Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Икономика и политика

Изцяло нов закон ще пази търговските тайни на компаниите

Митническите органи ще могат да задържат стоки на границата въз основа на допуснато от съда обезпечение или въз основа на влезли в сила съдебни актове

Изцяло нов закон ще пази търговските тайни на компаниите

Снимка: Pixabay

Изцяло нов закон ще пази търговските тайни на компаниите. Проектът на норматив е публикуван на страницата на икономическото министерство и в него за първи път се въвеждат конкретни определения и съдебни процедури за защита на интересите на дружествата.

В момента по действащото българско право не съществуват специални правила за присъждане на обезщетения за нарушения на търговски тайни. Възможните варианти се основават на общите разпоредби, свързани с обезщетенията за вреди, предвидени в Закона за задълженията и договорите и Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Очевидно търговската тайна не е ново понятие за българското законодателство, като то съдържа поредица норми за различни аспекти на нейната защита. Разпоредби, касаещи защитата на търговската тайна се съдържат в текстовете на Търговския закон, Закона за защита на конкуренцията, Законът за стоковите борси и тържищата, Законът за достъп до обществена информация. По действащото към момента законодателство в тази област обаче, търговската тайна не се счита за интелектуална собственост и не е защитена като такава. На практика с новия закон за първи път се въвеждат конкретни определения за притежател на търговска тайна, нарушител, стоки – предмет на нарушение и е описана процедурата по предявяване на иск от страна на притежателя на търговска тайна спрямо нарушителя на правата му. 

От мотивите към законопроекта става ясно, че целта е законодателството в областта на търговската тайна да сведе до минимум рисковете, пред които са изправени иновационните предприятия и научноизследователските организации. Текстовете предоставят правни механизми за закрила срещу незаконно присвояване на резултати от научно-изследователската и развойна дейност, ноу-хау и други ценни данни.

Още по темата

Освен това по този начин страната ни ще изпълни ангажиментите си към ЕС, като транспонира Директива (ЕС) 2016/943 в българското законодателство.

Съгласно стратегията на ЕС и описаното в директивата всеки патент и всеки дизайн или търговска марка започва като тайна. До получаването на дадено право върху интелектуална собственост, дружествата са уязвими, като изложени на риск от кражба на ценна научно-изследователска информация и знания. Според ЕК търговските тайни са една от най-често използваните от предприятията форми на защита на интелектуални продукти и иновационно ноу-хау, но в същото време са най-слабо защитените от съществуващата правна рамка на ЕС срещу тяхното незаконно придобиване, използване или разкриване от други страни.

Определението за „търговска тайна“ (чл. 4 от законопроекта) включва три изисквания - информацията да представлява тайна по такъв начин, че като цяло или в точната си конфигурация и съвкупност от елементи, да не е общоизвестна или лесно достъпна за лица от средите, които обичайно боравят с такъв вид информация; информацията да има търговска стойност, поради тайния си характер; лицето, което има контрол върху информацията, да е предприело мерки за запазването й в тайна. От своя страна, понятието „притежател на търговска тайна“ (чл. 5 от законопроекта) е изяснено чрез начина на придобиване на търговската тайна, като изрично е предвидено, че придобиването трябва да е правомерно. От друга страна, за „нарушител“, съгласно чл. 6 от проекта на Закон за защита на търговската тайна, е обявено всяко физическо или юридическо лице, което неправомерно е придобило, използвало или разкрило търговска тайна. Определението за „стоки – предмет на нарушение“ (чл. 7) включва преценка за това дали техни характеристики, функционални особености, дизайн, производство или предлагане на пазара, са били в значителна степен благоприятно повлияни от придобиването, използването или разкриването на информация, която представлява търговска тайна.

В текстовете има конкретни разпоредби относно исковете, които притежателят на търговска тайна може да предяви, срокът за това, както и мерките, чрез които да се запази поверителността на търговските тайни, разкривани в съда за целите на съдебното производство. Определени са давностните срокове, при които правото на иск на страните 5 и всяко трето заинтересовано лице се прилагат, както и условията за спирането и прекъсването им. 


Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Икономика и политика
Борисов: За да сме амбициозни, е необходим амбициозен бюджет