Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Речник

Азбука
Термин
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Ипотека /Mortgage/
Залагане на недвижимо имущество като обезпечение по отпуснат заем, стойността на което следва да покрива размера на главницата и дължимата лихва.
Коефициент на смъртност /Mortality rate/
Коефициентът на смъртност (КС) се измерва в промили (‰) и показват броя починали (П) на всеки 1000 души от средногодишното население (СН).
Марджин търговия /Margin account/
Марджин търговията се осъществява чрез заемен капитал. Клиентът открива марджин сметка при брокер, който му предоставя назаем парични средства за търговия. Обикновено заемният капитал е в определено съотношение към депозирания, например 1:10. Това означава, че със сметка в размер на 1000 лв. клиентът ще може да открие позиция на стойност 10 000 лв. Върху сметката се начислява печалбата или загубата от финансовите операции. Ако загубата достигне определен размер от сметката и клиентът не внесе допълнителни средства, позицията се закрива автоматично.
Маркетинг /Marketing/
Маркетингът включва дейностите на компаниите свързани с пласирането на техните продукти на пазара. Такива са рекламата, пазарните проучвания, промоциите, поддържането на връзка с клиентите и т.н. Целта на маркетинговите специалисти е да разберат от какво се нуждае пазара и да открият кои са потенциалните потребители на фирмените продукти.
Маркетмейкър /Market maker/
големите банки и финансови компании, които определят текущата стойност на котировките на финансовите инструменти чрез двустранно котиране (купува/продава) и извършване на пазарни операции за своя сметка.
Матуритет /Maturity/
Остатъчен срок до падежа на даден финансов инструмент или задължение.
Мецанин финансиране /Mezzanine financing/
Схема на финансиране, при която заемодателят получава правото да придобие дялово участие в дружеството на заемоискателя, в слуачай че последният не успее да изплати задълженията си. Обикновено такъв тип финансиране е възможен за компании, които вече имат добре развит бизнес и се нуждаят от допълнителни средства.
Минимална работна заплата /Minimal salary/
Минималната работна заплата (МРЗ) показва най-ниското според закона ниво на брутно заплащане за 8-часов работен ден. Определя се от Министерски съвет, след задължителни консултации със социалните партньори (представителни организации на работодателите и работниците).
Монетарна политика /Monetary policy/
Монетарната политика се провежда от централните банки. Целта е да се контролират инфлационните процеси чрез увеличение или намаление на паричното предлагане.
Монопол /Monopoly/
Пазарно разпределение, при което една компания владее целия пазар на даден продукт или услуга.
Пазарен дял /Market share/
Обемът на продажбите на дадена компания, изразен като процент от общите продажби за отрасъла.
Пазарна поръчка /Market order/
Поръчка за покупка или продажба на даден финансов актив на пазарна цена.
Паричен пазар /Money market/
Пазар на който се търгуват краткосрочни финансови инструменти. Те са с матуритет по-малък от една година и обикновено се използват за заемане на ликвидност.
Плъзгаща средна /Moving Average/
Средна стойност за няколко периода назад. Когато се нанесе върху ценова графика, представлява крива с по-малки отклонения от тези на самата цена. Използва се за определяне на нива на съпротива и подкрепа, както и за установяване на тренд.
Поддържащ маржин /Maintenance Margin/
минималната стойност на една сметка, която се изисква за поддържане на открита позиция във фючьрси или къси опции. Тя обикновено е по-малка от пьрвоначалния маржин. Ако стойността на сметката ви падне под поддържащия маржин, вие получавате обаждане от брокера (margin call). Ако искате да запазите отворената си позиция, трябва да възстановите сметката си до размера на първоначалния маржин.