода от 01 до 15 юли 2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/8e00573198bb0741d671be25c50124f0.pdf Ди Ви Динамик - Обобщена информация по чл. 77 от Наредба 44 за обявените емисионни стойности и цени на обратно изкупуване за периода от 01 до 15 юли 2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/8e00573198bb0741d671be25c50124f0.pdf Wed, 18 Jul 2018 09:57:15 +0300 ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/177616bbd66de5d1052cee71b1e650d2.pdf ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/177616bbd66de5d1052cee71b1e650d2.pdf Wed, 18 Jul 2018 09:56:03 +0300 ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/a2ad64b1084cca493d803a78fcf00802.pdf ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/a2ad64b1084cca493d803a78fcf00802.pdf Wed, 18 Jul 2018 09:55:14 +0300 ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 18.07.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/1d37ccf3e4ea9b493d2fb3769ac3dd07.doc ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 18.07.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/1d37ccf3e4ea9b493d2fb3769ac3dd07.doc Wed, 18 Jul 2018 09:55:10 +0300 ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 18.07.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/963020dee971df7aacfbc7f0a4663c70.doc ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 18.07.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/963020dee971df7aacfbc7f0a4663c70.doc Wed, 18 Jul 2018 09:55:09 +0300 ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 18.07.2018г https://www.investor.bg/files/bulletin/4356dfa70c3f8127473ce65f2a76a486.doc ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 18.07.2018г https://www.investor.bg/files/bulletin/4356dfa70c3f8127473ce65f2a76a486.doc Tue, 17 Jul 2018 18:14:05 +0300 ДФ Експат Глоубъл Екуитис - ДФ Експат Глоубъл Екуитис https://www.investor.bg/files/bulletin/fa303e077ff12ca080b1834a45a1d8e6.pdf ДФ Експат Глоубъл Екуитис - ДФ Експат Глоубъл Екуитис https://www.investor.bg/files/bulletin/fa303e077ff12ca080b1834a45a1d8e6.pdf Tue, 17 Jul 2018 18:13:28 +0300 ДФ Експат Имърджинг Маркетс Стокс - ДФ Експат Имърджинг Маркетс Стокс https://www.investor.bg/files/bulletin/bf86ff0651b183fc8025110e2ca6f4e3.pdf ДФ Експат Имърджинг Маркетс Стокс - ДФ Експат Имърджинг Маркетс Стокс https://www.investor.bg/files/bulletin/bf86ff0651b183fc8025110e2ca6f4e3.pdf Tue, 17 Jul 2018 17:53:32 +0300 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - Финансови отчети за първото шестмесечие на 2018г. по МСС https://www.investor.bg/files/bulletin/a3d61dcae68876e8edfc6be6b085769a.BREF.pdf Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - Финансови отчети за първото шестмесечие на 2018г. по МСС https://www.investor.bg/files/bulletin/a3d61dcae68876e8edfc6be6b085769a.BREF.pdf Tue, 17 Jul 2018 17:53:32 +0300 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - Финансови отчети за първото шестмесечие на 2018г. по форми КФН https://www.investor.bg/files/bulletin/95875e59874a837de4953aed4b924425.Est.xls Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - Финансови отчети за първото шестмесечие на 2018г. по форми КФН https://www.investor.bg/files/bulletin/95875e59874a837de4953aed4b924425.Est.xls Tue, 17 Jul 2018 17:53:32 +0300 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - Счетоводна политика за първото шестмесечие на 2018г https://www.investor.bg/files/bulletin/ad9f2f349457bb6cef905eeda21c675e.BREF.pdf Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - Счетоводна политика за първото шестмесечие на 2018г https://www.investor.bg/files/bulletin/ad9f2f349457bb6cef905eeda21c675e.BREF.pdf Tue, 17 Jul 2018 17:53:32 +0300 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - Междинен доклад за дейността за първото шестмесечие на 2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/3b2f63fbffbf2fdb6ed173dd827764d2.pdf Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - Междинен доклад за дейността за първото шестмесечие на 2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/3b2f63fbffbf2fdb6ed173dd827764d2.pdf Tue, 17 Jul 2018 17:53:32 +0300 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - Важна