Регистрация

e-mail:

Потребителско име:

Парола:

Потвърди парола:

Код:

 съгласен съм с условията за ползване
 Ежедневен нюзлетър
 Седмичен нюзлетър

Европа

Германия настоява за контрасанкции срещу САЩ

Мерките на Вашингтон срещу Русия поставят под заплаха енергийната сигурност на Германия

   1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8    
7
 
2
 
77
юрист до: realistyt
преди 4 месеца
Няма профилна снимка
Т.е. правото на Украйна да решава сама дали да стане член на ЕС / НАТО, й е гарантирано именно защото Украйна е субект на международното право. Украйна не е протектор, а суверенна държава, което означава, че колкото и на русия да й се иска Украйна да не стане член на ЕС / НАТО, то тя няма право да се намесва във вътрешната и външната й политика и няма право да изисква Украйна да изпълнява желанията на русия- казано лаически. Това важи не само за Украйна, естествено, а за всяка държава спрямо друга държава- включително и за България и русия или за Черна гора и русия....
4
 
0
 
76
юрист до: realistyt
преди 4 месеца
Няма профилна снимка
Би следвало да се запознаете първо с термините “държавен суверенитет“ и “ унитарна държава“ и след това да помислите над твърдението си. Помислете над това: Конституция Украины Статья 2. Суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию. Украина является унитарным государством. Территория Украины в пределах существующей границы целостна и неприкосновенна. ,Статья 134. Автономная Республика Крым является неотъемлемой частью Украины и в пределах полномочий, определенных Конституцией Украины, решает вопросы, отнесенные к ее ведению. и Статья 73. Исключительно всеукраинским референдумом решаются вопросы об изменении территории Украины. http://meget.kiev.ua/zakon/konstitutsia-ukraini/razdel-3/ и http://www.bg-pravo.com/2009/12/20_12.html Терминът “държавен суверенитет” е широко използван в международното право. В международното право суверенитет се признава на всяка държава.От гледна точка на международно-правната доктрина държавният суверенитет се изразява в независимостта на всяка една държава от другите държави. Посочената независимост се изразява в призната свобода на действие на държавата в международните отношения.Държава, която наруши чужд суверенитет, се обявява за агресор и спрямо нея ООН има право да предприеме възпиращи мерки – употреба на сила срещу нарушаването на нечий чужд суверенитет.
Държавният суверенитет се проявява и в признатата възможност на всяка държава да определя самостоятелно своята вътрешна и външна политика.
1
 
4
 
75
преди 4 месеца
Няма профилна снимка
Не не е нарушен, вярно! "Майданците" постоянно говореха и търсеха начини за запазване на дружбата, сътрудничеството и партньорството на Украйна с Русия!
4
 
1
 
74
юрист до: realistyt
преди 4 месеца
Няма профилна снимка
“...Относно цитирания договор - прочети пак цялото наименование на договора и ми отговори дали договора не беше нарушен едновременно с успеха на "Майдана"?...“ Естествено, че от украинска страна този договор не е нарушен! Прочетете малко повече за държавен и национален суверенитет, за унитарна и федеративна държава, помислете и чак тогава можем пак да комуникираме.
2
 
4
 
73
realistyt до: юрист
преди 4 месеца
Няма профилна снимка
Много просто- защото до 2014г. нямаше реална заплаха за населението на Крим острана на властимащите в Украйна, техни активисти и подчинаната им украинска армия! Относно цитирания договор - прочети пак цялото наименование на договора и ми отговори дали договора не беше нарушен едновременно с успеха на "Майдана"?

3
 
0
 
72
юрист до: realistyt
преди 4 месеца
Няма профилна снимка
“.....При условие, че Русия предаде Крим на сегашните украински власти най-вероятно ще бъде нарушена най-важната част от международното право, а именно-да има мир! ...“ Твърдението Ви е абсурдно! Как в Крим толкова години- над 20, до руската агресия от 2014 г, имаше мир? Ако русия считаше Крим за своя държавна територия още през 1997 г. защо не предяви правни претенции към Крим, а подписа без такива претенции към Крим следният договор - Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между
Российской Федерацией и Украиной Киев, 31 мая 1997 г. Статья 2
Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательствами по Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ. http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1997god.htm
0
 
3
 
71
realistyt до: юрист
преди 4 месеца
Няма профилна снимка
В Донбас, за твое сведение, се бият, освен украинци с т.нар. въоръжени формирования на ДНР и ЛНР, руски и американски наемници! Добре се опитваш да ги изпипаш нещата правно, ама защо "гониш" само подръжниците на едната страна в конфликта! Нещо май обективността при вас, юристите, никаква я няма!
1
 
4
 
70
преди 4 месеца
Няма профилна снимка
До юрист,
При условие, че Русия предаде Крим на сегашните украински власти най-вероятно ще бъде нарушена най-важната част от международното право, а именно-да има мир! останалото са юридически подробности, на които явно обръщате по-голямо внимание, отколкото всъщност заслужават!
3
 
0
 
69
юрист до: realistyt
преди 4 месеца
Няма профилна снимка
Цинично е самият РОГОЗИН да дава определение на международноправното престъпление срещу мира “агресия“, и в същият момент русия да твърди, че не е извършила агресия в Донбас на правно основание чл.3 буква а) и буква g) и чл.5 ал.3 от Декларацията на ООН за определението на агресия, също така е нагло и цинично рогозин да се сърди на Румъния за това, че тази държава не е предоставила разрешение за прелитане в нейното небе на руският военен самолет с рогозин на борда му.
4
 
0
 
68
юрист до: realistyt
преди 4 месеца
Няма профилна снимка
Що се отнася до Донбас, свеждам до Вашето знание следното:
1. http://voina-i-mir.ru/article/50 ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ ДМИТРИЯ РОГОЗИНА ГЛАВА 1. ГОСУДАРСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ, МИР И ВОЙНА 1.50. АГРЕССИЯ АГРЕССИЯ - международно-правовое понятие, характеризующее незаконное применение вооруженной силы.одного государства (группы государств) против другого государства (группы государств) для его захвата, порабощения или принуждения к принятию своих условий путем нарушения его суверенитета, территориальной целостности, политической и экономической независимости. Определение агрессии принято в резолюции 3314 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года.***** и http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aggression.shtml Определение агрессии Утверждено резолюцией 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1974 года Статья 3
Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:

а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее;

b) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства;

с) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;

d) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства;

e) применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их пребывания на такой территории по прекращению действия соглашения;

f) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;

g) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них.Статья 5
1. Никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессии.

2. Агрессивная война является преступлением против международного мира. Агрессия влечет за собой международную ответственность.

3. Никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными.