Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Икономика и политика

Нетният принос на Kaufland България към обществото възлиза на над 1 млрд. лв.

Данните са от доклад на австрийската консултантска компания denkstatt за въздействието на компанията върху икономическия, природния и социалния капитал у нас

Нетният принос на Kaufland България към обществото възлиза на над 1 млрд. лв.

Дейността на Kaufland България генерира добавена стойност от 1,25 млрд. лв. в българската икономика, което е 1,2% от брутната добавена стойност на страната за 2019 година. Нетният принос на компанията към българското общество възлиза на 1,066 милиарда лева.

Това показват данните от доклад на австрийската консултантска компания denkstatt за цялостното въздействие на компанията върху икономическия, природния и социалния капитал в страната. Документът се базира на данни за дейността на Kaufland България през 2019 г. и отразява икономическото, природното и социалното въздействие на компанията през този период.

Оценката на нетното въздействие на Kaufland България е направена чрез използването на иновативен подход – т.нар. sustainability accounting, който дава възможност за интегриране на въздействията върху природния и социалния капитал във финансовата отчетност на компаниите.

Това е най-новата концепция за оценка на устойчивостта в глобален мащаб, при която се взимат предвид както позитиви, така и негативи от дейността и се дава финансово измерение на екологични и социални въздействия. Глобално темата се управлява от „Коалиция за капиталите“ (Capitals Coalition) – платформа, която обединява 370 компании, представители на академичните среди и неправителствени организации от цял свят.

Докладът отчита, че едно работно място в Kaufland България поддържа близо 4 други в българската икономика. Икономическата активност на Kaufland България в страната създава и поддържа 31 180 работни места, включително собствени служители (6 493) и такива на концесионери (1 610), но преди всичко заети лица в селското стопанство, хранителната индустрия и търговията.

В документа се посочва още, че в резултат на икономическите взаимоотношения с Kaufland България икономическите ползи за българските директни доставчици са почти 3 пъти повече от тези за самата компания, което показва ефектите за българския бизнес на макро ниво от сътрудничество с компанията.

Друг основен извод в доклада е, че Kaufland е не просто магазин, а търговски център, като големият брой клиенти на веригата дава възможност за развитието на редица други бизнеси под покрива на хипермаркетите на компанията. Последното е особено видимо в по-малките градове, където няма други търговски обекти от сравним мащаб, констатира докладът.

От denkstatt са изчислили, че положителната стойност, която Kaufland създава за икономиката и обществото на България, е 7 пъти по-висока от стойността на негативните социални и екологични въздействия от дейността на компанията. Отрицателните въздействия на Kaufland България, които анализира документът, са свързани предимно с негативи за околната среда от дейности във веригата на доставките, които не са под пряк оперативен контрол на компанията. Докладът обобщава, че всеки 100 лева, похарчени в Kaufland, създават нетна положителна стойност за българската икономика и общество в размер на допълнителни 62 лева.

Добавяме стойност към развитието на обществото

Иван Чернев, председател на Управителния съвет на Kaufland България

- Защо Kaufland реши да измери цялостното си въздействие върху икономиката, природата и обществото в България?

- Повече от 11 години Kaufland България традиционно е сред 10-те най‐големи компании в страната и на челна позиция сред всички търговски вериги с годишен оборот от над 1,6 млрд. лева през 2019 година. В момента разполагаме с 60 хипермаркета в 34 града и с един от най-големите логистични центрове на Балканите. Годишно от Централния ни  склад в с. Стряма излизат 1 милион палета със стока към нашите хипермаркети, в най-големите от които асортиментът надхвърля 20 000 артикула.

През 2020 г. нашата компания беше обявена за най-големия работодател в сектора за модерна търговия. Грижим се за над 6000 служители и техните семейства, като през 2019 г. сме инвестирали над 118 милиона лева за заплати и социални придобивки. Вече две години получаваме международен сертификат за Топ Работодател. Kaufland България е един от най-големите данъкоплатци в България със 151 милиона лева данъци и такси през 2019 година.

