Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Речник

Азбука
Термин
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Факторинг
Търговска дейност, при която едно лице поема задължението да събира вземания на друго лице.
Фиксинг
Определеният от Централната банка курс за деня на лева към чуждестранни валути, така наречения базисен курс.
Фонд /Fund/
Дружество, което се занимава с инвестиране на средства в диферсифициран портфейл от активи (акции, облигаци, недвижими имоти и др.). Средствата се осигуряват от притежателите на дялови участия във фонда, като всеки от тях участва пропорционално в разпределението на бъдещите финансови резултати. Този процес е известен като "секюритизация" на активите. Предимството, което индивидуалния инвеститор получава, като инвестира във фонд е намаляване на риска, тъй като фондът разполага с повече възможоности за диверсификация. Инвестиционните фондове могат да бъдат от отворен и затворен тип, като в първия случай постоянно осъществяват емитиране и обратно изкупуване на акции, а във втория - капиталът е фиксиран при създаването на фонда и може да бъде увеличаван в съотвествие с определени процедури.
Форекс /FOREX/
Форекс (от английски - foreign exchange) e международният валутен пазар. Представлява мрежа от финансови институции, които обслужват международни сделки. На него се търгуват различни национални валути.
Форуърд /Forward/
Сделка за хеджиране, при която страните се договарят едната да продаде, другата да купи на някоя по-късна дата определено количество от установения актив по предварително договорени цени и условия на изпълнение.
Форуърд курсове /Forward rates/
Валутни курсове по срочни сделки, показващи каква стойност ще има валутата след определен период от време на база точно определени основни направления на изменение на валутния курс в бъдеще.
Фючърс /Futures/
Средство за извършване на покупката или продажбата на стоки и ценни книжа на фиксирана дата в бъдещ период.