Новини и анализи

Сирма Груп ще участва в увеличението на капитала на дъщерното си "Онтотекст"

(SKK / SKK)
13.12.2016 10:25 | препоръчай (0)

Увеличението на капитала ще се извърши чрез издаване на нови 843 030 броя акции с номинална стойност от 1 лв. при емисионна стойност 1,16 лв.

Сирма Груп ще участва в увеличението на капитала на дъщерното си "Онтотекст"

Снимка: Pixabay

„Сирма Груп Холдинг“ АД е взела решение да участва в евентуално увеличаване на капитала на своето дъщерно дружество „Онтотекст“ АД, съобщава компанията чрез БФБ – София след проведено заседание на Съвета на директорите.

Увеличението е предвидено да се проведе през декември тази година при условие акциите да се закупят от „Сирма Груп Холдинг“ АД на определена цена.

Увеличението на капитала ще се извърши чрез издаване на нови 843 030 броя акции с номинална стойност от 1 лв. при емисионна стойност 1,16 лв.

Общият размер на инвестицията на "Сирма Груп" възлиза на малко над 977,9 хил. лв.

"Онтотекст" е лидер и иноватор в областите на семантичните бази данни (triplestores), лингвистичен анализ, семантичен уеб и уеб услуги. Компанията решава проблеми в сферите на издателския онлайн бизнес, изследователската дейност на фармацевтичните компании, уеб анализа, работа с големи бази данни, онлайн подбор на кадри и много други.

Регионално разпределение на приходите на "Онтотекст" по държави (в хил. лв.):

Източик: Сирма Груп Холдинг

Източник: Сирма Груп Холдинг

Сирма Груп Холдинг АД
Основана през 2000 г. като част от Сирма Груп Холдинг, в момента "Онтотекст" е собственост на своите служители, Сирма Груп Холдинг и фонда за рисков капитал NEVEQ. Компанията има редица филиали и над 65 служители, като тези от тях, които се занимават с изследователска дейност, имат повече от 100 публикации в реномирани международни научни издания.

Източник: Сирма Груп Холдинг

Деветмесечието на 2016 г. е по-добро за "Онтотекст" спрямо съпоставимия предходен период. Приходите от основна дейност нарастват с 4%, а нетната печалба достига 182 хил. лв.

Акциите на Сирма Груп поевтиняват със 7% от началото на годината при пазарна капитализация от 66,3 млн. лв. 

Източник: Сирма Груп Холдинг