Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Речник

Азбука
Термин
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Танкан индекс /Tankan index/
Танкан измерва общите бизнес условия за големите производители. Индексът се съставя на всеки три месеца чрез анкетиране на респонденти, които оценяват голям брой компоненти на бизнес ситуацията. Сред тях са търсенето и предлагането на различни продукти и суровини, продажбите, цените, търсенето и предлагането на работна сила и т.н. По-високите стойности оказват позитивно влияние върху националната валута. Индексът е един от най-често използваните за наблюдение на икономическата ситуация в Япония и се ползва с голям авторитет, тъй като се изготвя от Централната банка.
Текуща сметка /Current account/
Балансът по текущата сметка отразява паричните транзакции на дадена страна с останалия свят и представлява част от общия платежен баланс на страната. Текущата сметка включва всички стоки, услуги и настоящи прехвърляни на средства, приходи и разходи на страната. Балансът по текуща сметка се изчислява най-общо по формула Баланс = Износ на стоки и услуги - Внос на стоки и услуги + Нетни приходи от чужбина + Нетни настоящи прехвърляния на средства. Наличието на дефицит или излишък по текущата сметка е индикатор за характера на икономиката на страните - тези, които имат излшък са кредитори на други икономики и инвеститори в други страни, с относително големи резерви. Обратно, страните с дефицит по текущата сметка обикновено са длъжници, с по-големи чуждестранни инвестиции на собствения си пазар.
Технически анализ /Technical analysis/
Метод за оценка и прогнозиране на стойността на активите, чрез данни за пазарната активност, като историческа цена и обем на търговията. Техническите анализатори използват графики на цените за прогнозиране на бъдещата активност.
Тик /Tick/
най-малкото прието изменение в цената на даден фи¬нансов инструмент.
Трейдър /Trader/
Трейдър е физическо лице, което участва в покупката и продажбата на финансови активи на всеки финансов пазар, за себе си или за сметка на друго лице или институция. Основната разлика между трейдър и инвеститор е продължителността, за която лицето държи актива. Инвеститорите са склонни да имат по-дългосрочен времеви хоризонт, докато трейдърите са склонни да държат активи за по-кратки периоди от време, за да се възползват от краткосрочните тенденции.
Тренд /Trend/
Трендът е осовната посока, в която се движи цената или пазарът. Той може да бъде краткосрочен, средносрочен или дългосрочен, в зависимост от изследвания времеви интервал. По време на тренда се наблюдават времени движения в противоположна посока, които се наричат корекции. Когато не може да се определи посоката на движение на пазара, т.е. когато той се движи в по-тесни граници е налице липса на тренд или консолидация.
Трети страни /Third parties/
В търговската статистика понятието “трети страни” се използва най-често като еквивалентно на “страни извън ЕС”. Този подход се е наложил като следствие както от водещото значение на вътрешнообщностната търговия между страните членки на ЕС, така и от съществуването на митнически съюз, който предполага различен търговски режим с останалата част от света.