Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Речник

Азбука
Термин
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Неселскостопански сектор /Nonfarm Sector/
Работа в правителствения сектор или сектора на производството, услугите, строителството, транспорта и т.н.
Нетен външен дълг /Net external debt/
Нетният външен дълг показва разликата между задълженията на агенти от местната икономика (правителство, фирми, банки и др.) към външини кредитори и размера на брутните външни активи (резервни активи на централната банка, активи на местни банки в чужбина, депозити на нефинансовия сектор в чужбина и др.). Страните, в които той е положителен, са нетни длъжници, докато страните, в които е отрицателен, са нетни кредитори към останалия свят.
Нетен лихвен доход /Net interest income/
Печалбата, която банките реализират в следствие на разликата между лихвите, които предплагат по своите депозити, и лихвите, които предлагат по своите кредити.
Нетна заплата /Net salary/
Това е размерът на чистата заплата, която работника получава за полагането на даден труд. Тя се получава след като от брутната заплата се приспаднат дължимите данъци и осигуровки.
Нетна настояща стойност /Net present value/
Един от често използваните методи за оценка на инвестиционни проекти при капиталовото бюджетиране. Определя се като разлика между настоящите стойности на входящите и изходящите парични потоци. За по-изгодни се приемат проектите с по-висока нетна настояща стойност.
Политика на отрицателни лихви /Negative interest policy/
При политика на отрицателни лихви централната банка (като ЕЦБ, Федералния резерв и БНБ) изисква от търговските банки да заплащат за съхранението на техните свръхрезерви. Това са средства, които надвишават минимално изискуемите от търговските банки нива, и които по принцип се депозират именно в централната банка на една страна. Целта е търговските банки да спрат да трупат резерви и да разширят кредитирането, като по този начин подкрепят икономическия растеж и създаването на работни места.