Бюлетин Investor.bg https://www.investor.bg/bulletin Документи, подлежащи на публично оповестяване от компаниите bg https://www.investor.bg/images/default/rss_logo.png Бюлетин Investor.bg https://www.investor.bg/bulletin Thu, 21 Mar 2019 18:59:10 +0200 Тодоров АД - ГФО за 2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/1c08ffa15d8a9798786624d817052bce.pdf Тодоров АД - ГФО за 2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/1c08ffa15d8a9798786624d817052bce.pdf Thu, 21 Mar 2019 18:59:10 +0200 Тодоров АД - ГФО за 2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/e2e1d6062944f4c9740f35043cb53968.pdf Тодоров АД - ГФО за 2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/e2e1d6062944f4c9740f35043cb53968.pdf Thu, 21 Mar 2019 18:59:10 +0200 Тодоров АД - ГФО за 2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/4b503a7e5b00df9b042d1c4fb64d018f.doc Тодоров АД - ГФО за 2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/4b503a7e5b00df9b042d1c4fb64d018f.doc Thu, 21 Mar 2019 18:59:10 +0200 Тодоров АД - ГФО за 2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/6f6af567a183b63e7ea844aadad19e41.doc Тодоров АД - ГФО за 2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/6f6af567a183b63e7ea844aadad19e41.doc Thu, 21 Mar 2019 18:59:10 +0200 Тодоров АД - ГФО за 2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/478e09aaa7edd6c69e11cb4fc14178eb.pdf Тодоров АД - ГФО за 2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/478e09aaa7edd6c69e11cb4fc14178eb.pdf Thu, 21 Mar 2019 18:59:10 +0200 Тодоров АД - ГФО за 2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/5a5fb7323261fd6d7c9a0bd44df82774.xls Тодоров АД - ГФО за 2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/5a5fb7323261fd6d7c9a0bd44df82774.xls Thu, 21 Mar 2019 18:59:10 +0200 Тодоров АД - ГФО за 2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/84a148be1e9dc72e93f4d8fff4bae8ae.doc Тодоров АД - ГФО за 2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/84a148be1e9dc72e93f4d8fff4bae8ae.doc Thu, 21 Mar 2019 18:59:10 +0200 Тодоров АД - ГФО за 2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/e9a90db0ae9eb664b48ff4a0e1bad3e0.doc Тодоров АД - ГФО за 2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/e9a90db0ae9eb664b48ff4a0e1bad3e0.doc Thu, 21 Mar 2019 18:59:10 +0200 Тодоров АД - ГФО за 2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/2d0e638e9cca1832153cc66d7aa01e63.doc Тодоров АД - ГФО за 2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/2d0e638e9cca1832153cc66d7aa01e63.doc Thu, 21 Mar 2019 16:44:03 +0200 Електрометал АД - Отчет 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/a542d6ed9a7a388b5c7c5dd3df6e6af3.pdf Електрометал АД - Отчет 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/a542d6ed9a7a388b5c7c5dd3df6e6af3.pdf Thu, 21 Mar 2019 16:44:03 +0200 Електрометал АД - Отчет 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/b2fcca447d1e72087ba9ec8c5c5bfaa2.xls Електрометал АД - Отчет 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/b2fcca447d1e72087ba9ec8c5c5bfaa2.xls Thu, 21 Mar 2019 16:44:03 +0200 Електрометал АД - Отчет 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/3bb988a0b8a50ffc5466a5b2de275065.xls.p7m.p7s Електрометал АД - Отчет 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/3bb988a0b8a50ffc5466a5b2de275065.xls.p7m.p7s Thu, 21 Mar 2019 16:44:03 +0200 Електрометал АД - Отчет 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/f095af721b5de7bc52f682185410cda3.pdf Електрометал АД - Отчет 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/f095af721b5de7bc52f682185410cda3.pdf Thu, 21 Mar 2019 16:44:03 +0200 Електрометал АД - Отчет 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/905849681860dd0c63bcb85451685ef4.pdf Електрометал АД - Отчет 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/905849681860dd0c63bcb85451685ef4.pdf Thu, 21 Mar 2019 16:44:03 +0200 Електрометал АД - Отчет 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/79530715ffcb1ee0c551a9265ffbfa28.pdf Електрометал АД - Отчет 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/79530715ffcb1ee0c551a9265ffbfa28.pdf Thu, 21 Mar 2019 16:44:03 +0200 Електрометал АД - Отчет 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/16f6d57a9055f14d9c0ae6ab06bccae1.pdf Електрометал АД - Отчет 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/16f6d57a9055f14d9c0ae6ab06bccae1.pdf Thu, 21 Mar 2019 16:44:03 +0200 Електрометал АД - Отчет 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/977ea6cbcabd778cbd49ea8c73f9dda3.7_30.pdf Електрометал АД - Отчет 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/977ea6cbcabd778cbd49ea8c73f9dda3.7_30.pdf Thu, 21 Mar 2019 16:00:03 +0200 СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД - „СОФИЯ ТЕХ ПАРК" АД набира оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги https://www.investor.bg/files/bulletin/da9fa9b5f9d72ef286afcbf9fe834f76.pdf СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД - „СОФИЯ ТЕХ ПАРК" АД набира оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги https://www.investor.bg/files/bulletin/da9fa9b5f9d72ef286afcbf9fe834f76.pdf Thu, 21 Mar 2019 16:00:03 +0200 СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД - Приложение 1 https://www.investor.bg/files/bulletin/0ed5cdddb36d6a1ef9c1635cefe67aa7.pdf СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД - Приложение 1 https://www.investor.bg/files/bulletin/0ed5cdddb36d6a1ef9c1635cefe67aa7.pdf Thu, 21 Mar 2019 16:00:03 +0200 СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД - Приложение 2 https://www.investor.bg/files/bulletin/84ea164b232dd06f37952591a7e4818e.doc СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД - Приложение 2 https://www.investor.bg/files/bulletin/84ea164b232dd06f37952591a7e4818e.doc Thu, 21 Mar 2019 16:00:03 +0200 СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД - Приложение 3 - Вписан устав https://www.investor.bg/files/bulletin/87054dc6c935ea26d03f71465120519c.pdf СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД - Приложение 3 - Вписан устав https://www.investor.bg/files/bulletin/87054dc6c935ea26d03f71465120519c.pdf Thu, 21 Mar 2019 16:00:03 +0200 СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД - Приложение 3-ПИ https://www.investor.bg/files/bulletin/93d3ef5f905f37da60b807010b37ce9b.pdf СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД - Приложение 3-ПИ https://www.investor.bg/files/bulletin/93d3ef5f905f37da60b807010b37ce9b.pdf Thu, 21 Mar 2019 16:00:03 +0200 СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД - Приложение 4 декларация https://www.investor.bg/files/bulletin/b1c5a5c4fc8154de1383fc6b029e91c6.doc СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД - Приложение 4 декларация https://www.investor.bg/files/bulletin/b1c5a5c4fc8154de1383fc6b029e91c6.doc Thu, 21 Mar 2019 14:58:41 +0200 ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 21.