информация съгласно наредба 2 от 17.09.2003 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/cc11562b22a7c92e13337a74dfaab984.pdf Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - Важна информация съгласно наредба 2 от 17.09.2003 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/cc11562b22a7c92e13337a74dfaab984.pdf Tue, 17 Jul 2018 17:53:32 +0300 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - Допълнителна информация по чл. №33, ал. т.6 от Наредба №2 https://www.investor.bg/files/bulletin/4ccf95c22684714b876ea22ff4dcd8af.pdf Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - Допълнителна информация по чл. №33, ал. т.6 от Наредба №2 https://www.investor.bg/files/bulletin/4ccf95c22684714b876ea22ff4dcd8af.pdf Tue, 17 Jul 2018 17:53:32 +0300 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК https://www.investor.bg/files/bulletin/77ea4321beb4217e444d6a0bcee24e5f.pdf Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК https://www.investor.bg/files/bulletin/77ea4321beb4217e444d6a0bcee24e5f.pdf Tue, 17 Jul 2018 17:53:32 +0300 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - Информация по регламент 596 https://www.investor.bg/files/bulletin/7bc6d00e34ef20924975ebd13a861568.pdf Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - Информация по регламент 596 https://www.investor.bg/files/bulletin/7bc6d00e34ef20924975ebd13a861568.pdf Tue, 17 Jul 2018 16:59:33 +0300 Монбат АД - Монбат АД https://www.investor.bg/files/bulletin/e8818a62a4e932456472eb368176eb12.doc.p7s Монбат АД - Монбат АД https://www.investor.bg/files/bulletin/e8818a62a4e932456472eb368176eb12.doc.p7s Tue, 17 Jul 2018 16:02:15 +0300 Капман Грийн Енерджи Фонд АД - Промяна в състава на СД на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/efcf9675a296b78bdbf4d6e65fc078e1.pdf Капман Грийн Енерджи Фонд АД - Промяна в състава на СД на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД https://www.investor.bg/files/bulletin/efcf9675a296b78bdbf4d6e65fc078e1.pdf Tue, 17 Jul 2018 14:53:16 +0300 ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/7ba8824799066493e55f22fdbbe5c050.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/7ba8824799066493e55f22fdbbe5c050.rtf Tue, 17 Jul 2018 14:52:43 +0300 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/5dc63e5f21894b1800611da61ede6685.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/5dc63e5f21894b1800611da61ede6685.rtf Tue, 17 Jul 2018 14:50:50 +0300 ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/37ab953dd144e008585f74b1c1dbe4fc.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/37ab953dd144e008585f74b1c1dbe4fc.rtf Tue, 17 Jul 2018 14:46:53 +0300 ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 17.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/197a31f1578cb038265e0a486e099fc6.pdf ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 17.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/197a31f1578cb038265e0a486e099fc6.pdf Tue, 17 Jul 2018 14:46:31 +0300 ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 17.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/fd59f5f8dbabcebe6df8661b713da3da.pdf ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 17.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/fd59f5f8dbabcebe6df8661b713da3da.pdf Tue, 17 Jul 2018 14:45:54 +0300 ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 17.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/39efab4599aec4942407d187d5820b4a.pdf ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 17.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/39efab4599aec4942407d187d5820b4a.pdf Tue, 17 Jul 2018 14:45:15 +0300 ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 17.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/4896d867c04346fb0306e2e741a0a6cd.pdf ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 17.