Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Речник

Азбука
Термин
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Водещ индикатор /Leading indicator/
Икономически измерител, който променя стойността си преди да настъпи промяна в икономиката като цяло. Обикновено се използва за прогнозиране на бъдещи икономически процеси.
Дълга позиция /Long position/
Дълга позиция е позиция, при откриването на която е закупен даден актив.
Левъридж /Leverage/
Нарича се още лостов ефект. Използване на заемен капитал с цел увеличаване на нормата на възвръщаемост. Използването на лостовия ефект е свързано с поемане на допълнителен риск, тъй като се увеличава не само печалбата, но и евентуалната загуба. Типични левъридж инструменти са опциите, фючърсите и марджин търговията.
Ликвидиране /Liquidity/
всяка трансакция, в резултат на която се затваря дълга или къса открита позиция
Ликвидност /Liquidity/
Ликвидността показва колко бързо даден актив може да продаден и превърнат в пари. Обикновено по-ликвидните активи се смятат за по-сигурни, тъй като инвеститорът може при необходимост да се освободи от тях по-бързо. С висока ликвидност се отличават инструментите на паричния пазар и така наречените сини чипове (акции, които се отличават със значително по-висок среден търгуван обем).
Лимит поръчка /Limit Order/
поръчка, в която се определя максимална (минимална) цена, над (под) която тя не може да бъде изпълнена. Лимит поръчка за покупка се пласира на цена, която е по-ниска от пазарната в момента. Лимит поръчка за продажба се пласира на цена, която е по-висока от пазарната в момента. Лимит поръчките могат да се използват за откриване на позиции или прибиране на печалби.
Лимитирана поръчка /Limit order/
Поръчка за покупка или продажба на определено количество от даден финансов актив при достигане на определена цена. Може да бъде зададен и определен период от време, в който поръчката да бъде активна.
Линия на бедност /Line of poverty/
В рамките на ЕС е прието делът на бедните лица да се измерва посредством линия на бедност. Нейният размер се определя ежегодно в зависимост от промяната на доходите в цялото общество. Затова говорим за относителна бедност (спрямо нивото на доходите в едно общество), а не за абсолютна бедност, базирана на сума, необходима за задоволяване на основни жизнени нужди. Как става това: 1. Определя се нивото на медианния еквивалентен разполагаем доход. За целта хората или домакинствата в една страна се разделят на две равни части така че 50% от тях да получават под въпросния доход, а останалите 50% - над него. Медианният доход за страната ни (за едно лице) през 2014 г. е 6 475 лв. годишно или около 540 лв. месечно. 2. Линията на бедност за страната (както и за всяка една от областите в нея) се определя като 60% от нивото на така изчисления медианен доход. По този начин линията на бедност за страната ни през 2014 г. е 3 885 лв. годишно или 323,75 лв. на месец за едно лице. Делът на лицата, които живеят под линията на бедността, се определя като изчислим каква част от населението живее с по-малко от посочената сума.
Лот /Lot/
Най-малък, неделим обем единици от даден актив (валута, акции, облигации и т.н.),които са предмет на търговия.
Пасив /Liability/
1) Задължение 2) Частта от счетоводния баланс, която показва задълженията на дадена фирма
Последен ден за търгуване /last trading day/
последният ден, в който може да се търгува даден фючърсен контракт или опция. Срещу незатворените позиции трябва да бъде направена реална доставка на базовия актив или паричен сетълмънт.