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/0fcf8afcc3ececa3284fcc9e3fc22239.pdf ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 21.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/0fcf8afcc3ececa3284fcc9e3fc22239.pdf Thu, 21 Mar 2019 14:58:07 +0200 ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 21.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/1d8518013ee1f922d660df132cb355ba.pdf ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 21.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/1d8518013ee1f922d660df132cb355ba.pdf Thu, 21 Mar 2019 14:57:42 +0200 ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 21.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/1970aa3ddd1081702e3a4d6012a7116b.pdf ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 21.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/1970aa3ddd1081702e3a4d6012a7116b.pdf Thu, 21 Mar 2019 14:57:10 +0200 ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 21.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/ba1c0d790bfe418b4a1405e98df0cd90.pdf ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 21.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/ba1c0d790bfe418b4a1405e98df0cd90.pdf Thu, 21 Mar 2019 14:38:31 +0200 ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/9988d8506af69cd03c7815aa3e8a47c0.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/9988d8506af69cd03c7815aa3e8a47c0.rtf Thu, 21 Mar 2019 14:36:19 +0200 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/9ec1e32485d588c6d56ec9de45fa8341.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/9ec1e32485d588c6d56ec9de45fa8341.rtf Thu, 21 Mar 2019 14:35:47 +0200 ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/089a6793c63672e28800ab72dcf64ae1.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/089a6793c63672e28800ab72dcf64ae1.rtf Thu, 21 Mar 2019 14:35:13 +0200 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/15ef8453e8986ff3f835856ee3a3a068.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/15ef8453e8986ff3f835856ee3a3a068.rtf Thu, 21 Mar 2019 14:34:39 +0200 ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/6f59540c13288d94ac3dfe7e44d39750.rtf ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/6f59540c13288d94ac3dfe7e44d39750.rtf Thu, 21 Mar 2019 14:33:44 +0200 ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/23d1caaa743fa0e2c0e19d4d01b1d4c6.rtf ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/23d1caaa743fa0e2c0e19d4d01b1d4c6.rtf Thu, 21 Mar 2019 12:49:02 +0200 ДФ СКАЙ Глобал ETFs - Цени на дялове към 20.03.2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/74f5d1f5ce96a0296a94a6babaab9724.doc ДФ СКАЙ Глобал ETFs - Цени на дялове към 20.03.2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/74f5d1f5ce96a0296a94a6babaab9724.doc Thu, 21 Mar 2019 12:48:41 +0200 ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 20.03.2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/cf135e92f85d6d1d446a4eff971e2631.doc ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 20.03.2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/cf135e92f85d6d1d446a4eff971e2631.doc Thu, 21 Mar 2019 12:48:21 +0200 ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 20.03.2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/f0986b9accf7c91d6b38e6c3a3104050.doc ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 20.03.2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/f0986b9accf7c91d6b38e6c3a3104050.doc Thu, 21 Mar 2019 09:59:47 +0200 ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 21.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/a62ac83a309c0af8842b883e00b1f3ce.pdf ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 21.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/a62ac83a309c0af8842b883e00b1f3ce.pdf Thu, 21 Mar 2019 09:59:45 +0200 ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 21.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/0b326db9ecae2d4a8669fdeec14ea916.pdf ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 21.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/0b326db9ecae2d4a8669fdeec14ea916.pdf Thu, 21 Mar 2019 09:59:43 +0200 ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 21.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/9324587b1868a451f797a289e43f29a0.pdf ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 21.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/9324587b1868a451f797a289e43f29a0.pdf Thu, 21 Mar 2019 09:22:09 +0200 ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Прайм Асетс https://www.investor.bg/files/bulletin/c81499ee2e0b4a8c53f409e90e5afa89.pdf ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Прайм Асетс https://www.investor.bg/files/bulletin/c81499ee2e0b4a8c53f409e90e5afa89.pdf Thu, 21 Mar 2019 09:21:57 +0200 ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Куест Вижън https://www.investor.bg/files/bulletin/ea610fd5589cc424d2d54f4addd91b7c.pdf ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Куест Вижън https://www.investor.bg/files/bulletin/ea610fd5589cc424d2d54f4addd91b7c.pdf Wed, 20 Mar 2019 16:59:21 +0200 Каучук АД - Отчет 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/a5fcbf37f5a555f2f5157e6bcad75b32.pdf Каучук АД - Отчет 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/a5fcbf37f5a555f2f5157e6bcad75b32.pdf Wed, 20 Mar 2019 16:59:21 +0200 Каучук АД - Отчет 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/ff59a4c0219feb11445ec3389af951e8.xls.p7m.p7s Каучук АД - Отчет 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/ff59a4c0219feb11445ec3389af951e8.xls.p7m.p7s Wed, 20 Mar 2019 16:59:21 +0200 Каучук АД - Отчет 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/31785f8f418d25558c1d03dea335c0a2.pdf Каучук АД - Отчет 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/31785f8f418d25558c1d03dea335c0a2.pdf