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/4896d867c04346fb0306e2e741a0a6cd.pdf Tue, 17 Jul 2018 14:45:12 +0300 Асенова крепост АД - Устав на Асенова крепост АД https://www.investor.bg/files/bulletin/d98091c02b08c641d0caf93a7c8a28a3.pdf Асенова крепост АД - Устав на Асенова крепост АД https://www.investor.bg/files/bulletin/d98091c02b08c641d0caf93a7c8a28a3.pdf Tue, 17 Jul 2018 14:45:12 +0300 Асенова крепост АД - Решение на АПВ https://www.investor.bg/files/bulletin/acb81fd5726a5cf5b5d038aea8823200.pdf Асенова крепост АД - Решение на АПВ https://www.investor.bg/files/bulletin/acb81fd5726a5cf5b5d038aea8823200.pdf Tue, 17 Jul 2018 14:32:31 +0300 ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/c78c2b78cc29bd34abf6112e53803a1e.rtf ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/c78c2b78cc29bd34abf6112e53803a1e.rtf Tue, 17 Jul 2018 14:32:03 +0300 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/a9233d7e70a4fb1ecf6ac63cae370f58.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/a9233d7e70a4fb1ecf6ac63cae370f58.rtf Tue, 17 Jul 2018 14:31:22 +0300 ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/82e10ca2d459741139c56891e9db89e8.rtf ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/82e10ca2d459741139c56891e9db89e8.rtf Tue, 17 Jul 2018 14:26:49 +0300 ДФ СКАЙ Глобал ETFs - Цени на дялове към 16.07.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/0b3b0bab48768f7fdce026526c785be8.doc ДФ СКАЙ Глобал ETFs - Цени на дялове към 16.07.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/0b3b0bab48768f7fdce026526c785be8.doc Tue, 17 Jul 2018 14:25:31 +0300 ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 16.07.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/2a50cbb0eb65be116a30a47b0b69f15b.doc ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 16.07.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/2a50cbb0eb65be116a30a47b0b69f15b.doc Tue, 17 Jul 2018 14:24:33 +0300 ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 16.07.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/426b7ea91dfac4d3a85cecd2a5bf8500.doc ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 16.07.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/426b7ea91dfac4d3a85cecd2a5bf8500.doc Tue, 17 Jul 2018 12:27:41 +0300 ХипоКредит АД - облигации - Уведомление за извършено лихвено плащане по емисия облигации BG2100038079 https://www.investor.bg/files/bulletin/4e6ff6bf5f04948e69d8ba0e798f8f46.docx ХипоКредит АД - облигации - Уведомление за извършено лихвено плащане по емисия облигации BG2100038079 https://www.investor.bg/files/bulletin/4e6ff6bf5f04948e69d8ba0e798f8f46.docx Tue, 17 Jul 2018 12:27:41 +0300 ХипоКредит АД - облигации - Уведомление за извършено лихвено плащане по емисия облигации BG2100018089 https://www.investor.bg/files/bulletin/4975f2c7fbe73937708d7cf38117e021.docx ХипоКредит АД - облигации - Уведомление за извършено лихвено плащане по емисия облигации BG2100018089 https://www.investor.bg/files/bulletin/4975f2c7fbe73937708d7cf38117e021.docx Tue, 17 Jul 2018 11:34:58 +0300 ХипоКредит АД - облигации - Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите-BG2100038079 https://www.investor.bg/files/bulletin/6202dc06d6b2fa1ee1150c331263d128.pdf ХипоКредит АД - облигации - Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите-BG2100038079 https://www.investor.bg/files/bulletin/6202dc06d6b2fa1ee1150c331263d128.pdf Tue, 17 Jul 2018 11:34:58 +0300 ХипоКредит АД - облигации - Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите - BG2100018089 https://www.investor.bg/files/bulletin/5c3b516921e0ff31a271fbbb3b209f0b.pdf ХипоКредит АД - облигации - Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите - BG2100018089 https://www.investor.bg/files/bulletin/5c3b516921e0ff31a271fbbb3b209f0b.pdf Tue, 17 Jul 2018 11:12:53 +0300 ДФ ТРЕНД Фонд Паричен пазар - НСА и цени на дялове към 16/07/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/56abd78f52aded7636e2d4b5fa1f180c.pdf ДФ ТРЕНД Фонд Паричен пазар - НСА и цени на дялове към 16/07/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/56abd78f52aded7636e2d4b5fa1f180c.pdf Tue, 17 Jul 2018 11:12:28 +0300 ДФ ТРЕНД Балансиран Фонд - НСА и цени на дялове към 016/07/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/fbcee7e302f8a3b0f4ba0e39cfcb6131.pdf ДФ ТРЕНД Балансиран Фонд - НСА и цени на дялове към 016/07/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/fbcee7e302f8a3b0f4ba0e39cfcb6131.pdf