Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Речник

Азбука
Термин
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Марджин търговия /Margin account/
Марджин търговията се осъществява чрез заемен капитал. Клиентът открива марджин сметка при брокер, който му предоставя назаем парични средства за търговия. Обикновено заемният капитал е в определено съотношение към депозирания, например 1:10. Това означава, че със сметка в размер на 1000 лв. клиентът ще може да открие позиция на стойност 10 000 лв. Върху сметката се начислява печалбата или загубата от финансовите операции. Ако загубата достигне определен размер от сметката и клиентът не внесе допълнителни средства, позицията се закрива автоматично.
Маркетинг /Marketing/
Маркетингът включва дейностите на компаниите свързани с пласирането на техните продукти на пазара. Такива са рекламата, пазарните проучвания, промоциите, поддържането на връзка с клиентите и т.н. Целта на маркетинговите специалисти е да разберат от какво се нуждае пазара и да открият кои са потенциалните потребители на фирмените продукти.
Маркетмейкър /Market maker/
големите банки и финансови компании, които определят текущата стойност на котировките на финансовите инструменти чрез двустранно котиране (купува/продава) и извършване на пазарни операции за своя сметка.
Матуритет /Maturity/
Остатъчен срок до падежа на даден финансов инструмент или задължение.
Медианен доход
Ниво на дохода в едно общество, което разделя лицата или домакинствата в него на две части - половината получават по-висок доход, а другата половина - по-нисък. Медианният доход е различно понятие от средния доход. Например: ако обществото се състои от 5 лица, получаващи съответно 5, 10, 15, 30 и 40 лв. месечно, медианният доход е 15 лв., а средният доход е ((5+10+15+30+40)/5), или 20 лв.
Месец за доставка /Delivery Month/
предварително определен месец, през които трябва да се осъществи реална „оставка по фючьрсен контракт.
Мецанин финансиране /Mezzanine financing/
Схема на финансиране, при която заемодателят получава правото да придобие дялово участие в дружеството на заемоискателя, в слуачай че последният не успее да изплати задълженията си. Обикновено такъв тип финансиране е възможен за компании, които вече имат добре развит бизнес и се нуждаят от допълнителни средства.
Мечи пазар /Bear market/
Пазар, на който търговци и инвеститори имат отрицателно отношение и цените падат.
Мечи спред /Bear Spread/
прилага се при пазарите на фючърси. Продажба на контракт с доставка през близък месец и покупка на контракт с доставка през по-далечен месец. Печалбата се определя от промяна в разликата на цените на двата контракта.
Минимална работна заплата /Minimal salary/
Минималната работна заплата (МРЗ) показва най-ниското според закона ниво на брутно заплащане за 8-часов работен ден. Определя се от Министерски съвет, след задължителни консултации със социалните партньори (представителни организации на работодателите и работниците).
Младежка безработица /Youth unemployment/
Коефициентът на младежка безработица най-често описва безработицата при лица на възраст между 15 и 24 години, но се изчислява и за други възрастови групи (15-19 г., 19-24 г. и 15-29 г.). Той се изчислява по същия начин както и общият коефициент на безработица - показва делът на лицата, които активно търсят работа, от работната сила в съответната възрастова група.
Монетарна политика /Monetary policy/
Монетарната политика се провежда от централните банки. Целта е да се контролират инфлационните процеси чрез увеличение или намаление на паричното предлагане.
Монопол /Monopoly/
Пазарно разпределение, при което една компания владее целия пазар на даден продукт или услуга.