Новини и анализи

Сирма Груп увеличава неконсолидираната 6-месечна печалба над 4 пъти за година

(SKK / SKK)
01.08.2016 11:49 | препоръчай (0)

Консолидирани данни за периода между април и юни компанията все още не е публикувала

Сирма Груп Холдинг АД отчита печалба в размер на 519 хил. лв. на неконсолидирана база през първите шест месеца от годината, показва отчетът на софтуерната компания към 30 юни, публикуван чрез БФБ – София.

На годишна база компанията успява да увеличи финансовия резултат над четири пъти – от 122 хил. лв. към 30 юни 2015 г. до 519 хил. лв. през тази година, показват изчисленията на Investor.bg.

За сравнение, на консолидирана база Сирма Груп отчете нетна печалба в размер на 451 хил. лв. през първото тримесечие на 2016 г. Консолидирани данни за периода между април и юни компанията все още не е публикувала.

Неконсолидираните приходи от продажби са в размер на 608 хил. лв. спрямо 659 хил. лв. през първата половина на миналата година. Приходите от финансиране са за 27 хил. лв., с което общият размер на приходите достига 635 хил. лв. спрямо 700 хил. към 30 юни 2015 г.

През първите три месеца от годината общият размер на неконсолидираните приходи беше 296 хил. лв., като на консолидирана база размерът им нараства до 8,27 млн. лв.

Неконсолидираните разходи се увеличават до 983 хил. лв. от 588 хил. лв. през юни 2015 г., което се дължи на по-големите разходи за външни услуги, за амортизация и обезценка на нефинансови активи, както и за материали и персонал.

Към края на шестия месец от годината активите на компанията на неконсолидирана база възлизат на 71,543 млн. лв. спрямо 68,635 млн. лв. към 31 декември 2015 г. Пасивите за периода са в размер на 4,808 млн. лв., като в края на миналата година са били 2,419 млн. лв.

В края на юни компанията обяви, че приема нова, по-агресивна програма за развитие, включваща план за експанзия на пазара в САЩ, инвестиции в нови продукти и достигане на приходи от 100 млн. долара в следващите от 5 до 7 години.

Сирма Груп Холдинг АД
Към 30 юни 2016 г. основни акционери в Сирма Груп Холдинг АД с по 8,85% са Цветан Борисов Алексиев, Веселин Анчев Киров, Атанас Костадинов Киряков, Георги Първанов Маринов, Красимир Невелинов Божков, Чавдар Велизаров Димитров и Явор Людмилов Джонев. Огнян Пламенов Чернокожев притежава 6,28% от акциите на компанията, а Владимир Алексиев има 3,67%.

В началото на днешната сесия сделки с акциите на компанията все още няма. На 29 юли бяха сключени три сделки, а оборотът достигна  1 741 лв. От началото на годината книжата на компанията поевтиняват с 5,83%. Пазарната капитализацие е 67,077 млн. лв.