Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Имената на бизнеса

Н. Ялъмов: Сертификатите върху еленергията на MTF дават възможност за хеджиране

Ежедневно вече има сделки със сертификатите на пода на системата за многостранна търговия MTF Sofia с приключване на сделките в Централен депозитар

Н. Ялъмов: Сертификатите върху еленергията на MTF дават възможност за хеджиране

Николай Ялъмов. Снимка: Личен архив

Николай Ялъмов е председател на Съвета на директорите на УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД и управляващ дружествата от „Капман Холдинг“ АД. Г-н Ялъмов има 20 годишен опит в сферата на финансите и управлението. Николай Ялъмов е участвал в управителните органи на Българска асоциация на Управляващите дружества (БАУД), Българска Асоциация на Лицензираните Инвестиционни посредници, Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). Г-н Ялъмов е учредител (през 2012 г.) и председател на Управителния съвет на Фондация „Захари Стоянов“. Николай Ялъмов е Магистър по „Финанси“, притежава правоспособност като Брокер на ценни книжа от КЦКФБ (сега КФН).

Г-н Ялъмов, оперирате първата система за многостранна търговия MTF Sofia, кога стартира тя и какъв оборот натрупахте до момента?

В началото на март 2016 година стартира дейността си първата в България многостранна система за търговия – MTF SOFIA. Това е вторият пазар за търговия на финансови инструменти след БФБ , като има сегменти, на които се търгуват акции, облигации, деривати, ценни книжа със отложен сетълмент -Т+90, и сегмент за компании, които не са публични - извънборсови.

Още по темата


Пазарът е организиран и администриран от "Капман" АД, създаден според най-съвременните европейски изисквания и практики. Към настоящия момент 99 емисии са допуснатите до търговия на сегмент акции, 42 за сегмент облигации и 14 на сегмент деривати.

Кои са най-търгуваните инструменти?

Статистиката показва, че на база регистриран през 2018 година оборот 66% се генерират от сделки, сключени със акции и облигации, а 34% - от сделки, сключени със сертификати на сегмент Деривати. Отнесено като процент от общия обем на сделките, делът на сегмент деривати е 40%.

Вероятно най-интересно за публиката би било какво точно се търгува на сегмент Деривати?

От регистрираните 14 емисии 4 сертификата са базирани на изменението на определения от БНБ фиксинг на лева към щатския долар със сетълмент 7, 14, 21 и 30 дена, и десет на база електическа енергия на основа на цените, постигнати от търговията на БНЕБ, пазар Ден напред. Сертификатите са върху пикова и извънпикова електроенерия със сетълмент 3, 4 и 5 дена, като има и седмични и месечни сeртификати на базова и пикова електроенергия.

Всяка от емисиите сертификати притежава ИСИН код, а сетълментът на транзакциите е чрез системата на Централен депозитар АД по обичаен за търговията с ценни книжа начин. Сертификатите са финансови и не носят задължение за физическа доставка.

Каква е идеята на сертификатите върху електроенергията?

Търговията с електрическа енергия на места за търговия е сравнително нова, и като такава беше слабо засегната в информационния поток до скоро. Сама по себе си електрическата енергия е уникална поради естеството си. Тя не може да бъде съхранявана на склад, за да бъде реализирана по-късно. За да се управляват процесите и да се избегнат парични загуби, всяко звено от производител до индустриален потребител е наложително да използва методи за хеджирането на риска от загуби. Това се извършва чрез хеджиране с финансови инструменти. За разлика от стандартно търгуваните фючърси и опции, при сертификатите не се използва междинен клиринг. При тях не е необходима клирингова институция, която да гарантира паричния сетълмент.

Каква е разликата между вашите сертификати и дериватите на EEX?

Разликите са основно две. Първата е в това, че при сертификатите размера на печалба/загуба е лимитиран и е ясен още при подаването на офертата или сключване на сделката между страните, а втората е, че така сключеният сетрификат не подлежи на промяна или междинно търгуване до вальора на сделката. На вальора печелившата страна получава само и единственно предварително договорената премия, а за другата страна загубата е лимитирана до същата стойност. Прилагам следния пример:

Хикс ООД очаква спад на пиковата електроенергия поради сезонни фактори в близките дни и решава да се възползва от създалата се ситуация, като „продаде“ пикова електроенергия при текуща цена на БНЕБ – пазар „Ден напред“  за деня (Т+0) - 76.00 BGN / MWH и подава оферта  ПРОДАВА на 1 сертификат (1 сертификат  = 12 MWH)  при курс  78.00 BGN/ MWH.

Сключва се сделка за 1 сертификат на цена  78.00 BGN/ MWH.

Необходимата гаранция по сделката е 1 х ( 78 - 76 ) х 12 =24 BGN, дължима от двете страни по сделката – КУПУВАЧ и ПРОДАВАЧ.

ЦД АД  блокира по 24 BGN за гаранция по сделката на двете страни по сделката.

На падежа (Т+5 работни дни) обявената от БНЕБ стойност на пиковата електроенергия е 77.50 BGN за MWH.

Текущата цена на пиковата електроенергия, определена от БНЕБ – пазар „Ден напред“, е по – ниска от цената на сключената сделка, което определя, че печеливша страна по  сделката е ПРОДАВАЧЪТ.

Централен депозитар АД извършва разплащане към ПРОДАВАЧА в размер на 48 BGN, представляващи 24 BGN  освободена гаранция на ПРОДАВАЧА и 24 BGN  гаранцията  на КУПУВАЧА, явяваща се премия за ПРОДАВАЧА.

Има ли нужда и планове от създаване на клирингова къща у нас, колко би струвало и кои биха били участниците?

Едва ли има участник, търгувал на финансов или стоков пазар, който да изрази съмнение относно необходимостта от клиринг при търговия с деривати. Клирингът дава сигурност на контрагентите по дадена сделка, за това, че насрещната страна ще изпълни своето задължение по нея.

С последните европейски нормативни изисквания се наложи задължителното ползване на клиринг при търговията с редица инструменти. Като допълнение поради спецификата при търговията на БНЕБ наличието на гарант между търговците там е наложително, така че очаквам в скоро време да получим такава услуга предоставена от външен участник.

Към настоящия момент вече има клирингова институция, която изрази желание да предложи услугите си за клиринг на инструменти в страната. От друга страна, създаването на местна клирингова институция изисква набавянето на сериозен капитал, а това към момента е финансово неиздържано. 
 

По статията работиха: автор Мариян Йорданов, редактор Бойчо Попов

Последни новини

Още по темата

 
Спонсорирано съдържание

Коментари (1)

3
 
3
 
1
преди 2 месеца
Няма профилна снимка
Тия живи ли са още !?

Още от Имената на бизнеса
Петър Андронов: Сегашните продажби не трябва да се превръщат в бъдещи загуби