Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Борса
Намери компания

Елана Агрокредит АД

(EAC/0EA)

Последна цена (лв.)
1,120
Промяна (лв.)
-0,010
Промяна (%)
-0,885
Дневен оборот (лв.)
5 080
Последна промяна
21 септември, 15:26
2020-01-14
18:10
Уведомление относно получено уведомление по чл. 19, пар. 1 от Регламент (ЕС) 596/2014 г.
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2019-12-05
16:31
Уведомление по чл. 148б ЗППЦК за значително дялово участие
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2019-11-05
17:51
Уведомление по чл. 148б ЗППЦК за значително дялово участие
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2019-11-04
17:51
Уведомление относно получено уведомление по чл. 19, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2019-10-31
15:20
Отчет за изразходването на средствата от облигационния заем *
Тримесечен отчет на емитент на облигации
Виж всички записи за деня
2019-10-23
14:38
Отчет за изразходването на средствата от облигационния заем *
Тримесечен отчет на емитент на облигации
Виж всички записи за деня
2019-10-23
13:58
Финансов отчет по МСС *
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Виж всички записи за деня
2019-10-10
09:07
Уведомление за предстоящо лихвено и главнично плащане по емисия облигации
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2019-10-09
19:49
Уведомление за предстоящо плащане по емисия облигации
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2019-09-09
15:36
Уведомление за назначаване на ДВИ
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2019-09-03
10:37
Уведомление за сключен договор за кредит за финансиране на инвестиции с Експресбанк АД на 02.09.2019г.
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2019-07-19
14:44
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Виж всички записи за деня
2019-05-28
15:44
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти”
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2019-05-28
15:39
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Уведомление за дивиденти
Виж всички записи за деня
2019-05-28
15:21
Протокол от ОСА
Протокол от ОСА
Виж всички записи за деня
2019-04-19
17:45
Отчет за изразходването на средствата от облигационния заем *
Тримесечен отчет на емитент на облигации
Виж всички записи за деня
2019-04-19
17:12
Декларации от отговорните лица *
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Виж всички записи за деня
2019-04-09
16:04
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Виж всички записи за деня
2019-04-09
14:27
Уведомление за предстоящо лихвено плащане по емисия облигации
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2019-04-09
11:46
Дневен ред *
Покана и материали за свикване на ОСА
Виж всички записи за деня
2019-04-08
16:32
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2019-04-08
13:59
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2019-03-27
12:54
Декларации от отговорните лица *
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Виж всички записи за деня
2019-02-08
12:36
Предварително погасяване на дължима главница съгласно Договора за кредит за финансиране на инвестиции между „ЕЛАНА Агрокредит“АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД от 18.04.2016 г.
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2019-01-30
12:56
Отчет за изразходването на средствата от облигационния заем *
Тримесечен отчет на емитент на облигации
Виж всички записи за деня