Tue, 17 Jul 2018 11:12:08 +0300 ДФ Тренд Фонд Акции - НСА и цени на дялове към 16/07/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/d73052b4e3aa8514464b945307018a48.pdf ДФ Тренд Фонд Акции - НСА и цени на дялове към 16/07/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/d73052b4e3aa8514464b945307018a48.pdf Tue, 17 Jul 2018 10:55:47 +0300 ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен - ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен https://www.investor.bg/files/bulletin/035bab95fd3fbdc22c22ca71be77aaab.doc ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен - ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен https://www.investor.bg/files/bulletin/035bab95fd3fbdc22c22ca71be77aaab.doc Tue, 17 Jul 2018 10:35:43 +0300 ДФ Тексим Парични Пазари - ДФ Тексим Парични Пазари https://www.investor.bg/files/bulletin/3269d338cc1a747c06252522ea72ad70.doc ДФ Тексим Парични Пазари - ДФ Тексим Парични Пазари https://www.investor.bg/files/bulletin/3269d338cc1a747c06252522ea72ad70.doc Tue, 17 Jul 2018 09:57:22 +0300 Български фонд за вземания АДСИЦ - МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2018г. на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/6394ecfc2aebf7781f134f6ee9b69005.PDF Български фонд за вземания АДСИЦ - МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2018г. на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/6394ecfc2aebf7781f134f6ee9b69005.PDF Tue, 17 Jul 2018 09:44:22 +0300 ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 17.07.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/58cb7e658dba590600e4d33b830d242c.doc ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 17.07.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/58cb7e658dba590600e4d33b830d242c.doc Tue, 17 Jul 2018 09:44:19 +0300 ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 17.07.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/7080bd4222200dcd048b3add332ab645.doc ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 17.07.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/7080bd4222200dcd048b3add332ab645.doc Tue, 17 Jul 2018 09:44:17 +0300 ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 17.07.2018г https://www.investor.bg/files/bulletin/aa96cd8c2620089fecf5f0478ddfc17d.doc ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 17.07.2018г https://www.investor.bg/files/bulletin/aa96cd8c2620089fecf5f0478ddfc17d.doc Tue, 17 Jul 2018 09:41:59 +0300 ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/d00cc74304f22f5fd4466bead4ae9c6c.pdf ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/d00cc74304f22f5fd4466bead4ae9c6c.pdf Tue, 17 Jul 2018 09:41:21 +0300 ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/f771f12623dfbd695aa8395e9bf61b53.pdf ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/f771f12623dfbd695aa8395e9bf61b53.pdf Tue, 17 Jul 2018 08:40:13 +0300 ДФ Селект Облигации - Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове към 15.07.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/db134614a7006b7b09b116ed4f10f650.pdf ДФ Селект Облигации - Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове към 15.07.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/db134614a7006b7b09b116ed4f10f650.pdf Tue, 17 Jul 2018 08:39:39 +0300 ДФ Селект Регионал - Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове към 15.07.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/a02faabeac1e2c5830f3ad333d345963.pdf ДФ Селект Регионал - Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове към 15.07.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/a02faabeac1e2c5830f3ad333d345963.pdf Tue, 17 Jul 2018 08:39:16 +0300 ДФ Селект Баланс - Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове към 15.07.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/52264cbb9463e5ee534685a703e9330f.pdf ДФ Селект Баланс - Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове към 15.07.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/52264cbb9463e5ee534685a703e9330f.pdf Tue, 17 Jul 2018 08:38:51 +0300 ДФ Селект Дивидент - Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове към 15.07.