Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Речник

Азбука
Термин
All A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Ниво на съпротива /Resistance level/
Ценово ниво, което цената е тествала дълго или не е могла да премине. Нивата на съпротива се срещат при възходящо движение, т.е. това са нива на които е възможно да се появят много продавачи.
Обръщащ бар /Reversal Bar/
бар, нивото на затваряне на който е в противоположна посока на предхождащия тренд и е близо да съответния екстремум. Ако трендът досега е бил низходящ, нивото на затваряне на обръщащия бар е над нивото на отваряне. Ако трендът досега е бил възходящ, нивото на затваряне на обръщащия бар е под нивото на отваряне.
Осигурителен доход /Reference income/
Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски
Процент на заместване на дохода /Replacement rate/
Съотношение между размера на обезщетението и възнаграждението (осигурителния доход) преди настъпване на осигурителния риск.
Реална цена на труда /Real labor cost/
Това са крайните разходи, които един работодател трябва да направи, за да наеме даден работник. Те включват както нетната (чиста) заплата за работника, така и разходите за данъци и осигуровки, които работодателят трябва да направи от името на работника.
Реципрочен метод за котиране /Reciprocal Quotation Terms/
начин за котиране на валутните пазари, при който се дава стойността на щатския долар за единица чуждестранна валута (EUR/USD GBP/USD). Нарича се още Европейски метод за котиране, тъй като се прилага предимно в Европа.
Риск /Risk/
Възможността да се получи различна от очакваната възвръщаемост на инвестицията. Това включва вероятност от загуба част от инвестираните средства или на цялата инвестиция.
Споразумение за обратно изкупуване /Repurchase Agreements - Repo/
споразумение между купувач и продавач, обикновено на ДЦК. в което продавачът се съгласява да изкупи обратно ценните книжа на по-късна дата.