Wed, 20 Mar 2019 16:59:21 +0200 Каучук АД - Отчет 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/bf7cfec76286464f7e8de82e4a1b8238.pdf Каучук АД - Отчет 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/bf7cfec76286464f7e8de82e4a1b8238.pdf Wed, 20 Mar 2019 16:59:21 +0200 Каучук АД - Отчет 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/7a6e5871cbee8c9cb92c6993e38a3b3c.7_30.pdf Каучук АД - Отчет 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/7a6e5871cbee8c9cb92c6993e38a3b3c.7_30.pdf Wed, 20 Mar 2019 16:59:21 +0200 Каучук АД - Отчет 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/81ba98a692a4a6526f7114f379f80fa2.pdf Каучук АД - Отчет 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/81ba98a692a4a6526f7114f379f80fa2.pdf Wed, 20 Mar 2019 16:59:21 +0200 Каучук АД - Отчет 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/acd63085f48dcf3738ed648dc0664f11.pdf Каучук АД - Отчет 30.06.2018 https://www.investor.bg/files/bulletin/acd63085f48dcf3738ed648dc0664f11.pdf Wed, 20 Mar 2019 15:10:33 +0200 ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 20.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/f467c744c0802014c7fabeadb6be6e4f.pdf ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 20.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/f467c744c0802014c7fabeadb6be6e4f.pdf Wed, 20 Mar 2019 15:10:09 +0200 ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 20.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/ee70dd609abc194a78d1235ff56ffb2d.pdf ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 20.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/ee70dd609abc194a78d1235ff56ffb2d.pdf Wed, 20 Mar 2019 15:09:34 +0200 ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 20.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/11e0cde5546ac7cc9889cd4f5bba36da.pdf ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 20.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/11e0cde5546ac7cc9889cd4f5bba36da.pdf Wed, 20 Mar 2019 15:08:51 +0200 ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 20.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/acc60e28994e31b6bcb1c1cb28d95929.pdf ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 20.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/acc60e28994e31b6bcb1c1cb28d95929.pdf Wed, 20 Mar 2019 15:01:35 +0200 ДФ С-БОНДС - Емисионна стойност и цена обратно изкупуване на дялове на ДФ С-БОНДС, изчислена на 20.03.2019г. по оценка на активи към 19.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/f243986b51d606baa4aa4e24067a7037.pdf ДФ С-БОНДС - Емисионна стойност и цена обратно изкупуване на дялове на ДФ С-БОНДС, изчислена на 20.03.2019г. по оценка на активи към 19.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/f243986b51d606baa4aa4e24067a7037.pdf Wed, 20 Mar 2019 15:01:13 +0200 ДФ С-МИКС - Емисионна стойност и цена обратно изкупуване на дялове на ДФ С-МИКС, изчислена на 20.03.2019г. по оценка на активи към 19.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/16270f72dcbc476663fbafd63be80f89.pdf ДФ С-МИКС - Емисионна стойност и цена обратно изкупуване на дялове на ДФ С-МИКС, изчислена на 20.03.2019г. по оценка на активи към 19.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/16270f72dcbc476663fbafd63be80f89.pdf Wed, 20 Mar 2019 14:59:12 +0200 ДФ Капман Фикс - Емисионна стойност и цена обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Фикс, изчислена на 20.03.2019г. по оценка на активи към 19.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/789ce0a87018a47fe441c04ff7236fcb.pdf ДФ Капман Фикс - Емисионна стойност и цена обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Фикс, изчислена на 20.03.2019г. по оценка на активи към 19.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/789ce0a87018a47fe441c04ff7236fcb.pdf Wed, 20 Mar 2019 14:58:49 +0200 ДФ Капман Макс - Емисионна стойност и цена обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Макс, изчислена на 20.03.2019г. по оценка на активи към 19.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/cfba6fedff39db53102d0ff12002e9b9.pdf ДФ Капман Макс - Емисионна стойност и цена обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Макс, изчислена на 20.03.2019г. по оценка на активи към 19.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/cfba6fedff39db53102d0ff12002e9b9.pdf Wed, 20 Mar 2019 14:55:10 +0200 ДФ Капман Капитал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Капитал, изчислена на 20.03.2019г. по оценка на активи към 19.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/5d385d9186e6f92a43c9b2e22972a352.pdf ДФ Капман Капитал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Капитал, изчислена на 20.03.2019г. по оценка на активи към 19.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/5d385d9186e6f92a43c9b2e22972a352.pdf Wed, 20 Mar 2019 14:31:51 +0200 ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/cfa8c3f10e1b51456e9453b0ba990f11.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/cfa8c3f10e1b51456e9453b0ba990f11.rtf Wed, 20 Mar 2019 14:31:30 +0200 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/4e86ecb1a4be8755d71b4d65ffd1c942.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/4e86ecb1a4be8755d71b4d65ffd1c942.rtf Wed, 20 Mar 2019 14:29:39 +0200 ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/e361d68aa9234a44f8f1169f30ed9b63.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/e361d68aa9234a44f8f1169f30ed9b63.rtf Wed, 20 Mar 2019 14:27:28 +0200 ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/d955933c0fcd961455cfbb49de9fb1fa.rtf ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/d955933c0fcd961455cfbb49de9fb1fa.rtf Wed, 20 Mar 2019 14:25:31 +0200 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/21e6b32325c741ab9fdcf2ad95e6f4c9.