От откриването на нашия първи хипермаркет през 2006 г. в Пловдив се превърнахме в значим фактор за стимулирането на националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с инвестиции от над 1,4 млрд. лева. Нашата компания е носител на множество отличия за приноса си като дарители и за своята политика за корпоративна социална отговорност.

Тази лидерска позиция и всички резултати, които споменах, идват след много работа, целенасочени и последователни усилия през годините. Но от компаниите лидери по света отдавна не се очаква само да създават икономическа добавена стойност и да отчитат финансови показатели. Обществата все по-често изискват прозрачност и данни за начина, по който бизнесът влияе цялостно върху средата, в която оперира, върху хората и върху природата. От отговорните компании се изисква информация за това какви са техните принципи и ценностите, на които опират действията си.

В Kaufland България винаги сме вярвали, че нашата лидерска позиция не е само резултат от мащаб и оборот. Съзнаваме своите отговорности към обществото и се стремим да отговаряме на неговите очаквания, като в същото време добавяме стойност към неговото развитие. Като бизнес организация за нас винаги е било важно начинът, по който правим това, да се базира на конкретни данни, за да можем да измерим резултатите от своите действия. За нас докладът е възможност на база конкретни стойности да управляваме цялостното ни въздействие върху икономиката, природата и обществото.

- Какво показва оценката?

- Документът се базира на данни за дейността ни през 2019 г. и отразява икономическото, природното и социалното въздействие на Kaufland България през този период. Той показва в конкретни стойности каква е добавената стойност на компанията за българската икономика, като в същото време измерва и отрицателните последствия за природния и социалния капитал. Мисля, че нито една българска компания до момента не се е осмелявала да направи това публично.

Всяка бизнес дейност има и положителен, и отрицателен отпечатък върху околната и социална среда, но често тези въздействия остават извън финансовите отчети и оперативния контрол, защото не могат да бъдат сравнявани и в този смисъл са „невидими“ за бизнеса. Докладът превръща разходите и ползите за природата и обществото от абстрактни понятия в информация с ясно парично измерение, която можем да анализираме и управляваме.

- Какви са резултатите от оценката и как ще ги използвате?

- Докладът показва огромната положителна стойност, която Kaufland създава за икономиката и обществото на България. С конкретни данни документът категорично доказва, че Kaufland България е много повече от верига хипермаркети. Ние сме отговорна компания, която прави бизнеса си съвестно и отговорно с уважение и внимание към хората и околната среда; прозрачен и предвидим партньор на институциите и обществото; водещ инвеститор и значим фактор за развитието на пазара. Ще използваме данните от доклада, за да търсим начини развитието ни да носи още повече полза за обществото

Прозрачността вече е условие за успех

Боян Рашев, управляващ партньор в denkstatt България

- Как може да се измери цялостното въздействие на една компания?

- В повечето случаи компаниите се ограничават до анализи на създадената добавена икономическа стойност и споделянето на информация за КСО проекти, дарения и финансова подкрепа на определени инициативи. Това обаче не е достатъчно, за да говорим за оценка на цялостно въздействие на една компания. Практически, всеки един бизнес влияе също върху околната и социална среда, защото докато създава стойност, той  използва човешки и природни ресурси.

От друга страна, влиянието на всяка бизнес дейност не се изчерпва с пряката собствена дейност, а предизвиква и редица въздействия във веригата на доставки и цялата икономика на страната, произтичащи от взаимоотношения с други  бизнеси и отрасли.

Оценката, която изготви denkstatt, показва в действителност цялостното въздействие на Kaufland върху икономиката и обществото в България, тъй като обхваща влиянето на компанията както чрез нейната собствена дейност (магазини, складове и офиси), така и по цялата верига за създаване на стойност – чрез отношенията й с производители и доставчици на стоки и услуги,  дори и доставчиците на техните доставчици. Нещо повече, отчетени са както положителни, така и отрицателни въздействия.

Отдавна работим по проекти за остойностяване на цялостното въздействие за клиенти от Западна Европа и Америка. С този доклад най-после имаме и открито говорещ български клиент – компания, която не се задоволява с преките финансови измерители и съобщения за работни места и дарения, а изчислява и комуникира нетното си въздействие върху българското обществото, включвайки в това не само позитивни, но и негативните аспекти. Това е първият публичен доклад в България за всеобхватно въздействие на една компания и с него  Kaufland България се нарежда сред новаторите в сферата на устойчивото корпоративно развитие в световен мащаб.

- Каква е използваната методология за изготвяне на доклада?

- За изготвянето на Оценката са използвани данни от финансовия отчет на Kaufland България за 2019 г., международни бази данни с макроикономически показатели, както и международно признати стандарти и насоки за остойностяване на въздействия върху природния и социален капитал.

В основата на направената Оценка на нетното въздействие на Kaufland България е Международната система от интегрирани икономически сметки за околната среда (SEEA), която надгражда международно утвърдения стандарт на ООН за изчисляване на БВП на всяка държава, като дава обща рамка за паралелното отчитане на икономически, социални и екологични данни по съпоставим начин.

Следвахме и насоките от две международно утвърдени ръководства: Natural Capital Protocol & Social Capital Protocol, разработени на глобално ниво през последните няколко години в партньорство между бизнеса, академичните среди и неправителствени организации. Използвахме инструментът EXIOBASE, даващ към момента най-пълната и детайлна математическа картина на глобалната икономика. Тази международната база данни е създадена от консорциум от водещи европейски научни институти и се разработва с финансовата подкрепа на Европейската комисия през последните 10 години.

- С какво подобни доклади допринасят не само за конкретната компания, но и за сектора, в който тя работи, и за пазара като цяло в страната, в която оперира?

- За всяка компания е важно да е наясно със значимите си въздействия – все по-нарастващият натиск на заинтересованите страни и изискванията по отношение на докладването го налагат. Истински успешните компании обаче гледат на прозрачността като плюс, а не просто като задължение – именно прозрачността и доброто, отговорното управление са основните фактори за добрата репутация, корпоративната устойчивост и доверието в бизнеса.

Чрез подобна всеобхватна оценка на въздействието Kaufland получава възможност да управлява своята дейност по такъв начин, че да създава възможно най-голяма добавена стойност в обществото – такава, която максимизира икономическата добавена стойност и минимизира отрицателните последствия за околната среда и хората. Това има своето влияние върху други икономически отрасли и националната икономика, тъй като Kaufland България е сред 10-те най‐големи компании в страната и на челна позиция сред всички търговски вериги.

Чрез остойностяването на въздействията върху природния и социалния капитал те попадат в обсега на мониторинг и контрол на бизнеса и му дават възможността да ги комуникира и управлява. В световен мащаб бизнес лидерите все по‐често гледат на околната и социалната среда като на капитал – ресурс, който се използва, за да се създава стойност, който търпи изчерпване и заслужава опазване. Това дава своето отражение във всички нови „зелени“ политики, които въвежда Европейската комисия. Подобен тип мислене се насърчава и от Dow Jones Sustainability Index (група от борсови индекси, оценяващи устойчивостта на хиляди компании от цял свят) и международни класации за най-устойчиви бизнеси.

Тази Оценка променя средата за правене на бизнес в България. След като вече има прецедент, несъмнено и други компании ще направят стъпката към отчитане на нетното си въздействие. Това от една страна ще подготви българския бизнес за повишените очаквания на западните инвеститори, финансови институции и клиенти. От друга страна ще повиши общото усещане за откритост и доверие между бизнеса и потребителите, което е сред най-значимите предизвикателства пред икономиката на страната.

По статията работи: Екип на Investor.bg

Последни новини

Още по темата

Коментари ()


Още от Икономика и политика
Ж. Начева: Няма окончателно решение за спиране на плановите операции в цялата страна