Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Речник

Азбука
Термин
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Пазарен бум
Период, по време на който цените или пазарната активност рязко се увеличават.
Пазарен дял /Market share/
Обемът на продажбите на дадена компания, изразен като процент от общите продажби за отрасъла.
Пазарна капитализация
Стойността на акциите на публична компания в определен момент. Изчислява се чрез броя издадени акции умножени по текущата им пазарна цена.
Пазарна поръчка /Market order/
Поръчка за покупка или продажба на даден финансов актив на пазарна цена.
Пазарна цена
Паричната сума, за която един актив може да бъде продаден към момента на оценката в пряка сделка между информирани, независими и желаещи да осъществят сделката купувач и продавач.
Паричен пазар /Money market/
Пазар на който се търгуват краткосрочни финансови инструменти. Те са с матуритет по-малък от една година и обикновено се използват за заемане на ликвидност.
Пасив /Liability/
1) Задължение 2) Частта от счетоводния баланс, която показва задълженията на дадена фирма
Период на изплащане /Payback period/
Определя се като съотношение между стойността на първоначалната инвестиция и годишните постъпления от нея. За по-изгодни се приемат проектите с по-кратък период на изплащане.
Плъзгаща средна /Moving Average/
Средна стойност за няколко периода назад. Когато се нанесе върху ценова графика, представлява крива с по-малки отклонения от тези на самата цена. Използва се за определяне на нива на съпротива и подкрепа, както и за установяване на тренд.
Повторно нарушение
Повторно е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.
Поемане
Поемане e налице, когато съгласно договор с емитента инвестиционен посредник записва или се задължава да запише за своя сметка част или цялата емисия от ценни книжа и да я предложи за първоначална публична продажба.
Права
Ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала на публично дружество. вж. "Варант".
Приобретател
Правоприемник. Означава и страна купувач или по даден договор.
Процент на заместване на дохода /Replacement rate/
Съотношение между размера на обезщетението и възнаграждението (осигурителния доход) преди настъпване на осигурителния риск.
Първичен пазар /Primary market/
Пазар, на който издателят на дългови инструменти ги продава директно на инвеститорите или пазар, на който се продават нови акции с цел набиране на капитал.
Първоначално публично предлагане /IPO (Initial Public Offering)/
Първата емисия акции, която една компания предлага на пазара. Това е моментът, в който една фирма се превръща от частна в публична и нейните акции започват да се предлагат на фондовата борса.