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/21e6b32325c741ab9fdcf2ad95e6f4c9.rtf Wed, 20 Mar 2019 14:23:45 +0200 ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/cfa40259656a4e1fcddb53fa6872b953.rtf ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/cfa40259656a4e1fcddb53fa6872b953.rtf Wed, 20 Mar 2019 13:35:30 +0200 ДФ Тексим Комодити Стратеджи - ДФ Тексим Комодити Стратеджи https://www.investor.bg/files/bulletin/f4914f1b347a2e6cd5feb76420e4ee0e.docx ДФ Тексим Комодити Стратеджи - ДФ Тексим Комодити Стратеджи https://www.investor.bg/files/bulletin/f4914f1b347a2e6cd5feb76420e4ee0e.docx Wed, 20 Mar 2019 13:34:56 +0200 ДФ Тексим Консервативен Фонд - ДФ Тексим Консервативен Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/c587e3068a5dbd8c1e2d80660f9403c1.docx ДФ Тексим Консервативен Фонд - ДФ Тексим Консервативен Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/c587e3068a5dbd8c1e2d80660f9403c1.docx Wed, 20 Mar 2019 13:34:19 +0200 ДФ Тексим Балкани - ДФ Тексим Балкани https://www.investor.bg/files/bulletin/460820cf7d92a9f702debde52a76ec5f.docx ДФ Тексим Балкани - ДФ Тексим Балкани https://www.investor.bg/files/bulletin/460820cf7d92a9f702debde52a76ec5f.docx Wed, 20 Mar 2019 13:33:45 +0200 ДФ Тексим България - ДФ Тексим България https://www.investor.bg/files/bulletin/7efa66211628294aaf83e1d04aafce35.docx ДФ Тексим България - ДФ Тексим България https://www.investor.bg/files/bulletin/7efa66211628294aaf83e1d04aafce35.docx Wed, 20 Mar 2019 12:22:30 +0200 ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 19.03.2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/20a7ea3b227696c60b9efa95bbdb101f.doc ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 19.03.2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/20a7ea3b227696c60b9efa95bbdb101f.doc Wed, 20 Mar 2019 12:22:11 +0200 ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 19.03.2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/4b161f39cdd89e197d2adcc0ce0edfff.doc ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 19.03.2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/4b161f39cdd89e197d2adcc0ce0edfff.doc Wed, 20 Mar 2019 11:15:21 +0200 Недвижими имоти София АДСИЦ - ОСО 2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/34d5217bcb94c3fdf97ebcf8cda335e3.pdf Недвижими имоти София АДСИЦ - ОСО 2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/34d5217bcb94c3fdf97ebcf8cda335e3.pdf Wed, 20 Mar 2019 11:15:21 +0200 Недвижими имоти София АДСИЦ - ОСО 2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/cc9527adfc5099cb0945b388eb92ae93.pdf Недвижими имоти София АДСИЦ - ОСО 2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/cc9527adfc5099cb0945b388eb92ae93.pdf Wed, 20 Mar 2019 10:28:02 +0200 ПФБК Восток - Годишен финансов отчет за 2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/805eafe53942952314b61b35aaecdf32.zip ПФБК Восток - Годишен финансов отчет за 2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/805eafe53942952314b61b35aaecdf32.zip Wed, 20 Mar 2019 10:27:45 +0200 ДФ ПИБ Гарант - Годишен финансов отчет за 2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/20ed8a96f570268b0e551f1b15da1453.zip ДФ ПИБ Гарант - Годишен финансов отчет за 2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/20ed8a96f570268b0e551f1b15da1453.zip Wed, 20 Mar 2019 10:27:17 +0200 ДФ ПИБ Класик - Годишен финансов отчет за 2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/f2c59334ca94d8f916318653e24b6662.zip ДФ ПИБ Класик - Годишен финансов отчет за 2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/f2c59334ca94d8f916318653e24b6662.zip Wed, 20 Mar 2019 10:26:53 +0200 ДФ ПИБ Авангард - Годишен финансов отчет за 2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/651851039ab7c146853b38ddfe42c3f3.zip ДФ ПИБ Авангард - Годишен финансов отчет за 2018 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/651851039ab7c146853b38ddfe42c3f3.zip Wed, 20 Mar 2019 10:06:36 +0200 ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Прайм Асетс https://www.investor.bg/files/bulletin/f472470575aa3d2ce02a9f37bf403ea8.pdf ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Прайм Асетс https://www.investor.bg/files/bulletin/f472470575aa3d2ce02a9f37bf403ea8.pdf Wed, 20 Mar 2019 10:04:51 +0200 ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Куест Вижън https://www.investor.bg/files/bulletin/7d39f5354727801a2f357b0620b207eb.pdf ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Куест Вижън https://www.investor.bg/files/bulletin/7d39f5354727801a2f357b0620b207eb.pdf Wed, 20 Mar 2019 09:46:34 +0200 ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 20.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/f02f7c553403e168040864c0847ee482.pdf ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 20.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/f02f7c553403e168040864c0847ee482.pdf Wed, 20 Mar 2019 09:46:28 +0200 ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 20.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/03b580b68f23f4003208300c8fde1a82.pdf ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 20.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/03b580b68f23f4003208300c8fde1a82.pdf Wed, 20 Mar 2019 09:46:13 +0200 ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 20.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/57d2ea4ff4bd5fd67e97e22ced5079f4.pdf ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 20.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/57d2ea4ff4bd5fd67e97e22ced5079f4.pdf Tue, 19 Mar 2019 15:47:58 +0200 Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Хасково - Уведомление https://www.investor.bg/files/bulletin/fdddd211d130bb698cf9eb5c909d448b.pdf Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Хасково - Уведомление https://www.investor.bg/files/bulletin/fdddd211d130bb698cf9eb5c909d448b.pdf Tue, 19 Mar 2019 15:37:49 +0200 ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/e1b89f9ac3b6d76210ec5bfb314d6cca.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/e1b89f9ac3b6d76210ec5bfb314d6cca.rtf Tue, 19 Mar 2019 15:36:56 +0200 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/fe2657742ae8db28a603921f8f2c6a95.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/fe2657742ae8db28a603921f8f2c6a95.rtf Tue, 19 Mar 2019 15:33:01 +0200 ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/900520e9e570a2370b183524a9bf290a.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/900520e9e570a2370b183524a9bf290a.rtf Tue, 19 Mar 2019 15:32:32 +0200 ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/82d23f8f8a61fe68e2ea8b605cc19f7f.rtf ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/82d23f8f8a61fe68e2ea8b605cc19f7f.rtf Tue, 19 Mar 2019 15:32:03 +0200 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/0a2dba207eeb7e64d218e83d98c1d93a.