Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Борса
Намери компания

М+С Хидравлик АД

(MSH/MCH)

Последна цена (лв.)
8,200
Промяна (лв.)
+0,200
Промяна (%)
+2,500
Дневен оборот (лв.)
49 143
Последна промяна
24 септември, 16:05
2009-08-26
13:00
М+С Хидравлик АД обявява неокончателен финансов резултат за месец юли 2009 година – загуба в размер на 185 хил. лв. и печалба с натрупване от началото на годината в размер на 438 хил. лв. М+С Хидравлик АД обявява прогнози за продажбите през месец авгус
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2009-07-29
16:38
Доклад ІІ ро тримесечие
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2009-07-29
16:36
Декларация финансов директор
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2009-07-29
16:34
Декларация прокурст
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2009-07-29
16:31
Форми на КФН ІІ 2009
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2009-07-29
16:30
Допълнителна информация ІІ ро тримесечие 2009
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2009-07-29
16:29
Важна информация ІІ ро тримесечие 2009
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2009-07-29
16:28
Приложение към МФО по МСС второ тримесечие
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2009-07-29
16:27
Финансов отчет по МСС второ тримесечие
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2009-07-24
13:37
М+С Хидравлик АД обявява междинна неокончателна загуба за месец юни 2009 година в размер на -147 хил. лв. и печалба с натрупване от началото на годината в размер на 623 хил. лв. М+С Хидравлик АД обявява прогнози за продажбите през месец юли 2009 го
Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу финансови злоупотреби с Финансови инструменти
2009-06-22
18:11
Уведомяваме Ви, че редовното годишно общо събрание на акционерите на М+С Хидравлик АД, проведено на 22.06.2009 година, прие промени в устава на дружеството. Решениeто подлежи на вписване в Търговския регистър.
Вътрешна информация по Приложение 9 на Наредба 2
2009-06-22
18:04
Условия и ред за раздаване на дивидент за 2008 година.
Уведомление за дивиденти
2009-06-22
18:04
Протокол от проведено ОСА, проведено на 22-06-2009
Протокол от ОСА
2009-04-30
13:31
Проекти за решения
Покана и материали за свикване на ОСА
2009-04-30
13:16
Доклад на Директора за връзка с инвеститорите
Покана и материали за свикване на ОСА
2009-04-30
13:15
Приложение към ГФО 2008
Покана и материали за свикване на ОСА
2009-04-30
13:14
Годишен финансов отчет 2008
Покана и материали за свикване на ОСА
2009-04-30
13:13
Доклад за дейността за 2008 год.
Покана и материали за свикване на ОСА
2009-04-30
13:11
Образец на пълномощно
Покана и материали за свикване на ОСА
2009-04-30
13:11
Правила за гласуване чрез пълномощник
Покана и материали за свикване на ОСА
2009-04-30
13:09
Дневен ред
Покана и материали за свикване на ОСА
2009-04-30
13:08
Дневен ред на
Покана и материали за свикване на ОСА
2009-04-30
13:08
1.Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2008 г., на годишния финансов отчет за 2008 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността
Покана и материали за свикване на ОСА
2009-04-24
12:01
Декларация от Финансов директор
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
2009-04-24
11:59
Декларация Прокурст
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа