Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Икономика и политика

България продължава да изостава по брой учени спрямо повечето страни от ЕС

Качеството на научната продукция е близко до това на Евросъюза

България продължава да изостава по брой учени спрямо повечето страни от ЕС

Снимка: Pixabay

България продължава да изостава с пъти по брой учени на 1000 души население спрямо повечето страни от ЕС.

Анализът на научната дейност на българските висши училища и на научните организации показва, че относително ниският бюджет за научни изследвания в публичния сектор, разпределян между голям брой университети и научноизследователски институти, води до малък дял на международно разпознаваемата научна продукция в сравнение със средното равнище за ЕС. За сметка на това качеството на научната продукция, макар и малко по-ниско, е близко до това за ЕС. 

Още по темата

Това са част от констатациите в приетия днес от Министерския съвет Годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания през 2020 г., съобщи Министерство на образованието и науката.

Съгласно аналитичната платформа InCites; Web of Science (август 2021 г.) броят на научните публикации от България за 2020 г. е 8429. През 2020 г. са забелязани 63 553 цитирания на публикации от България в WoS - all databases.

Над 17% от общия брой публикации са в най-висококачествените специализирани списания, а 37 от статиите са високоцитирани (в топ 1%). Броят на документите за 2020 г. с автори от България е по-нисък от този за 2019 г., което вероятно се дължи на пандемията, но е по-висок в сравнение с всички други предходни години. Наблюдава се чувствително по-висок брой статии с отворен достъп - 35% от всички (2922 срещу 2186 за 2019 г.).

Традиционно силни центрове и научни групи има както в научните организации, така и във висшите училища.

Разпределението на учените по пол е сравнително равномерно, но се забелязва съществено застаряване на научните кадри. През годината се запазва негативната тенденция за намаляване на дела на младите хора, заети с наука. Към края на 2020 г. в БАН се обучават 356 докторанти, а във висшите училища – 1960. През 2019 г. общият им брой е бил около 6453. Основна причина за това е сравнително ниският размер на докторантските стипендии.

Сред основните източници на финансиране на научни изследвания на конкурсен принцип е Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ). През 2020 г. бюджетът на ФНИ е близо 26.4 млн. лв. Финансирането за национални научни програми от МОН е близо 17,9 млн. лв., над 33 млн лв. са отпуснати за изпълнение на Националната пътна карта за научна инфраструктура.

Към декември 2020 г. с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие и Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в България се изграждат шест Центъра за върхови постижения и 10 Центъра за компетентност, които обхващат над 62 научноизследователски организации с общо над 1200 учени.

Финансира се изграждане на нови или значително модернизиране на съществуващи специализирани научноизследователски инфраструктури, доставя се също високотехнологично научно оборудване, което дава възможност за осъществяване на научни изследвания на световно ниво.

Нетната сума от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (приключила през 2020 г.), получена в България, възлиза на едва 0,26% от общия бюджет на програмата. По този показател България застава на 23 място в ЕС. Броят на подписаните грантови споразумения е 643 (1,99% от общото за ЕС). Успеваемостта на проектните предложения, подадени от български организации, се равнява на 11,13% (при средно 11,97% за ЕС).

Докладът за състоянието и развитието на научните изследвания през 2020 г. извежда предизвикателства пред развитието на научно-изследователската и иновационната екосистема. Остава ограничено и неефективно сътрудничеството между научните организации и висшите училища, от една страна, и бизнеса, от друга.

Това води до ниски нива на трансфер на технологии и знания и слаба комерсиализация на резултатите от научноизследователската и развойната дейност (НИРД) и иновациите. Остават и регионалните различия.

Недостатъчни са нивата на частни и публични инвестиции в НИРД, което води до нисък иновационен капацитет на икономиката.

Цел продължава да е създаването на ефективна научноизследователска система, която да подкрепя икономическия растеж, като постепенно до 2030 г. се преодолее негативните тенденции на „изтичане на мозъци”. Ще продължат усилията за свързаност с бизнеса за привличане на частни инвестиции и за комерсиализиране на научните резултати, обещават от министерството. 

По статията работи: Надежда Бочева

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (7)

0
 
3
 
7
преди 4 месеца
твърде много професори се навъдиха напоследък ...
1
 
1
 
6
Dr. Vatnikov до: khao
преди 4 месеца
Няма профилна снимка
Само Митю Медузин си мисли, че бил даскал, всъщност е водещ на някакъв вечерен кръжок. Нито има образование за даскал, нито нищо.
1
 
2
 
5
Dr. Vatnikov до: khao
преди 4 месеца
Няма профилна снимка
Само Митю Медузин си мисли, че бил даскал, всъщност е водещ на някакъв вечерен кръжок. Нито има образование за даскал, нито нищо.
1
 
3
 
4
Dr. Vatnikov до: khao
преди 4 месеца
Няма профилна снимка
Само Митю Медузин си мисли, че бил даскал, всъщност е водещ на някакъв вечерен кръжок. Нито има образование за даскал, нито нищо.
1
 
4
 
3
khao до: Императорът
преди 4 месеца
Няма профилна снимка
а на кое да сме, след като и ти си станал даскал... работата е мега зле!

Още от Икономика и политика
Кремена Дервенкова: В България липсва регулация на бизнеса с насекоми