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/0a2dba207eeb7e64d218e83d98c1d93a.rtf Tue, 19 Mar 2019 15:30:55 +0200 ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/3cb6273a860c25aaf80215ac17905a09.rtf ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/3cb6273a860c25aaf80215ac17905a09.rtf Tue, 19 Mar 2019 15:12:14 +0200 ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 19.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/fd174d873ebacec3f6432e2b880a909c.pdf ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 19.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/fd174d873ebacec3f6432e2b880a909c.pdf Tue, 19 Mar 2019 15:11:53 +0200 ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 19.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/647058cf5e881bbc394f49e5649ba9f3.pdf ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 19.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/647058cf5e881bbc394f49e5649ba9f3.pdf Tue, 19 Mar 2019 15:11:18 +0200 ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 19.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/fc9c3a4ff7e2341b172ca93795750f9d.pdf ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 19.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/fc9c3a4ff7e2341b172ca93795750f9d.pdf Tue, 19 Mar 2019 15:10:54 +0200 ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 19.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/1db1ead93201ee254bb9d97da3a533a7.pdf ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 19.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/1db1ead93201ee254bb9d97da3a533a7.pdf Tue, 19 Mar 2019 12:41:35 +0200 ДФ СКАЙ Глобал ETFs - Цени на дялове към 18.03.2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/bd9c0e8c57b752fbedabd0d74ad65619.doc ДФ СКАЙ Глобал ETFs - Цени на дялове към 18.03.2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/bd9c0e8c57b752fbedabd0d74ad65619.doc Tue, 19 Mar 2019 12:41:19 +0200 ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 18.03.2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/e6ac76ee304f8c5c4a6f2132ca003ca0.doc ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 18.03.2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/e6ac76ee304f8c5c4a6f2132ca003ca0.doc Tue, 19 Mar 2019 12:41:03 +0200 ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 18.03.2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/51c8c5d1e922eb4f54549d135af07858.doc ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 18.03.2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/51c8c5d1e922eb4f54549d135af07858.doc Tue, 19 Mar 2019 12:06:03 +0200 Фармхолд АД - Уведомление по чл.145 ЗППЦК https://www.investor.bg/files/bulletin/4ad0a4310c1d564c993fab1624596218.pdf Фармхолд АД - Уведомление по чл.145 ЗППЦК https://www.investor.bg/files/bulletin/4ad0a4310c1d564c993fab1624596218.pdf Tue, 19 Mar 2019 11:57:12 +0200 ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен - ДФ "Инвест Кепитъл-Високодоходен" https://www.investor.bg/files/bulletin/3d2c5a315d7404d027ed6925111b567e.doc ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен - ДФ "Инвест Кепитъл-Високодоходен" https://www.investor.bg/files/bulletin/3d2c5a315d7404d027ed6925111b567e.doc Tue, 19 Mar 2019 11:26:28 +0200 Браво Пропърти Фонд АДСИЦ - уведомление https://www.investor.bg/files/bulletin/5d44f439b3099f6884b5db72311ec1d8.docx Браво Пропърти Фонд АДСИЦ - уведомление https://www.investor.bg/files/bulletin/5d44f439b3099f6884b5db72311ec1d8.docx Tue, 19 Mar 2019 09:57:52 +0200 ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 19.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/facc272ec1a940b371fbbf91a532eb1a.pdf ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 19.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/facc272ec1a940b371fbbf91a532eb1a.pdf Tue, 19 Mar 2019 09:57:50 +0200 ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 19.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/041070926ce2f3bde9c067dc44782db7.pdf ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 19.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/041070926ce2f3bde9c067dc44782db7.pdf Tue, 19 Mar 2019 09:57:48 +0200 ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 19.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/d9962ad33aaa148beac55871002b96d5.pdf ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 19.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/d9962ad33aaa148beac55871002b96d5.pdf Tue, 19 Mar 2019 09:38:46 +0200 ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Прайм Асетс https://www.investor.bg/files/bulletin/989c94e26135d5e25af34d1fbafba647.pdf ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Прайм Асетс https://www.investor.bg/files/bulletin/989c94e26135d5e25af34d1fbafba647.pdf Tue, 19 Mar 2019 09:38:25 +0200 ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Куест Вижън https://www.investor.bg/files/bulletin/928b38d5b3a1f40801c0fe76f85518e2.pdf ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Куест Вижън https://www.investor.bg/files/bulletin/928b38d5b3a1f40801c0fe76f85518e2.pdf Mon, 18 Mar 2019 17:47:34 +0200 Тодоров АД - Уведомление https://www.investor.bg/files/bulletin/5916a75a2fd7548bafa4d01070b6917b.pdf Тодоров АД - Уведомление https://www.investor.bg/files/bulletin/5916a75a2fd7548bafa4d01070b6917b.pdf Mon, 18 Mar 2019 17:47:34 +0200 Тодоров АД - Обявление https://www.investor.bg/files/bulletin/f8775b7a7f781a3759e40d6d9d92a8e3.pdf Тодоров АД - Обявление https://www.investor.bg/files/bulletin/f8775b7a7f781a3759e40d6d9d92a8e3.pdf Mon, 18 Mar 2019 15:09:21 +0200 ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 18.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/8bad4e9f47f478db581b774f4a5d1614.pdf ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 18.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/8bad4e9f47f478db581b774f4a5d1614.pdf Mon, 18 Mar 2019 15:08:54 +0200 ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 18.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/670f314be9183feaf4779be3b6145190.pdf ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 18.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/670f314be9183feaf4779be3b6145190.pdf Mon, 18 Mar 2019 15:08:17 +0200 ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 18.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/df386efad274feb290f169535697e4ee.pdf ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 18.