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/50f694dc4674478a4a4cbb6499d70275.pdf ДФ Селект Дивидент - Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове към 15.07.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/50f694dc4674478a4a4cbb6499d70275.pdf Mon, 16 Jul 2018 18:33:51 +0300 Тодоров АД - Протокол от Общо събрание на акционерите https://www.investor.bg/files/bulletin/7fe8abf85e0228da156b1a6f4ad4f597.pdf Тодоров АД - Протокол от Общо събрание на акционерите https://www.investor.bg/files/bulletin/7fe8abf85e0228da156b1a6f4ad4f597.pdf Mon, 16 Jul 2018 17:06:48 +0300 САФ Магелан АД - САФ Магелан АД https://www.investor.bg/files/bulletin/1bda0cc883504734ac23dfbd615a39d1.pdf САФ Магелан АД - САФ Магелан АД https://www.investor.bg/files/bulletin/1bda0cc883504734ac23dfbd615a39d1.pdf Mon, 16 Jul 2018 17:06:48 +0300 САФ Магелан АД - САФ Магелан АД https://www.investor.bg/files/bulletin/cefbe3683b7b7bec5f048dd89bdfd356.pdf САФ Магелан АД - САФ Магелан АД https://www.investor.bg/files/bulletin/cefbe3683b7b7bec5f048dd89bdfd356.pdf Mon, 16 Jul 2018 17:05:20 +0300 Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/ АДСИЦ - Протокол от ОСА на Ин-Пропъртис АДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/7579482c5f6cb8b0dd4343c1313ea18c.pdf Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/ АДСИЦ - Протокол от ОСА на Ин-Пропъртис АДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/7579482c5f6cb8b0dd4343c1313ea18c.pdf Mon, 16 Jul 2018 17:05:20 +0300 Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/ АДСИЦ - Списък на акционерите https://www.investor.bg/files/bulletin/67f7ecb44e24918a85283a3c92e88b26.pdf Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/ АДСИЦ - Списък на акционерите https://www.investor.bg/files/bulletin/67f7ecb44e24918a85283a3c92e88b26.pdf Mon, 16 Jul 2018 16:45:33 +0300 ДФ Тексим Комодити Стратеджи - ДФ Тексим Комодити Стратеджи https://www.investor.bg/files/bulletin/17f6166a23db1122fc5afe8354fb6e02.pdf ДФ Тексим Комодити Стратеджи - ДФ Тексим Комодити Стратеджи https://www.investor.bg/files/bulletin/17f6166a23db1122fc5afe8354fb6e02.pdf Mon, 16 Jul 2018 16:45:11 +0300 ДФ Тексим Парични Пазари - ДФ Тексим Парични Пазари https://www.investor.bg/files/bulletin/6790550030d7353e4aa97a0b02a75a9b.pdf ДФ Тексим Парични Пазари - ДФ Тексим Парични Пазари https://www.investor.bg/files/bulletin/6790550030d7353e4aa97a0b02a75a9b.pdf Mon, 16 Jul 2018 16:44:48 +0300 ДФ Тексим Балкани - ДФ Тексим Балкани https://www.investor.bg/files/bulletin/dfa4ef220c218bc7837db2f9de607f51.pdf ДФ Тексим Балкани - ДФ Тексим Балкани https://www.investor.bg/files/bulletin/dfa4ef220c218bc7837db2f9de607f51.pdf Mon, 16 Jul 2018 16:44:23 +0300 ДФ Тексим България - ДФ Тексим България https://www.investor.bg/files/bulletin/374baffddb0becfce02999795c4065dd.pdf ДФ Тексим България - ДФ Тексим България https://www.investor.bg/files/bulletin/374baffddb0becfce02999795c4065dd.pdf Mon, 16 Jul 2018 16:30:24 +0300 ДФ Експат Глоубъл Екуитис - ДФ Експат Глоубъл Екуитис https://www.investor.bg/files/bulletin/908a106642f1c96751b6e5ca27c60081.pdf ДФ Експат Глоубъл Екуитис - ДФ Експат Глоубъл Екуитис https://www.investor.bg/files/bulletin/908a106642f1c96751b6e5ca27c60081.pdf Mon, 16 Jul 2018 16:29:48 +0300 ДФ Експат Имърджинг Маркетс Стокс - ДФ Експат Имърджинг Маркетс Стокс https://www.investor.bg/files/bulletin/69212baf393846c9ede6950c495001a5.pdf ДФ Експат Имърджинг Маркетс Стокс - ДФ Експат Имърджинг Маркетс Стокс https://www.investor.bg/files/bulletin/69212baf393846c9ede6950c495001a5.pdf Mon, 16 Jul 2018 15:32:56 +0300 Агро Финанс АДСИЦ - Информационен бюлетин за месец юни 2018г. на български език. https://www.investor.bg/files/bulletin/12d3803d170ff99f77d2b2a4c31a8319.pdf Агро Финанс АДСИЦ - Информационен бюлетин за месец юни 2018г. на български език. https://www.investor.bg/files/bulletin/12d3803d170ff99f77d2b2a4c31a8319.pdf Mon, 16 Jul 2018 15:32:56 +0300 Агро Финанс АДСИЦ - Информационен бюлетин за месец юни 2018г. на английски език. https://www.investor.bg/files/bulletin/ce0a73a1108b0754f293cc9968377ab4.pdf Агро Финанс АДСИЦ - Информационен бюлетин за месец юни 2018г. на английски език. https://www.investor.bg/files/bulletin/ce0a73a1108b0754f293cc9968377ab4.pdf Mon, 16 Jul 2018 15:32:56 +0300 Агро Финанс АДСИЦ - Придружително писмо https://www.investor.bg/files/bulletin/1b10b67a0bb7ce6bf375794ec01627b5.pdf Агро Финанс АДСИЦ - Придружително писмо https://www.investor.bg/files/bulletin/1b10b67a0bb7ce6bf375794ec01627b5.pdf Mon, 16 Jul 2018 15:02:54 +0300 ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/8e36e7cda63264edc52385dfbdb13bf5.