Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Икономика и политика

Фирмите са произвели стоки и услуги за близо 190 млрд. лева през 2020 г.

За печалбата от 19,5 млрд. лв. в 410 785 предприятия са работили над 2 милиона лица, като само сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ е на загуба с 40 млн. лв.

Фирмите са произвели стоки и услуги за близо 190 млрд. лева през 2020 г.

Снимка: Ройтерс

Българските предприятия са произвели продукция на стойност 189,813 млрд. лева по текущи цени, показват предварителните данни на Националния статистически институт за миналата година. В 410 785 фирми, които са с 2,1% по-малко в сравнение с 2019 година, са били заети 2 092 062 лица, или с 5,4% по-малко спрямо 2019 г.

Печалбата на фирмите през 2020 г. е 19,499 млрд. лева, се разбира от данните в годишните отчети за дейността им, посочи НСИ. Въпреки пандемията от коронавирус, която ограничи работата на бизнеса, тя е по-висока от тази през 2019 г.  – тогава печалбата възлезе на 19,259 млрд. лева.

                Относителен дял на предприятията по икономически сектори и години

В обхвата на нефинансовите предприятия са включени всички сектори по КИД - 2008 с изключение на „Финансови и застрахователни дейности“, „Държавно управление“, „Дейности на организации с нестопанска цел“ и „Дейности на домакинствата“.

               Произведена продукция на един зает по икономически сектори и години

   Относителен дял на предприятията според финансовия резултат по икономически сектори за 2020 г.

Селско, горско и рибно стопанство

Годишен отчет за дейността си през 2020 г. в НСИ са представили 19 049 предприятия от сектор „Селско, горско и рибно стопанство“, или 4,6% от общия брой на отчетените фирми. В този сектор има 81 624 заети лица, които са произвели продукция за 7,007 млрд. лв. по текущи цени. В сравнение с 2019 г. спадът на заетите лица (в ЕПЗ) е 3,6%.

Отчетен е положителен финансов резултат от 981 млн. лева, като 74,6% от предприятията са приключили годината с печалба, 18,8% - със загуба, и 6,6% - с нулев финансов резултат.

         Произведена продукция на един зает в селското, горското и рибното стопанство по дейности и години

Промишленост

За дейността си през миналата година отчет в НСИ са представили 33 792 промишлени предприятия, или 8,2% от общия брой на отчетените фирми, като с най-голям дял е сектор „Преработваща промишленост“ – 90,2%.

Произведената продукция в промишлените сектори през 2020 г. по текущи цени е на стойност 75,626 млрд. лева, която формира 39,8% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. В промишлеността през 2020 г. заетите са 574 401, или 27,5% от общия брой на заетите лица в нефинансовите предприятия. В сравнение с 2019 г. спадът на заетите лица (в ЕПЗ) е 6,2%.

             Произведена продукция на един зает в промишлеността по сектори и години

В НСИ регистрират, че промишлените предприятия са приключили 2020 г. с положителен финансов резултат от 4 977 млн. лева, като с най-голям принос е сектор „Преработваща промишленост“, който формира 70,7% от печалбата.

 Относителен дял на промишлените предприятия според финансовия резултат по сектори за 2020 г.

Строителство

Годишен отчет за дейността си през 2020 г. са представили 21 866 строителни предприятия, или 5,3% от общия брой на всички отчели се в НСИ фирми. Най-голям е делът на предприятията от строителния сектор, извършващи специализирани строителни дейности - 52%.

                Относителен дял на предприятията по видове строителни дейности и години

През 2020 г. в строителния сектор е произведена продукция на стойност 23,182 млрд. лева по текущи цени, или 12,2% от общия обем на продукцията на фирмите. Заетите през миналата година строителните предприятия са 145 379, които формират 6,9% от общия брой на заетите лица във фирмите. В сравнение с 2019 г. спадът на заетите лица (в ЕПЗ) е 2,6%.

                Произведена продукция на един зает в строителството по дейности и години

Строителният сектор завършва 2020 г. с положителен финансов резултат от 1,995 млрд. лева по текущи цени.

Относителен дял на строителните предприятия според финансовия резултат по дейности за 2020 г. 

Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети

В НСИ годишен отчет за дейността си през 2020 г. са представили 139 003 търговски предприятия, или 33,9% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия. От всички търговски предприятия най-голям е делът на предприятията в търговията на дребно – 68,8%.

                    Относителен дял на предприятията по търговски дейности и години

В търговския сектор през миналата година е произведена продукция на стойност 27,344 млрд. лева по текущи цени, което представлява 14,4% от общия обем на продукцията на фирмите. Заетите в търговията през 2020 г. са 476 169, или 22,8% от общия брой заети в предприятията. В сравнение с 2019 г. спадът на заетите лица (в ЕПЗ) е 4,4%.

             Произведена продукция на един зает в търговията по дейности и години

През миналата година търговските предприятия са излезли на печалба с 5,201 млрд. лева, като търговията на едро формира 68,4% от този резултат.

Относителен дял на търговските предприятия според финансовия резултат по дейности за 2020 г. 

Услуги

Годишен отчет за дейността си през 2020 г. в статистиката са представили 197 075 фирми от сектора на услугите, или 48% от общия брой на отчетените предприятия.

                   Относителен дял на предприятията по видове услуги и години

По текущи цени в сектора на услугите през 2020 г. е произведена продукция на стойност 56,654 млрд. лева, която формира 29,9% от общия обем на продукцията на фирмите. През миналата година в този сектор са заети 814 489 лица, или 38,9% от общия брой на заетите в предприятията. В сравнение с 2019 г. спадът на заетите лица (в ЕПЗ) е 6%.

               Произведена продукция на един зает по видове услуги и години

В статистиката изчисляват, че секторът на услугите приключва 2020 г. с положителен финансов резултат от 6,345 млрд. лева, като 33% от него са реализирани в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.

Единствено в дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ е отчетен отрицателен финансов резултат от 40 млн. лева за 2020 г.

Относителен дял на предприятията в сектора на услугите според финансовия резултат за 2020 г.

По статията работиха: Петя Стоянова, редактор Десислава Попова

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Икономика и политика
Петков: Основна цел е да бъде изкоренена репутацията за корупцията у нас