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/df386efad274feb290f169535697e4ee.pdf Mon, 18 Mar 2019 15:07:54 +0200 ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 18.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/7eced688a7b23884198a74c7366690bc.pdf ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 18.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/7eced688a7b23884198a74c7366690bc.pdf Mon, 18 Mar 2019 14:30:18 +0200 ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/862c7187c84fdb83c0fc158897e5ffa5.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/862c7187c84fdb83c0fc158897e5ffa5.rtf Mon, 18 Mar 2019 14:29:34 +0200 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/b5ebb9b48db371bcd9dcaac0b89ce64b.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/b5ebb9b48db371bcd9dcaac0b89ce64b.rtf Mon, 18 Mar 2019 14:28:45 +0200 ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/b25929cb738e7ee50c3898e6b4cc6d7d.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/b25929cb738e7ee50c3898e6b4cc6d7d.rtf Mon, 18 Mar 2019 14:27:36 +0200 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/2889085eb5618e5896a50b396895a4b7.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/2889085eb5618e5896a50b396895a4b7.rtf Mon, 18 Mar 2019 14:26:12 +0200 ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/8ffc82210e00687ca6622ad73d696463.rtf ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/8ffc82210e00687ca6622ad73d696463.rtf Mon, 18 Mar 2019 14:25:25 +0200 ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/c33e91585697b9a27d135638504c1214.rtf ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/c33e91585697b9a27d135638504c1214.rtf Mon, 18 Mar 2019 12:35:04 +0200 ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 15.03.2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/40bdd5b10e2dc3c6e008e72dc88df1fc.doc ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 15.03.2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/40bdd5b10e2dc3c6e008e72dc88df1fc.doc Mon, 18 Mar 2019 12:34:48 +0200 ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 15.03.2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/57ae1cf782da2c7528a6b5fe6936b03b.doc ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 15.03.2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/57ae1cf782da2c7528a6b5fe6936b03b.doc Mon, 18 Mar 2019 11:55:41 +0200 ДФ С-БОНДС - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ С-БОНДС, изчислена на 18.03.2019г. по оценка на активи към 15.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/c95db72a8c9d3a1e1b78a03ef0265c0c.pdf ДФ С-БОНДС - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ С-БОНДС, изчислена на 18.03.2019г. по оценка на активи към 15.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/c95db72a8c9d3a1e1b78a03ef0265c0c.pdf Mon, 18 Mar 2019 11:55:15 +0200 ДФ С-МИКС - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ С-МИКС, изчислена на 18.03.2019г. по оценка на активи към 15.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/3cbcac40ea66555b3f358d5bc8da026d.pdf ДФ С-МИКС - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ С-МИКС, изчислена на 18.03.2019г. по оценка на активи към 15.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/3cbcac40ea66555b3f358d5bc8da026d.pdf Mon, 18 Mar 2019 11:54:35 +0200 ДФ Капман Фикс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Фикс, изчислена на 18.03.2019г. по оценка на активи към 15.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/2798acbbd22e00adf281c95cd15f4dd4.pdf ДФ Капман Фикс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Фикс, изчислена на 18.03.2019г. по оценка на активи към 15.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/2798acbbd22e00adf281c95cd15f4dd4.pdf Mon, 18 Mar 2019 11:54:05 +0200 ДФ Капман Макс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Макс, изчислена на 18.03.2019г. по оценка на активи към 15.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/7e049c2021c809f9db50264a48f80ed5.pdf ДФ Капман Макс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Макс, изчислена на 18.03.2019г. по оценка на активи към 15.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/7e049c2021c809f9db50264a48f80ed5.pdf Mon, 18 Mar 2019 11:53:39 +0200 ДФ Капман Капитал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Капитал, изчислена на 18.03.2019г. по оценка на активи към 15.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/bcc5d3ae0c96cf7d2d85be21a5e3c711.pdf ДФ Капман Капитал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Капитал, изчислена на 18.03.2019г. по оценка на активи към 15.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/bcc5d3ae0c96cf7d2d85be21a5e3c711.pdf Mon, 18 Mar 2019 11:04:23 +0200 ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 18.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/9b8ed07a09ffcf35fa8efb79e919ed98.doc ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 18.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/9b8ed07a09ffcf35fa8efb79e919ed98.doc Mon, 18 Mar 2019 11:03:34 +0200 ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 18.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/3439cd9aca5622353810a417863a3459.doc ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 18.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/3439cd9aca5622353810a417863a3459.doc Mon, 18 Mar 2019 11:02:43 +0200 ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 18.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/53d573316159035f5ca63462480486ae.doc ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 18.