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/8e36e7cda63264edc52385dfbdb13bf5.rtf Mon, 16 Jul 2018 15:02:30 +0300 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/93e0d8479dd1e8cc5cc1481730f93744.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/93e0d8479dd1e8cc5cc1481730f93744.rtf Mon, 16 Jul 2018 15:02:03 +0300 ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/a3448ff06096fcddba9c620691b28f8c.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/a3448ff06096fcddba9c620691b28f8c.rtf Mon, 16 Jul 2018 15:01:36 +0300 ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/17065406d63aacd499534b23f3c33fd1.rtf ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/17065406d63aacd499534b23f3c33fd1.rtf Mon, 16 Jul 2018 15:01:09 +0300 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/80979de76a5aef729114b3ed8c46995d.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/80979de76a5aef729114b3ed8c46995d.rtf Mon, 16 Jul 2018 15:00:40 +0300 ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/d7c4e0a0c489eb7098d06617fcbd8cf1.rtf ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/d7c4e0a0c489eb7098d06617fcbd8cf1.rtf Mon, 16 Jul 2018 14:51:57 +0300 ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 16.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/3e3bbadc0acdf6fbe4ef855ee697c2cb.pdf ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 16.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/3e3bbadc0acdf6fbe4ef855ee697c2cb.pdf Mon, 16 Jul 2018 14:51:05 +0300 ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 16.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/bf672ece56128ee408497efbc0a46fdc.pdf ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 16.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/bf672ece56128ee408497efbc0a46fdc.pdf Mon, 16 Jul 2018 14:49:52 +0300 ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 16.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/c6b4db676d02ad2116490e06265e2a0d.pdf ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 16.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/c6b4db676d02ad2116490e06265e2a0d.pdf Mon, 16 Jul 2018 14:49:11 +0300 ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 16.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/894bb25f671b4df6b8aebb439a8579fb.pdf ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 16.07.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/894bb25f671b4df6b8aebb439a8579fb.pdf Mon, 16 Jul 2018 14:40:12 +0300 ДФ С-БОНДС - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ С-БОНДС, изчислена на 16.07.2018г. по оценка на активи към 13.07.2018г https://www.investor.bg/files/bulletin/e93226baa8f1bbcd3d3d552b21f4af76.pdf ДФ С-БОНДС - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ С-БОНДС, изчислена на 16.07.2018г. по оценка на активи към 13.07.2018г https://www.investor.bg/files/bulletin/e93226baa8f1bbcd3d3d552b21f4af76.pdf Mon, 16 Jul 2018 14:38:47 +0300 ДФ С-МИКС - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ С-МИКС, изчислена на 16.07.2018г. по оценка на активи към 13.07.2018г https://www.investor.bg/files/bulletin/dda591cfb183582345527219168a8639.pdf ДФ С-МИКС - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ С-МИКС, изчислена на 16.07.2018г. по оценка на активи към 13.07.2018г https://www.investor.bg/files/bulletin/dda591cfb183582345527219168a8639.pdf Mon, 16 Jul 2018 14:35:54 +0300 ДФ Капман Фикс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Фикс, изчислена на 16.07.2018г. по оценка на активи към 13.07.2018г https://www.investor.bg/files/bulletin/f27105380214e1fb493d9db522d46752.pdf ДФ Капман Фикс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Фикс, изчислена