Новини Клуб Investor

С. Бумов: Очаквам растежът на аутсорсинг индустрията да се запази през 2016 г.

от Елена Кирилова | 15.04.2016 08:13 | препоръчай (0)

През следващите 4-5 години бизнесът ще има по-голям фокус върху развитието на центрове извън София

С. Бумов: Очаквам растежът на аутсорсинг индустрията да се запази през 2016 г.

Снимка: личен архив

Стефан Бумов е генерален директор на „Софика” за България и Македония и вицепрезидент „Операции за Централна и Източна Европа” на TeleTech Holdings Inc. Той ръководи „Софика Груп” и нейния растеж от 30 до над 800 служители от 2007 година насам. Преди да се присъедини към „Софика”, той е заемал ръководни позиции в HP, в това число търговски директор за България и мениджър „Търговски стратегии и развитие за Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка”. Има магистърска степен по „Компютърни науки” от Техническия университет в София. Със Стефан Бумов поговорихме за аутсорсинг индустрията (БАА) у нас, предизвикателствата, пред които тя е изправена и Клуб Инвестор  по темата за аутсорсинга, който предстои на 25 април.

През миналата година България влезе в топ 3 на световните аутсорсинг дестинации. Според Вас какви стъпки трябва да бъдат предприети, за да запази страната своята атрактивност като ключова страна в аутсорсинг индустрията?

- Безспорно последните няколко години бяха много успешни за българската аутсорсинг индустрия. Страната ни получи редица международни признания за условията за развитие на този тип бизнес на база на високото качество на предоставяните услуги, широкото владеене на чужди езици и технически познания на местните таланти, конкурентното ниво на оперативните разходи и голямата експертиза, която местните компании вече са развили.

Чуждестранните анализатори и инвеститори също така са много чувствителни към макроикономическите условия в България и устойчивото развитие на сектора. Ето защо усилията на страната ни трябва да бъдат в посока на запазване благоприятните външни фактори като данъчната политика, улесняване на процедурите за привличане на специалисти от чужбина и активното популяризиране на България като аутсорсинг дестинация.

Компаниите от коя индустрия са най-силно застъпени в аутсорсинг сектора у нас?

- Разнообразието на изнесените услуги в България вече е много голямо – от разработка на софтуер, през дейности, свързани с обработка на финансова информация до обслужване на клиенти от всякакви индустрии. Все пак може да кажем, че компаниите от хай-тек индустриите, гейминга и финансовата индустрия вече имат традиции в използването на аутсорсинга с цел добавяне на допълнителна стойност към услугите си.

Кои индустрии показват най-голям потенциал за развитие в тази посока?

- Интернет платформите, всичко се качва там.

Кои градове предлагат най-добри условия за аутсорсинг компаниите и съответно са привлекателно място за тях?

- Много от компаниите в аутсорсинг сектора са единодушни, че начинът за разрастване е извън София. Тази възможност за разкриване на нови работни места в страната вече е разпозната от месната власт на няколко града. На този етап Пловдив е градът с най-развита аутсорсинг индустрия извън столицата на база брой фирми и заети. Да, това вече се случва. Има няколко града в България, в които местната власт разпозна възможността, която индустрията дава за разкриване на нови работни места. Варна и Бургас също започват да се очертават като перспективни аутсорсинг центрове. Като градове с голям потенциал за бъдещо развитие на индустрията са Велико Търново, Русе и Благоевград. Това са градове, където местната власт и университетите показват готовност за сътрудничество с бизнеса за осигуряване на добра среда и подготовка на профилирани професионалисти, има наличие на добра инфраструктура и подходящи офис площи.

А кои градове все още не правят никакви стъпки в опитите си да се превърнат в търсена дестинация от аутсорсинг компаниите?

- Превръщането на даден град в търсена аутсорсинг дестинация е процес, при който някои от градовете са по-инициативни на този етап. Вярвам, че всички градове, в които има висши учебни заведения и добра инфраструктура, могат да се превърнат в притегателно място за аутсорсинг компаниите.

Кои са основните бариери, с които се сблъсква една чуждестранна компания, която иска да отвори офиси в България?

- Фактът, че България бе разпозната като една от най-привлекателните дестинации за аутсорсинг обуславя липсата на сериозни бариери за чуждите инвеститори и компаниите, които търсят разрастване на бизнеса си в страната. Все пак остава затруднен достъпът до консолидирана информация за пазара, неговия потенциал и прогнози за развитие. Ето защо една от основните цели на Българска аутсорсинг асоциация е да работи именно в тази посока. През последните години проведохме редица проучвания, които да очертаят по-ясна карта на факторите, които допринасят за устойчивото развитие на сектора и основните предизвикателства. Работим и с местната власт, за да улесним достъпа до информация за предимствата на различните градове и наличните ресурси в цялата страна. Вярваме, че достъпът до такава информация е полезен не само за чуждите инвеститори, но и спомага обмена на добри практики между компаниите и градовете.

Какви са прогнозите Ви за аутсорсинг индустрията в България за тази година?

- След като 2015 г. се очерта като една от най-успешните за нашата индустрия, съм оптимист, че тенденцията на стабилен растеж и ръст на наетите ще продължи и пред тази година. Разбира се тази прогноза е на на база запазване на макроикономическата рамка на страната.

Очаквате ли навлизането на нови чуждестранни играчи на българския пазар?

- Това е един непрестанен процес, така че очаквам навлизане на нови чуждестранни играчи и през 2016 г. Тази година страната ни беше избрана за домакин на годишната конференция на Европейската аутсорсинг асоциация, която ще се проведе през октомври в София, така че очаквам това да засили допълнително вниманието към страната ни.

А как очаквате да се развие тя до 2020 г.?

-  Потенциалът е в рамките на следващите 4-5 години бизнесът да бъде удвоен с по-голям фокус върху развитието на центровете извън София, както и засилен интерес от страна на университетите за развитие на учебни програми, които да отговарят на нуждите на бизнеса и да подготвят бъдещите специалисти с предоставяне на модерни учебни процеси. Това, разбира се, е възможно, само ако бизнесът и държавата си партнират и се работи в интерес на развитие на благоприятна макроикономическа среда.

Българската аутсорсинг асоциация е партньор на Клуб Инвестор тази година по повод събитието, посветено на аутсорсинг индустрията. Кои са темите от събитието, които ще следите с интерес? 

- Определено темата за инвестициите за развитие на сектора от страна на държавата и компаниите ще е от изключителен интерес за БАА тъй като тя е ключова за устойчивото развитие на аутсорсинг индустрията. От друга страна съм убеден, че актуалният поглед върху предизвикателствата и тенденциите за развитие на сектора в различните региони ще бъде полезен за всички участници във форума.

Клуб Инвестор се провежда с любезното съдействие на XAPT Solutions, Colliers International, Adecco, Bulpros, Aon Bulgaria. 

Институционални партньори на Клуб Инвестор са Индустриален Холдинг България, Елана Финансов Холдинг, Българска аутсорсинг асоциация, SeeNews, Германо-Българска индустриално-търговска камара, БАИТ и Асоциация Телекомуникации,