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/53d573316159035f5ca63462480486ae.doc Mon, 18 Mar 2019 09:23:57 +0200 ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Прайм Асетс https://www.investor.bg/files/bulletin/b6b1b6addeb264a193c0fc662207cca0.pdf ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Прайм Асетс https://www.investor.bg/files/bulletin/b6b1b6addeb264a193c0fc662207cca0.pdf Mon, 18 Mar 2019 09:23:43 +0200 ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Куест Вижън https://www.investor.bg/files/bulletin/0548eaa9e8081eb44526aafedaec36eb.pdf ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Куест Вижън https://www.investor.bg/files/bulletin/0548eaa9e8081eb44526aafedaec36eb.pdf Fri, 15 Mar 2019 17:29:50 +0200 Агро Финанс АДСИЦ - Информационен бюлетин за месец февруари 2019 година на български език https://www.investor.bg/files/bulletin/763fc38a963a99773a132c76e9089df2.pdf Агро Финанс АДСИЦ - Информационен бюлетин за месец февруари 2019 година на български език https://www.investor.bg/files/bulletin/763fc38a963a99773a132c76e9089df2.pdf Fri, 15 Mar 2019 17:29:50 +0200 Агро Финанс АДСИЦ - Информационен бюлетин за месец февруари 2019 година на английски език https://www.investor.bg/files/bulletin/fa0c9c6ee771330daf62989b30082ed5.pdf Агро Финанс АДСИЦ - Информационен бюлетин за месец февруари 2019 година на английски език https://www.investor.bg/files/bulletin/fa0c9c6ee771330daf62989b30082ed5.pdf Fri, 15 Mar 2019 17:29:50 +0200 Агро Финанс АДСИЦ - Придружително писмо https://www.investor.bg/files/bulletin/596eb4dc62bc9c792c81229ff37b32da.pdf Агро Финанс АДСИЦ - Придружително писмо https://www.investor.bg/files/bulletin/596eb4dc62bc9c792c81229ff37b32da.pdf Fri, 15 Mar 2019 16:49:03 +0200 ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 15.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/471a61fe914c3d19b830ccd1cdc55e88.pdf ДФ Селект Дивидент - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 15.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/471a61fe914c3d19b830ccd1cdc55e88.pdf Fri, 15 Mar 2019 16:48:33 +0200 ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 15.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/01f2ffb2d97ce2c2ba20c2e97e088aee.pdf ДФ Селект Облигации - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 15.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/01f2ffb2d97ce2c2ba20c2e97e088aee.pdf Fri, 15 Mar 2019 16:47:55 +0200 ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 15.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/6ae8278a2702d62a511261121a665167.pdf ДФ Селект Регионал - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 15.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/6ae8278a2702d62a511261121a665167.pdf Fri, 15 Mar 2019 16:47:03 +0200 ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 15.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/0d917f3fbba3780bdcb20ab020c8615a.pdf ДФ Селект Баланс - Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 15.03.2019 https://www.investor.bg/files/bulletin/0d917f3fbba3780bdcb20ab020c8615a.pdf Fri, 15 Mar 2019 16:27:09 +0200 Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Хасково - Уведомление https://www.investor.bg/files/bulletin/19e4e83a0fd87c771ce474348c4b3cf7.pdf Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Хасково - Уведомление https://www.investor.bg/files/bulletin/19e4e83a0fd87c771ce474348c4b3cf7.pdf Fri, 15 Mar 2019 16:04:20 +0200 ДФ Тексим Комодити Стратеджи - ДФ Тексим Комодити Стратеджи https://www.investor.bg/files/bulletin/77031038e5af9885a22a4e954e817b5e.pdf ДФ Тексим Комодити Стратеджи - ДФ Тексим Комодити Стратеджи https://www.investor.bg/files/bulletin/77031038e5af9885a22a4e954e817b5e.pdf Fri, 15 Mar 2019 16:03:57 +0200 ДФ Тексим Консервативен Фонд - ДФ Тексим Консервативен Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/fae9677b752ebe08722b615a962e97bd.pdf ДФ Тексим Консервативен Фонд - ДФ Тексим Консервативен Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/fae9677b752ebe08722b615a962e97bd.pdf Fri, 15 Mar 2019 16:03:32 +0200 ДФ Тексим Балкани - ДФ Тексим Балкани https://www.investor.bg/files/bulletin/570667e57ec4e10b18256f49eec1db00.pdf ДФ Тексим Балкани - ДФ Тексим Балкани https://www.investor.bg/files/bulletin/570667e57ec4e10b18256f49eec1db00.pdf Fri, 15 Mar 2019 16:03:06 +0200 ДФ Тексим България - ДФ Тексим България https://www.investor.bg/files/bulletin/05e3a2119e7673ead73e0b4df74aa83b.pdf ДФ Тексим България - ДФ Тексим България https://www.investor.bg/files/bulletin/05e3a2119e7673ead73e0b4df74aa83b.pdf Fri, 15 Mar 2019 15:24:45 +0200 ДФ Тексим Комодити Стратеджи - ДФ Тексим Комодити Стратеджи https://www.investor.bg/files/bulletin/8bbe2cb149bbcd3e2b846f0757c2d4b4.docx ДФ Тексим Комодити Стратеджи - ДФ Тексим Комодити Стратеджи https://www.investor.bg/files/bulletin/8bbe2cb149bbcd3e2b846f0757c2d4b4.docx Fri, 15 Mar 2019 15:24:13 +0200 ДФ Тексим Консервативен Фонд - ДФ Тексим Консервативен Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/c2d4b1f4b0d483c8f4456392e114f9da.docx ДФ Тексим Консервативен Фонд - ДФ Тексим Консервативен Фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/c2d4b1f4b0d483c8f4456392e114f9da.docx Fri, 15 Mar 2019 15:23:05 +0200 ДФ Тексим Балкани - ДФ Тексим Балкани https://www.investor.bg/files/bulletin/45aca47b977ea45a3107324c8ab66a3c.docx ДФ Тексим Балкани - ДФ Тексим Балкани https://www.investor.bg/files/bulletin/45aca47b977ea45a3107324c8ab66a3c.docx Fri, 15 Mar 2019 15:22:19 +0200 ДФ Тексим България - ДФ Тексим България https://www.investor.bg/files/bulletin/f40c834fdd8e3d035e3e11985f512242.docx ДФ Тексим България - ДФ Тексим България https://www.investor.bg/files/bulletin/f40c834fdd8e3d035e3e11985f512242.docx Fri, 15 Mar 2019 15:03:29 +0200 ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/7531bc75c9c89a4f7ebb82c7792e88d8.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд - ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд https://www.investor.bg/files/bulletin/7531bc75c9c89a4f7ebb82c7792e88d8.rtf Fri, 15 Mar 2019 15:03:02 +0200 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/913a133f7be1acf14cba696a6ed01dac.