на 16.07.2018г. по оценка на активи към 13.07.2018г https://www.investor.bg/files/bulletin/f27105380214e1fb493d9db522d46752.pdf Mon, 16 Jul 2018 14:34:35 +0300 ДФ Капман Макс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Макс, изчислена на 16.07.2018г. по оценка на активи към 13.07.2018г https://www.investor.bg/files/bulletin/429bfa22a92eff1226eb17c26ca3c484.pdf ДФ Капман Макс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Макс, изчислена на 16.07.2018г. по оценка на активи към 13.07.2018г https://www.investor.bg/files/bulletin/429bfa22a92eff1226eb17c26ca3c484.pdf Mon, 16 Jul 2018 14:32:54 +0300 ДФ Капман Капитал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Капитал, изчислена на 16.07.2018г. по оценка на активи към 13.07.2018г https://www.investor.bg/files/bulletin/994116ee5398cd0d906748b007d73892.pdf ДФ Капман Капитал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Капитал, изчислена на 16.07.2018г. по оценка на активи към 13.07.2018г https://www.investor.bg/files/bulletin/994116ee5398cd0d906748b007d73892.pdf Mon, 16 Jul 2018 14:27:41 +0300 ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 13.07.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/cf3468157cfdaa478f6b4e75356e8718.doc ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 13.07.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/cf3468157cfdaa478f6b4e75356e8718.doc Mon, 16 Jul 2018 14:26:54 +0300 ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 13.07.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/a54dcffcef94bbde4c380c4a8c486f46.doc ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 13.07.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/a54dcffcef94bbde4c380c4a8c486f46.doc Mon, 16 Jul 2018 14:11:43 +0300 Софарма АД - Уведомление относно реда и условията за изплащане на дивидента за 2017 година https://www.investor.bg/files/bulletin/eb4e84145249b743512dcfe4a2c72913.pdf Софарма АД - Уведомление относно реда и условията за изплащане на дивидента за 2017 година https://www.investor.bg/files/bulletin/eb4e84145249b743512dcfe4a2c72913.pdf Mon, 16 Jul 2018 14:07:54 +0300 ДФ ТРЕНД Фонд Паричен пазар - НСА и цени на дялове към 13/07/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/faa36bf1df5dc9df6b0e080a297956a3.pdf ДФ ТРЕНД Фонд Паричен пазар - НСА и цени на дялове към 13/07/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/faa36bf1df5dc9df6b0e080a297956a3.pdf Mon, 16 Jul 2018 14:07:36 +0300 ДФ ТРЕНД Балансиран Фонд - НСА и цени на дялове към 13/07/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/23a63549491a21c82b5d65020458b917.pdf ДФ ТРЕНД Балансиран Фонд - НСА и цени на дялове към 13/07/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/23a63549491a21c82b5d65020458b917.pdf Mon, 16 Jul 2018 14:07:16 +0300 ДФ Тренд Фонд Акции - НСА и цени на дялове към 13/07/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/13ffee4ca0eed0b91c28517ee2aad83b.pdf ДФ Тренд Фонд Акции - НСА и цени на дялове към 13/07/2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/13ffee4ca0eed0b91c28517ee2aad83b.pdf Mon, 16 Jul 2018 13:46:00 +0300 Трансинвестмънт АДСИЦ - Избор на представляващ на Трансинвестмънт АДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/6bb9042b88f657f057aba9c06fd35f1a.pdf.p7s Трансинвестмънт АДСИЦ - Избор на представляващ на Трансинвестмънт АДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/6bb9042b88f657f057aba9c06fd35f1a.pdf.p7s Mon, 16 Jul 2018 13:38:35 +0300 Трансинвестмънт АДСИЦ - Промяна в състава на членовете на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/b68c9a1e0d9a9c3a0ee26d0708c9d616.pdf Трансинвестмънт АДСИЦ - Промяна в състава на членовете на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ https://www.investor.bg/files/bulletin/b68c9a1e0d9a9c3a0ee26d0708c9d616.pdf Mon, 16 Jul 2018 12:55:25 +0300 Фаворит Холд АД - Фаворит Холд АД-София https://www.investor.bg/files/bulletin/54f5615161808479228ee239d4d34f00.xls Фаворит Холд АД - Фаворит Холд АД-София https://www.investor.bg/files/bulletin/54f5615161808479228ee239d4d34f00.xls Mon, 16 Jul 2018 12:55:25 +0300 Фаворит Холд АД - Фаворит Холд