Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Речник

Азбука
Термин
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Акционерен капитал /Equity stock/
Статия в баланса, показваща номиналната стойност на всички пуснати в обращение акции на фирмата.
Дата на падеж /Expiration Date/
Това е последният ден, на който може да бъде упражнена опцията или на който може да бъде търгуван фючърсен контракт.
Евродолари /Eurodollars/
Евродолари са щатски долари на депозит в банка извън САЩ. Банката може да е чуждестранна или клон на щатска банка.
Експозиция /Exposition/
Експозицията показва потенциалните загуби на даден кредитор като следствие от обявяването на неплатежоспособност (фалит) от даден длъжник. Това може да важи както за частни кредитори/длъжници, така и за цели държави/групи от държави. Например през юли 2015 г. общата директна експозиция на страните от еврозоната към Гърция възлиза на над 300 млрд. евро, което се равнява на 3,3% от брутния вътрешен продукт (БВП) на еврозоната.
Коефициент на заетост /Employment rate/
Коефициентът на заетост се измерва в проценти (%) и показва какъв е делът на заетите лица от населението в същата възраст. Най-често използваните коефициенти на заетост са този за населението на възраст над 15 години и този за населението на възраст между 15 и 64 години.
Коефициент на икономическа активност /Economic activity ratio/
Коефициентът на икономическа активност се измерва в проценти (%) и показва какъв е делът на икономически активните лица (заети + безработни) от населението в дадена възрастова група.
Равновесна цена /Equilibrium Price/
цена на даден актив, при която търсенето и предлагането се уравновесяват.
Упражняване на опция /Exercise/
действие, предприето от притежателя (купувача) на кол опция, ако иска да купи базовия актив или от притежателя (купувача) на пут опция, ако иска да продаде базовия актив.