Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Речник

Азбука
Термин
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Паритет на покупателната способност (ППС) /Purchasing Power Parity (PPP)/
Паритетите на покупателната способност (ППС) се използват за превръщане на номинални стойности (заплати/цени/разходи) в национална валута (лев, евро, паунд и т.н.) в единна условна валута, наричана „Стандарт на покупателната способност” (СПС). Тази условна валута има еднаква покупателна способност във всички страни от ЕС, което позволява да се използва за сравнения за размера на заплатите или цените на дадени стоки и услуги в различни страни.
Период на изплащане /Payback period/
Определя се като съотношение между стойността на първоначалната инвестиция и годишните постъпления от нея. За по-изгодни се приемат проектите с по-кратък период на изплащане.
Пип /Pip/
последната цифра след десетичната точка в котировката на валутната двойка. Например един пип при ЕUR/USD е 0.0001, а при USD/JPY e 0.01.
Пит /Pit/
обособени места на борсовия под, където се търгуват фючърси и опции от един вид (например фючърси на царевица).
Покупателна способност на домакинствата /Purchasing power of households/
Покупателната способност на домакинствата се изчислява с данни от изследванията на НСИ за състоянието на домакинските бюджети. Тя показва какво количество от някои от водещите хранителни и нехранителни стоки могат да бъдат закупени от едно домакинство, ако то насочи целия си потребителски разход за целта. В зависимост от вида на стоката, мерната единица може да е брой (напр. при яйцата), килограм (напр. при свинското месо), литър (напр. при прясното мляко) и др. Домакинствата, които участват в изследването на НСИ получават по 20 лв. месечно, за да предоставят необходимата информация.
Процентен пункт /Percentage point/
В процентни пунктове се измерва разликата между отделни стойности на даден индикатор, измерван в проценти. Например при увеличение на нивото на безработица от 5% на 10%, казваме че има ръст от 5 процентни пункта. Често срещана грешка е вместо „процентен пункт“ в този случай да бъде използван термина „процент“.
Пут опция /Put option/
опция, даваща правото, без да задължава купувача да продаде (открие къса позиция) в базовия актив на предварително определена цена на упражняване преди настъпване на датата на падеж.
Първичен дилър /Primary Dealer/
финансови институции, определени от централната банка, които участват при емитирането на емисии държавни ценни книжа.
Първичен пазар /Primary market/
Пазар, на който издателят на дългови инструменти ги продава директно на инвеститорите или пазар, на който се продават нови акции с цел набиране на капитал.
Първичен пазар /Primary market/
пазар, на който за първи път се предлагат нови емисии ценни книжа (акции и облигации).
Цена/печалба на акция /P/E (price to earnings)/
P/E е съотношението между текущата цена на дадена акция и нетната печалба на акция (нетната печалба на компанията разделена на броя акции в обращение). Само по себе си съотношението цена/печалба на акция не предоставя съществена информация. Обикновено се сравняват съотношенията цена/печалба на компании в един и същ сектор, или P/E на дадена компания спрямо общото P/E за пазара. Полезно е и сравнението на текущото съотношение цена/печалба на компанията с неговите исторически стойности.
Цена/продажби на акция /P/S (price to sales)/
Сътношението между текущата цена на една акция и обема продажби на акция (стойността на приходите от продажби на компанията разделена на броя акции в обращение). P/S съотношението се сравнява с това на сходни компании или с общото за пазара, както и с историческите си стойности.
Цена/Счетоводна стойност на акция /P/B (Price/Book value per share)/
Сътношението между текущата цена на една акция и нейната счетоводна стойност. Счетоводната стойност се определя, като собственият капитал на компанията, (разликата между активите и задълженията) се раздели на броя на акциите. P/B съотношението се сравнява с това на сходни компании или с общото за пазара, както и с историческите си стойности.