АД-София https://www.investor.bg/files/bulletin/17148cd8d2a3b165ea574fb558cecd09.xls Фаворит Холд АД - Фаворит Холд АД-София https://www.investor.bg/files/bulletin/17148cd8d2a3b165ea574fb558cecd09.xls Mon, 16 Jul 2018 12:55:25 +0300 Фаворит Холд АД - Фаворит Холд АД-София https://www.investor.bg/files/bulletin/7c7aecc0d47c72c02b5d08b734e0f90b.doc Фаворит Холд АД - Фаворит Холд АД-София https://www.investor.bg/files/bulletin/7c7aecc0d47c72c02b5d08b734e0f90b.doc Mon, 16 Jul 2018 12:55:25 +0300 Фаворит Холд АД - Фаворит Холд АД-София https://www.investor.bg/files/bulletin/337ec1ee2c933437855a914fc1ea8564.doc Фаворит Холд АД - Фаворит Холд АД-София https://www.investor.bg/files/bulletin/337ec1ee2c933437855a914fc1ea8564.doc Mon, 16 Jul 2018 12:55:25 +0300 Фаворит Холд АД - Фаворит Холд АД-София https://www.investor.bg/files/bulletin/4636457a4eb48033cef02a2510c22e35.doc Фаворит Холд АД - Фаворит Холд АД-София https://www.investor.bg/files/bulletin/4636457a4eb48033cef02a2510c22e35.doc Mon, 16 Jul 2018 12:55:25 +0300 Фаворит Холд АД - Фаворит Холд АД-София https://www.investor.bg/files/bulletin/c2dbda43314be56a60e2fd1dcfb09308.doc Фаворит Холд АД - Фаворит Холд АД-София https://www.investor.bg/files/bulletin/c2dbda43314be56a60e2fd1dcfb09308.doc Mon, 16 Jul 2018 12:55:25 +0300 Фаворит Холд АД - Фаворит Холд АД-София https://www.investor.bg/files/bulletin/144c31236b8ca33e9815f3d7667933e5.doc Фаворит Холд АД - Фаворит Холд АД-София https://www.investor.bg/files/bulletin/144c31236b8ca33e9815f3d7667933e5.doc Mon, 16 Jul 2018 12:55:25 +0300 Фаворит Холд АД - Фаворит Холд АД-София https://www.investor.bg/files/bulletin/031cc35f1b2dedd248412389f4f05cec.doc Фаворит Холд АД - Фаворит Холд АД-София https://www.investor.bg/files/bulletin/031cc35f1b2dedd248412389f4f05cec.doc Mon, 16 Jul 2018 11:10:04 +0300 ДФ Тексим Парични Пазари - ДФ Тексим Парични Пазари https://www.investor.bg/files/bulletin/a73d7f3b28fdd2700a0fde80fb9d273a.doc ДФ Тексим Парични Пазари - ДФ Тексим Парични Пазари https://www.investor.bg/files/bulletin/a73d7f3b28fdd2700a0fde80fb9d273a.doc Mon, 16 Jul 2018 10:32:29 +0300 ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 12.07.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/28f82655ff94048e5363a7c21a045031.doc ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 12.07.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/28f82655ff94048e5363a7c21a045031.doc Mon, 16 Jul 2018 10:31:22 +0300 ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 12.07.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/0af6caea57dc631429c0ac3aae68a564.doc ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 12.07.2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/0af6caea57dc631429c0ac3aae68a564.doc Mon, 16 Jul 2018 09:28:59 +0300 ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 16.07.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/c593bf4622b256a0fc82f65f2adc7e73.doc ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 16.07.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/c593bf4622b256a0fc82f65f2adc7e73.doc Mon, 16 Jul 2018 09:28:56 +0300 ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 16.07.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/ef6b210fd3b61e3de3a37ed0f972ed95.doc ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 16.07.2018г. https://www.investor.bg/files/bulletin/ef6b210fd3b61e3de3a37ed0f972ed95.doc Mon, 16 Jul 2018 09:28:54 +0300 ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 16.07.2018г https://www.investor.bg/files/bulletin/85230551cd33e053a65aed4c1b0ad7e9.doc ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 16.07.2018г https://www.investor.bg/files/bulletin/85230551cd33e053a65aed4c1b0ad7e9.doc Mon, 16 Jul 2018 09:18:03 +0300 ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/47b3cd55c61480c20b9dc4fd71aa4875.pdf ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/47b3cd55c61480c20b9dc4fd71aa4875.pdf Mon, 16 Jul 2018 09:17:38 +0300 ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/53ed648ec67db0d1a2bef2587b629e88.pdf ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/53ed648ec67db0d1a2bef2587b629e88.pdf