Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Борса
Намери компания

ТБ Централна кооперативна банка АД

(CCB/CCB)

Последна цена (лв.)
0,980
Промяна (лв.)
+0,015
Промяна (%)
+1,554
Дневен оборот (лв.)
826
Последна промяна
24 септември, 11:34
2009-03-31
21:59
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет за 2008
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2009-03-31
21:58
Информация за ЦКБ АД, свързана с Наредби на БНБ
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2009-03-31
21:57
Приложение №11 от Наредба № 2 за 2008 г.
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2009-03-31
21:57
Годишен доклад за дейността през 2008 г., съгласно Приложение №10 от Наредба № 2
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2009-03-31
21:56
Заверен от регистриран одитор финансов отчет за 2008 г.
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2009-01-21
18:01
Допусната явна фактическа грешка при попълването на ред „Предоставени кредити и аванси на клиенти, нетно” от раздел „Активи” в отчетната форма „Счетоводен баланс”, към междинните отчети на ЦКБ АД за четвъртото тримесечие на 2008 год., оповестени в бюлетин
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2009-01-20
17:38
Междинен доклад за дейността на Централна кооперативна банка АД за четвъртото тримесечие на 2008 год.
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2009-01-20
17:37
Допълнителна информация за Централна кооперативна банка АД за четвъртото тримесечие на 2008 год.
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2009-01-20
17:36
Финансов отчет на Централна кооперативна банка за четвъртото тримесечие на 2008 год.
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2009-01-20
17:36
Обяснителни бележки към междинния счетоводен отчет за четвъртото тримесечие на 2008 год. на Централна кооперативна банка АД
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2008-10-30
11:51
Допълнителна информация за Централна кооперативна банка АД за третото тримесечие на 2008 год.
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2008-10-30
11:51
Междинен доклад за дейността на Централна кооперативна банка АД за третото тримесечие на 2008 год.
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2008-10-30
11:50
Обяснителни бележки към междинния счетоводен отчет за третото тримесечие на 2008 год. на Централна кооперативна банка АД
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2008-10-30
11:48
Финансов отчет на Централна кооперативна банка за третото тримесечие на 2008 год.
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2008-10-16
15:46
На 10.10.2008 год. Общото събрание на акционерите на ЦКБ АД прие предложеното изменение от Управителния съвет на Устава на Банката. В Търговския регистър изменението на устава е вписано със следния номер: 20081015150954. Промените в Устава касаят чл. 21,
Промяна в устава или адреса на управление
2008-10-10
12:55
Протокол от извънредното общото събрание на акцинерите на ЦКБ АД, състояло се на 10.10.2008 год.
Протокол от ОСА
2008-09-05
10:45
Публикация на поканата за свикано извънредно общо събрание на акционерите на 10.10.2008 год. в в-к Пари, брой 173/05.09.2008 год.
Покана и материали за свикване на ОСА
2008-09-05
10:44
Публикация на поканата за свикано извънредно общо събрание на акционерите на 10.10.2008 год. в търговския регистър
Покана и материали за свикване на ОСА
2008-08-26
14:57
Материали за извънредното общо събрание на акционерите на ЦКБ АД, което ще се проведе на 10.10.2008 год. от 10:00 часа в в сградата на “ЦКБ” АД, гр. София, ул. “Г. С. Раковски”103
Покана и материали за свикване на ОСА
2008-08-26
14:56
Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на ЦКБ АД на 10.10.2008 год. от 10:00 часа в в сградата на “ЦКБ” АД, гр. София, ул. “Г. С. Раковски”103
Покана и материали за свикване на ОСА
2008-07-30
13:31
Бележки върху финансовия отчет на ЦКБ АД за 2008 год.
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2008-07-30
13:30
Допълнителна и вътрешна информация за ЦКБ АД за второто тримесечие на 2008 год
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2008-07-30
13:28
Доклад за дейността на ЦКБ АД за второто тримесечие на 2008 год.
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2008-07-30
13:25
Отчети на Централна кооперативна банка АД за второто тримесечие на 2008 год., съгласно изисквания на БНБ
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2008-07-30
13:24
Финансов отчет на Централна кооперативна банка АД за второто тримесечие на 2008 год.
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа