Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Икономика и политика

Реалните доходи на българските домакинства нарастват с 5,5% през 2017 година

Потреблението на хляб намалява, а на плодове и алкохол - расте

Реалните доходи на българските домакинства нарастват с 5,5% през 2017 година

Снимка: Олег Попов, Investor Media Group

През 2017 г. средностатестическият доход на лице от българското домакинство е 5 586 лв. и нараства с 8,1% спрямо 2016 година. За последните десет години (2008 - 2017 г.) общият доход средно на лице от домакинство се увеличава 1,6 пъти, става ясно от актуална статистика на Националния статистически институт (НСИ).

Реалните доходи на домакинствата нарастват с 5,5% през 2017 г. в сравнение с 2016 г., като най-висок е индексът на реалните доходи спрямо 2011 г. - 142%.

През периода 2008 - 2017 г. са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинство:

• Доходът от работна заплата през 2017 г. е 3 038 лв. и се увеличава с 8,2% спрямо 2016 г., а нарастването му в сравнение с 2008 г. е с 67,3%;
• Доходите от пенсии за последната година са 1 479 лева. Те нарастват с 3,3% спрямо 2016 г. и с 82,6% в сравнение с 2008 година;
• Доходите от самостоятелна заетост през 2017 г. са 377 лв., или с 18,2% повече в сравнение с 2016 г., и нарастват с 38,6% спрямо 2008 година;
• Доходът от трудова дейност извън работната заплата за последната година е 129 лв. и намалява спрямо 2016 г. с 14%, а в сравнение с 2008 г. намалението е 24,6%;
• Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) през 2017 г. са 187 лева. Те се увеличават с 4,5% спрямо 2016 г. и с 35,5% в сравнение с 2008 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е работната заплата. През 2017 г. той е 54,4%, което е с 0,1 процентни пункта повече в сравнение с 2016 г. и с 2,5 процентни пункта спрямо 2008 година.

Общ доход и други средства на лице от домакинство по източници, НСИ:

Доходите от всички социални трансфери (пенсии, обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) формират 29,9% от общия доход на домакинствата през 2017 година.

В тази позиция от доходите на домакинствата доминират пенсиите. Относителният дял на доходите от пенсии през 2017 г. е 26,5% от общия доход на домакинствата, което е с 1,2 процентни пункта по-малко спрямо 2016 г. и с 3,4 процентни пункта повече в сравнение с 2008 година.

През 2017 г. относителният дял на доходите на домакинствата от самостоятелна заетост в общия доход на домакинствата e 6,7% и се увеличава с 0,5 процентни пункта в сравнение с 2016 г., но намалява с 1,1 процентни пункта спрямо 2008 година.

Относителният дял на дохода от трудова дейност извън работната заплата е 2,3% през 2017 г. и намалява спрямо 2016 г. с 0,6 процентни пункта, а спрямо 2008 г. намалението е с 2,6 процентни пункта.

Разходи на домакинствата

През 2017 г. българските домакинства са изразходвали 5 217 лв. средно на лице, което е с 9,7% повече в сравнение с 2016 година. За периода 2008 - 2017 г. разходите на домакинствата се увеличават 1,6 пъти.
Относителният дял на потребителския разход от общите разходи на домакинствата намалява от 85,3% през 2008 г. на 82% през 2017 година.

През периода 2008 - 2017 г. по групи разходи се наблюдават някои промени, по отношение на:

• Изразходваните средства за храна и безалкохолни напитки през 2017 г. са 1 573 лв. средно на лице от домакинство, или със 7,4% повече спрямо 2016 г. и с 31,7% - в сравнение с 2008 година;
• Разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома) за последната година са 987 лева. Те нарастват с 15,3% в сравнение с 2016 г., а спрямо 2008 г. се увеличават със 74,7%.
• За транспорт и съобщения през 2017 г. са похарчени 576 лв., което е със 7,3% повече от 2016 г. и с 54,4% - спрямо 2008 година;
• През последната година разходите за данъци и социални осигуровки средно на лице от домакинство са в размер на 648 лв. и се увеличават с 16,3% в сравнение с 2016 г., а спрямо 2008 г. нарастват близо 3 пъти.

Относителен дял на разхода за храна и безалкохолни напитки в общия разход на домакинствата, НСИ:

През 2017 г. относителният дял на разходите за храна от общия разход е 30,1%, което е с 0,7 процентни пункта по-малко в сравнение с 2016 г. и с 6,5 процентни пункта - спрямо 2008 година.

Относителният дял на разходите, свързани с жилището, нараства през 2017 г. спрямо 2016 г. с 1 процентен пункт, а в сравнение с 2008 г. увеличението е с 1,7 процентни пункта.

Делът на разходите за данъци и социални осигуровки е 12,5% от общия разход през 2017 г., което е с 0,8 процентни пункта повече в сравнение с 2016 г., а увеличението спрямо 2008 г. е с 5,7 процентни пункта.

През периода 2008 - 2017 г. делът на разходите за транспорт и съобщения в общия разход е около 11%.

Потребление

През 2017 г. настъпват промени в потреблението на домакинствата спрямо 2016 г. - средно на лице намалява консумацията на хляб и тестени изделия с 0,9 кг и на зеленчуци с 2 килограма. Увеличава се консумацията на плодове с 1,7 кг и на безалкохолни напитки с 6,5 литра.

На годишна база се увеличава потреблението средно на лице от домакинство на алкохолни напитки (от 27,3 на 28,9 л) и на цигари (от 639 на 656 броя).

Покупателна способност

През периода 2008 - 2017 г. се увеличава покупателната способност на домакинствата за всички основни хранителни продукти с изключение на маслото. Най-много е нараснала покупателната способност при ябълките, свинското месо, белия хляб и захарта в сравнение с началото на разглеждания период.

Жилища и стоки за дълготрайна употреба

През 2017 г. в собствено жилище живеят 91,4% от домакинствата, а 5,1% ползват жилище, без да плащат наем. В жилища под наем живеят 3,6% от наблюдаваните домакинства – 2,3% на свободен и 1,3% на общински наем. Второ жилище притежават 9,1% от домакинствата.

В жилища, построени преди 1990 г., живеят 92,2% от домакинствата, като близо три четвърти (72,3%) са изградени в периода 1961 - 1990 година. Преди 1961 г. са построени 19,9% от жилищата, а изградените след 1990 г. са 7,8%.

Две трети (66,5%) от домакинствата в страната живеят в дву- и тристайни жилища (71,5% в градовете и 52,3% в селата). В по-големи жилища (с четири и повече стаи) живеят 21,5% от домакинствата в градовете и 43,9%  - в селата.

Гаражи имат 22,4% от домакинствата в страната (18,3% в градовете и 33,9% в селата).

С електричество, вода, канализация, баня и тоалетна в жилищата разполагат 76,5% от домакинствата. Има съществени различия в благоустроеността на жилищата в градовете и селата. Централна канализация имат 30,6% от жилищата в селата, докато в градовете този процент е 3,1
пъти по-голям - 96.1%.

Тоалетна вътре в жилището имат 67,4% от домакинствата в селата и 97,1% в градовете.

С централно отопление (парно или газ) са 18,7% от жилищата в страната, съответно 24,7% в градовете и 1,8% в селата.

Автомобили имат 51,2% от наблюдаваните домакинства, като 4,3% притежават два и повече автомобила. Не могат да си позволят да закупят и поддържат автомобил по финансови причини 14,7% от домакинствата, а 33,8% са заявили, че нямат необходимост от лека кола.

От предметите за дълготрайна употреба най-разпространен е телевизорът - притежават го 99,3% от домакинствата, а 29,2% имат по два и повече телевизора.

На второ място по разпространение е хладилната техника – 98,4% от домакинствата в страната (98,6% в градовете и 98,1% в селата) имат хладилник и/или фризер.

Автоматична перална машина притежават 92,9% от домакинствата, 4,8% не могат да си закупят този уред по финансови причини, а 2,3% смятат, че нямат необходимост.

Без телефон (стационарен или мобилен) са 1,7% от домакинствата. Само стационарен телефон имат 4,6%, а 66,5% - само мобилен (преобладават тези с два и повече мобилни телефона). Двата вида телефони (стационарен и мобилен) притежават 27,2% от наблюдаваните домакинства.

С компютри разполагат 55% от домакинствата (62,5% в градовете и 33,8% в селата), като една малка част ползват служебни. Все още е голям делът на тези, които преценяват, че нямат необходимост от компютър – 38,6%.

Интернет връзка в жилището имат 56,1% от домакинствата в страната. В градовете домашен интернет има в 63,9% от жилищата, а в селата - в 34,2%. Посочили, че нямат необходимост от интернет връзка в дома си, са 38,1% от домакинствата.

Климатици притежават 37,3% от домакинствата, а 28,9% не могат да си закупят такава техника поради липса на финансови средства. 33,8% от домакинствата в страната са заявили, че нямат необходимост от климатик.

Потребление на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство, НСИ: 

По статията работиха: Надежда Бочева, редактор Бойчо Попов

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (0)


Още от Икономика и политика
Падна президентското вето за частното финансиране на партиите