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева https://www.investor.bg/files/bulletin/913a133f7be1acf14cba696a6ed01dac.rtf Fri, 15 Mar 2019 15:02:35 +0200 ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/b4e129198dd6df9595bd19412c776a15.rtf ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс - ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс https://www.investor.bg/files/bulletin/b4e129198dd6df9595bd19412c776a15.rtf Fri, 15 Mar 2019 15:02:06 +0200 ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/0a5dafd940bbd00ec6939ce5ceb02ad1.rtf ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж - ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж https://www.investor.bg/files/bulletin/0a5dafd940bbd00ec6939ce5ceb02ad1.rtf Fri, 15 Mar 2019 15:01:37 +0200 ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/0c6c8730a4f6b9fe9077b78ab076ce8d.rtf ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро - ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро https://www.investor.bg/files/bulletin/0c6c8730a4f6b9fe9077b78ab076ce8d.rtf Fri, 15 Mar 2019 15:01:06 +0200 ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/c85d8436be84edd1ed8782821093da03.rtf ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България - ДФ Райфайзен Консервативен Фонд България https://www.investor.bg/files/bulletin/c85d8436be84edd1ed8782821093da03.rtf Fri, 15 Mar 2019 14:06:38 +0200 ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен - ДФ "Инвест Кепитъл-Високодоходен" https://www.investor.bg/files/bulletin/f7acd63bae4c1e673141126aca6d717a.doc ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен - ДФ "Инвест Кепитъл-Високодоходен" https://www.investor.bg/files/bulletin/f7acd63bae4c1e673141126aca6d717a.doc Fri, 15 Mar 2019 12:29:29 +0200 ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 14.03.2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/5065ba7ec5c27659925d5c8a325b12f2.doc ДФ СКАЙ Финанси - Цени на дялове към 14.03.2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/5065ba7ec5c27659925d5c8a325b12f2.doc Fri, 15 Mar 2019 12:26:20 +0200 ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 14.03.2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/3c0908d763cc306db90f5b79ac2d03cc.doc ДФ СКАЙ Нови Акции - Цени на дялове към 14.03.2019 г. https://www.investor.bg/files/bulletin/3c0908d763cc306db90f5b79ac2d03cc.doc Fri, 15 Mar 2019 11:42:37 +0200 ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 15.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/b89ffdeebb7670b7017221e71b056c4d.doc ДФ ЦКБ Гарант - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 15.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/b89ffdeebb7670b7017221e71b056c4d.doc Fri, 15 Mar 2019 11:41:53 +0200 ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 15.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/2bd5e8549031efcade5123ebe7f9f371.doc ДФ ЦКБ Актив - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 15.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/2bd5e8549031efcade5123ebe7f9f371.doc Fri, 15 Mar 2019 11:41:05 +0200 ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 15.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/ac1996720ba230f419608666d5cada91.doc ДФ ЦКБ Лидер - Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 15.03.2019г. https://www.investor.bg/files/bulletin/ac1996720ba230f419608666d5cada91.doc Fri, 15 Mar 2019 11:11:44 +0200 Дупница-Табак АД - ГФО Одитиран https://www.investor.bg/files/bulletin/6f19d0efdb33c0f41207ce6ab6a69b02.doc Дупница-Табак АД - ГФО Одитиран https://www.investor.bg/files/bulletin/6f19d0efdb33c0f41207ce6ab6a69b02.doc Fri, 15 Mar 2019 11:11:44 +0200 Дупница-Табак АД - Доклад одитор https://www.investor.bg/files/bulletin/69de4b98f7b3fe66920672962ab29fd6.doc Дупница-Табак АД - Доклад одитор https://www.investor.bg/files/bulletin/69de4b98f7b3fe66920672962ab29fd6.doc Fri, 15 Mar 2019 11:11:44 +0200 Дупница-Табак АД - Инфо по приложение 11 https://www.investor.bg/files/bulletin/15ff8357517cfbd9b0fa82e3209c605b.doc Дупница-Табак АД - Инфо по приложение 11 https://www.investor.bg/files/bulletin/15ff8357517cfbd9b0fa82e3209c605b.doc Fri, 15 Mar 2019 11:11:44 +0200 Дупница-Табак АД - Декларация ГФО https://www.investor.bg/files/bulletin/8f18ff25743b900352ca6791a1892a9b.DEKL.doc Дупница-Табак АД - Декларация ГФО https://www.investor.bg/files/bulletin/8f18ff25743b900352ca6791a1892a9b.DEKL.doc Fri, 15 Mar 2019 11:11:44 +0200 Дупница-Табак АД - Декларация по чл. 100 н ал. 4 т. 3 https://www.investor.bg/files/bulletin/d9e307bc47ba78594f7fe398cbbd7ed9.4,t.doc Дупница-Табак АД - Декларация по чл. 100 н ал. 4 т. 3 https://www.investor.bg/files/bulletin/d9e307bc47ba78594f7fe398cbbd7ed9.4,t.doc Fri, 15 Mar 2019 11:11:44 +0200 Дупница-Табак АД - Декларация по чл. 100 н ал. 7 и 8 https://www.investor.bg/files/bulletin/07d27f9be746af5f9f3ee708061a2008.doc Дупница-Табак АД - Декларация по чл. 100 н ал. 7 и 8 https://www.investor.bg/files/bulletin/07d27f9be746af5f9f3ee708061a2008.doc Fri, 15 Mar 2019 11:11:44 +0200 Дупница-Табак АД - МСС https://www.investor.bg/files/bulletin/df47db4804ece65b3333827c77c04361.doc Дупница-Табак АД - МСС https://www.investor.bg/files/bulletin/df47db4804ece65b3333827c77c04361.doc Fri, 15 Mar 2019 11:11:44 +0200 Дупница-Табак АД - Приложения ГФО https://www.investor.bg/files/bulletin/aa39c00e23d2053428925a72b4b0702b.doc Дупница-Табак АД - Приложения ГФО https://www.investor.bg/files/bulletin/aa39c00e23d2053428925a72b4b0702b.doc Fri, 15 Mar 2019 11:11:44 +0200 Дупница-Табак АД - Доклад за дейността https://www.investor.bg/files/bulletin/d3127dd986ecfe16277be646b88b1234.doc Дупница-Табак АД - Доклад за дейността https://www.investor.bg/files/bulletin/d3127dd986ecfe16277be646b88b1234.doc Fri, 15 Mar 2019 11:11:44 +0200 Дупница-Табак АД - Форми на КФН https://www.investor.bg/files/bulletin/da3f8429d2b45f50eca95439ecabb4cc.xls Дупница-Табак АД - Форми на КФН https://www.investor.bg/files/bulletin/da3f8429d2b45f50eca95439ecabb4cc.xls Fri, 15 Mar 2019 11:11:44 +0200 Дупница-Табак АД - ГФО МСС https://www.investor.bg/files/bulletin/daf6238e02f3407ce526ee4e19f60ad8.xls Дупница-Табак АД - ГФО МСС https://www.investor.bg/files/bulletin/daf6238e02f3407ce526ee4e19f60ad8.xls Fri, 15 Mar 2019 11:11:44 +0200 Дупница-Табак АД - Програма корпоративно управление https://www.investor.bg/files/bulletin/987fb6941037ff6b35e09e904a38b4cc.doc Дупница-Табак АД - Програма корпоративно управление https://www.investor.bg/files/bulletin/987fb6941037ff6b35e09e904a38b4cc.doc Fri, 15 Mar 2019 09:53:08 +0200 ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Прайм Асетс https://www.investor.bg/files/bulletin/327659a4ea17fe7e0df17a12da7291d5.pdf ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Прайм Асетс https://www.investor.bg/files/bulletin/327659a4ea17fe7e0df17a12da7291d5.pdf Fri, 15 Mar 2019 09:52:51 +0200 ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Куест Вижън https://www.investor.bg/files/bulletin/efd8f0387cf211db6967ff3cce452b85.pdf ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд - Емисионна стойност и цени за обратно изкупуване на дяловете на ДФ Куест Вижън https://www.investor.bg/files/bulletin/efd8f0387cf211db6967ff3cce452b85.pdf